Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Jens Pulver

Närcon blir vinstdrivande?

Recommended Posts

Efter en snabb genomläsning tycker jag motionen ser välformulerad och väl underbyggd ut. Upplägget liknar de övriga festivaler som finns i våra samhällen, så det är inte en helt oprövad väg att gå.

Jag gillar att det är en motion till årsmötet, så medlemmarna får bestämma om hur det kommer bli. Inget sker i någon mörk korridor, utan det går lätt att diskutera och besluta om.

Får önska NärCons medlemmar lycka i sina diskussioner om hur de vill driva arrangemanget vidare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Väl utarbetad motion som inte handlar om att Närcon skall tjäna storkovan på sina besökare, utan bygga en stabilare grund för vidareutveckling av vad som idag kan klassas som ett varumärke. Närcon är kvalité och att skapa ett aktiebolag ser även jag som en naturlig utveckling nu när jag läst vidare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser inte heller några problem med det hela, om de nu väljer att köra på det. Det enda jag själv skulle velat lägga till om jag vore engagerad i konventet är en tidsbegränsning. Det kan ju hända att det i framtiden finns ännu bättre sätt att arrangera det på än via NärCon Eventbyrå AB och det kan därför vara dumt att låsa det på obestämd tid, framförallt innan man testat det. Å andra sidan, årsmötet får ju göra som de vill och jag är inte engagerad eller ens en besökare; det var bara den detalj jag spontant reagerade lite på.

Oavsett hur det blir så hoppas jag det går bra för dem. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har svängt helt i den här frågan och efter diskussioner med Animas så har vi författat ett långt inlägg om den här motionen. Nedan följer en kopia av inlägget.

Det finns andra sätt att lösa det här problemet på än att just bilda ett företag och det finns andra sätt att organisera NärCon med ett företag än just det här. Just nu tycker jag att det finns många frågetecken och jag kommer här att ta upp ett par av dem.

Som motionen är skriven just nu så ger vi NärCon Eventbyrå AB ett livstidskontrakt till namnet NärCon som inte kommer att behöva förnyas.

att) NärCon Eventbyrå AB anlitas för att arrangera NärCon 2013 samt ges rätten att arrangera framtida evenemang under varumärket och namnet NärCon.

Som motionen är skriven så kommer NärCon att helt tillhöra NärCon Eventbyrå AB om den här motionen skulle röstas igenom. Formuleringen som den är nu hindrar heller inte NärCon från att arrangera eller göra precis vad de vill med namnet.

Lämnar vi över hela planeringen av eventet till NärCon Eventbyrå AB så kommer de styra alla aspekter av konventet, inklusive budgetplaneringen. Att företaget styr budgeten gör att den kan komma att planeras på ett sådant sätt som maximerar vinsten för företaget även om det kanske inte är det bästa för evenemanget. Det skulle gagna det fåtal personer (vad jag har förstått: Fallgren och Samuel) som kommer äga aktier i företaget och får ta del av en eventuell utdelning.

Just nu sitter Samuel Anlér, David Fallgren och Kaisa Gustavsson i NärCons styrelse. Av dessa tre är det två som kommer ingå i NärCon Eventbyrå ABs styrelse. Det gör att det redan nu finns en klar majoritet av föreningen NärCons styrelse som på grund av eventuell framtida monetär vinst förmodligen vill se det här förslaget röstas igenom, något som jag tycker är oroväckande. Det här ger upphov till en jäv-situation. Samuel och David kommer sitta som de enda aktieägarna i företaget och samtidigt kontrollera två tredjedelar av styrelsen i föreningen NärCon, något som verkar väldigt bekvämt. Även om de hoppar av sina styrelseuppdrag i förening så blir det en enmansstyrelse kvar som bara kommer att bestå av Kaisa, som också sitter i kommittén tillsammans med David och Samuel och är god vän med båda.

Förändringarna som diskuteras i den här motionen är ganska långtgående och jag känner inte att det har diskuterats tillräckligt eller att man har kollat på tillräckligt många alternativa lösningar för att kunna säga med säkerhet att den här lösningen är den bästa för konventet.

