30. Motion Stadgeändring, för demokratins skull
0

3 inlägg i detta ämne

30. Motion Stadgeändring, för demokratins skull

Av: Förbundsstyrelsen

När Sverok införde möjligheten att organisera sig i modellen med huvudföreningar och avdelningar fanns tanken på att det teoretiskt skulle kunna leda till snedfördelning av ombud på Riksmötet om varje givet organisationsträd bestämde sig för att minmaxa sina röster för att nå maximalt antal ombud med så höga poäng som möjligt. Däremot ville vi inte börja med att införa begränsningar, utan snarare lita på föreningars interna demokrati och agerande som egna autonoma föreningar. Därför lanserades systemet utan begränsningar.

Sedan systemets införande har vi sett att det har skett en förskjutning i representation. Under förra årets, men också i år har nästan en femtedel av alla ombud kommit från samma förening. När ombudsvalet och stadgarna möjliggör detta ser vi på sikt, när fler föreningar anammar organisationsmodellen och arbetar aktivt för Sverok att det engagemanget kommer att tränga ut mångfalden och verka negativt för representationen på Riksmötet, framförallt sett ur perspektiven verksamhetsgren och geografisk härkomst. Vi ser det även som ett demokratiskt problem om en organisatorisk enhet får för stor makt över förbundet i sin helhet.

Vårt förslag är därför att införa ett “primärval” i varje organisationsträd. Det menas att alla röstsedlar från ett organisationsträd räknas först, innan det totala röstresultatet beräknas, för att få fram det organisationsträdets jämkade förslag. Därefter tas det jämkade förslaget gånger antalet röstande föreningar inom trädet.

Exempel:

Huvudföreningen röstar: Hanna 8, Mohammed 5, Serhat 3, My 2, Louie 1

Avdelning 1 röstar: Louie 8, My 5, Märta 3, Laith 2, Malik 1

Avdelning 2 röstar: My 8, Malik 5, Semhar 3, Wira 2, Mohammed 1

Avdelning 3 röstar: Wira 8, Laith 5, Semhar 3, Märta 2, Malik 1

Avdelning 4 röstar: Semhar 8, Mohammed 5, Märta 3, Malik 2, Serhat 1

Resultat enligt det gamla systemet där det med årets röstedeltagande skulle vara stor sannolikhet att alla med 8 eller mer skulle få åka som ombud eller reserv. I detta exempel alltså 7 av 10. Med bättre fördelning och fler röstande avdelningar går det förstås att rösta med en jämnare fördelning och få med sig fler ombud/reserver:

My 15

Semhar 14

Mohammed 11

Wira 10

Louie 9

Hanna 8

Märta 8

Laith 7

Malik 4

Serhat 4

Med det nya förslaget skulle då alltså organisationsträdets totalresultat räknas om i en gemensam valsedel:

My 40 (8*5)

Semhar 25 (5*5)

Mohammed 15 (3*5)

Wira 10 (2*5)

Louie 5 (1*5)

Varje enskild kandidat får generellt sätt högre poäng, men mängden ombud som organisationsträdet kan rösta fram begränsas.

Med organisationsträd menas en huvudförening samt alla avdelningar stadgemässigt knutna till densamma.

Förbundsstyrelsen yrkar…

1 ... att ändra §57

Från:

“§57 Varje medlemsförening som har rapporterat medlemsantal föregående eller innevarande verksamhetsår, får lägga fem (5) röster på fem (5) personer. Bland dessa fem (5) personer får föreningarna placera ut 8, 5, 3, 2 respektive 1 poäng.”

Till:

“§57 Varje medlemsförening som har rapporterat medlemsantal föregående eller innevarande verksamhetsår, får lägga fem (5) röster på fem (5) personer. Bland dessa fem (5) personer får föreningarna placera ut 8, 5, 3, 2 respektive 1 poäng. Varje Huvudförening och dess avdelningar räknas ihop separat för att få fram en gemensam valsedel. Den gemensamma valsedeln tas sedan gånger antalet röstande föreningar i konstallationen huvudförening och dess avdelningar.”

2 … att ändra §59

Från:

“§59 I storleksgruppen är poängen lika med föreningens medlemsantal. Till grund för föreningens medlemsantal ligger det till Sverok högsta registrerade föreningsmedlemsantalet för föregående och innevarande verksamhetsår. “

Till:

“§59 I storleksgruppen är poängen lika med föreningens medlemsantal. För gemensam valsedel från huvudförening och dess avdelningar räknas huvudföreningens medlemsantal. Till grund för föreningens medlemsantal ligger det till Sverok högsta registrerade föreningsmedlemsantalet för föregående och innevarande verksamhetsår.”

HUVUDYRKANDE

Förbundsstyrelsen yrkar

1 ... att ändra §57

Från:

“§57 Varje medlemsförening som har rapporterat medlemsantal föregående eller innevarande verksamhetsår, får lägga fem (5) röster på fem (5) personer. Bland dessa fem (5) personer får föreningarna placera ut 8, 5, 3, 2 respektive 1 poäng.”

Till:

“§57 Varje medlemsförening som har rapporterat medlemsantal föregående eller innevarande verksamhetsår, får lägga fem (5) röster på fem (5) personer. Bland dessa fem (5) personer får föreningarna placera ut 8, 5, 3, 2 respektive 1 poäng. Varje Huvudförening och dess avdelningar räknas ihop separat för att få fram en gemensam valsedel. Den gemensamma valsedeln tas sedan gånger antalet röstande föreningar i konstallationen huvudförening och dess avdelningar.”

