Gå till innehåll
Gäst nisse hult

Så var det utagerat - Extra Årsmöte, ny styrelse och lugn.

Recommended Posts

Anneli, Vargman rev inte sönder protokollet. När han skrev på protokollet, så gjorde han det så hårt, att papperet fick slitningar. På sina ställen gick det väl säkert sönder, men han rev inte sönder det. Sen var det inte, som jag förstått det, frågan om att det innehöll för många sidor, utan att det var saker Vargman inte ansåg hade där att göra. Lite som "fillerspapper", om jag förstått rätt.

Enligt Vargman själv så rev han sönder delar av protokollet innan undertecknandet skedde. Något han har det goda omdömet att i varje fall för mig erkänna att det var dumt gjort.

Måste dock säga att det är trevligt med någon som kan uttrycka sig och lämna tydliga exempel. Mer genomtänkta inlägg så kanske debatten leder till något.

Om urkundsförfalskningen så kommer inte en polisanmälan leda till något i och med att Vargman och Robert löste situationen genom att de onödiga sidorna helt enkelt togs bort. En åklagare ser detta som att parterna löst situationen sinsemellan och kommer inte att slösa på en tingsrätts tid med att dra målet inför rätta. Eftersom papperna förstördes och faktiskt inte användes i ansökan så har det med största sannolikhet inte heller ens begåtts ett brott. Det är inte olagligt att skriva en annan persons namn på ett dokument om inte dokumentet faktiskt används till något. Själva brottet är ju faktiskt att utnyttja en falsk namnteckning till sin egen fördel på något sätt.

Att den gamla styrelsen "glömt" av vem som skrev på förvärrar dock situationen. Det gör att styrelsen ger intrycket av att försöka dölja något och innebär att debatten inte kommer att försvinna.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Crant, isåfall får jag faktiskt be om ursäkt. Att Vargman rev sönder några av papperen var jag omedveten om, det var något jag missat.

Angående det du skrev om vad som var ett brott och inte, så skulle jag kunna citera brottsbalken igen. Jag tycker det känns lite onödigt, så jag hänvisar bara till 14 kap, §1. Där står att det faktiskt är ett brott att skriva en annans namnteckning. Brottet är med andra ord inte att använda papperen man skrivit på, utan att faktiskt skriva på alls.

Att den gamla styrelsen "glömt" av vem som skrev på förvärrar dock situationen. Det gör att styrelsen ger intrycket av att försöka dölja något och innebär att debatten inte kommer att försvinna.

Visst gör det? Även om det hela kan anses harmlöst av en del, och att allt är en höna av en fjäder, så får man ändå intrycket att allt ska tystas ner, för att man själv vet med sig om att det faktiskt ÄR något som är på tok. Jag anser förvisso inte att det är uppblåst, i mina ögon så ÄR det någon som trampat på Vargman gällande det med underskriften.

Att man sen mobbat Vargman, anklagat honom för att vara jobbig att sitta i styrelsen med, för att han har andra åsikter om vad man ska göra för att hålla sig inom ramarna av lagen, än vad andra har, tycker jag också är fel.

Därmed inte sagt att övriga styrelsen varit ute efter att göra olagligheter, men när Vargman dragit i tömmarna och försöker, i sina ögon, hindra folk från att begå olagligheter, så har folk istället sparkat på honom, snarare än att lyssna.

När det gäller grupper som inte kan samarbeta, och olagligheter nämns, så brukar det ofta vara en sån här sak som är fallet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Det var precis en sak som slog mig nu. Att jag inte tänkt på det tidigare förstår jag inte.

Liinux, du säger att du pratat med Vargman om det hela, det är lugnt er emellan och "ni har löst det". Även Crant antyder att en åklagare inte kommer att gå vidare med det, eftersom det det är löst.

Men för att det skulle gälla, så krävs det att det är Liinux som är "boven".

Vargman kan inte utsättas för brott av person x, och prata med person y och fixa de lösa trådarna, och en åklagare tycker "vi skiter i det här".

Även om person y hjälper till att lösa situationen, så har person x ändå begått ett brott. Det vill säga, Vargman har inte löst det med den personen det berör.

Som det när nu, så är det lite som att en bil/cykel/tv har blivit stulen/någon har blivit misshandlad av person x, och den utsatte har vänt sig till försäkringsbolaget (person y) och löst situationen genom att få en ny bil/cykel/tv/medicinska kostnader betalda, osv. Det gör ändå inte att en åklagare lägger ner fallet, och inte kommer gå vidare.

Däremot, om det är person x som kompenserar för stölden/misshandeln, så har "parterna löst det sinsemellan".

Är det här att tolka att Liinux är den som skrivit under, eller är det bara ett missförstånd från er sida om hur "parter löser sinsemellan"?

Visst kan ni försöka hävda att "någon från styrelsen skrev under, Liinux tog ansvar för det hela, som ett slags ombud".

Men det hjälper inte, för det är ändå en enskild person som begått ett brott, och då hjälper det inte att Liinux pratade med Vargman som ett ombud.

Såvida inte Liinux skulle agera som ett slags lagligt ombud för den som begick brottet...

..men då vet ju även Liinux vem som skrev under, och det är till att undanhålla information för polisen, vilket också är ett brott.

Det hade varit en helt annan sak om Liinux var en anställd advokat, men då vet ju dessutom både Liinux och den som skrev under, att det är ett äkta, straffbart, brott som begåtts.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

I slutändan av denna debatt så misstänker jag att jag som många andra inte är intresserad av enskilda detaljer utan av helheten. De personer som sitter I styrelsen idag har goot eller hyggligt rykte om sig. De flesta som arbetat med dem har tyckt att det funkat bra. Därför utgör de dagens styrelse. De personer som under mer eller mindre trevliga former "avhysts" har inte detta renomé.

