Jump to content
Sign in to follow this  
Morn

årsmöte 2014: Vägval 1337 (Anställa en distriktsutvecklare)

Recommended Posts

Hej: Jag vet att ni försöker vara fyndiga och roliga men namnvalet av detta förslag men tyvärr så faller det kort när det inte på något sätt säger vad förslaget handlar om.

2 frågor på denna.

Kostnaden på 210 000 är planen att det ska täckas av de extra kommunbidrag som distriktet kan få in?

Vad exakt är det denna anställda ska göra? och jag menar då konkret vad den ska göra?

Sen rent tekniskt så om riks står för personalansvar mm. så anställer vi ingen utan vi köper tjänsten av risk.

Som texten säger så håller jag med om att styrelsen till stor del sköter det löpande adminbitarna och senaste åren har det blivit nästan 100%. Men detta beror inte på att det är för mycket admin att göra utan att de som ingår i styrelsen vanligen inte gör så mycket utan det är mest kassör och ordförande som drar hela stacken.

Som jag ser det så vore det bättre att hela styrelsen tar ansvar för distriktet och att alla gör en bit vilket lämnar tid år att utveckla mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Mårten

Vi ber om ursäkt att vårt försök humor inte föll dig i smaken, den är som baken.

Namnet på motionen syftar till inledningstexten som i stort sett säger att de vi gör nu inte fungerar och därför behöver vi göra ett annat, vi presenterar helt enkelt ett vägval i och med motionen som syftar till att förändra arbetssättet för Sverok Stockholm då vi anser att vårt nuarande inte fungerar och aldrig har fungerat. Inte ens under de tider då hela styrelsen aktivt tagit ansvar för Sverok Stockholm har man kunna arbeta utuåtriktat mot civilsamhället i den omfattning som kärvs för att stödja hundratals föreningar och tusentals medlemmar. Till det kan man lägga att samtliga distriktsorganisationer i vår storlek samt många som är avsevärt mindre har haft precis samma problem och kommit fram till att personalresurser är den bästa lösningen. Vilket är varför den stora majoriteten av alla ungdomsförbundsdistrikt i Stockholm har det, och då vi är störst av alla så finns det ett påtagligt behov.

Vad denna person ska göra står i målbilden

"1) Starta en regelbunden verksamhet på kansliet som gör att vi kan söka lokalbidrag från Stockholms stad för

kanslihyran.

2) Initiera ett omfattande projekt som bygger vidare på Sverok Rix ”Hej Kommunen” i syfte att få våra föreningar

att söka och bli beviljade kommunalt aktivitetsstöd. Med 300 föreningar och 15.000 medlemmar talar vi om pengar i

miljonklassen som våra föreningar går miste om varje år.

3) Då styrelsen i Sverok Stockholm av historia har fullt upp med det administrativa krävs ytterligare- och

kontinuerliga resurser för detta arbete. En person projektanställs under åtta månader, maj till december på 80% inom

ramen för Sveroks distriktskonsulentsatsning där Sverok Rix kommer att stå för arbetsplats, personalansvar,

kontorsplats och arbetsledning medan Styrelsen för Sverok Stockholm står som uppdragsgivare."

Att gå in på fler detaljer än så vore väldigt problematiskt då dessa sak regleras dels i anställningsavtal och dels genom löpande arbetsledning. Så dels skulle det binda upp tjänste på ett väldigt oflexibelt sätt och dels skulle det potentiellt kunna leda till att begränsa de omförhandlingsmöjligheter av sin tjänst som anställda har enligt lag vilket, ja, det säger sig självt.

I praktiken kommer vi att köpa tjänsten av riks men utan extra kostnad, detta för att vi anser att riks skulle bli en mycket bättre arbetsgivare då det finns kompetens inom arbetsmiljö, personalfrågor och arbetsledning som det är svårt att garantera med en förtroendevald styrelse.

Som jag ser det så vore det bättre att hela styrelsen tar ansvar för distriktet och att alla gör en bit vilket lämnar tid år att utveckla mm.

Ja, det har folk sagt i alla år, och det har hittills aldrig inträffat i vår mening. Så för att citera Einstien: "Det sanna tecknet på galenskap är att om och om igen försöka sig på något som inte fungerar"

Om du har fler frågot på detta kommer jag att besvara dem nästa vecka då jag håller på att flytta hem till Norrland denna vecka :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ordet vägval ser jag inget problem med utan att "1337" inte syftar på något direkt i förslaget.