Det som enligt motionen är målet med de här stora förändringarna är att möjliggöra för vidare ökningar av antalet besökare - Samuel pratar om att det här öppnar för att låta NärCon växa upp mot 15000 besökare. Det fanns ett stort antal brister förra året (för att nämna ett par: arbetarmat torsdag och onsdag, lyktsläppet, NCC) som inte rättfärdigar att konventet växer mer just nu, och det här är inga problem som jag tycker går att skylla på yttre omständigheter. Om vi inte kan anordna ett FULLT fungerande konvent med ca 3000 besökare så ser jag inga skäl att öka besökarantalet förens vi har lärt oss fullt hur man arrangerar för 3000 besökare. För den som tycker att NärCon bara var solsken och fågelsång så är det bara att läsa utvärderingstråden (http://forum.narcon.se/viewtopic.php?f=81&t=2574) där väldigt många besökare har synpunkter på vad vi skulle kunna förbättra. Och är verkligen besökarantalet det enda sättet vi kan växa som evenemang? Jag tycker inte det! Vi kan växa på flera andra sätt, vi kan bland annat bli effektivare och höja kvaliteten på konventet och släta ut alla de rynkor som vi upptäckte förra året. Vi kan jämföra det med det idiomatiska uttrycket ”Man måste lära sig krypa innan man kan gå”.

Om att få betalt fortfarande är ett måste så finns det en annan lösning; jag har lyft fram ett förslag om att istället för att upplåta NärCon för evigt till ett företag så kan man ta in NärCon Eventbyrå AB som en extern konsult för varje konvent. Det ger effekten att föreningen NärCon fortfarande kontrollerar eventet, budgetplaneringen och själva utförandet, medans Samuel fortfarande får betalt för sitt arbete. När jag pratade med Samuel sa han att han inte tyckte att det var en bra lösning då det (fritt citerat från minnet) ”inte gav honom samma säkerhet”. Men vems bästa är det vi ska se till, konventets bästa eller Samuels bästa? Det är inte helt självklart att konventets och Samuels bästa är en del av samma lösning, men den här motionen bör handla om vad som är bäst för konventet.

Innan den här motionen lades fram så ringde Samuel upp väldigt många och pratade enskilt om hur bra den här lösningen var för NärCon. Problemet med det här tillvägagångssättet är att det är svårt att tänka helt själv när man pratar ensamma om en sådan här stor förändring gentemot att prata i en stor grupp antingen på forumet eller om man träffas för att diskutera saken på riktigt. Man har även gått händelserna väldigt mycket i förskott genom att redan starta NärCon Eventbyrå AB, trycka upp visitkort och skapa en fansida på facebook. Detta är osnyggt och opassande av både David Fallgren och Samuel Anlér, och kommer säkerligen påverka omröstningen då detta ger en känsla av att motionen redan är antagen och att röstningen är en formalitet.

Som motionen ser ut nu kommer jag med största sannolikhet att rösta för ett avslag, eller en bordläggning som ger mer tid för att undersöka alternativa sätt att förändra organisationen för att nå fram till det mål som vi alla vill uppnå: att förbättra konventet som vi alla har hjälpt till att bygga upp.

Stefan Fransson Inzsöl & Amina Lebbad

Share this post


Link to post
Share on other sites

Just nu sitter Samuel Anlér, David Fallgren och Kaisa Gustavsson i NärCons styrelse. Av dessa tre är det två som kommer ingå i NärCon Eventbyrå ABs styrelse. Det gör att det redan nu finns en klar majoritet av föreningen NärCons styrelse som på grund av eventuell framtida monetär vinst förmodligen vill se det här förslaget röstas igenom, något som jag tycker är oroväckande. Det här ger upphov till en jäv-situation. Samuel och David kommer sitta som de enda aktieägarna i företaget och samtidigt kontrollera två tredjedelar av styrelsen i föreningen NärCon, något som verkar väldigt bekvämt. Även om de hoppar av sina styrelseuppdrag i förening så blir det en enmansstyrelse kvar som bara kommer att bestå av Kaisa, som också sitter i kommittén tillsammans med David och Samuel och är god vän med båda.