Och vad gäller urkundsförfalskning lrn2law:

https://lagen.nu/1962:700#K14P1

Den som, genom att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller annorledes, framställer falsk urkund eller ock falskeligen ändrar eller utfyller äkta urkund, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.

Såsom urkund anses protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller eljest är av betydelse såsom bevis, så ock legitimationskort, biljett och dylikt bevismärke.

hela lagtexten hänger på om åtgärden innebär fara i bevishänseende

Dåliga förfalskningar, tillrättade missförstånd, urkunder destrueras och ej används utgör ej en fara i bevishänseende....

Det finns inget att erkänna, inget att bevisa eftersom inget brott enligt lagens mening föreligger och detta är orsaken till att polis och åklagare ej är intresserade.

:roll:

Fatta!!!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Gäst, om jag förstår dig rätt, så hävdar du att det inte skett något brott. Var i ligger då faran i att erkänna "jag skrev på"?

Vi kan dividera lagtexter bäst vi vill, märker jag. Betydelsen "om åtgärden innebär fara i bevishänseende" kan uppenbarligen tolkas olika.

De lagkunniga (poliser, en advokat, samt en juridikprofessor) jag talat med, anser att den lilla biten innebär något i stil med att "så fort det urkundsförfalskade KAN användas för att försöka lura någon".

"Faran" är iprincip "risk" i det här fallet. "Bevishänseendet" innebär "bevisat att det är du". Meningen går att tolkas som "Risk för att någon tror det är du som skrivit på". Det är även så jag tolkar det.

Hur tolkar du den meningen?

Det finns även en intressant del i din länk. Kommentarerna på högersidan.

Jag citerar,

"Det finns två typer av urkundsförfalskning. Det första fallet föreligger då en gärningsman upprättar en falsk urkund. Detta kan ske genom att gärningsmannen olovligen skriver dit annans namn eller vilseleder någon som är behörig, att signera urkunden. Det andra fallet inträffar då gärningsmannen förändrar en redan upprättad äkta urkund. Förändringen kan ske genom att en radering eller ett tillägg utförs. Brottet är fullbordat då åtgärden är genomförd, själva urkunden behöver inte ha använts. Det skall även föreligga konkret fara i bevishänseende såtillvida att det skall vara sannolikt att det som förfalskats kan tas för äkta."

Första fallet, den som skrev under, eller den som "vilseledde den som är behörig att signera urkunden", är urkundsförfalskaren. Det innebär att det antingen är den som Vargman talade med i telefon, eller den som signerade, är skyldig, eftersom ingen av dem hade rätt att skriva under. Den Vargman talade med i telefon är urkundsförfalskaren ifall denne uppfattade att Vargman inte gick med på det, men ändå lurade någon annan att skriva under. Nu sägs det visserligen att den han pratade med inte förstod, utan missuppfattade.

Andra fallet, är ifall man "förändrar en redan upprättad äkta urkund. Förändringen kan ske genom att en radering.. ..utförs. Brottet är fullbordat då åtgärden är genomförd, själva urkunden behöver inte ha använts". Det vill säga, gör man sig av med de förfalskade papperen, så är det ett brott det med, man har "raderat".

Och se där, det står även i den kommentaren, de nämner om "fara i bevishänseende", "det ska vara sannolikt att det som förfalskats kan tas för äkta".

Kommentar nummer 2,

"Om en handling som syfte har att tjäna som bevis utgör den en avsiktsurkund. Om den däremot inte har som syfte att tjäna som bevis men kan vara av betydelse som bevis utgör den en tillfällighetsurkund. Vad som föregår orden ”annan handling” utgör exempel på handlingar men även check, delgivning, följesedel, kvitto, körkort och pass utgör exempel på handlingar. Urkundsförfalskning leder till oftast till villkorlig dom men ibland till böter med undantag för urkundsförfalskning av pass. Detta senare brott talar i regel för fängelse men med beaktande av förmildrande omständigheter enligt 2 §, dömdes en man av HD i NJA 1983 s. 786 till villkorlig dom för att med hjälp av ett förfalskat pass flytt från sitt hemland där han dömts till döden.

Om det är fråga om att använda en befintlig, giltig urkund på ett otillåtet sätt kan det vara fråga om missbruk av urkund enligt 15 kap. 12 §. Om en handling som syfte har att tjäna som bevis utgör den en avsiktsurkund. Om den däremot inte har som syfte att tjäna som bevis men kan vara av betydelse som bevis utgör den en tillfällighetsurkund. Vad som föregår orden ”annan handling” utgör exempel på handlingar men även check, delgivning, följesedel, kvitto, körkort och pass utgör exempel på handlingar. Urkundsförfalskning leder till oftast till villkorlig dom men ibland till böter med undantag för urkundsförfalskning av pass. Detta senare brott talar i regel för fängelse men med beaktande av förmildrande omständigheter enligt 2 §, dömdes en man av HD i NJA 1983 s. 786 till villkorlig dom för att med hjälp av ett förfalskat pass flytt från sitt hemland där han dömts till döden.

Om det är fråga om att använda en befintlig, giltig urkund på ett otillåtet sätt kan det vara fråga om missbruk av urkund enligt 15 kap. 12 §."

