Jump to content
Sign in to follow this  
Thom

Öppna möten inför distriktets uppdelning. 23 Oktober.

Recommended Posts

Till alla distriktsmedlemmar.

Sverok Ost är ett av Sveroks mest röriga distrikt. Vi har fem landsting att söka pengar från varje år, detta efter en nylig expansion där vi tog över Blekinge från Sverok SKuD. Kraven från landstingen är svåra att möta då föreningar från en del av distriktet ibland inte har rätt att ta del av distriktets pengar då de specifika pengarna kommit från en annan del.

Vi har svårt att få en geografisk spridning i vår styrelse på grund av ytan vi täcker. Kostnaderna för resor går att täcka, men det är en kostnad vi gärna skulle se minska. Men det är inte bara resorna i sig som är problemet. Det är rent praktiskt besvärligt att få kontinuitet i styrelsens arbete då man måste avsätta en heldag för att ha även det kortaste av möten. Tid och energi vi kunnat använda till effektivt arbete går istället åt till logistik.

Med detta som bakgrund tog Sverok Osts årsmöte i mars beslutet att öppna för en uppdelning av distriktet i tre mindre distrikt. Dessa är följande: Sverok Östergötland, Sverok Jönköping-Kronoberg och Sverok Kalmar-Blekinge.

Under hösten kommer vi att hålla två omgångar förberedande möten på sex orter i distriktet. Dessa är: Linköping, Jönköping, Gislaved, Växjö, Ronneby och Kalmar (mer specifik info om plats och exakt klockslag kommer senare). Den första omgångens möten kommer att vara till för öppen diskussion och reflektion över de kommande förändringarna och kommer att äga rum 23 oktober. På dessa möten kommer alltid minst en styrelsemedlem från Sverok Ost att närvara. Under de första mötena kommer sedan nya datum för den andra omgången möten att bestämmas.

Den andra omgången möten kommer att vara konstituerande möten för de nya distriktsföreningarna. Under dessa kommer vi att bilda de nya distrikten som Distriktsföreningar för att de, under nästa år, gradvis ska kunna ta över distriktsarbete och tillgångar från Sverok Ost. Den andra omgången kommer alltså att bestå av tre möten - ett för varje ny distriktsförening.

Förslaget till de konstituerande mötenas (alltså den andra omgången) form är att varje förening har rätt att skicka max två representanter med rösträtt. Dessa representanters resor hoppas vi också kunna finansiera från Osts håll. Detta för att vi vill undvika att enskilda föreningar redan från början får alltför stort inflytande i de nya distrikten. Mötet hålls i övrigt som vilket konstituerande möte för en Sverokförening som helst. Deltagarna diskuterar och röstar fram en styrelse, antar stadgar (som förberetts dels av oss i Osts styrelse och dels i den första omgången möten) och lägger upp en verksamhetsplan.

Vi hoppas att vi, genom denna uppdelning av distriktet, ska kunna tackla några av de problem vi haft i Ost samtidigt som vi tar vår verksamhet närmare distriktets medlemmar. Ni är alla varmt välkomna att bygga de nya distrikten tillsammans med oss.

PS. Glöm inte att välja era representanter till riksmötet!

/ Sverok Osts styrelse, genom Ordförande Thom Kiraly.

Share this post


Link to post
Share on other sites

För ett tag sedan gick det ut ett mail med lite mer info till alla föreningars mailmottagare. Har de inte informerat er gör jag det (samtidigt uppmanar jag er att tjata på dem att sköta sin uppgift).

Platser är nu satta för alla möten. Tiden är samma för alla: kl 18.00 Lördag 23 oktober.

Linköping - Sveroks Kansli, S:t Larsgatan 6.

Jönköping - Gameboards and Broadswords lokaler i Kulturhuset på Tändsticksområdet.

Gislaved - Missionskyrkan, (där CrossCon anordnas) Köpmangatan 7.

Växjö - VäS lokal, det lilla huset på bakgården av Kungsgatan 24.

Ronneby - Studiefrämjandets lokaler, Järnvägsgatan 11.

Kalmar - Calmare SpelSällskaps lokaler, Verkstadsgatan 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites

För Sverok Östergötlands konstituerande årsmöte 22 januari så kommer alla föreningar med sitt säte inom Östergötland få en kallelse via mail. Samt att alla föreningar som aktivt använt hitta.sverok.se under året kommer bli kontaktade via telefon minst 2 veckor innan.

Protokoll från första infomötet och föreslagna stadgar kommer postas här inom kort.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...