Jump to content
Sign in to follow this  
Macchiavelli

Motion angående kanslist/distriktsutvecklare

Recommended Posts

Visst finns det enorma mängder problem som kan förknippas med deltider. Men de som är mest uppenbara och går att jobba runt som jag ser det är att se till att inte vara "extrapengar" och inte vara "tills jag hittar något bättre". Där är det bra att vara en del i en lösning som innebär 100% sysselsättning, inte 125%, inte 25-50%.

Om man är en säker grundplåt på 25% för någon som satsar eller har en annan 50% eller är hemma med familjen i övrigt över en överskådlig framtid - kort sagt är långsiktigt nöjd med upplägget - så minskar risken att personen hittar ett annat jobb.

Om man inte är "det där extra" till en 100% sysselsättning så minskar risken att man får minsta möjliga insats (vilket inte är så bra för verksamhetsutveckling) och inte är en del i livsplaneringen.

Jag har sett de här mekanismerna i just 25% tjänster i ideell sektor, så jag vill bara dela med mig av den erfarenheten.

Dock, om man tänker sig att arbetet är allmänt kontorsarbete och andra okvalificerade uppgifter (det som många sverokare skulle kalla "gruntande"), som att fylla i och ta emot blanketter, sköta bokningar av låne/hyres-utrustning, hålla en lokal öppen en viss tid el dyl så är inte hög omsättningsfrekvens ett problem och då behöver man ju inte oroa sig över det.

Man får då inte direkt någon kontinuitet genom en anställd, men man får istället möjlighet att indirekt inte "skrämma iväg" styrelsemedlemmar med oinspirerade uppgifter och kan dra till sig folk som vill verksamhetsutveckla ideellt.

Där kan ju bara folk med erfarenhet av Sverok Stockholm svara på om det idag är mycket rutinjobb som skulle kunna flyttas ifrån styrelsen och lämna öppet för annat arbete på ideell basis.

Och att inte vilja ta in moderna trälar (Fas 3 o dyl) kan jag bara applådera.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den bästa arbetsplatsen är den som ger de anställda utrymme att påverka, växa och lära sig.

Försök vara riktigt vassa på det, så löser sig allt annat.

Ska bli spännande att följa utvecklingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Läst igenom motionen och svaren och vill nämna några saker utan att ta ställning till motionen utan enbart vad som krävs för att få en tjänst att fungera väl ( Har också erfarenhet av organisationer där man anställt)

1) Bra att ha det formella dvs anställningen genom riks.

2) Man behöver någon som agerar arbetsledare men ju mer erfarenhet av organisationen resp kringvarande institutioner som en anställd har desto mer självgående är personen .

Detta gör i min mening att personen-kanslisten behöver i vår nuvarande situation grundlig erfarenhet inom sverok både på lokal samt även till viss del riksnivå samt även av kontakter med landsting och kommun för att ej ytterligare belasta styrelsen och vara en tillgång. Detta bör göras tydligt i mandatet till styrelsen om motionen tas.

Att anställa någon som går på arbetslivsrehabilitering innebär att man skall vara närvarande hela tiden för att ge stöd och handledning och även personer som gör skyddat arbete har rätt att förvänta sig ökad handledning vilket gör att det snarare vore vettigt om ideen med kanslist fungerar, låta kanslisten vara handledare för en sådan person på lite längre sikt. ( säger jag som genomgått arbetslivsrehabilitering själv) Obs dock att det tar tid för att få utdelning av ett sådant arrangemang samt mycket engagemang från handledaren.

3) En av våra största resurser är idag tryckeriet (samt en av våra största kostnader) Detta kommer att förbli så under ett antal år pga de avtal vi har för tryckmaskinen det är därför viktigt att vi utnyttjar den så mycket så möjligt därmed är det viktigt att kanslisten kan ge utbildning för att trycka samt även ge hjälp vid tryck av lite mer komplicerade saker , layout hjälp vid behov samt klarar av att beställa papper mm. Detta då dessa kunskaper fn ej existerar inom styrelsen förutom ordföranden (typ, till viss del) och trol ej heller kommer att finnas inom den nya styrelsen heller i någon större utsträckning. Det är alltså vitalt att om vi anställer en kanslist personen kan göra detta.

Gabriella Rehbinder

verksamhetsrevisor (suppleant)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag satt och tittade igenom handlingarna, och såg att vi kommer få en drastiskt mindre slant från SLL i år, nämligen 600.000kr jämfört med förra årets 900.000kr. I styrelsens förslag till budget går vi plus/minus 0, men sen kommer det in en motion från ordförande om att anställa en person för 90.000kr.

Är anledningen till att det bara är ordförande och Lloyd som skickat in den att ingen annan i styrelsen stödjer förslaget?

Med tanke på sänkningen av bidragen från SLL, är det vettigt att vi går 90.000kr back för att anställa någon att göra det tidigare styrelser har gjort ideellt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag satt och tittade igenom handlingarna, och såg att vi kommer få en drastiskt mindre slant från SLL i år, nämligen 600.000kr jämfört med förra årets 900.000kr. I styrelsens förslag till budget går vi plus/minus 0, men sen kommer det in en motion från ordförande om att anställa en person för 90.000kr.

Är anledningen till att det bara är ordförande och Lloyd som skickat in den att ingen annan i styrelsen stödjer förslaget?

Med tanke på sänkningen av bidragen från SLL, är det vettigt att vi går 90.000kr back för att anställa någon att göra det tidigare styrelser har gjort ideellt?

Uppföljande fråga på det: Är det rimligt att anta att en anställd kommer att leda till att vi får mer pengar från landstinget på sikt? (Där "öka antalet medlemmar" är den största bidragande faktorn.)

Motionen nämner att en anställd troligen kan göra att ideella känner sig mer peppade att söka projektbidrag och annan finansiering, men jag tycker att det känns viktigt att organisationen har en stabil grundfinansiering att stå på också.

Share this post


Link to post
Share on other sites

När det gäller alternativ finansiering är det väl snarare en uppgift som en ev anställd borde ha kompetenser inom och borde ha som arbetsuppgift att söka. Då sånt kräver kunskap, mycket tid, pappersarbete och dagtid att ringa runt på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...