I det här fallet är det frågan om "tillfällighetsurkund". Det är inget bevis (domstolsbevis), utan utgör "annan handling". Det är inte frågan om att använda en befintlig urkund på otillåtet sätt, "missbruk av urkund", eftersom det var någon i, den gamla, styrelsen som skapade urkunden.

Dåliga förfalskningar, tillrättade missförstånd, urkunder destrueras och ej används utgör ej en fara i bevishänseende....

Nu vet vi ju inte om det var en dålig förfalskning. Som jag skrev i tidigare inlägg, så skulle nog de som granskade protokollet inte misstänka att det var någon annan än Vargman som skrev under, vilket kan tas för att det trots allt skulle varit en bra förfalskning. En förfalskning, trots det. "Tillrättade missförstånd och urkunder som destrueras" tas också upp i texten.

Att de inte används spelar heller ingen roll, för som sagt, det är inte att det använts som är ett lagbrott. Det är att urkunden skapas.

Gäst, jag vet inte vad du ville med denna länken. Jag har redan använt den för att bevisa att jag hade rätt. För att citera dig igen,

lrn2law
I slutändan av denna debatt så misstänker jag att jag som många andra inte är intresserad av enskilda detaljer utan av helheten. De personer som sitter I styrelsen idag har goot eller hyggligt rykte om sig. De flesta som arbetat med dem har tyckt att det funkat bra. Därför utgör de dagens styrelse. De personer som under mer eller mindre trevliga former "avhysts" har inte detta renomé.

Det låter lite halvt som att du tycker att "eftersom folk vill se helheten, så skiter vi i lagbrott". Även om ett lagbrott har begåtts, så är det inte intressant för din del, eller för den stora massan, eftersom ni inte gillar Vargman, eller tycker att han är lätt att jobba med, och då skiter vi i det.

Nice, det ska jag minnas nästa gång vi ser någon av storpolitikerna i riksdagen begå ett brott. "Vi låter honom komma undan med det helt, för det är helheten vi vill åt. Lägg ner åtalet, och fortsätt låta Sverige gå runt!".

Fan.. Littorin skulle nog digga dig rätt bra nu, du.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Ugh. Så var jag där igen. Föregående inlägg är mitt, sorry för att jag inte skrev under med något.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag vet inte vem det var som skrev på istället för Vargman även om man kan misstänka vem det kan ha varit.

Det faktum att det har anmälts till polis gör det dock inte omedelbart till ett brott. Ett brott blir det först när misstanke har bevisats och enligt åklagare så gick detta inte att göra. De styrelsemedlemmar som är anklagade här för att ha begått brottet eller skydda den som begått brottet blev aldrig ens hörda. Det innebär att en lagkunnig person sett anmälan och dragit slutsatsen att en brott inte begåtts, denna ansåg inte ens att det fanns skäl att starta en undersökning. Någonstans måste vi lyssna på detta.

Min första reaktion när jag hörde om att Vargmans namnteckning skrivits mot hans vilja var ilska och jag tyckte att den som gjorde det skulle omedelbart sparkas ut ur styrelsen. När jag sedan hört allas argument och förklaringar om situationen har jag ändrat mig (och nej det är inte Svens obstinata beteende som är orsaken). Det var en extrem situation som gick på tok för långt. Båda sidor begick fel och beslut fattades som inte var dom bästa. Situationen löstes sedan en eller två dagar efter genom att Vargman faktiskt fick rätt. Sidorna behövdes inte och togs bort. Styrelsen gjorde fel som skrev Vargmans namn på dokumenten men i och med att Vargman gick med på att sidorna togs bort gått med på en lösning.

Nu är det väldigt synd att Vargman har känt sig mobbad och de övriga medlemmarna i den styrelsen bör fundera på var det var i deras som beteende som fick honom att känna så. Bäst är väl om Vargman själv skriver ner sina känslor och ger dom till de inblandade så att dom även får hans synvinkel. Det skulle också vara bra om denna informationen blev tillgänglig för alla innan årsmötet så att ombuden kan bilda sig en uppfattning. Det är också självklart att övriga i styrelsen skall få ge sin uppfattning och svar på Vargmans information. Innan detta är gjort är det dock väldigt svårt för oss som inte var där att bedöma om det har förekommit mobbing i styrelsen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst
Det faktum att det har anmälts till polis gör det dock inte omedelbart till ett brott. Ett brott blir det först när misstanke har bevisats och enligt åklagare så gick detta inte att göra.

Fel. Ett mord är ett brott, även om man inte har någon misstänkt för det. Alla brott är brott när de genomförs, sen kan man diskutera huruvida man kommer undan med det, eller inte. Man är bara FÄLLD brottsling om det går att bevisa i rätten och rätten dömmer dig. Det gör dig inte mindre till en brottsling att de inte får tag i dig.

De styrelsemedlemmar som är anklagade här för att ha begått brottet eller skydda den som begått brottet blev aldrig ens hörda. Det innebär att en lagkunnig person sett anmälan och dragit slutsatsen att en brott inte begåtts, denna ansåg inte ens att det fanns skäl att starta en undersökning. Någonstans måste vi lyssna på detta.

Sant, det tycker jag också är konstigt. Jag vet dock inte om alla blev hörda, och alla ljuger och säger att de inte blev hörda, eller om endast en blev hörd och ljög sig blå, och polisen köpte det och gav upp. Att ett brott anmäls och inte ens följs upp tycker jag är väldigt konstigt, folk ska ändå tas in på förhör. Detta vet jag av egen erfarenhet, både som vittne till anmälda brott, en som var anmäld för brott, samt i egenskap av att ha jobbat inom frivården, då jag fick en liten genomgång i hur saker och ting fungerade.

