Jump to content
Sign in to follow this  
Alexander Hallberg

Dagordning och schema för styrelsemöte 17-18/1-2015

Recommended Posts

Dagordning och schema för styrelsemöte 17-18/1 -2015

Mötet kommer hållas på förbundets kansli i Stockholm, Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen

Lördag

09.00 Mötets öppnande
Fastställa röstlängden.
Förklara mötet beslutsmässigt.
Välja mötesfunktionärer.
Fastställa adjungeringar.
Fastställa dagordningen.

Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.
Anta nya medlemsföreningar.
Gå igenom beslut Verkställande utskott.
Ratificering PC-beslut.
Gå igenom uppdragslistan
Lägga bilagda rapporter till handlingarna


11.00-12.00
Presentation av kansliet
BU: Firmatecknare 2015

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.45
Workshop: Arbetsstruktur i förbundsstyrelsen

BU: Uppdatering av Förvaltningsorganisation
BU: Fastställa delegationsordning

15.45-16.00
Paus

16.00-17.00
BU: Attestanter 2015
BU: Styrelsens mötesdatum 2015
BU: Uppdatering av "Direktiv grundgaranti"

18.00 Middag
20.00 Kvällsaktivitet

Söndag

09.00-9.45
BU: Uppdatering av "Styrdokument Träffbidrag"

BU: Fastslå lokalbidragsnivåer 2015

BU: Fastslå mall för samarbeten

 

10.00-12.00
Workshop: Verksamhetsplanens relation till strategin

 

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00

BU: Ansvarsposter i styrelsen 2015
Genomgång av nya uppdrag
Övriga frågor
Rapport jargongombud

Utvärdering

15:00 Mötets avslutande

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...