Jump to content
Sign in to follow this  
Ozeloten

Om Gotlandsansvarig

Recommended Posts

Medhåll på det Ozeloten säger och tillägg att om ni inte vill ha en sådan ansvarig så skulle jag vilja se en ordentlig motivering till varför ni inte har det men ändå har gotlandsansvariga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi har upplevt ett behov av en specifikt ansvarig som kontaktar föreningarna på Gotland för att undersöka om det finns verksamhet där som vi inte är medvetna om, då Gotland historiskt har lidit av dålig förankring i distriktet på grund av sin geografiska isolering.

Har det upplevts som att det finns ett behov av särskilda insatser riktade mot andra geografiska områden inom distriktet så ser jag inte varför vi inte skulle kunna inrätta en ansvarig för dessa, men det är inte en upplevelse som styrelsen fört fram eller känt av fram tills nu. Utveckla hemskt gärna, så ska vi titta på det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag rekommenderar att de som har en åsikt i frågan angående regionsansvariga kommer på ett styrelsemöte eller ett möte kallat specifikt för den här frågan för att underlätta kommunikationen.

Som det ser ut hittils i den här tråden så tillför det ingenting positivt alls. Och vi vill väl alla ha en positiv dialog som leder någonstans?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag skulle vilja be moderatorerna att dela upp den här tråden och flytta diskussionen kring ansvarsområden till en ny tråd om ansvarsområden, så att vi håller tråden med mötessammanfattningar "ren" och fin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
...Ja absolut, hur menar du? Att vi inte borde göra det igen, eller att vi borde göra på annat sätt i år? Alla förslag och idéer är välkomna :)

Mera för informationens skull, men ja det kanske inte behövs satsas på ett område år efter år om de man satsar på inte är så intresserade. Vi har även resonerat så att i och med att de pengarna vi får från Stockholms Läns ska gå till föreningar i Stockholms Län så är det svårt att motivera att lägga massor av pengar på satsningar på Gotland och tyvärr är bidraget man kan få från Gotlands kommun små och svåra att få.

Dock verkar det ha tillkommit några föreningar på Gotland under förra året och det är ju helt klart värt att kontakta dom och se om dom är sugna på att göra nått vettigt mot kommunen.

Vad Sara menar är ju att det finns periferi områden i Stockholms Län som man kanske bör satsa på som inte alls har fått samma uppmärksamhet som Gotland men som distriktet faktiskt får pengar för att stötta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vet inte hur det är nu, men jag vet att tidigare har det funnits spelbutiker med spelmöjligheter (modell Dragon's Lair) på flera av dessa ställen i småstäderna runt om i länet - och de har haft noll kontakt med distriktet. Både dem och föreningar runt om skulle vara klart intressant för distriktet att pusha lite mot ett tag.

(Tycker att det måste sägas vara väldigt positivt om den här tråden kunnat öppna ögonen för något som nuvarande styrelse inte varit medvetna om!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tyvärr finns det inte så mycket vi kan göra för spelföretag - vi är en ideell organisation och beblandar oss inte med näringslivets verksamhet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Självklart ska vi beblanda oss med näringslivsverksamhet, men vi ska inte behandla den på samma sätt som vi stöttar våra medlemmar. Många spelbutiker upplåter sina lokaler till spelare, och blir ett hem för många föreningar eller till och med oorganiserade spelare som skulle kunna bilda en förening bara någon tipsade dem om det. Jag vet att butiken Skuggspel på Gotland aktivt har arbetat för att knyta till sig Sverokföreningar som kan ha verksamhet i butikens lokaler. Bättre försäljning för butiken, bättre lokal för föreningarna. Win-win. Det kan vara väl värt att upprätthålla en bra dialog med sådana butiker för att det ofta kan vara en naturligare kontaktväg mot våra medlemmar än vad vi själva är.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fast att beblanda sig med näringslivet och att ta kontakt med de butiker som eventuellt har, eller skulle kunna ha, spelmöjligheter på plats för att förmedla information om Sverok som förbund och Sverok som distrikt är ju helt skilda saker.

