Gå till innehåll
Gäst Fiktiv

US 60%-are och SKV 75%-are

Recommended Posts

Gäst

Hej,

Jag har ett fiktivt räkneexempel för att räkna lite på konsekvenser 60%aren och hur den inverkar på SKV 75% för att se om jag kan räkna:

Alla känner troligen till att man numera måste ha minst 60% medlemmar i rätt ålder, jag väljer att kalla den US 60%.

Skatteverket har liknande krav för skattebefrielse, 75% minst från bidrag och medlemsavgifter, når man inte den så blir man skyldig att betala skatt och även moms.

Sverok ger ut 60kr/medlem och 4000kr i grundbidrag för i år.

Låt säja att man i sin förening för att göra det enkelt för sig beslutar att skriva i stadgarna att bara ungdomar kan bli medlemmar men vem som helst kan delta.

Ungdomarna betalar in medlemsavgiften på 200kr och får allt gratis.

Övriga betalar en deltagaravgift när att de deltar, genomsnitt 200kr/år.

Föreningen driver även en kiosk, och tar in pengar den vägen samtidigt som det är bra service till medlemmarna. Man dubblar inköpspriserna. dvs 100% påslag.

Låt säja att man har 100 ungdomar.

Låt även säja att man har 100 övriga.

Föreningens resultat:

10 000 Sverokbidrag

20 000 Medlemsavgifter

20 000 Deltagaravgifter

10 000 Kioskförsäljning

- 5000 kioskinköp

Endast medlemsavgifterna är skattebefriade, det gör att föreningen inte når upp till SKV 75% de når endast 50%. Som en konsekvens av detta blir kioskförsäljningen och deltagaravgifterna momspliktiga och ska även skattas för.

Föreningen når US 60% och är därmed en ungdomsförening.

Föreningen når inte SKV 75%, utan endast 50%.

Konsekvens:

10 000 Sverokbidrag

20 000 Medlemsavgifter

20 000 Deltagaravgifter

10 000 Kioskförsäljning

- 4 000 moms på deltagaravgifter.

- 2000 moms på kioskförsäljning

+ 1000 moms betald för kioskinköp

- 4000 inköp kiosk

Totalt: 51 000kr

Föreningen skall även betala skatt på deltagaravgifterna och kioskförsäljningen.

Om ungdomsstyrelsen inte infört sin regel hade det sett ut så här:

10 000 Sverokbidrag

40 000 Medlemsavgifter

10 000 Kioskförsäljning

- 5000 kioskinköp

Totalt: 55 000

Föreningen hade nått SKV 75% (och behöver inte betala skatt eller hantera moms.)

Om föreningen valt att låta alla bli medlemmar och låta alla betala 200kr i medlemsavgift så hade det sett ut så här istället:

0 Sverokbidrag

40 000 Medlemsavgifter

10 000 Kioskförsäljning

- 5000 kioskinköp

Totalt: 45 000

Föreningen hade nått SKV 75% (och behöver inte betala skatt eller hantera moms.)

Slutsats:

US 60% är en mardröm för verksamhet med blandad ålder.

Nu kan det vara som så att jag räknat fel, eller tänkt fel, så kommentera gärna.

Källor:

http://www.skatteverket.se/download/18. ... /32419.pdf

http://www.sverok.se/forening/bidrag/un ... ngsbidrag/

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Frågan som jag ställer mig instinktivt är ju: Är en förening med 50% över 25 år verkligen en ungdomsförening? Ska dem verkligen få pengar av den pott som ska gå till ungdomsföreningar?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Åh nej, föreningen förlorar 4000:- i skatt. Jobbigt värre.

Jag tycker inte att det är rätt överhuvudtaget att någon över den räknade ungdomsåldern ska få bidrag från en ungdomsorganisation. Det är helt enkelt fel i min mening. Ungdomar för bidrag för att de ekonomiskt sätt har det svårare att ta del av sin hobby. Att då vuxna ska komma in och "ta för sig" av de pengarna är osolidariskt.

