Jump to content
Sign in to follow this  
Hardcore

ÅRSMÖTE!!!

Recommended Posts

VAR: Arena 29 i Göteborg. (Djurgårdsgatan 29)

NÄR: Söndagen den 17:e Februari klockan 11:00.

OBS!

2013-01-27: Sista datum att lämna in motioner!

2013-02-03 Anmälan till mötet öppnar

2013-02-13 Anmälan stänger (klockan 18:00)

2013-02-17: Årsmötet (Yay!)

Sverok är spelföreningarnas fackförening skulle man kunna säga, eller "support hero" med modernt språkbruk. Därför är det viktigt att föreningarna engagerar sig åtminstone på Årsmötet. Sverok behöver faktiskt lite återkoppling så att vi gör det som medlemmarna tycker är relevant för dem. Hittills har vårt stöd mest gått till föreningar som ordnar evenemang av olika slag. Har ni andra idéer att bidra med så skicka ombud till mötet! Titta på listan som följer för att se hur många ombud din förening får skicka.

1 ombud för upp till och med 9 medlemmar

2 ombud för 10 – 24 medlemmar

3 ombud för 25 – 59 medlemmar

4 ombud för 60 – 144 medlemmar

5 ombud för 145 medlemmar och därutöver

Sverok Väst kommer se till att ingen förening skickar för många ombud, detta görs genom att vi kontrollerar medlemsantalen före årsmötet. Därför är det viktigt att din förening rapporterar in sin medlemslista på https://ebas.sverok.se/ snarast, och senast den 31/1.

För att ett ombud ska få rösträtt behöver det vara föranmält. Länk till den sidan kommer skickas ut senare.

(Glöm inte att anmälda ombud får sin resa till och från årsmötet ersatt av distriktet mot uppvisande av biljett eller redovisning av körsträcka. Sedan bjuds det på mat.)

Motioner som skickas in för mötet publiceras både i vårt forum, viewforum.php?f=20 och i möteshandlingarna.

Frågor och synpunkter välkomnas på info@sverokvast.se

Share this post


Link to post
Share on other sites

Motionsförslag gällande Stadgeändring, revision och ändring av modell större:

Inlämnad av: Tommy Nilsson, Airsoft Varberg (Föreningen med Sveriges första ideellt driva inomhusanläggning för Airsoft)

Innan du läser, se gärna till att du har något att äta och dricka, och att du andas regelbundet, för det tar en stund att bearbeta.

Syftet med revisionen är att göra distriktet till en ännu starkare regional organisation vilken verkar för den enade spelhobbyn.

https://docs.google.com/document/d/1MOI ... nDdHI/edit

Sammanfattning:

Efter att Förbundet Sverok beslutat att anta förbund som medlemmar behöver distriktet kunna arbeta med flera förbund än Sverok.

Förbund kommer att kunna ansöka om att samarbeta med distriktet för att verka för Spelhobby genom Sverok Väst i distriktets upptagningsområde. Föreningar tillhörande förbunden blir därmed medlemmar i distriktet.

 • Namnet ändras till ett neutralare: Spelhobby Väst.
 • Firmateckningen ändras till gemensam, det är mycket pengar och mycket ansvar.
 • Begreppet spelhobby definieras, så vi vet vad vi gynnar.
 • Årsmötet flyttas till oktober, för att styrelsen skall kunna komma igång redan den första januari.
 • Förslag till förtroendeposter skall skickas till valberedningen.
 • Auktoriserad revisor blir ett måste.
 • Styrelsen beslutar om eventuella avgifter, för att enklare kunna göra en budget.
 • Röstprocessen är ändrad så att elektroniska system och fullmakt kan användas.
 • Mötesprotokollet ska publiceras på webben.
 • Vid nedläggning skall resurserna ges till andra spelhobbydistrikt i samma område (om sådana finns) eller till de föreningarna som är anslutna.

Och mycket mer...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror att om man skulle göra så stora förändringar måste man ha en utförlig konsekvensutredning.

Nu har jag förvisso inte haft tid, men jag hade gärna sett mer arbetsunderlag innan årsmötet. Det är väldigt svårt att skriva motioner om man inte har koll på hur den ekonomiska situationen ser ut, att tiden mellan utlysande av årsmötet och motionsstopp är kort (kan dock ha kommit tidigare, men jag är inte postmottagare i vår förening) eller att det senaste protokollet på hemsidan är från april förra året. Det finns troligen rimliga anledningar till att det skett, men det är ett demokratiskt problem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag tror att om man skulle göra så stora förändringar måste man ha en utförlig konsekvensutredning.