Min första reaktion när jag hörde om att Vargmans namnteckning skrivits mot hans vilja var ilska och jag tyckte att den som gjorde det skulle omedelbart sparkas ut ur styrelsen. När jag sedan hört allas argument och förklaringar om situationen har jag ändrat mig (och nej det är inte Svens obstinata beteende som är orsaken). Det var en extrem situation som gick på tok för långt. Båda sidor begick fel och beslut fattades som inte var dom bästa. Situationen löstes sedan en eller två dagar efter genom att Vargman faktiskt fick rätt. Sidorna behövdes inte och togs bort. Styrelsen gjorde fel som skrev Vargmans namn på dokumenten men i och med att Vargman gick med på att sidorna togs bort gått med på en lösning.

Och när en i styrelsen då gjort fel, så ska det bara sopas under mattan? Bara för att "papperen ändå togs bort"? Är det det du menar?

Det är också självklart att övriga i styrelsen skall få ge sin uppfattning och svar på Vargmans information. Innan detta är gjort är det dock väldigt svårt för oss som inte var där att bedöma om det har förekommit mobbing i styrelsen.

Jag håller med, jag tycker alla borde ge sin uppfattning om vad som hänt. Det har jag skrivit sedan mitt första inlägg i hela den här tråden.

Jag tycker en mening i ditt inlägg är extra intressant, nämligen;

Jag vet inte vem det var som skrev på istället för Vargman även om man kan misstänka vem det kan ha varit.

Jag ber dig inte stå och peka på vem det var, men för att vara en styrelse, där ingen "minns", så tycker jag det är lite intressant att det finns någon som man "kan misstänka", enligt dig. Utan att peka på vem, kan du förklara varför du misstänker denne någon?

Är det eventuellt någon som du anser har den moralen, att han/hon mycket väl kan tänka sig göra något sånt här? Är det någon som var extra villig att "bara få det gjort"? Eller är det frågan om någon som har en törn i sidan på Vargman?

Att de som Vargman pekar ut som mobbare tar del i hans story om mobbningen, och sätter sig ner och funderar djupt på detta, håller jag med om. Det gäller var man än är, hemma, skola, arbetsplats, hur ung, eller gammal, man än är. Man mobbar inte. Det är olagligt, även om det finns överallt, det är ingen ursäkt.

Att sätta sig ner och fundera över det, och ändra på sitt beteende och slutar mobba den personen, är det minsta man kan göra.

Och faktiskt, anser man att "personen förtjänade det", så har man definitivt inte på någon styrande post att göra, överhuvudtaget. Det är till att visa så stor brist på respekt, och nonchalans man bara kan mot folk, och då ska man inte påstå sig "jobba för folket".

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skillnaden på det här "brottet" och ett mord är att här finns det tydligen ingen misstanke om brott från myndighetens sida, eftersom dom (enligt vad som sägs här) lagt ner det hela, ett mord läggs inte ner även om misstänkta saknas.. Då tar man reda på och hittar misstänkta eller låter det ligga öppet tills misstänkta dyker upp (på ett eller annat sätt) - det förblir alltså ouppklarat - inte nedlagt som i vårt fall

Jag blev nyligen anmäld för barnmisshandel (på min egen son) - det fanns ett vittne till det hela (personen som anmälde det) och jag blev förhörd, min son (4 år) förhördes och min exsambo hördes via telefon - någon vecka senare fick jag ett papper där det stod att åtalet lades ner för att brott inte kunde styrkas, och anledningen var så enkel att inget hade hänt och det visade min sons vittnesmål också - personen som anmälde ville bara jävlas helt enkelt..

Vad vill jag ha sagt med detta nu då? Jo att när man får papperet att "brott inte kan styrkas" så anser myndigheterna, att under rådande omständigheter (väg in vad ni vill i det), så finns inget brott och dom går inte vidare med det

Detta visas tydligt i vårt fall med urkundsförfalskningen, eftersom dom inte ens gick vidare med något så grundläggande som förhör av inblandade

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag menar ett en person gjorde fel men i samråd med Vargman så åtgärdades felet. Det är mänskligt att fela och skall vi jaga alla som gör fel så har vi ingen styrelse längre. INGEN är perfekt.

Om mina misstankar så hade och haft dessa om du bara lyssnade noga på vad folk faktiskt sa på årsmötet. Jag tänker inte peka ut någon dock. Det är bara misstankar och jag vill inte spä på en redan patetisk situation.

Därmed sätter jag streck i debatten för mig. Vi kan inte få ut något mer om inte de inblandade går ut och berättar om hur dom upplevt situationen, vilket jag hoppas att dom gör annars kommer detta att ligga som ett spöke för all Västs verksamhet i flera år.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Melin, du har bara nästan rätt där. Även mord kan läggas ner, preskiberas som det då kallas. Men ett brott är alltid ett brott, oavsett vad för brott. Om det förvisso är så grovt som mord, så har det en lång preskibitionstid (20 år för mord, om jag inte minns fel), medans, i jämförelse, mildare brott som urkundsförfalskning har en mycket mindre tid, eller ingen alls. Som sagt, går man tillbaka med nya uppgifter, så startar utredningen igång igen.

Du skriver det där med barnmisshandeln, och att du fick ett brev som berättade att brott inte kunde strykas, och därmed lades ner. Jo, jag antar att det är samma här, med andra formuleringar. Som det är nu, så kunde ingen misstänkt hittas, men brottet är ju ändå solklart. Det har erkänts även av er att någon skrev på utan tillåtelse, och det ÄR ett lagbrott. Vad många av er inte verkar inse, är att så fort du går emot lagboken, så gör du ett brott. Frågan är väl bara om du kommer undan med det, eller om du åker dit på det.

