Jump to content
Sign in to follow this  
Ozeloten

Motion angående spelkultur i Stockholms län

Recommended Posts

Motion:

Spelkultur i Stockholms län

Av lloyd Baltz

Spelkultur i Stockholms län är ett tvåårigt projekt av Studiefrämjandet i Norra

Storstockholm tillsammans med de övriga avdelningarna i Stockholms län,

Studiefrämjandet i Stockholms län och Studiefrämjandet riks. Syftet med projektet är att

starta ett storskaligt folkbildningsarbete i Stockholms län inom spelkulturen där Sverok är

dominerande i hela landet och även så i Stockholm.

Målet för projektet är att tillsammans med föreningar och grupper som verkar inom

spelhobbyn skapa en kvalitativ folkbildningsverksamhet med en volym på 15.000

studietimmar 2013 och 25.000 studietimmar 2014. Detta skulle innebära ett resurstillskott

i olika former till på 750.000 – 1.000.000kr om året till spelutövare i Stockholms län varav

den absoluta majoriteten skulle gå till Sveroks föreningar. Till projektledare har Lloyd

Baltz, tidigare ledamot i Sverok Stockholm, Sveroks förbundsstyrelse och

verksamhetsutvecklare inom Studiefrämjandet utsetts.

Projektet i sig har en budget på 495.000kr om året varav hälften finansieras av

Studiefrämjandet Riks med verksamhetsutvecklingsmedel och resterande delas jämt

mellan avdelningarna samt Studiefrämjandet i Stockholms län tillsammans med Sverok

Stockholm om motionen bifalles.

Som finansiär kommer Sverok Stockholm att delta i styrgruppen för projektet som styr

verksamheten inom ramen för projektets mål och syfte samt kommer tillsammans med

Studiefrämjandet i Stockholms län förfoga över en 20% tjänst inom projektet till att arbeta

med regional utveckling och koordinering av spelkultur och spelhobbyn.

Finansiering

Projektet har en budget på 495.000kr och år, hälften, 247.500kr kommer att betalas av

Studiefrämjandet Riks genom verksamhetsutvecklingsmedel. Resterande kommer att

delas mellan de fyra deltagande Studiefrämjandetavdelningarna samt Studiefrämjandet i

Stockholms län tillsammans med Sverok Stockholm.

Jag yrkar…

Att) Sverok Stockholm budgeterar 24.750kr för deltagande i Projekt spelkultur i

Stockholms län

Att) Sverok Stockholm deltar i Projekt spelkultur Stockholms län

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Berjiz själva projektet är uppdelat i fem olika delar, 4 avdelningar har varsin del och sen är tanken från min sida att Studiefrämjandet i Stockholms län ska dela en femtedel av projektet tillsammans med Sverok Stockholm. Den delen av projektet som motsvara en arbetsdag i veckan skulle vigas åt att utveckla samarbetet och koordinera verksamhet på regional nivå.

Projektbidragsansökan är utformad så att Studiefrämjandet riks matchar allas insatser och de finansierar därför halva projektet. Fyra delar av projektet är att arbeta som spelkulturutvecklare på fyra olika avdelningar och den femte delen är regional samverkan och koordinering av verksamhet mellan Studiefrämjandet och Sverok, det är på den biten som Sverok Stockholm kommer in tillsammans med Studiefrämjandet i Stockholm län. Det kommer också att innebära att Sverok Stockholm från en plats i stygruppen för projektet. Så, det är lite pengar i förhållande till det hela men det är också till ett specifikt syfte och om Sverok Stockholm går in med 25k så kommer Studiefrämjandet riks också att gå in med 25k så det blir en subventionering :D

@Salle går det igenom så blir det ytterligare en belastning på budgeten och en minusbudget om inget annat försvinner, dock så har distriktet gjort ett överskott i år så pengarna finns, sen om det är bra idee eller ej är ju upp till årsmötet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det framgår inte av den ekonomiska rapporten hur mycket likvida medel osv. vi har i distriktet. Den är allför minimal för att vi över huvud taget ska kunna ta beslut om stora utgifter, enligt mig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frågan kvarstår vad studiefrämjandet tycker om vi inte går in i projektet.

Kommer det bara innebära att projektet har lite mindre pengar och Sverok Stockholm får mindre inflyttande, eller kommer något mer drastiskt hända?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Studiefrämjandet kommer inte att tycka nåt om det alls faktiskt, projektet hänger inte på detta och Sverok Stockholm får inte vara med i Styrgruppen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...