2 … att ändra §59

Från:

“§59 I storleksgruppen är poängen lika med föreningens medlemsantal. Till grund för föreningens medlemsantal ligger det till Sverok högsta registrerade föreningsmedlemsantalet för föregående och innevarande verksamhetsår. “

Till:

“§59 I storleksgruppen är poängen lika med föreningens medlemsantal. För gemensam valsedel från huvudförening och dess avdelningar räknas huvudföreningens medlemsantal. Till grund för föreningens medlemsantal ligger det till Sverok högsta registrerade föreningsmedlemsantalet för föregående och innevarande verksamhetsår.”

MOTION: Stadgeändring, för demokratins skull

HANDLINGAR

MOTION: Stadgeändring, för demokratins skull

HUVUDYRKANDE

Förbundsstyrelsen yrkar

1 ... att ändra §57

Från:

“§57 Varje medlemsförening som har rapporterat medlemsantal föregående eller innevarande verksamhetsår, får lägga fem (5) röster på fem (5) personer. Bland dessa fem (5) personer får föreningarna placera ut 8, 5, 3, 2 respektive 1 poäng.”

Till:

“§57 Varje medlemsförening som har rapporterat medlemsantal föregående eller innevarande verksamhetsår, får lägga fem (5) röster på fem (5) personer. Bland dessa fem (5) personer får föreningarna placera ut 8, 5, 3, 2 respektive 1 poäng. Varje Huvudförening och dess avdelningar räknas ihop separat för att få fram en gemensam valsedel. Den gemensamma valsedeln tas sedan gånger antalet röstande föreningar i konstallationen huvudförening och dess avdelningar.”

2 … att ändra §59

Från:

“§59 I storleksgruppen är poängen lika med föreningens medlemsantal. Till grund för föreningens medlemsantal ligger det till Sverok högsta registrerade föreningsmedlemsantalet för föregående och innevarande verksamhetsår. “

Till:

“§59 I storleksgruppen är poängen lika med föreningens medlemsantal. För gemensam valsedel från huvudförening och dess avdelningar räknas huvudföreningens medlemsantal. Till grund för föreningens medlemsantal ligger det till Sverok högsta registrerade föreningsmedlemsantalet för föregående och innevarande verksamhetsår.”

ÖVRIGA YRKANDEN

3 ......

4 ......

5 ......

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ett problem jag ser med detta förslaget är att det inte verkar vara anpassat för strukturer med lite större mer självständiga avdelningar.

Tex, min egen organisation SvenskaMagic där SvenskaMagic Junior och SvenskaMagic Senior tidigare var självständigare föreningar under Sverok, men nu valde att gå in som avdelningar under vår nya Huvudförening tappar helt plötsligt enormt i inflytande, på gott eller ont.

Vi pratar dock här om "avdelningar" med omkring 1000 och 2000 medlemmar respektive, med egna organisationsnummer mm.

Det jag funderar på är om det finns nån variant av motionen som kan särskilja på olika typer av avdelningar.

 

Det jag kommer på rakt spontant är hurvida avdelningen överlåtit sin ekonomi till huvudföreningen eller inte. I vårt fall sköter både Junior och Senior sin egen ekonomi och det kanske kan vara den avgörande skillnaden.

Rent praktiskt antar jag att lösningen skulle bli att alla avdelningar per default har "överlåter sin ekonomi till huvudföreningen" men att man kan logga in på e-bas och ändra till att man sköter den själv. Nån form av krav på dokumentation av detta är fårstås helt ok.

 

Åsikter?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Amibtionen bakom motionen har varit att säkerställa en intern demokrati i de fall där föreningar i någon mån står i ett ojämnt maktförhållande. En huvudförening står alltid över en avdelning och kan med hjälp av revision, ekonomi och andra sanktioner medvetet eller omedvetet påtvinga sin vilja. Notera att detta är hypotetiskt och inget vi har sett, men bara för att förklara skillnaden mellan de olika organisationsträden. För de är i grunden olika. De andra organisationsträden som du nämner är långt mer självständiga på formell och organisatorisk nivå, sedan kommer de överens från fråga till fråga. Sen har de inte varit så många eller samarbetat så nära att mängden ombud de skickat varit onormal i förhållande till storleken eller omfattningen på deras föreningar.

Det är enligt vår bedömning lättare att arbeta med att min-maxa sitt röstande i konstellationen huvudförening-avdelningar vilket skapar en artificiell tyngd. Den mängden ombud som med lätthet kan skickas från den typen av organisationsträd är problematiskt. Problemet uppstår alltså när det med ganska små medel går att skaffa sig en majoritet eller nära på majoritet i antal ombud på Riksmötet. 

En viktig poäng är att ingen röst försvinner, varje förening bidrar med sin röst. Skillnaden är att organisationsträdet kommer samman i en gemensam valsedel. Varje förening har fortfarande en röst men antalet ombud som kan skickas utan samarbete med andra fristående föreningar begränsas till, i vår mening, mer rimliga nivåer.

Vi vill undvika situationen där en huvudförening med 80 medlemmar och 20 avdelningar ska kunna utgöra en femtedel av RM och det här är grundförslaget som vi tyckte verkade rimligast. Det är klart man kan spekulera i andra typer av begränsningar, exemplevis geografiska, ekonomiska, verksamhetsspecifika och liknande men vi såg inte någon lösning rakt av i våra diskussioner när vi la motionen. Min magkänsla säger att en geografisk begränsning hade vart mer intressant att titta på än en ekonomisk då vi vill se att inflytandet sprider ut sig snarare än kommer från en och samma bas så att säga.

Pratar gärna mer om detta under mötet och Tjarls kommer att vara den från oss som föredrar motionen och hänga på friformen där.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Registrera ett nytt konto i våran gemenskap. Det är lätt!


Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.


Logga in nu
0