Din "bevisning" verkar bestå i att "här var det inget brott, jag fick ett sånt brev, ni fick ett liknande brev, det betyder att inget brott har begåtts!"

En, i min åsikt, ganska bristfällig logik.

För er verkar hela mentaliteten vara "så länge vi inte åker dit, så har vi inte begått brott heller!".

Crant, jovisst, "felet" rättades till; det Vargman inte skrev under, skickades inte in. Vaddå, då?

Det är ändå ett brott som begicks, även om papperen inte användes.

Och nej, ingen är perfekt, det håller jag med om, men det är det som är det fina med såna här poster. Det du gör i övriga livet påverkar inte din post som styrelsemedlem.

Det är vad du gör i egenskap av styrelsemedlem som påverkar din position som styrelsemedlem.

Missköter du din position (bryter mot lagen medans du agerar styrelsemedlem), så ska du inte längre vara medlem i styrelsen. Någon i gamla styrelsen, och med inte helt långsökt logik, som sitter kvar i nuvarande styrelse, har förut misskött sitt jobb (brytit mot lagen).

Det folk inte verkar förstå, är att även om;

"inget hände",

"man använde inte papperen", och det tyngsta argumentet verkar vara

"de lade ner utredningen ändå!",

har ändå någon brytit mot lagen.

Sen när började Sverige bete sig på det här viset? Ett brott är väl ändå ett brott?

Sen så måste jag än en gång poängtera, vilket du även uppfattat om du läst mina inlägg ordentligt, att jag är en utomstående part. Jag var inte med på mötet, jag har hittills i diskussionen bara gått på vad ni själva har sagt, och det som Vargman och Sven har berättat för mig.

Crant, tyvärr är det såna här småmissar som gör att man sakta börjar förstå att ingen är intresserad av diskussionen i sig. Man kastar sig bara in i en diskussion för att hävda sina egna åsikter och kväsa alla andra.

Jag påstår inte att Vargman är felfri han heller. Jag bara påpekar vad lagen har att säga om det hela. Om vad ni själva har erkänt har hänt. Urkundsförfalskningen är erkänd av de flesta av er, även om "ingen minns vem som gjorde det".

Jag upprepar.

Ett brott är ett brott, oavsett om någon blir dömd för det eller inte.

Ett brott man begått, men inte blivit fälld för, är inget mer än ett brott man kom undan med; du är fortfarande en brottsling.

Ett brott man blir fälld för, gör en till en fälld brottsling.

Förvisso finns det även ett uttryck som heter "man är oskyldig tills motsatsen bevisats". Sant, men det betyder att man ska bli bemött som om man är oskyldig fram tills dess man är bevisad skyldig.

Det betyder inte att du "inte gjort ett brott förrän vi bevisar det".

Det betyder att "vi har ett brott här, och fram tills dess vi bevisar att det är du, så bemöter vi dig som oskyldig".

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Uppenbarligen så har det varit svårt att förstå vad jag menar med "Jag skulle här och nu vilja be Vargman om tillstånd att få förklara bakgrunden till att jag tycker som jag gör, så att jag kan förklara min sida av historien, jag kan tänka mig att göra det personligen (utan Vargmans godkännande), men att skriva det på ett forum där allt och alla kan läsa utan att ha Vargmans godkännande det gör jag inte. Det är enligt mig en fråga om integritet."

För mig är vad som händer på styrelsemöten en sak mellan styrelsen, det är inget som jag sprider vind för våg, i annan form än det som står på protokollet. DET är enligt mig en fråga om integritet.

Så, för att jag skall kunna ge MIN förklaring, i min version, på ett publikt forum, där det finns att läsa för alla att beskåda, så måste Vargman i så fall först godkänna ATT jag gör det.

Hur andra väljer att göra, vad de skriver, eller vad de väljer att göra, är deras val.

Och, när jag talade om hjältar, och förening, så åsyftade jag Airsoft Varberg, vilket var grunden för mina senaste inlägg.

Sverok för mig är ljuset som bringar de engagerade tillsammans, i Sverok finns det många hjältar, varav de flesta verkar i det dolda.

Min uppfattning och mina åsikter är mina, jag kräver inte att någon håller med mig, de är mina.

Och, ja, jag sätter mitt namn på mina åsikter, jag vägrar gömma mig bakom ett alias. Utöver det så är mina kontaktuppgifter inte särskilt svåra att finna.

(jag har valt att ta bort min ordinarie signatur från de här inläggen, då det är mina personliga åsikter i väldigt inflamerade frågor jag presenterar, en åsikt som inte nödvändigtvis reflekterar organisationens åsikt, utan rent av kan stå i motsats eller i konflikt med organisationens)

lugn horisont

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Tommyhome, jag måste be om ursäkt i förhand. Förlåt.

Men det du skriver tycker jag till största delen verkar vara rent "jävla dravel".

"Sverok är ljuset för mig". Du upprepar det där med hjältar, och försöker glorifiera ett fåtal människor, lite som att försöka få folk att tycka att "man gör inget ont mot dessa, vad ont dessa än må göra". "Sverok har många hjältar som verkar i det fördolda".

Allvarligt? Visst, vill du se de som hjältar, är det väl upp till dig, antar jag. Jag tycker bara det är, vad Kriss uttryckte det som, ordbajserier på högsta nivå. Du försöker bara skriva några fina ord på ett papper och hoppas folk börjar tycka som dig.

