Jump to content
Sign in to follow this  
Ozeloten

Verksamhetsplan

Recommended Posts

Verksamhetsplan för Sverok Stockholm 2013

Under 2013 kommer Sverok Stockholm genomgå en omorganisation där vi går över från

att helt skötas på ideell basis till att anställa en kanslist/föreningsutvecklare till Sverok

Stockholm.

Detta är i linje med den omstrukturering av Sverok som pågår på central nivån i syfte att

skapa en större kontinuitet och stabilitet i organisation samt frigöra ideella krafter till att

arbeta mer med verksamheten och mindre med den löpande administrationen.

2013 kommer vi att anordna utbildningar inom ramen för Sveroks utbildnings satsning

Levelup tillsammans med vårt studieförbund Studiefrämjandet. Vi kommer även att

satsa mer på att samarbeta med Studiefrämjandet genom att samordna kontakter och

arrangemang mellan deras lokal avdelningar och våra föreningar. Samt arrangera

ledarskaps och föreningstekniksutbildningar tillsammans.

Utåt kommer vi att göra ett antal marknadsförings projekt så som att delta på Ung08 i

samarbete med Stockholms ungdom. Spelveckan arrangemang i samarbete med

bibliotek i Stockholm. mässor så som Haninge Fantasygames och Gamexpo.

Vi har som mål att under nästa år öka vår verksamhet på vårt kansli för att skapa bättre

kontakter med och mellan våra föreningar med olika temakvällar såsom sykvällar,

onsdagsmiddagar, skrivarträffar, smink workshops föreläsningar om bland annat

nördfeminism och säkerhet i skog och mark samt annat som är relevant för våra

medlemsföreningar.

Vi kommer att gå igenom våra rutiner och policys i syfte att förbättra vår

förvaltningsorganisation och skapa ledningssystem för både styrelse som ideella och

anställda för en bättre kontinuitet och utveckling.

Vi kommer att arbeta aktivt med att förbättra de stödformer vi har såsom utlåning av

utrustning, bokning av kansliet, tryckverkstad och utbildningar genom en övergripande

utvärdering av dessa funktioner de senaste åren i syfte att kunna presentera ett program

för förbättring och förändring i samband ovan nämnda förändring av vår

förvaltningsorganisation.

Ekonomisk kommer vi att arbeta med att fördjupa ekonomihanteringen med

förbundskansliets ekonomiassistent för att få en bättre bokföring, bättre rutiner och en

större kontinuitet i det ekonomiska arbetet. Vi kommer också att lägga upp en plan för att

långsiktigt bygga upp en buffert som gör att vi kan överleva ett år utan intäkter och klara

kärnverksamheten.

Vi kommer även att utreda hur vi kan använda våra existerande resurser såsom

tryckeriet för att få in extern finansiering främst till vårt buffert byggande.

Vi kommer inte att dela ut lokal eller projektbidrag under 2013 då vi inte kommer att ha

den ekonomiska möjligheten. Vi kommer istället att satsa på att erbjuda stöd, hjälp och

kunskap att hitta exstärn finasiering för våra medläms föreningar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Utåt kommer vi att göra ett antal marknadsförings projekt så som att delta på Ung08 i

samarbete med Stockholms ungdom. Spelveckan arrangemang i samarbete med

bibliotek i Stockholm. mässor så som Haninge Fantasygames och Gamexpo.

Jag tycker att det vore nice om vi kunde få med någonting om målet för marknadsföringen i verksamhetsplanen istället för att bara skriva ut olika events. Har ni i styrelsen funderat något kring det? Jag tänker alltså på om fokus 2013 är att starta nya föreningar, att marknadsföra distriktet mot befintliga medlemmar, att marknadsföra spelhobbyn mot icke-spelare eller vadsom. Meningen därpå säger att målet är att öka verksamheten på kansiet, och det är jag inte säker på att man gör bäst genom medverkan på dessa event, så det känns som att något saknas här :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...