Jag förstår att man inte till 100% kan speca vad en sådan tjänst ska göra men man kan i alla vara tydlig med vad tjänsten innebär och i måltexten framgår inte att det är den anställde som ska göra detta. Vad är det den ska göra som kommer underlätta för styrelsen?

Behöver inte gå in mer på detalj än så.

Och frågan kvarstår om tanken är att denna tjänst ska söka pengar för att få den kostnaden att gå ihop? Eller räknar ni kallt med att det bara genererar en kostnad? Ni har tankar på att den ska generera en inkomst så bör även den läggas in i budget.

Och Loyd har helt rätt att det är dömt att misslyckas om man tror man kan få olika resultat genom att göra samma sak. Men då är ju frågan om det verkligen försökt att göra det in house eller om många som blir valda typ inte drar sitt strå till stacken. För när jag tittar tillbaka på de åren jag satt på lite olika stolar inom SS så var problemet aldrig att det fanns för mycket adminarbete utan att det adminarbete som fanns var fördelat på 2-3 personer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
I praktiken kommer vi att köpa tjänsten av riks men utan extra kostnad, detta för att vi inte anser att riks skulle bli en mycket bättre arbetsgivare då det finns kompetens inom arbetsmiljö, personalfrågor och arbetsledning som det är svårt att garantera med en förtroendevald styrelse.
Men jag håller med i att om det ska göras så ska vi endast hyra in tjänsten. Att vara arbetsgivare (med personal ansvar) är inte något direkt bra för en ideell styrelse att vara

Share this post


Link to post
Share on other sites

Well, ska vi göra ett vägval ska det ju vara ett riktigt bra vägval, därför 1337.

Jag förstår att man inte till 100% kan speca vad en sådan tjänst ska göra men man kan i alla vara tydlig med vad tjänsten innebär och i måltexten framgår inte att det är den anställde som ska göra detta. Vad är det den ska göra som kommer underlätta för styrelsen?

Tanken som det klart och tydligt framgår i motionen är att tjänsten ska vigas åt att arbeta med att hjälpa våra föreningar få kommunala aktivitetsstöd av olika former, detta är vi i dagsläget väldigt dåliga på att söka dels för att traditionen inte finns och dels för att kommunerna är tämligen fördomsfulla mot vår verksamhet. Det är väldigt svårt att uppskatta vilka summor det skulle handla om vi kom upp i samma omfattning som t.ex. Vi unga eller andra jämförbara ungdomsförbund men vi tala flera hundra tusen kronor lågt räknat som våra föreningar missar varje år direkt kontantstöd, sen finns mycket annat stöd som inte är monetärt men ändå har ett värde. För Stockholms stad ser stödet till föreningar ut som följer:

Medlemsaktivitetsbidraget är 3000 kr per förening/år samt

- 1,50 kr per medlemsaktivitet för åldern 7-9 år

- 3 kr per medlemsaktivitet för åldern 10-12 år

- 6 kr per medlemsaktivitet för åldern 13-16 år

- 7 kr per medlemsaktivitet för åldern 17-20 år

- 5 kr per medlemsaktivitet för äldre än 20 år (personer med funktionsnedsättning)

Om vi sedan tänker 300 föreningar och ca 15.000 medlemmar varav majoriteten är under 20 så borde det inte vara några större problem för tjänsten att finansiera sig själv och en hel del till genom att dra in mer pengar till våra föreningar är vad distriktet betalar. Och då pratar vi bara aktivitetsstöd, sen finns det också lokalbidrag som är högt här i Sockholm för att folk ska ha råd, därigenom skulle vi även kunna delfinansiera kansliet. Men återigen, det krävs mycket tid, arbete och framförallt kontinuitet. Jag har inte samma historiska överblick som dig men jag har väldigt svårt att se att en sytrelse som suttit skulle kunna mäkta med den uppgiften ideellt. Samma sak gäller för kommande styrelser.

Så, huvuddelen av de planerade intäkterna kommer inte att vara till distriktet utan till föreningarna. Får vi lokalbidrag för kansliet blir det tidigast 2015 som reglerna ser ut nu, därför finns inga intäkter buidegterade för detta på distriktet för 2014

Share this post


Link to post
Share on other sites

tack för förtydligande. \o/

Ska låta frågan marinera lite och se om några fler frågor kommer fram.