Kan en förening inte hålla sig inom ramarna av US 60% bör man antingen arbeta hårdare med att rekrytera riktiga ungdomar eller se om sin verksamhet. Är det rätt att en förening med en sån stor andel vuxna får ungdomsbidrag?

Dessutom gäller den här regeln:

"Ideella föreningar behöver inte betala skatt för rörelseinkomster som har naturlig anknytning till allmännyttig verksamhet eller som av hävd har utnyttjats för att finansiera ideellt arbete"

Om ni då tjänar in pengar till föreningen som inte har naturlig anknytning till verksamheten eller det inte går till att finansiera det ideella arbetet och föreningen får in en massa pengar är det väl ändå rätt att man betalar skatt för sig. Annat vore konstigt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Vilka man lockar till sig är svårt att styra, exempelstadgarna från sverok har ingen åldersgräns, så det kan handla om ren slump. Det är ett exempel för att visa på problemet som uppstår.

Jag är mer ute efter att se om jag räknat rätt, och diskutera hur det går att lösa, för om jag har, så innebär det att det är betydligt enklare att avstå Sverok pengarna för att slippa strulet med att redovisa moms och betala skatt vilket gör jobbet som kassör otroligt mycket krångligare och påverkar marginalerna.

Exemplet visar t ex att det skulle vara bättre för ett blandat konvent att ta deltagaravgiften som medlemsavgift för att det skulle innebära att man slipper hantera skatt och moms. (om man nu inte har andra inkomster som påverkar tillräckligt)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om vi ska gå in på själva sakfrågan kan man väl räkna in deltagaravgift som rörelseinkomst med nära anknytning till verksamheten. Samma sak gäller kioskinkomsten, det bör gå att inte behöva beskatta den inkomsten då den ska gå direkt in till att betala för den ideella verksamheten. Ni får ju inte vinstdriva verksamheten och sen ta ut pengarna, men driver ni det hela så att det går in i annan ideell verksamhet borde det väl vara a-ok.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Det är den stora frågan här, om jag räknat rätt.

Om jag förstår rätt så räknas deltagaravgifterna som inkomst då de inte är medlemsavgift eller bidrag. Inte heller kommer det från medlemmar utan från utomstående. (de blir kanske en serviceavgift, dvs de ska iaf ha moms på sig om man blir momspliktig, men om man behöver betala skatt är jag osäker på)

Gör det skillnad om det är en medlem som betalar eller en icke medlem?

Frågan är även kiosken, om man tillåter personer som inte är medlemmar, vad gäller då, blir det skillnad?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

När jag kollade igenom det skatteverksdokumentet du länkade stod det inget om att bara medlemsavgift eller bidrag är det enda som är skattefritt.

Inget skrivs heller om att man endast får tjäna in pengar från medlemmar. Så länge din förening håller i en verksamhet som är i linje med vad föreningen syftar till och inkomsten kommit från den verksamhet eller går till att finansiera det ideella arbetet bakom verksamheten bör det alltså inte vara någon skatteplikt på de pengarna. Sen finns det ju undantag och dylikt men tror inte de gäller i det här fallet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

De är luriga de där, för de nämner endast medlemmar, vilket gör att jag misstänker att det bara gäller medlemmar. Och att inkomster från andra därför räknas in i den skattegrundande potten.

Men där är jag osäker.

Jag är även osäker på kioskbiten.

Det borde finnas ett antal som omfattas av reglerna och kan dem här i Sverok, jag kan inte, det bara ser ut som det kan bli otrevligt om man tänkt fel.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Fruktansvärt bra exempel. Tack Fiktiv. Jag ser att de ända som verkligen kan ge klara besked är Skatteverket och tycker att någon kan sammanfatta frågorna som lyfts här och pressentera för dem. Om ingen lägger in ett veto så så skickar jag en officiell förfrågan till dem.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst
Fruktansvärt bra exempel. Tack Fiktiv. Jag ser att de ända som verkligen kan ge klara besked är Skatteverket och tycker att någon kan sammanfatta frågorna som lyfts här och pressentera för dem. Om ingen lägger in ett veto så så skickar jag en officiell förfrågan till dem.

