Gå till innehåll
Deriel

Mötessammanfattningar 2011

Recommended Posts

Här kommer en liten kort sammanfattning av styrelsemöte #2 (2011-02-19)

Vi beslutade:

 • att bevilja föreningen Immerisonisterna sitt projektbidrag på 20'000 SEK.
 • att Cecilia Dolk som jobbar med projektet Arrportalen på riksnivå ska få använda kansliet som kontor i sitt arbete, och i gengäld hjälpa till med eventuellt kansliarbete som kan behöva göras, samt att ha reguljära öppettider för kansliet.
 • att vi ska börja ta fram en ny kanslipolicy.
 • att vi ska se över våran lokalbidragspolicy och se om vi kan göra den mer lik förbundets i språk så att folk inte behöver läsa om saker som säger samma sak med andra ord.
 • att formellt återbilda IT-gruppen på begäran av nuvarande medlemmar.
 • att börja utreda de privata skulderna som har legat på is för länge, och få de ur vägen.
 • att bilda ett arbetsutskott för bidrag som ska hjälpa distriksstyrelsen behandla bidragsansökningar och erbjuda stöd till föreningarna att göra

Vi pratade även om att införskaffa en ny laminator samt profilmaterial, profilmaterialet kommer stå och vänta på en ny standard från förbundet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Här kommer en lite försenad sammanfattning av styrelsemöte #1 (2010-02-06)

Vi beslutade:

 • Vi valde Dennis Holmén till sekreterare.
 • Vi valde Robert Jonsson till vice ordförande.
 • Vi valde Jonas Lindgren till vice kassör.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Här kommer en liten kort sammanfattning av styrelsemöte #3 (2011-02-26)

Vi beslutade:

 • att bevilja föreningen Unionen sitt sökta projektbidrag på 4'000 SEK.
 • att vi ska arrangera bussar till Närcon.

Vi pratade även om att skapa en policy kring störningselement vid distriktets aktiviteter, samt påbörjade jobbet med att titta på lokaler för lokaldabasen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Här kommer en liten kort sammanfattning av styrelsemöte #4 (2011-03-12)

Vi fördelade arbetsområderna, vi valde att på många punkter ha mer än en ansvarig för att minska bördan på varje individuell person, så att man alltid har en backup. Vi inrättade även kontaktpersoner för verksamhetsgrenar, tanken är att vi ska få ut att det är dessa personer man kan kontakta med frågor om specifika verksamhetsgrenar inom Stockholmsområdet. Under året kommer ansvarsområderna se ut som följer för styrelsen:

 • Bidragsansvariga - Dennis och Olle
 • Kansliansvariga - Robert och Jonas
 • Bokningsansvariga - Dennis och Jonas
 • Gotlandsansvariga - Jonatan och Joakim
 • Bussansvariga - Dennis och Joakim
 • Kontaktansvariga - Dennis och Joakim
 • Rättviseansvariga - Hampus, Jonatan och Joakim
 • Arkivarier - Dennis och Joakim
 • Kontaktpersoner för verksamhetsgrenar:
  • Brädspel - Olle
  • Figurspel - Jonas och Dennis
  • Kortspel - Joakim
  • Lajv, rollspel och verklighetsspel - Hampus, Jonatan och Joakim

  [*]Lokalansvariga - Jonatan och Robert

Det finns ett antal ansvarsområden kvar som vi bordlade till nästa möte.

Vi beslutade:

 • att vi ska inrätta ett postfackssystem på kansliet, så att föreningar kan få sin post knuten till en central plats istället för en privatperson så att de behöver göra färre adressändringar, och färre saker missas.
 • att vi ska börja ta fram en IT-policy.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
[*]att bevilja föreningen Immerisonisterna sitt projektbidrag på 20'000 SEK.
Beviljade ni 20 lax till till dom? Ni gav dom redan 20 från möte nr 2.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
[*]att bevilja föreningen Immerisonisterna sitt projektbidrag på 20'000 SEK.
Beviljade ni 20 lax till till dom? Ni gav dom redan 20 från möte nr 2.

Ursäkta, jag använde tidigare sammanfattningar som mall, kom med av misstag igen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Här kommer en liten kort sammanfattning av styrelsemöte #5 (2011-04-09)

Vi fördelade de arbetsområden som fanns kvar. Under året kommer ansvarsområderna se ut som följer för styrelsen:

 • Utbildningsansvariga: Robert Jonsson och Jonatan Dahlander
 • Ekonomiansvariga: Dennis Holmén och Olle Melander
 • ITansvarig: Dennis Holmén
 • Webbansvariga: Dennis Holmén och Leo Ryberg
 • Information- och PRansvariga: Hampus Ahlbom och Jonatan Dahlander

Det ska understrykas att alla "ansvarsområden" inte nödvändigtvis innebär att man tar kommando eller får en mängd arbetsuppgifter, det kan vara något så enkelt som att vara kontaktansvarig för den grenen. Vi ska strukturera upp detta på något bra sätt och sen presentera det och styrelsen på hemsidan.

