Jump to content
Sign in to follow this  
Alexander Hallberg

BU: Attestanter 2015

Recommended Posts

Förbundsstyrelsen utser varje år en attestant och en vice attestant för varje budgetpost.

Med attestant menas en fysisk person som har rätt att godkänna en kostnad som tas på förbundsnivå. Attestering sker via ekonomisystemet där attestanten digitalt godkänner en kostnad. En attestering kan föregås av en kontroll hos en kontrollant som i sin tur får vidimera underlaget mot leveransen. Vice attestanten träder in och attesterar i de fall en jävsituation uppstår (man ska exempelvis inte godkänna egna utlägg) eller ifall den ordinarie attestanten inte har möjlighet att besvara attestfrågan innan förfallodatum.

Förslag till attestanter för 2015 återfinns här:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V2vmAMBRhzPPL6jZ0WFLuWMgIeQ3LIlLNtSQanyR74Q/edit?usp=sharing

Jag yrkar:
Att) Attestanter 2015 fastställs enligt förslaget

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...