Jump to content
Sign in to follow this  
Daniel Jensen

Kallelse till årsmöte 2013

Recommended Posts

Hej Kära Förening!

Ni är härmed kallade till distriktsårsmöte söndagen den 27:e januari, klockan 13.00, på Sveroks kansli i Linköping, S:t Larsgatan 6.

Men ni är också inbjudna till en social helg som går i spelets tecken.

Sverok Östergötland bjuder in alla föreningar med säte i länet till att delta på vad vi hoppas skall bli en riktigt trevlig och produktiv helg. Vi kommer att träffas lördagen den 26:e januari för att spela spel och umgås.

Distriktet kommer att kunna erbjuda ekonomisk ersättning till de föreningar som behöver resa för att ta sig till mötet. Vi erbjuder även övernattningsmöjligheter ifall man inte kan åka hem mellan lördagen och söndagen..

Men mat då? Vi kan ju inte bara spela och ha trevligt en hel helg, vi behöver ju också äta. Vi kommer att bjuda på mat så ni behöver inte oroa er för det. Allt ni behöver göra är att anmäla hur många ni blir och på vilka dagar ni kommer att vara närvarande på.

Kan vi ta med hela föreningen? Självklart är alla välkomna men vi kan inte erbjuda alla mat och sovplats. Vi vill därför att ni anmäler hur många ifrån er förening som tänker komma. Detta så att vi vet hur många ni blir och så vi kan planera därefter. Är det få som kommer kan föreningarna som kommer givetvis ta med fler personer.

Om ni vill skicka in en motion så vill vi ha den tillhanda senast söndagen den 6:e januari, det går givetvis att lyfta frågan på årsmötet under övrigt på dagordningen istället.

Följande stadgar ska skickas med i kallelsen

§ 12 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 31 mars, på tid och plats inom länet som distriktsstyrelsen bestämmer.

§ 13 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

§ 14 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

2 ombud för upp till och med 50 medlemmar

3 ombud för 51 - 100 medlemmar

4 ombud för 101 - 150 medlemmar

5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.

Till grund för denna räkning ligger det medlemstal, som vid föregående års utgång rapporterats till förbundet.

Varje individ kan bara vara ett ombud.

§ 15 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

Innan första fastställande av årsmötets röstlängd skall föreningens ombud ha med sig underlag för att kunna styrka befullmäktigande.

Mer information om träffen kommer, hör av er till oss med intresseanmälningar.

info@ostergotland.sverok.se

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×