Vi beslutade:

 • att bevilja föreningen Pööbeln ett projektbidrag på 3300 kr för en Warhammerturnering.
 • att bevilja föreningen TROLL ett projektbidrag på 1097 kr för en riktad satsning i att sprida spelet "A Game of Thrones: Living Cardgame".
 • att vi ska införskaffa en distriktstelefon till kansliet.
 • att anta en ny kanslipolicy samt en alkoholpolicy, de kommer upp på hemsidan snarast.
 • att vi skickar Robert Jonsson och Hampus Ahlbom som representanter till slaget.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Kort sammanfattning av styrelsemöte #7 (2011-05-17)

Vi beslutade:

Att entlediga Joakim Andersson från ordförandeposten.

Att Robert Jonsson väljs till ny ordförande och Hampus Ahlbom till ny vice ordförande.

Att Jonatan Dahlander utnämns till vice sekreterare.

Att policyförslag angående störningsmoment, alkohol och arbetsstrukturering av styrelsemöten ska accepteras.

Att Innsmouths Finest ska få 4000:- i projektbidrag för arrangemang av mästerskap i Star wars miniatures, och Axis&Allies: Naval battles, på Lincon.

Att styrelsen ska ha en gruppaktivitet för att stärka lagkänslan och samarbetet.

Att riva upp beslut om arrangemang av bussar till Lincon eftersom det inte skötts och tiden nu blivit för knapp för att få till ett bra arbete med detta.

I övrigt så diskuterades:

Rutiner, arbetssätt samt ledning för styrelsen.

Lokaldatabas.

Lånet till Nintendo Next.

Bidrag till Doyoubikais arrangemang på Ung08.

Möte med representanter från Riks.

Bidrag till Proxxi.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Styrelse möte 9

unionen beviljades projekt bidrag på 4000 för Incognecon nio

Vi söker folk till Haninge fantasy games den 28/6 till den 2/7 för att prata Sverok och demo spela.

Sverok Stockholm ska hjälpa Granland medla i en konflikt.

Nästa styrelse möte är den 4/7

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Två stycken mötessammanfattningar har släpat efter men här är de till sist:

Möte nummer 6

Föreningen Masters of Clix beviljades pengar till sitt marknadsföringsprojekt.

Proxxi bevilades pengar för sitt renoveringsprojekt.

Nintendo Next beviljades halva summan till sitt projekt Summer 2011 och Sverok Väst ska kontaktas för att se om de kan bevilja andra halvan.

Nintendo Next beviljas ett lån för att täcka en av deras skulder från förra året. Som beror på att de missade att söka projektbidrag. Lånet ska betalas tillbaka över 5 år.

Möte nummer 8

Förutom felrigningar så har det kommit samtal angående ett projektbidrag som beviljats ett projekt där man tillverkar saker som slutar i privat ägo. Om det är rätt att dela ut sådana bidrag. Fortsatt diskussion kommer att föras i ämnet. Revisor och förbund ska rådfrågas.

Ekonomi working as usunal - första halvan av landstingsbidraget har kommit in nu.

Jonatan har undersökt intresse att dra med folk utanför styrelsen för en arbetsgrupp med rättviserälaterade frågor.

Sara Zackricksson Andersson har hoppat av styrelsen och entledigas från anvar.

Budgeten reviderades.

Föreningen Doyoubikai beviljades pengar för sitt arrangemang på ung 08.

Föreningen Granland beviljades pengar för projektet Grancon.

Föreningen Vulgus Prufanus beviljades resebidrag för resa till Lincon.

Föreningen KBK beviljades projektbidrag för en minecraft server.

Vi beslutade att riva upp beslutet att bevilja Immersionisterna projektbidrag med motivation att beslutet togs med all hast en vecka efter att styrelsen tillträtt och att det då inte fanns ett underskott u budgeten på 140 000 kr. Samt att intresset från föreningens sida verkar ha varit lågt.

Dock uppmuntrar vi föreningen att komma in med en ny ansökan.

Martin Ackerfors från Sverok var på besök och berättade om förbundets markanadsföringssattsning där man planerar att utmana olika organisationer på spel som påminner om deras verksamhet. Tex militären på paintball eller polisen på tjuv och polis. Stockholm kan komma att ha en central roll om detta ska genomföras - mycke positiv vilja visades i styrelsen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Registrera ett nytt konto i våran gemenskap. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu


×