Vi byter ut lite ord istället. Det jag tagit bort och ersatt skriver jag i kursivt, så det är lättare att se vad jag ändrat.

"Och, när jag talade om det här folket, och förening, så åsyftade jag Airsoft Varberg, vilket var grunden för mina senaste inlägg.

Sverok för mig är en förening som bringar de engagerade tillsammans, i Sverok finns det många personer som jobbar mot det bättre, varav de flesta verkar i det dolda."

Utan de fina orden, så blir meningen mycket mer normal, och dessutom mycket mer intet sägande. Lite "fillers på papper", om man säger som så. Men som sagt, hjältar och ljus är ju dina åsikter. Men det känns aningen larvigt när det skrivs upp på det viset.

Jag förstår inte helt heller.. vad hade din signatur med det hela att göra? Är det någon som opponerat sig över den?

Jag är inte helt säker på vad du är ute efter med;

Och, ja, jag sätter mitt namn på mina åsikter, jag vägrar gömma mig bakom ett alias.

Åsyftar du mig nu? Jag menar, är det en gliring mot mig, att jag bara skriver under aliaset "Memnochian"?

Jag har hittills inte sett något behov av att skriva under med mitt riktiga namn, jag använde endast ett alias för att det skulle vara lättare att se vad jag skrev, och vad övriga "gäster" skrev. Förvisso var det Nina som påtalade det för mig, men även jag fattade rätt snabbt att det kunde behövas.

Får jag fråga, lugn horisont, vill du veta vad jag heter? Får jag komma med en till fråga, varför vill du isåfall veta det? Jag ser inget direkt behov med att stoltsera med mitt namn, så det, i mina ögon, räcker med att skriva under aliaset. På så sätt får folk reda på att det är en och samma person som skriver (såvida ingen "snor mitt nick" och låtsas vara mig och skriver). Vem jag är i vardagslivet har jag inte förstått vitsen med att ni behöver veta än, eftersom jag inte har någon kontakt med er annars.

Jag kan förövrigt påtala att det som händer på styrelsemöten, är helt offentliga saker. ALLT som sker där, har offentligheten (i detta fallet, övriga medlemmar på Sverok) med att göra. Det är därför protokoll kom till, för att göra det mer överskådligt, lättare att visa upp. Det finns, vad jag vet, ingenstans där det står att man "bara" behöver visa upp protokoll, och kan tiga om övrigt. Du får mer än gärna visa mig detta. Offentligheten är en del av jobbet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu har Memnochian argumenterat så oerhört bra på sistone, att jag nästan enbart behöver svara på frågor till och om mig själv. :D Det tackar jag för!

Sven:

Jag förstår mig inte på dig. På årsmötet argumenterade du i ca 30 sek om varför du skulle vara med i styrelsen och inte alls varför Vargman skulle vara med (eller det kanske du gjorde, mötet är lite som i en dimma för mig). Efter årsmötet däremot så skriver du långa inlägg om hur mötet var förutbestämt redan innan och att ombuden redan innan hade bestämt sig för att rösta på alla andra än Vargman och dig p g a pengar/kompiskontakter. Även om det nu var så, fick inte en endaste av dessa någon som helst möjlighet att ändra sin åsikt/skaffa sig en åsikt eftersom debatten om den nya styrelsen helt och hållet försvann i andra klart viktigare debatter.

Jag antar att du syftar på det tillfället då kandidaterna skulle berätta om sig själva för mötet?

Jag berättade om mig själv precis lika mycket som övriga kandidater gjorde, det gjorde Vargman med. Det var inte min sak att prata för Vargman eller mot någon annan kandidat vid det tillfället (så som valberedningen gjorde i vintras, vilket om jag ska citera lugn horisont ledde till att mötet blev "en fars").

Däremot så tog jag ju verkligen den debatt du saknar vid andra tillfällen av mötet- där de passade. Exempelvis när vi skulle besluta ifall styrelsen skulle få ansvarsfrihet. Allt jag tagit upp i efterhand, tog jag även upp på mötet.

Hur kommer det sig att mötet är som en dimma för dig?

Tyvärr tror jag att mötet är som en dimma för de flesta- de brydde sig helt enkelt inte om att delta i debatterna eller lyssna på vad andra sa.

Sven: Sättet du argumenterar på och uttrycken du använder hjälper inte din sak alls. Du är extremt obstinat och aggressiv i ditt sätt diskutera. Att bete sig på det sättet du gör nu får bara folk att gå emot dig och du drar tyvärr även med dig Vargman i fallet. Om Vargman i lugn och ro sätter sig ner och skriver ner sina upplevelser och lägger fram sina bevis på nästa årsmöte så har du sett till att ingen längre kommer att lyssna på honom. Grattis!

Förklara gärna hur du menar att jag är obstinat (trotsig, halsstarrig, oresonlig, egensinnig, styvsint, enveten, envis, motspänstig, motsträvig, gensträvig, tredskande). Jag har följt den här historien sen första dagen, när jag berättar om den blir jag hånad och får höra att jag ropar "vargen kommer" och liknande. Jag har själv läst bevisen som jag pratar om och får höra att de inte finns. Ja, man skulle kunna säga att jag är trotsig, enveten, envis etc. (obstinat alltså) som fortsätter att påstå att det faktiskt är som jag säger. Men om man vet att man känner till sanningen, ska man då ge upp för att man är rädd att kallas obstinat?

Förövrigt, tycker du inte de som debatterar emot mig är precis lika obstinata?