Detta borde väl inte bli något problem? Som jag tolkar motionen så är tanken också att lägga ner föreningen NärCon och överföra allt som har med arrangemanget NärCon till det nystartade bolaget. Det är såklart en annan motion men det är väl själva tanken som jag förstår det? Eller har jag missat något?

Jag har varit i kontakt med Skatteverket och NärCon är nära att inte klassas som ideell verksamhet utan näringsverksamhet, delvis på grund av vår stora omsättning. Om Skatteverket skulle göra den tolkningen skulle det innebära att föreningen NärCon slutar vara en ideell förening utan blir typ en ekonomisk förening, vilket har som bieffekten att allt som föreningen tidigare gjort kan komma att beskattas. Det vill säga så ska skatt betalas för tidigare genomförda NärCon och de som har suttit i styrelsen och andra ledande positioner blir personligt ansvariga. Genom att lägga ner den föreningen och låta en annan förening/företag ta över så kommer man undan detta.

Jag är himla glad av att detta sker i form av en motion istället för att någon bara tar och startar ett bolag och kör igång utan att rådfråga medlemmarna, vilken väg NärCon och dess medlemmar sen väljer att gå är helt upp till dem. Spännande sak och jag håller med Armitage om att det inte är ett beslut som tas lättvindligt och bör beredas gott om tid att diskuteras på årsmötet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Föreningen får inte föra över sin medlemsdatabas till företaget

2. Föreningen får troligen inte heller föra över sina ekonomiska medel till företaget

3. Det hade varit oerhört mycket snyggare om föreningen själv startat det här bolaget och valt att anställa t.ex Samuel som projektledare

Just nu ser det bara korrupt ut..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Rätt säker på att företaget varken vill ha databasen eller föreningens pengar, poängen med motionen var att få med alla arrangörer på företagets sida.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vilket alltså betyder att föreningen gör utskicket om nästa Närcon till sina medlemmar åt ett företag som är vinstdrivande och där vinsten hamnar i fickan på tre personer.

Eller tänkte företaget börja på ny tova och sprida Närcon utan hjälpen att kunna maila alla tidigare besökare?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
1. Föreningen får inte föra över sin medlemsdatabas till företaget

2. Föreningen får troligen inte heller föra över sina ekonomiska medel till företaget

3. Det hade varit oerhört mycket snyggare om föreningen själv startat det här bolaget och valt att anställa t.ex Samuel som projektledare

Just nu ser det bara korrupt ut..

Uhm. Medlemsdatabasen får väl visst delas med företaget? Vill inte minnas att PUL har några sådana restriktioner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej, det stämmer inte. När man uppger sina personuppgifter i den ideella föreningen ger man sitt samtycke till att uppgifterna används enligt den specifikation som anges vid det tillfället. För föreningar inom Sverok är det generellt att uppgifterna används för föreningsutskick och -information, samt vid rapportering för bidrag till Sverok.

Att som ideell förening sälja/ge ut sitt medlemsregister till företag (eller annan förening) är inte ok. Då får man samla in ett nytt samtycke från medlemmarna, där de går med på (eller inte) det nya användningsområde ens personuppgifter kommer att omfattas av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Nej, det stämmer inte. När man uppger sina personuppgifter i den ideella föreningen ger man sitt samtycke till att uppgifterna används enligt den specifikation som anges vid det tillfället. För föreningar inom Sverok är det generellt att uppgifterna används för föreningsutskick och -information, samt vid rapportering för bidrag till Sverok.

Att som ideell förening sälja/ge ut sitt medlemsregister till företag (eller annan förening) är inte ok. Då får man samla in ett nytt samtycke från medlemmarna, där de går med på (eller inte) det nya användningsområde ens personuppgifter kommer att omfattas av.

Var står det någonstans? :) Läser stadgarna och liknande, och det står egentligen inget alls om hur det ska användas.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Var står det någonstans? :) Läser stadgarna och liknande, och det står egentligen inget alls om hur det ska användas.