Tack,

För mig är det intressanta att det blir rätt, uppgifterna kan användas hur du vill, om det resulterar i att du hittar ett Svar så är det fantastiskt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Både deltagaravgifter och kioskföräljning är skattefria. Det är sådana inkomster som av hävd är skattefria för alla allmännyttiga föreningar så det här är inget att bekymra sig över alls. Det finns inga oklarheter här utan detta framgår tydligt av skattereglerna för allmännyttiga föreningar (se sida 15). Det är inkomster som har "en naturlig anknytning" till föreningens ideella verksamhet och så länge man uppfyller kraven som gör att man räknas som allmännyttig förening, vilket i princip alla Sverokföreningar gör automatiskt, så är det inget man behöver tänka på. Om föreningen däremot började sälja träningskläder eller andra saker i kiosken som inte syftar till att öka intresset för föreningens egen verksamhet så skulle detta vara skattepliktigt.

Därtill har du ett grundavdrag på cirka 15 000 kr, så med en så liten omsättning som i exemplet ovan kan man fortfarande sälja träningskläder utan att skatta.

Mer info finns t.ex. här: http://wiki.sverok.se/wiki/Skatt

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Det är den där tabellen där på sidan 15 som fått mig att undra, för läser man runt lite så verkar det som om att ja, man får ta in lite pengar, men passerar man 75% spärren så blir alla pengarna skatte och momspliktiga. (undantaget medlemsavgifter och stöd)

I exemplet ser man att lotterier är skattegrundande, skiljer sig kiosk från lotteri?

(var enda idrottsförening pysslar ju med lotteri)

Var kan man hitta de sakerna som kan användas som hävd och är undantagna?

Från vad jag förstår så är deltagaravgifter en serviceavgift, dvs man betalar den och får något tillbaka, de är momspliktiga om man passerar 75% spärren som jag förstår det.

Jag hittade t ex: http://www.bokforingstips.se/artikel/bo ... ifter.aspx

Vad gäller om det inte är medlemmar som deltar, utan vem som helst? Gör det skillnad?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Titta inte på tabellen, titta på texten:

Skattefria rörelseinkomster

Allmännyttiga ideella föreningar är undantagna från skattskyldighet för följande rörelseinkomster:

* Rörelseinkomster, som har ett naturligt samband med den allmännyttiga verksamheten, t.ex. entréavgifter vid idrotts- och kulturevenemang och inkomst av försäljning av t.ex. märken, affischer, böcker som syftar till att öka intresset för föreningens verksamhet.

* Rörelseinkomster från verksamhet av servicekaraktär där huvudsyftet med försäljningsverksamheten är att ge service till dem som deltar i föreningens allmännyttiga verksamhet. T.ex. när en musikförening erbjuder noter eller böcker till medlemmarna eller enklare servering till medlemmarna vid föreningens sammankomster.

* Rörelseinkomster från verksamhet som av hävd har utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete, t.ex. anordnande av bingo, lotterier, basarer, fester eller insamlings- och försäljningskampanjer.

Det där borde täcka in i princip alla deltagaravgifter, kioskvaror och annan medlemsservice du kan komma på. Som jag tolkar det är det viktiga inte att besökarna är medlemmar utan att de på ett eller annat sätt deltar i föreningens ideella verksamhet. En konventsbesökare som handlar i kiosken även om den inte är medlem i föreningen. Däremot kan ni inte åka iväg och arrangera skattefri kiosk på en musikkonsert, för då är det inte i anslutning till föreningens verksamhet längre.

Med "lotterier" i tabellen avser de troligen inte ett medlemslotteri ("köp en lott och ha chans att vinna ett spel i slutet av konventet") utan t.ex. försäljning av bingolotter eller skraplotter till andra än föreningens egna medlemmar, vilket är mycket vanligt i idrottsföreningar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Ah, jag ser att mitt exempel har ett fel i sig.

Om alla saker är sådant som av hävd kan anses höra till så spelar beloppen ingen roll.

