Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Johan Jonsson

Kallelse till årsmöte

Recommended Posts

Guest Johan Jonsson

Den 5/2-16 klockan 14:00 kommer Sverok Jönköping-Kronoberg att ha årsmöte i föreningen Gameboards & Broadswords – Syds lokaler på Kulturhuset i Jönköping.

 

Hur hittar man till mötet?

Vi möts i Gameboards & Broadswords – SYDs lokaler på andra våningen på Kulturhuset i Jönköping. Adressen dit är: Svavelsticksgränd 7-9 i Jönköping. Om du kommer med tåg har du tur. Lokalen ligger inom bekvämt gångavstånd från centralstationen. Området som lokalen ligger på heter Tändsticksområdet och ligger bredvid järnvägen. En snabb googling borde kunna visa rätt, men SE UPP – det finns 2 kulturhus i Jönköping. Om det du hittar heter Spira, är ett sanslöst dyrt skrytbygge och ligger vid en bro, så har du hittat fel. Om det du hittar är en charmig fabrikslokal från 1800-talet, så har du hittat rätt. Välkommen.

 

Vilka får komma?

Alla Sverokföreningar som har sitt säte inom Jönköping eller Kronobergs gränser får skicka delegater. Här kommer ett utdrag ur stadgarna som visar hur många:

 

§ 15    Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

§ 16    Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

           2 ombud för upp till och med 50 medlemmar

           3 ombud för 51 - 100 medlemmar

           4 ombud för 101 - 150 medlemmar

           5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.

           Till grund för denna räkning ligger det högsta medlemstal, som under föregående år rapporterats till distriktet.

§ 17    Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

Alla medlemmar i Sverok-anslutna föreningar som har sitt säte inom Jönköping eller Kronobergs gränser får alltså komma, men rösträtt har man bara som ombud för sin förening. Sverok JK ersätter utlägg för resor till mötet för ombud. Resorna ska dock ha skett inom Sverige och ha utnyttjat det billigaste alternativet som fanns tillgängligt. Ta med kvitton, eller skicka dem i efterhand till vår kassör.

 

Vad kommer att avhandlas?

 

Jag är glad att jag frågade. Här kommer dagordningen:

 

Dagordning för Sverok Jönköping-Kronobergs årsmöte 5/2 2017 klockan 14:00

 

1.      Mötets öppnande

2.      Mötets behörighet

3.      Val av mötesordförande

4.      Val av mötessekreterare

5.      Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

6.      Fastställande av dagordningen

7.      Upprättande av röstlängd

8.      Verksamhetsberättelse

9.      Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning

10.  Revisionsberättelser

11.  Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

12.  Val av distriktsordförande

13.  Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

14.  Val av ledamöter

15.  Val av revisorer och valberedning

16.  Fastställande av verksamhetsplan och budget

17.  Fastställande av avgifter

18.  Motioner

19.  Övriga frågor

210.  Mötets avslutande

 

Om du vill påverka distriktets verksamhet i någon riktning är det här rätt forum. Om du till exempel vill driva igenom att bidragen viktas i någon riktning, att distriktet arbetar med speciella projekt eller samarbeten eller själv vill delta i arbetet på någon förtroendepost. Det här är din chans att påverka och styra distriktet!

 

 

 

Är det här det enda mötet?

Det är det enda årsmötet, men vi kommer att ha ett förberedande möte i Växjö den 15/1 i föreningen VÄS spellokaler på Håkan Sjögrens väg 9A (källaringången på sidan) vid 13-tiden och framåt. Vi kommer inte att fatta några beslut under mötet, men om det uppkommer förslag, så lovar vi att ta med dem och lyfta dem på årsmötet. Om det kommer skriftliga förslag kommer de att lyftas som motioner, i annat fall som övriga frågor. Det här är din chans om du vill påverka, men inte vill/kan komma till Jönköping på årsmötet. Vi ersätter resor för upp till 3 föreningsrepresentanter per förening. Samma regler gäller i övrigt som de som gäller vid resersättning för ombud till årsmötet.

 

Motioner. När måste de vara inne?

Bra fråga. De måste ha kommit in senast den 15/1. De skickas lättast in till vår info-mail som har den här adressen: info@jk.sverok.se

 

Kommer det mer info sen?

Ja, vi kommer att skicka ut möteshandlingar under veckan efter den 15/1. Då kommer ni att få alla handlingar, inklusive motioner från mötet den 15:e.

 

Finns det något annat sätt att få information?

Vi uppdaterar regelbundet vår facebook med info om möten och annat smått och gott. Den hittar du på: https://www.facebook.com/SverokJK

 

Serverar ni fika?

Japp.

 

 

Välkomna

 

 

 

Styrelsen i Sverok Jönköping-Kronoberg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...