Du säger att jag är aggressiv i mitt sätt att diskutera. Måhända har du rätt där. Det är svårt att vara diplomatisk samtidigt som man blir hånad. Dock vill jag ändå påpeka att jag varit mindre aggressiv än jag tycker vissa av de som skrivit till mig gjort sig förtjänta av! :wink:

Vad gäller att jag drar Vargman med mig: Om han ville att jag skulle sluta skriva hade jag naturligtvis gjort det för längesedan.

De som har flest kompisar vinner.

Ja, exakt. Det är ju precis vad jag skrivit om och om igen. Tack! \o/

Ja Sven, detta kallas förtroendeval, har man "kompisar" så har man förmodligen förmågan att vinna människors förtroende.

Gäst, hur kommer det sig att det är så svårt att förstå att en enda person i en styrelse har färre kompisar än en hel bunt?

Nu väntade Vargman till sista möjliga tillfället då alla andra redan hade signerat vilket gjorde det mycket lyckligt att jag hittade den första formuleringen sekreteraren gjort, annars hade vi inte haft något giltigt protokoll.

Nej, det där stämmer inte. Ni hade tjatat ett bra tag på Vargman om att han skulle skriva på det som inte behövdes, och somliga av er på tämligen odiplomatiska sätt. Det var därför Vargman blev så förbannad att han tillslut rev sönder protokollet: Någon eller några i styrelsen betedde sig allt otrevligare mot honom för att få honom att skriva under trots att han påpekat att det inte behövdes.

Nu har visserligen Farbror Polisen inte frågat, men då jag vet att det inte är något olagligt som skett av tidigare nämnda orsaker tar jag fullt moraliskt ansvar för det inträffade, även om jag inte minns vem som fattade pennan så är det av underordnad betydelse. Det skedde ett missförstånd över telefon, problemet löste sig på ett sätt som alla parter var nöjda med, enligt lagen skedde heller inget fel. Åklagare, en person med juridisk utbildning och praktisk erfarenhet, har tittat på fallet och ansett att det inte är något denne vill gå vidare med. Jag ser situationen som kristallklar.

Nejdu. Det enda som är av underordnad betydelse är att Farbror Polisen inte frågat. Det är tingsrätten, därefter hovrätten som ska avgöra ifall något olagligt inte skett, det har du inte laglig rätt att ta beslut över. Du har heller inte rätt att ta moraliskt ansvar över brottet, såvida det inte var du som skrev. Om du inte minns vem som fattade pennan föreslår jag att du tar upp saken med Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Johan Herrnsdorf, lugn horisont och Mikael Ölmestig (dvs. alla som var deltagande under mötet), för någon av er borde väl ändå minnas?

Att Vargman lämnade in polisanmälan efter att "problemet löst sig" torde väl ändå innebära att han faktiskt inte är nöjd, att han faktiskt vill att den som skrivit hans namn ska åtalas för det?

Jag ska återigen ta upp ett exempel om en cykel. Blir din cykel stulen och du polisanmäler det utan att veta var cykeln finns eller vem som stal den, kommer åklagaren inte att gå vidare med detta. Det beror inte på att åklagaren tror att inget brott har begåtts, utan på att åklagaren tror att ingen brottsling går att sätta dit. Likadant var det här.

Snabbfråga bara:

Vad i hela friden är det här för tjafs om att ett årsmötesprotokoll innehöll för många sidor, så att någon blev arg och rev sönder det istället för att skriva på? Årsmötesprotokoll är ALLTID långa, sisådär 30-100 sidor. Det kan väl ingen ha missat?

Vargman blev inte arg och rev sönder protokollet för att han tyckte det innehöll för många sidor. Han gjorde det därför att somliga personer i styrelsen hotfullt tjatade på honom om att skriva under delar av protokollet som han förklarat för dem inte behövde skrivas under. Olika människor reagerar olika på tjat och hot. Vissa ger upp, vissa blir förbannade och vissa reagerar helt annorlunda.

Och kan inte den här debatten bara dö? Allvarligt? Alla bara kastar samma skit/info/fakta/fördommar/anklagelser etc fram och tillbaka hela tiden - dags att ge upp nu?

Du måste ju inte delta i debatten om du inte vill- du är väl inte ens med i Väst?

Personligen tycker jag debatten är viktig. Det är sant att samma skit/info/fakta/fördomar och anklagelser skickas fram och tillbaka väldigt mycket, men man ska inte ge upp. Det är säkert flera som har mycket att säga ännu.

Uppenbarligen så har det varit svårt att förstå vad jag menar med "Jag skulle här och nu vilja be Vargman om tillstånd att få förklara bakgrunden till att jag tycker som jag gör, så att jag kan förklara min sida av historien, jag kan tänka mig att göra det personligen (utan Vargmans godkännande), men att skriva det på ett forum där allt och alla kan läsa utan att ha Vargmans godkännande det gör jag inte. Det är enligt mig en fråga om integritet."

Nu beror det nog snarare på att Vargman inte deltagit i debatten än att det varit svårt att förstå vad du menar.

Jag har fått höra av Vargman att du får hans godkännande ifall du samtidigt ger honom lov att lägga ut de msn-loggar där ni båda har skrivit till varandra. Personligen tycker jag att han borde göra det oavsett, utan ditt godkännande.

Men du tycker väl självklart att idén är bra att ni båda skriver dessa saker?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om ja får flika in....

Jag är medlem i SF TOG, jag kunde själv inte delta på årsmötet, men föreningen hade medlemmar som deltog. Jag har inte läst alla vackra ord ni alla skriver. För jag är upptagen med att spela spel.

För spela spel är vad man gör i en spelförening. Och i ett spelförbund. Jag vill att Sverok väst fokuserar på att stödja SF TOG och alla andra föreningar i det som vi gillar mest, spela spel!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Om ja får flika in....