Det är snöskottningen som inte relaterar i exemplet på s15 som ställer till det för de övriga rosa.

Det är de rosa som är giltiga av hävd som ställs mot de rosa som inte är giltiga som avgör om man blir skatteskyldig, jag trodde det vara samtliga poster mot de rosa.

Men, frågan är då, Lotteriet är ju ok fram till att snöskottningen passerar gränsen så föreningen missar 75% nivån, det borde då vara samma för en kiosk, inkomst som inkomst?

Om samtliga poster är undantagna av hävd, så är det ju helt lugnt, frågan är då bara om deltagaravgifterna och kiosken hamnar i de rosa och kan användas för att höja beloppet som kan tjänas in på icke relaterat?

Jag hänger upp mig något på att de så noga specificerar medlem överallt.

Har Sverok pratat med Skatteverket och vet att kiosk är undantagen av hävd? De begränsar ju försäljningen till relaterade saker, en kiosk för mig säljer chips och läsk.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En kiosk är likställd med det som beskrivs som "enklare servering till medlemmarna vid föreningens sammankomster." Det är tillämpligt oavsett om man bara har en permanent cola-kyl i sin spellokal eller om man har ett stort men tillfälligt utbud av mat och snacks under sitt konvent.

Det är precis som du säger, det viktiga är att man inte har skattepliktig näringsverksamhet som överskrider 25% av den totala omsättningen. Det är inte särskilt vanligt när man "bara" gör föreningsverksamhet eftersom nästan allt man kan tänkas vilja göra är undantaget. Och som du säger: ju högre skattefri omsättning man har, desto mer skattepliktig verksamhet har man utrymme för innan man slår i taket. Om man mot förmodan börjar närma sig den gränsen kan det däremot vara läge att antingen sluta med den sidoverksamheten, eller att knoppa av den verksamheten i ett företag som ägs av föreningen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Fantastiskt!

Nu är det enda som återstår att veta om det görs skillnad på de som faktiskt är medlemmar i föreningen och de som inte är vad gäller inkomsterna.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Nu är det enda som återstår att veta om det görs skillnad på de som faktiskt är medlemmar i föreningen och de som inte är vad gäller inkomsterna.
Här kan jag bara gissa, men om vi tar idrottsföreningen och deras kiosk som exempel så brukar ett idrottsevenemang i t.ex. knatteligan bestå till väldigt liten del av spelare som är medlemmar och till väldigt stor del av familjemedlemmar som bara är åskådare. Det är garanterat åskådarna som käkar mest korv och chips under evenemanget :) Eftersom det här är ett helt normalt förfarande bland alla idrottsklubbar, som absolut inte skattar för sina korvpengar, så skulle jag tro att det är den praxis som gäller från Skatteverket.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Lite OT

Var det inte så att Dreamhack för några årsen hamnade i blåsväder ang. Moms rapporteringen? Jag vill minnas att konflikten handlade om huruvida DH är ett kultur evenemang som skattas på ett annat sätt än idell verksamhet (momspliktig inträdesavgift) Om det är på det viset så kan en nitisk tjänsteman klassa konvent som kultur evenemang och då blir inträdet momspliktigt.

Som tydligt framgår i posten så är jag inte arrangör så jag vet inte hur det sköts nu. Momsar konventen och lajven deltagaravgiften?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Lite OT

Var det inte så att Dreamhack för några årsen hamnade i blåsväder ang. Moms rapporteringen? Jag vill minnas att konflikten handlade om huruvida DH är ett kultur evenemang som skattas på ett annat sätt än idell verksamhet (momspliktig inträdesavgift) Om det är på det viset så kan en nitisk tjänsteman klassa konvent som kultur evenemang och då blir inträdet momspliktigt.

Som tydligt framgår i posten så är jag inte arrangör så jag vet inte hur det sköts nu. Momsar konventen och lajven deltagaravgiften?