Information är alltid bra, och genom att ha kontakten så kan man även nå nya föreningar i förlängningen - nåt som både distriktet och föreningarna vinner på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Håller med Nina där och tycker det är en tråkig inställning till näringslivet och jag hoppas att inte hela Sverok Stockholms styrelse delar den...

Jobba tillsammans med företag kan ge oerhörda mängder win, bara kolla på det samarbete som bedrivs tillsammans med spelföretaget Bezzerwizzer...

Share this post


Link to post
Share on other sites

jag ringde tillsammans med en kille som heter Dan och som bor på gotland till alla de 6 föreningarna som på den tiden hade sitt säte på Gotland. Jag drog slutsatsen då att det inte fanns något behov av att Sverok Stockholm gjorde någon större satsning på kommunen, utan att vi istället skulle fokusera på andra frågor som skulle ge mer resultat. Jag tror precis som Ozeloten skriver att vi i så fall hellre skulle satsa på kommuner som Norrtälje eller andra kommuner som ligger mer "avsides". Underlaget för en stor satsning finns helt enkelt inte på Gotland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tyvärr finns det inte så mycket vi kan göra för spelföretag - vi är en ideell organisation och beblandar oss inte med näringslivets verksamhet.
Det var ju en väldigt mäklig inställning. Ska vi inte lägga oss i politik heller? Och eftersom vi i huvudsak är ett ungdomsförbund kanske vi borde låta bli allt som över huvud taget involverar personer över 25? Har du varit på Dragon's Lair och har insyn i hur det har fungerat? Har du ens tänkt tanken att ta reda på något mer om det jag nämner istället för att bara avskriva det som "kommerisellt" och slänga på skygglapparna?

Sorry att jag slår på lite med knytnäven, Nina med flera har skrivit ett bättre svar, men det är grymt tråkigt med den här negativa inställningen från styrelsen som jag läser i tråden. Snälla, skriv inte bara en massa saker om att det inte går att göra ditt eller datt. Det ger i alla fall sken av en förjäkligt tråkig attityd, jag är säker på att ni inte har en så'n attityd så det blir extra tråkigt om man får känslan av den i all kommunikation med er.

Låt mig omformulera det jag skrev. Det finns massor av männisor runt om i Sverok Stockholms område, många medlemmar och många som verkligen borde vara medlemmar. Sverok Stockholm satsar gång på gång på Gotland, och det är skitbra. Men Sverok Stockholm har i stort sett, kontinuerligt, under de 11 år jag varit engagerad/haft insyn, missat allt som inte är storstockholm eller ön Gotland. Det jag vill säga med mitt första inlägg är att jag vet, first-hand, att det förekommer en massa intressanta saker där och att jag vet, first-hand, att de som står för det inte har kontakt med distriktet. Jag försöker förstärka det som redan tidigare skrevs i tråden om att det vore en Jäkligt Bra Pryl att söka kontakt utåt inte bara till Gotland utan utanför tullarna...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Underlaget för en stor satsning finns helt enkelt inte på Gotland.
Gotland har levt upp lite då och då, aldrig i kvantitet (ignorerar glatt mtv), men definitivt i kvalitét. En stor satsning vore nästan fånigt om man inte precis får vibbar om att något är på gång där, att det börjat koka i ideella krafterna som finns då och då, men så'na vibbar kan man bara fånga effektivt om man försöker ha kontakt ditåt kontinuerligt. Så jag håller helt klart med, en stor satsning just nu verkar lite dumt, men att ha personer som är aktiva under året och fortsätter det arbete som ni och andra före er gjort är klokt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att vi inte är intresserade av samarbete med kommersiella aktörer är inte styrelsens linje, och så vitt jag förstått det inte heller Hampus åsikt; det Hampus antagligen menade med sitt svar var att vi inte ska stötta affärsverksamhet med pengar eller direkt arbetskraft, alltså att butiker och företag inte ska få det stöd vi ger föreningar, eftersom han tolkade det som att det var vad som föreslogs. Sverok Stockholm är på intet sätt negativa till att samarbeta med butiker och företag för våra föreningars bästa, tvärt om :)

Angående Gotland så har inget beslut tagits om att satsa resurser på Gotland, utan en Gotlandsansvarig har helt enkelt utsetts i syfte att utröna om det finns något att satsa resurser på, något vi i nuläget inte kan veta säkert. Vi har framför allt diskuterat att satsa på de spelbutiker som finns på Gotland för att via dem få ut information till framför allt datorspelare om att Sverok finns och om vad vi kan erbjuda dem.

