Jump to content
Sign in to follow this  
Animas

Årsmöte 2012

Recommended Posts

Ett av de stora problemen med dessa handlingar är att det saknar nästan alla info.

konkret så känns det omöjligt att ta ställning till budget förslaget utan att se hur det ekonomiska läget för distriktet är

//Mårten Lagerstedt Ordförande Masters of Clix

Share this post


Link to post
Share on other sites
Handlingarna hittar ni på http://db.tt/4zH5nDzP

Har handlingarna även gått ut som i pappers form?

§ 40 Möteshandlingar skall ha sänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer och valberedning senast två veckor före distriktsårsmötet.

Har handlingarna skickats till revisorerna?

Jag hjälpte distriktet med ett mailutskick till de föreningar som rapporterat medlemmar för 2011 igår kväll, eftersom tekniken krånglade för dem. I samband med utskicket passade jag på att lägga ut länken på forumet också för tydlighetens skull. Jag har inte ordnat med någon annan del av utskicket.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack Rebecka. jag tycker att det är underbart när man kan använda internet som kompliment till de tryckta.

Där emot så är frågan om alla förenignar fick detta mail. Jag vet minst 1 som inte fick detta mail (min egen). Frågan är om fler hamnat i kläm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I 9 fall av 10 är det beroende på att föreningarna inte uppdaterat sina kontaktuppgifter i E-bas eller så är det spamfilter. Vill du ha den skickad för att allt ska vara rätt så ge mig e-posten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då kan man undra vad som hände i detta fall då våran adress är rätt (får all annat sverok info)

Svara gärna på de övriga frågorna jag ställt (Papper samt revisorer)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har undrar också över anmälan och har frågat om det på flera sätt, utan att få svar.

Men detta gäller för antal ombud:

Två (2) ombud för var förening som har upp till och med tjugofem (25) medlemmar.

Tre (3) ombud för var förening som har tjugosex (26) till femtio (50) medlemmar.

Fyra (4) ombud för var förening som har femtioen (51) till hundra (100) medlemmar.

Fem (5) ombud för var förening som har etthundraen (101) medlemmar eller därutöver.

Antalet medlemmar som gäller är de som rapporterats in till förbundet senast 4 veckor innan mötet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Finns första halva av protokollet att läsa. Så vi kan se vad som beslutades på mötet?

Har den här frågan fått ett svar?

Jag skulle gärna också vilja veta vad som orsakade att mötet inte kunde fullföljas till slut vid ordinarie datum?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Några anledningar till att mötet inte fullföljdes var att såväl verksamhetsberättelse som ekonomisk berättelse inte var fullständiga, bokslutet inte var klart, extra årsmötesprotokoll inte justerat, att revisorerna inte fått svar på flera frågor kring ekonomin och att mötehandlingarna var väldigt inkompletta.

I det läget tyckte vi inte att vi hade något annat val än att återuppta mötet längre fram när styrelsen fått tid på sig att komplettera handlingarna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsatt möte 5-6 maj är snart enda alternativet ur kallelse-synpunkt, så jag antar att det är det som gäller? :) Blir det lördagen eller söndagen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är ju om en dryg vecka. Känns som lite väl kort innan. Var det inte två veckor eller ännu mer innan som det bestämdes att det skulle kallas, eller minns jag fel?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du minns helt rätt. Handlingarna skulle postas senast två veckor före mötet. Sedan så hade det ju varit bra om datumet postats av styrelsen på hemsidan, forumet mm...

Det finns en viss formalia-tröthet från revisorerna just nu. Skulle vi hålla strikt på reglementet så skulle varken första eller andra halvan av mötet varit möjliga att hålla.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag missade att dyka upp på någon av årsmötesdelarna, vilket var korkat med tanke på att jag skicka in en motion. Jag bara undrar om någon som var där vet anledningen till att den röstades ner, så att jag har koll :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frågan kom in för sent för att tas upp som motion. åm tog upp den som övrig fråga.

den fick avslag då vi redan fått in något liknande i verksamhetsplanen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...