Nu har jag förvisso inte haft tid, men jag hade gärna sett mer arbetsunderlag innan årsmötet. Det är väldigt svårt att skriva motioner om man inte har koll på hur den ekonomiska situationen ser ut, att tiden mellan utlysande av årsmötet och motionsstopp är kort (kan dock ha kommit tidigare, men jag är inte postmottagare i vår förening) eller att det senaste protokollet på hemsidan är från april förra året. Det finns troligen rimliga anledningar till att det skett, men det är ett demokratiskt problem.

Är det några särskilda bitar du vill det ska tittas extra på i en sådan utredning, kanske vill du rent av vara med och göra den?

Förbundet redovisar även de sina underlag väldigt sent, och de har tillgång till både personal och arvoderade som hjälper till att ta fram underlagen, att distriktet skulle vara bättre på att få fram underlag, med enbart ideell kraft, hade varit fantastiskt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Först och främst behövs det förklaringar varför man yrkar på de förändringar som man gör. Det som är självklart för en person kan vara oklart för en annan.

Jag antar att stadgeförändringarna är främst till för att ge större legimititet och att arbeta mer explicit och intimt med samverkan även med andra organisationer än Sverok.

Vad är det för några visioner som ska komma ut av stadgeförändringarna?

Vilka förändringar vill man se i organisationen?

Finns det stöd från medlemmarna till förändringarna?

Jag är av den åsikten att stadgar ska spegla organisationen, inte att den ska användas som ett sätt att genomdriva en organisationsförändring. Det är få gånger då stadgar är i vägen för en organisationsförändring. Jag tror att man dessutom behöver utreda frågan brett om det är önskvärda förändringar och om det finns vilja och kraft att arbeta för förändringarna.

Skulle jag vara med i en utredning? Kanske, men då ska det vara klart avgränsat.

Förresten. Finns det något förslag till budget?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej,

Bra med frågor.

Jag hoppas svaren ska ge lite klarhet.

(Det är fullt möjligt att jag missförstått dina frågor, så om jag inte svarat på rätt sätt, fråga igen)

0: "Syftet med revisionen är att göra distriktet till en ännu starkare regional organisation vilken verkar för den enade spelhobbyn." Se även nedan.

1: Se 0 här ovan. Se även nedan.

2: Organisationen förväntas stå kvar som den är, största skillnaden där är en auktoriserad revisor. I övrigt är det "stark regional aktör för den enade spelhobbyn" som gäller, men, jag misstänker att man idag arbetar precis för det.

3: Effektivaste sättet att få veta vad medlemmarna tycker är att fråga dem på ett årsmöte, det finns inget sätt för mig som motionsskrivare att kontakta och få reda på det svaret utan att det krävs omfattande resurser. Sverok har idag ingen plattform för att föra en dialog mellan föreningar och medlemmar bortsett från det här forumet och organisationens årsmöten. Det finns inget krav att föreningarna tittar åt något av dem, men årsmöteshandlingarna skickas iaf ut till dem, så de kan titta på dem och reagera. Om de är tillräckligt nyfikna, för eller emot så hoppas jag att de väljer att delta och gör sin röst hörd.

Utredning: Avgränsningen och tidsåtgången beror på vilka svar som sökes.

Det går att utreda ett antal aspekter.

Det går även bra att ställa frågor till mig, så ska jag försöka svara, jag har koll på ett antal parametrar, men tyvärr är min tid begränsad, så därför är det inget flersidigt dokument som förklarar mer ingående bifogat med motionen. Kanske blir det beslutet istället, att utreda, snarare än att genomföra ändringarna, jag har avsiktligen inte skrivit in något yrkande i motionen, utan lämnar det öppet för diskussion både före och på mötet.

Den här ändringen innebär på kort sikt inget alls, distriktet fortsätter som det gjort tidigare, det är först när det börjar uppstå nya förbund och förbund vilka redan existerar som inte har distrikt kontaktar det och väljer att samarbeta som något egentligen händer, då blir distriktet en ledare för den regionala Spelhobbyn utöver att vara ett distrikt i Sverok.

På lång sikt innebär ändringen att det inte spelar någon roll vilket förbund en förening tillhör, så länge det förbundet samarbetar med distriktet så kan man arbeta för gemensamma mål.