Urdrag ur Personuppgiftslag (1998:204) (Understrykningarna är mina)

När behandling av personuppgifter är tillåten

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,

B) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Och termen "behanding" definieras i samma lag som: "Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande avuppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring."

Så det krävs explicit samtycke för att använda personuppgifter till i princip allt. Att överlämna personuppgifter till ett vinstdrivande företag borde rimligen inte falla in under något av de ovanstående undantagen så som jag tolkar paragrafen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En förening kan låta ett företag sköta hela eller delar av sin personuppgiftsbehandling. Då blir företaget personuppgiftsbiträde åt föreningen för dessa specifika ärenden. Rekommendationen är att man i så fall skriver ett avtal mellan företaget och föreningen om vad det fått i uppdrag att sköta. Det kan till exempel vara för informationsutskick, sköta medlemsdatabasen, ta in medlemsavgifter och liknande som föreningen ändå skulle ha gjort. Det är först när föreningen vill göra något nytt som rimligen kan ses som ett avsteg från den vanliga användningen av personuppgifter som det behövs ett utökat samtycke.

(edit: skrev fel ord - personuppgiftsbiträde heter det och inget annat)

Vänliga hälsningar,

Chrisp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Sedan, med den logiken, iochmed att jag inte hittar någonting alls om hur NärCon tänkt använda uppgifterna så skulle de inte fått lämna ut det till Sverok heller :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sedan, med den logiken, iochmed att jag inte hittar någonting alls om hur NärCon tänkt använda uppgifterna så skulle de inte fått lämna ut det till Sverok heller :)

Skillnaden är att föreningarna antingen direkt skapas i Sveroks regi och eller väljer att gå med i förbundet via årsmötet. Ditt exempel hade varit mer relevant om det vore en icke-sverok ansluten förening som lämnade ut sitt medlemsregister till förbundet.

Men, oavsett så finns det även §10 i PUL som behandlar intresse.

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,

B) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Detta innebär alltså i korthet att eftersom medlemmarna gett sitt samtyckte till föreningen NärCon att behandla deras uppgifter även kan tolkas gälla bolaget NärCon Event AB då det har en identisk verksamhet och syfte. Företaget i sig är bundet till samma regler så i detta fallet skulle jag vilja påstå att medlemmarnas intresse (Cosplay och konvent och NärCon i allmänhet) väger tyngre än risken för att personuppgifterna ska spridas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Detta innebär alltså i korthet att eftersom medlemmarna gett sitt samtyckte till föreningen NärCon att behandla deras uppgifter även kan tolkas gälla bolaget NärCon Event AB då det har en identisk verksamhet och syfte. Företaget i sig är bundet till samma regler så i detta fallet skulle jag vilja påstå att medlemmarnas intresse (Cosplay och konvent och NärCon i allmänhet) väger tyngre än risken för att personuppgifterna ska spridas.

Just den här sortens antagande går emot personuppgiftslagen, eftersom ett samtycke måste vara informerat och den som samlat in uppgifterna måste hålla sig till det ursprungliga avtalet.

Det lättaste för föreningen och företaget vore att låta föreningen sköta medlemshanteringen inför nästa konvent och då inhämta samtycke till att även företaget får hantera uppgifterna från de som då blir medlemmar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Detta innebär alltså i korthet att eftersom medlemmarna gett sitt samtyckte till föreningen NärCon att behandla deras uppgifter även kan tolkas gälla bolaget NärCon Event AB då det har en identisk verksamhet och syfte. Företaget i sig är bundet till samma regler så i detta fallet skulle jag vilja påstå att medlemmarnas intresse (Cosplay och konvent och NärCon i allmänhet) väger tyngre än risken för att personuppgifterna ska spridas.

Just den här sortens antagande går emot personuppgiftslagen, eftersom ett samtycke måste vara informerat och den som samlat in uppgifterna måste hålla sig till det ursprungliga avtalet.

Det lättaste för föreningen och företaget vore att låta föreningen sköta medlemshanteringen inför nästa konvent och då inhämta samtycke till att även företaget får hantera uppgifterna från de som då blir medlemmar.

Mm, såklart.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...