Jump to content
Sign in to follow this  
Mr. Comedy

Lite regelkladd

Recommended Posts

Hej! Jag utvecklar ett rollspel i en viktoriansk fantasy-miljö och har skrivit ihop en mall för regler. Lämna gärna respons och vad ni skulle vilja förbättra.

Systemet ska använda tiosidiga tärningar (T10). Färdighetsslag görs med 2T10. För att lyckas får man ett s.k situationsvärde som man ska slå över. Eventuella attribut och/eller färdigheter kan ge bonus eller belastning på värdet.

Magi fungerar ungefär likadant, där man får ett svårighetsvärde som man ska slå över. Antal T10 är beroende på hur mycket kraft man alstrar. Dubbeletta ger alltid snedtändning, så ju fler tärningar (större alstringskraft) desto större risker är det.

Man bygger upp sin besvärjelse med effekter. Varje effekt har ett effektvärde, vilket man sedan lägger ihop med önskade effekter. Sedan väljer magikern ett antal tärningar att slå från sin dicepool och ska då försöka slå lika med eller över det slutgiltiga effektvärdet.

Strid går ut på att varje rollperson har ett antal stridspoäng. Beroende på färdigheter och egenskaper så har man olika mycket. Dessa stridspoäng pumpas sedan ut i form av stridshandlingar, så som att skjuta, springa eller slänga sig i skydd. För att göra en attack, pumpar man in de antal stridspoäng i attacken som man vill slå mot (inte högre värde än ditt FV). Vems tur det är bestäms av vem som har mest stridspoäng efter senaste handlingen.

Fordonstrid ska fungera på ungefär samma sätt. Istället för stridspoäng har du nu motorpoäng. Dessa motorpoäng kan man distribuera valfritt på olika maskindelar för att uppnå sitt önskade resultat. Starkare motor ger mer motorpoäng. För att driva en maskin normalt krävs ett fast antal motorpoäng. Genom att pumpa in mer motorpoäng kan maskindelen prestera bättre, men risken är att delen slits sönder eller att kretsarna överhettas. För att avfyra handhållna vapen från fordonet så använder man de vanliga stridsreglerna, då detta inte har något med maskinen i sig att göra.

Skytte utövas på följande sätt: ett ungefärligt avstånd bedöms mellan målet och skytten, därefter tar man hänsyn till vapnets effektiva räckvidd med eventuella modifikationer. Med dessa värden räknas ett situationsvärde ut och därefter slås ett vanligt färdighetsslag mot lämplig färdighet. Vapnets räckvidd delas in i tre kategorier: Kort (enkelt), Medel (normalt) och Lång (svårt).

Skadan utgörs av en differens på färdighetsslaget med eventuella modifikationer på vapen.

Detta är inte ren- eller korrekturskrivet någonstans, så jag får ursäkta för diverse luddigheter på förhand. Men om något är oklart så säg gärna till!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag skulle gärna vilja se ett exempel på hur en strid går till mellan två olika personer för det tycker jag är lite oklart.

Tre personer rollar sina initiativslag och får följande resultat:

Person A: 35 SP

Person B: 30 SP

Person C: 25 SP

Eftersom A har flest poäng får han agera först. A väljer att skjuta pistol mot person C. Person A har 12 i färdigheten Eldvapen och väljer att maxa sin attack till 12 FV och slår 2T10 mot värdet. A lyckas med sin färdighet och får slå skada. Person A har nu 23 SP kvar.

Nästa handling får person B göra, eftersom han nu har mest SP av de involverade. Han väljer att springa x antal meter och detta kommer kosta honom 10 SP. Person B har nu 20 SP kvar.

Person C har 25 SP och därför mest total SP av de involverade, därför är det hans tur att handla. C slänger sig bakom närmaste skydd och har nu 20 SP kvar.

Nu ser det ut på följande sätt:

Person A 23 SP

Person C: 20 SP

Person B: 15 SP

De involverade har nu bytt plats i turordningen, eftersom B valde att göra en handling (springa) som kostar honom fler SP kommer han göra detta tills både A och C har <15 SP. När alla gjort slut på sina SP eller alla passar, så är det ny runda och allas SP fylls på igen. Har inga specifika värden på hur mycket en handling ska kosta, eller hur lång en runda ska vara etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...