Det finns tre vägar för Förbund som bildas inom Sverok att gå:

1. Att fortsätta inom förbundet Sverok. (Notera: Nya förbund har ingen relation till Distriktet)

2. Att bryta sig loss och samarbeta externt med förbundet Sverok utan att ingå i organisationen.

3. Att arbeta helt oberoende av förbundet Sverok.

Ändringarna gör att oavsett vilket alternativ framtida förbund väljer så kan de samarbeta med distriktet, utan ändringarna tappar distriktet samtliga.

Oberoendet gör att man kan etablera en stark enad identitet, samtidigt som man kan säja, i organisationen ingår Sverok, Esportförbundet, Rollspelsförbundet, Smashförbundet, Magicförbundet, Konventsförbundet, Japankulturförbundet, osv.

Hoppas att mina svar ger lite klarhet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, jag har fått svar på de frågor jag ställde.

Problemet är att det inte ger så särskilt mycket vägledning om vilken verksamhet man ska bedriva och på vilket sätt. Under mina år i styrelsen upptäckte jag att det finns en hel del problem i organisationen. Det handlar om t.ex.

 • Överlämningar
 • Att veta vilken verksamhet man skulle bedriva och otydliga arbetsuppgifter
 • För mycket jobb, för lite kul
 • Hanteringen av så många föreningar och att hålla kontakten med dem
 • Legitimitetsproblem (det kändes ibland mest som om man var en bidragsorganisation)
 • Att känna att hela distriktet är med

Listan kan göras lång och det mesta är verksamhetsproblem. Ska dock säga att driva en regional stödorganisation är svårt, mycket svårt. I alla fall så länge det inte finns bra ramar att hålla sig inom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller med helt om det du säjer.

Motionen är dock endast fokuserad på att skapa en struktur för att samla.

Oberoende av motionen behövs förslag och idéer för hur man löser problematiken vilken kvarstår oavsett. Kanske har du idéer för en möjlig lösning?

Jag misstänker att ett flertal distrikt står inför liknande utmaningar, så kanske att man kan arbeta tillsammans för en lösning?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej! Här kommer en kort sakupplysning om hur tankegångarna går hos Riks.

Just nu jobbar jag och Chrisp med att ta fram ett förbundsdirektiv för medlemsförbund, som styrelsen i Sverok Riks kommer att diskutera i mars. Detta är alltså inte klubbat än, men kan vara bra att känna till. I vår beskrivning av "idealmedlemsförbundet" så har detta förbund

1) Inte egna distrikt

2) medlemsföreningar som också blir medlemsföreningar i Sverok.

I de fall där något av dessa inte stämmer, löser Sverok och medlemsförbundet detta genom att avtala om hur medlemsföreningarna ska räknas i landstingsbidragsansökningar etc.

Här är ett utkast på den text vi arbetat fram på ämnet:

 • Tolkning: medlemsförbundens föreningar är också medlemsföreningar i Sverok. Dessa medlemsförbundsföreningar antas av förbundsstyrelsen i Sverok (§18) och är att betrakta som medlemsföreningar i deras stadgemässiga rättigheter och skyldigheter gentemot förbundet. De antas även som medlemsföreningar av medlemsförbundet och erhåller då rättigheter och skyldigheter enligt medlemsförbundets stadgar.
  Distriktens relation till medlemsförbundsföreningar
  Medlemsförbundsföreningar är genom sitt medlemskap i Sverok med och konstituerar distrikten (§31). Medlemsförbundens föreningar är alltså att betrakta som Sverokföreningar i relationen till Sveroks distrikt.

Så förhoppningsvis kommer vi att kunna lösa medlemsförbundsfrågan utan att alla distrikt behöver ändra sina stadgar för att kunna ta emot medlemsförbundens föreningar som medlemmar, men det står er så klart fritt att göra vilka ändringar ni vill (så länge era stadgar inte upphäver, förändrar eller motsäger förbundets stadgar)! Kul att ni är taggade på medlemsförbund och att stärka spelhobbyn! Ser fram mot att diskutera saken imorgon på mötet!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prentell, du får gärna förklara hur det kommer se ut, för det är vi som medlemmar som har beslutanderätten över distriktet, det är vår organisation, jag har svårt att se att förbundet kan tilldela distrikten förbund utan att medlemmarna i distriktet har en möjlighet till demokratisk inverkan i det beslutet.

[attachment=0]OrgChart.png[/attachment]

Det som hänt är att förbundet avser ansluta förbund till förbundet, vilka distriktet inte har någon naturlig relation till, vilket bilden illustrerar.

Motionen löser det genom att infoga en länk mellan de nya förbunden och distriktet, där de kommer överens om att så ska ske.