Jo en fråga. Så har jag rätt i att den tjänst inte kommer ta något från styrelsen som dom idag gör utan göra någon som vi (SS) idag inte gör? dvs admin biten som ni nämner i förslaget kommer vara mer eller mindre oförändrad?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det vet vi inte riktigt än, om så blir kommer det nog att handla om en liten del av den totala tjänsten, detaljstyrning alltså, vilket är svårt att speca i en motion. Men om du tittar på den förslagna budgeten och verksamhetsplanen så är många andministrativa saker som projektbidrag borta(tanken är att distriktsutvecklaren ska lära våra förening att fiska istället för att få fisk av oss, det är som tvunget då SLL hela tiden skär ner på sillen) sen finns också bokföringsstödet från Rix med mera som gör att det administrativa blir mindre vilket är förhoppningen. Verksamhetsplanen är också mer fokuserad så ja, det borde lösa sig =)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi pratar om olika saker tror jag. Jag menar inte att årsmötet ska klubba exakt till 100% vad denna tjänst ska göra.

Men som förslagsställare så borde ni åtminstone ha en tanke med vad denna tjänst ska göra för att underlätta admin arbetet för styrelsen. Och frågan med bokföringsstöden har inget med detta förslag att göra då det när något som troligen kommer göras även oavsett beslut i vägvals frågan.

Jag tycker att idén och målet med detta förslag är jättebra. Dock är det ganska mycket pengar och därför viktigt att vi är klara med vad det innebär samt vad det ger till distriktet på lång sikt. För som är nämnt i denna tråd så pekar trenden på att det pengar vi får ifrån SLL troligen kommer minska kommande år så anser jag att det är viktigt att: 1 se över våra utgifter, 2 se vad det finns för alternativa inkomstkällor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3) Då styrelsen i Sverok Stockholm av historia har fullt upp med det administrativa krävs ytterligare- och

kontinuerliga resurser för detta arbete. En person projektanställs under åtta månader, maj till december på 80% inom

ramen för Sveroks distriktskonsulentsatsning där Sverok Rix kommer att stå för arbetsplats, personalansvar,

kontorsplats och arbetsledning medan Styrelsen för Sverok Stockholm står som uppdragsgivare."

Jag kan ha tolkat denna punkten fel hoppas att förslagsställare kan tydliggöra.

Menar ni att då styrelsen har mycket admin jobb så ska tjänsten stödja med bla admin.

eller att då styrelsen har mycket admin jobb så tar Riks adminbiten gällande denna tjänst.

eller båda?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag skulle vilja efterlysa lite annan info till det här vägvalet. Första att-satsen handlar om att starta upp helt ny verksamhet, för att öka intäkterna och därigenom bättre kunna motivera att majoriteten av distriktets pengar läggs på någonting som en väldigt liten andel av medlemmarna använder sig av (kansliet och tryckverkstaden) Jag tycker att det är jättebra att styrelsen är konstruktiv och funderar på hur distriktet kan utvecklas! :)

Men som Morn säger så innebär det en ganska stor investering och mer pengar som blir låsta i en (semi)fast kostnad, för jag gissar att det här inte hinner bli självgående 2014, även om målet är att se det som en uppstartsperiod. Och det känns som ett projekt som behöver få ta den tid det tar, för om verksamheten inte lyckas lyfta är alla pengar i sjön istället. Så min fråga till styrelsen är: vilka möjligheter finns det att skära ner på kostnaderna för kansli och tryckverkstad, om man vill gå åt andra hållet istället? Är vi låsta i långa avtal på hela summorna, så att det alternativet inte finns just nu ändå?

Alltså, är det här ett val mellan status quo och att råsatsa, eller finns det också ett reellt alternativ i att byta till billigare lokaler/ha färre tryckmaskiner/skaffa en hyresgäst att dela med/etc.?

Jag ligger inte i språnget att förespråka en kanslinedläggning, men det kan vara bra att veta var ramarna för det här vägvalet ligger :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Borde det inte vara brytår för leasingen av tryckverkstaden snart? Kanske skulle vara en bra sak att eliminera en så stor kostnad om den är så dåligt använd (även historiskt).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Leasingen på rison går ut om ungefär ett år, om jag minns rätt (siffrorna flimrade förbi och jag har dem inte här att kolla på). Någon gång under 2015 i vilket fall, och förmodligen i början av året.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...