Var det väldigt länge sedan? Dreamhack har ju arrangerats av ett aktiebolag i åtminstone tio år, så de ska definitivt betala moms på sin verksamhet, det ska inte föreningsdrivna konvent göra. Jag tänker mig att konflikten bara handlade om vilken momssats de ska betala.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Idrottsföreningarna är ju ofta relativt stora, en förening för alla i massor av åldersgrupper och med egna anläggningar och liknande, vilket skulle göra att den försäljningen skulle kunna nå rejäla belopp utan att de når 25% av total.

Det är nog helt enkelt dags för ett möte med Skattemyndigheten, så att rätt blir rätt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Dreamhack ville betala kultur moms eller nåt sådant om jag inte minns fel.

Angående skattereglerna så finns det ju en viss chans att de kommer att ändras mot de sämre snart pga EU. De gillar inte undantagen för föreningar pga konkurens skäl.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Lite OT

Var det inte så att Dreamhack för några årsen hamnade i blåsväder ang. Moms rapporteringen? Jag vill minnas att konflikten handlade om huruvida DH är ett kultur evenemang som skattas på ett annat sätt än idell verksamhet (momspliktig inträdesavgift) Om det är på det viset så kan en nitisk tjänsteman klassa konvent som kultur evenemang och då blir inträdet momspliktigt.

Som tydligt framgår i posten så är jag inte arrangör så jag vet inte hur det sköts nu. Momsar konventen och lajven deltagaravgiften?

Handlar det inte om att DH är vinstdrivande? Ingen av de konvent jag arbetat på har momsat.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Dreamhack ville betala kultur moms eller nåt sådant om jag inte minns fel.

Jo det handlade antagligen om vilken moms sats de skulle använda.

Att vårat system med idella föreningar är en nagel i ögat på bryssel är tyvärr inget nytt. Vi kan bara hoppas att det finns byråkrater och politiker som inser att den föreningsmodell vi har i sverige är värd att slåss för.

Jag trodde inte att lajv eller konvent betalade moms men det är en intressant fråga. Än så länge har jag inte hört om ett sverok arrangemang som gått med vinst men om det skulle hända så är det något som kanske kan bli ett problem.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Beloppen är egentligen inte så intressanta, utan %fördelningen, om man gör fel saker ska man betala skatt och blir då även skyldig att hantera moms.

Då blir allt som tidigare var momsfritt momsat. Även det du av hävd hade som undantag.

Så, det som är viktigt är att vakta sina alternativa inkomstkällor.

Sen, är då frågan vad som gäller för deltagare som inte är medlemmar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag tror på att i oklara fall så ska man alltid ringa skatteverket, hellre en gång för mycket, för att slippa vara orolig i onödan. De är otroligt trevliga och lätta att ha att göra med! Ring skatteverket!

Sedan är det som många pekar på i tråden så att allmännyttiga föreningar och ideella ändamål har många skattelättnader. I min amatörteaterförening på gymnasiet fanns det inte tal om att vi skulle skatta på våra biljetter som vi sålde för en 50-lapp. Det var skönt att direkt tanken slog en att bara andas djupt, ringa, fråga och få svar direkt av en trevlig tjänsteman.

Det man ska vara vaksam på är när det är dags att byta organisationsform. Börjar det man vill göra likna mer en affärsverksamhet än en förening så får man titta på de olika organisationsformerna vi har i Sverige och klura på om det är så att man borde byta, eller göra andra förändringar. Är det så att man egentligen mer vill värna medlemmarnas ekonomiska intresse med kiosken, kanske ideell allmännyttig förening kanske inte är den bästa formen, utan man borde byta. Är man orolig för att göra fel och åka på en skattesmäll så ringer man skatteverket.

Det viktigaste är att inte vara rädd för att hitta fler alternativ utöver ungdomsföreningsbidragen från Sverok. Det finns många sätt man kan hjälpa sin förening att växa så att man kan göra ännu fler häftiga grejer. Kanske är moms något bra i en förening som lägger stora mängder pengar på inköp, för att då kunna kvitta momsen från kiosken med inköpen? Ring skatteverket :)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst
Detta ämne är nu stängt för ytterligare svar.

×