Att det finns andra perifera områden i distriktet som också behöver vår hjälp är något vi är väl medvetna om (då vi till och med har styrelsemedlemmar som är verksamma i dessa "avkrokar" om man så vill), och där tar vi mer än gärna emot alla idéer och förslag på hur vi ska nå dem, och vilken hjälp dessa behöver :)

Jag vill också avslutningsvis säga att detta är ett öppet forum där vem som helst får skriva sina privata åsikter, och det är just vad individer här gör, och allt som skrivs här är inte skrivet som officiella uttalanden från Sverok Stockholms styrelse, precis som allt som revisorer, moderatorer eller liknande skriver här inte är officiella uttalanden från revisionen eller forumadministratörerna :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att klargöra

Det jag menar med att inte beblandar oss med näringslivets verksamhet är just vad jag säger - vi blandar oss inte i företags verksamhet. Om det finns företag som däremot vill samarbeta med oss, och därför hjälpa oss i våran verksamhet är det en helt annan sak. Hur det här sedan kunde tolkas till att vi inte skulle vilja ha någonting alls med näringslivet att göra beror troligtvis på att det här är ett internetforum. Jag har absolut inga problem med att samarbeta med näringslivet i olika frågor - så länge som det är just samarbete, affärer, eller att dom ger en tjänst till oss. Aldrig tvärtom.

Sorry att jag slår på lite med knytnäven, Nina med flera har skrivit ett bättre svar, men det är grymt tråkigt med den här negativa inställningen från styrelsen som jag läser i tråden. Snälla, skriv inte bara en massa saker om att det inte går att göra ditt eller datt. Det ger i alla fall sken av en förjäkligt tråkig attityd, jag är säker på att ni inte har en så'n attityd så det blir extra tråkigt om man får känslan av den i all kommunikation med er.

- Jag ursäktar dig för att du slår hårt med knytnäven emot mig i den här tråden. Det är okej - jag har inte skrivit i den här tråden tidigare och det är lätt att tro att en styrelsemedlem talar för hela styrelsen, så är det däremot inte. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Särskilt när jag läser hans förtydliganden tycker jag att Hampus överlag har en sund inställning till vårt förhållande till näringslivet. Så det känns ganska onödigt med stora trummor.

När det kommer till Gotland vs. andra områden utanför Storstockholm råder det väl definitivt ingen dikotomi mellan dem. Det finns ingenting som säger att en Gotlandsansvarig i styrelsen kommer att pumpa pengar som skulle kunna användas till en Hallstavikansvarig. Det posten säger är väl snarare att om det kommer Gotlandsspecifika frågor till styrelsen, typ från gotlandsföreningar, så finns det en ansvarig för att hantera dem. Vilken aktivitet som förekommer på Gotland, i Hallstavik eller för all del åt andra hållet, säg i Järna, tror jag inte att vi stockholmare kan uttala oss om på ett helt rättvisande sätt, så det kanske vi kan vara försiktiga med. Men det kanske vore en idé att, säg, kolla upp vilka föreningar som har verksamhet eller postmottagare utanför SL-nätet och ringa dem specifikt?

Det kan vara lite svårare att kartlägga föreningar som verkar på fastlandet men utanför centrala Stockholm än vad det är med gotlandsföreningarna också. Min egen förening, Förening 9, har haft åtminstone hälften av sin verksamhet i Norrtälje/Hallstavik i ett par år (bland annat ett gäng spelkvällar, två årsmöten, arrangörsmöten och det ena av föreningens hittills två lajv), men har Stockholm som sätesort och postmottagare i Huddinge. Jag vet att det arrangeras en hel del lajv på Porshanken i Norrtälje, men sällan av folk som faktiskt kommer från orten, osv. Så det är lite annorlunda struktur. Man kan däremot anta att föreningar med postorten Visby faktiskt verkar i Visby, och att föreningarna som har verksamhet på Gotland inte är skrivna i Stockholm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...