Dvs, precis som förbundets medlemmar formellt antar nya förbund på riksmötet, så gör distriktets medlemmar det på distriktsårsmötet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förbundens föreningar är med i Sverok, alltså är de med i distrikten. De har sedan ytterligare ett förbundsmedlemskap, på samma sätt som Sverok kan vara medlem i både Studiefrämjandet och LSU till exempel. Alla de föreningar som är Sverokföreningar idag är med och konstituerar Sveroks distrikt, det kommer fortsätta så även om en medlemsförening är med i två riksförbund, varav ett är Sverok. Så det borde inte vara något problem på föreningsnivå, där själva verksamheten händer, i kontakten med distrikten. Det luriga blir väl om distriktet vill neka en Sverokförening medlemskap för att de också är med i ett medlemsförbund, men det finns reglerat hur distrikt avstänger medlemsföreningar i de flesta distrikts stadga.

Går vi upp en organisatorisk nivå till själva förbunden så står det distriktet fritt att ingå samarbeten med andra organisationer även utan stadgeändringar, så fundera noga på vilka vinster som kommer ur att bryta loss Sverok Väst från Sverok för att bli en mer allmän samarbetsorganisation.

Hoppas att det blev tydligare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag inser att det är något av en ideologisk fråga, jag är stark förespråkare för samarbete där alla parter ingår på lika villkor, vilket är något som förslaget säkerställer.

Jag tycker det är viktigt att säja, vi tillsammans, ni är bra på det ni gör, vi är bra på det vi gör, uppdelningen blir självklar, alla gör det de är bäst på och vi får ett enastående resultat.

Förslaget som förbundet börjat arbeta enligt innebär:

1. Att medlemsförbundens medlemmar först skall godkännas av medlemsförbundet och sedan även av Sverok.

Det skapar intressanta frågor om vad som händer om bara den ena godkänner dem, och vem av dem som ska söka bidrag för dem från ungdomsstyrelsen, och vad som händer om ett medlemsförbund beslutar sig för att bli ett fristående förbund oberoende av Sverok.

Är tanken att föreningarna skall ansöka om anslutning till båda, till sitt medlemsförbund eller till Sverok?

Och vad händer om de går ur Sverok, är de fortfarande medlemmar i distriktet, eller är det villkorat med att de är medlemmar i Sverok? Vad händer med föreningarna som medlemsförbundet antar men Sverok inte antar, blir de medlemmar i distriktet?

2. Att medlemsförbunden saknar relation till distriktet.

Den relationen blir exklusiv för förbundet Sverok.

Att tex tillhandahålla riktade utbildningar med specialfokus vilka ger möjlighet att söka stöd från regioner och kommuner blir omöjligt, distriktet kan endast göra det där dess förbund ligger bakom eller om det själv anordnar, dvs Medlemsförbunden kan inte delegera den biten på det sätt som Sverok delegerar LevelUp till distrikten exempelvis.

-----

Det förslaget uppnår är att ge alla förbund som så önskar möjligheten att säja, i Halland och Västra Götaland är det Spelhobby Väst som är vårt distrikt, de arbetar för våra frågor i regionen så att vi kan fokusera nationellt.

Distriktet hanterar som sådant inte medlemskap från personer, utan den biten överlåts helt på föreningarna, där varje förening sätter sina regler. Förbunden antar föreningarna och varje förbund kan sätta sina regler, sina medlemsavgifter och villkor på sina föreningar. Precis som Sverok gör idag för Sverokföreningar.

Enkelt, jämställt och lika för alla, exakt de värderingar Sverok står för.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag håller med helt om det du säjer.

Motionen är dock endast fokuserad på att skapa en struktur för att samla.

Oberoende av motionen behövs förslag och idéer för hur man löser problematiken vilken kvarstår oavsett. Kanske har du idéer för en möjlig lösning?

Jag misstänker att ett flertal distrikt står inför liknande utmaningar, så kanske att man kan arbeta tillsammans för en lösning?

Det är inte helt lätt, men jag tror att man måste starta genom att hitta personer som är drivna och vill arbeta med frågorna. Det gör inte så mycket om de flesta känner varandra så länge de inte är korrupta (t.ex. bara gynnar sina föreningar). Det är viktigt att inte ta på sig för mycket grejer, utan det är bättre att göra några saker riktigt bra och gör en grej av det. En del i saken handlar om någon typ av medlemsservice och det är viktigt att det är praktiskt genomförbart. Utan det tappar tyvärr distriktet dess största funktion. Och till sist, pröva saker och fråga folk. Jag vet inte hur många gånger folk inom den ideella sektorn varit för rädda att göra saker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...