Jag är medlem i SF TOG, jag kunde själv inte delta på årsmötet, men föreningen hade medlemmar som deltog. Jag har inte läst alla vackra ord ni alla skriver. För jag är upptagen med att spela spel.

För spela spel är vad man gör i en spelförening. Och i ett spelförbund. Jag vill att Sverok väst fokuserar på att stödja SF TOG och alla andra föreningar i det som vi gillar mest,

Kul att se att det finns folk som spelar spel också :)

För min egen del vill jag se ett spelets hus förverkligas , ett sommar lägger nästa år Samt spelläger på helger kanske i en stuga på landet.

Distriktet är som en kaktus som i avsaknad av vatten ( verksamhet) så kommer det att ta till sig nästan vilken verksamhet som helst, så länge det gör något positivt för distriktet.

Birger Hanning Vice Orf Sverok väst

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har fått höra av Vargman att du får hans godkännande ifall du samtidigt ger honom lov att lägga ut de msn-loggar där ni båda har skrivit till varandra. Personligen tycker jag att han borde göra det oavsett, utan ditt godkännande.

Men du tycker väl självklart att idén är bra att ni båda skriver dessa saker?

Vargman vet var han hittar mig, om det är som så att det intresserar honom att ha den diskussionen, det är inget som jag kommer att diskutera via tredje part. Det är som jag skrev från början, en fråga om integritet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jag upplever att den här tråden allt mindre handlar om att debattera för att få ett bättre slutresultat genom att argumentera i sak och klargöra sin ståndpunkt, så jag väljer här att kliva av.

Jag lämnar den med följande ord;

Medlemmarna i Airsoft Varberg ÄR hjältar, för DE valt att gå med och för DE valt att vara en del av gemenskapen.

Sverok är en källa till inspiration, motivation, engagemang, som dagligen skänker lycka och skapar samvaro och tillhörighet för mängder av människor.

Det är med sådana grundtankar jag gör mitt arbete, som jag fattar mina beslut och som gör att jag väljer att vara en aktiv del.

Tack för mig, för denna gången.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Nu har Memnochian argumenterat så oerhört bra på sistone, att jag nästan enbart behöver svara på frågor till och om mig själv. :D Det tackar jag för!

Sven:

Jag förstår mig inte på dig. På årsmötet argumenterade du i ca 30 sek om varför du skulle vara med i styrelsen och inte alls varför Vargman skulle vara med (eller det kanske du gjorde, mötet är lite som i en dimma för mig). Efter årsmötet däremot så skriver du långa inlägg om hur mötet var förutbestämt redan innan och att ombuden redan innan hade bestämt sig för att rösta på alla andra än Vargman och dig p g a pengar/kompiskontakter. Även om det nu var så, fick inte en endaste av dessa någon som helst möjlighet att ändra sin åsikt/skaffa sig en åsikt eftersom debatten om den nya styrelsen helt och hållet försvann i andra klart viktigare debatter.

Jag antar att du syftar på det tillfället då kandidaterna skulle berätta om sig själva för mötet?

Jag berättade om mig själv precis lika mycket som övriga kandidater gjorde, det gjorde Vargman med. Det var inte min sak att prata för Vargman eller mot någon annan kandidat vid det tillfället (så som valberedningen gjorde i vintras, vilket om jag ska citera lugn horisont ledde till att mötet blev "en fars").

Däremot så tog jag ju verkligen den debatt du saknar vid andra tillfällen av mötet- där de passade. Exempelvis när vi skulle besluta ifall styrelsen skulle få ansvarsfrihet. Allt jag tagit upp i efterhand, tog jag även upp på mötet.

Hur kommer det sig att mötet är som en dimma för dig?

Tyvärr tror jag att mötet är som en dimma för de flesta- de brydde sig helt enkelt inte om att delta i debatterna eller lyssna på vad andra sa.

Så på vilket sätt visade en reservation mot Verksamhetsberättelsen, en debatt som säkerligen tog mer än en tredjedel av mötet att Vargman borde sitta i styrelsen. Så vad hade debatten om ansvarsfrihet med den senare punkten om valet av ny styrelse? Du vet väl att man antingen ger ansvarsfrihet till alla i styrelsen eller ingen?

Så i mina ögon så fanns det väldigt lite underlag att välja något annat än valberedningens förslag. Att sen kalla mötet för kuppat för att det inte valde in Vargman i styrelsen tycker jag är väldigt konstigt. De flesta är nog gissningsvis inte alls lika insatta debatten och kommer att följa valberedningens förslag om inget annat framkommer...

Angående dimma så hade det att göra med min fysiska hälsa och inget annat.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst

Lite intressant är det ändå.. Du kan tänka dig be om Vargmans godkännande att lägga upp det, via det här forumet, utan att du är säker på att Vargman ens läser det här. Samtidigt, efter Svens uttalande, så säger du iprincip "Vill Vargman ge tillstånd/be om tillstånd, så får han leta upp mig!", och antyder att han ska fråga om lov öga-mot-öga, msn, eller telefon.

Han får inte gå via tredje part (Sven), men du får (Riktad fråga på ett forum det inte ens är säkert att Vargman läser)?

Har DU letat upp Vargman personligen, för att fråga om ett sådant tillstånd? Eller var det egentligen bara fina ord?

Du skriver också att du upplever att debatten handlar mindre och mindre om att få ett bättre slutresultat, jag vill då påstå att vi som "står på Vargmans sida" och argumenterar i den här diskussionen, försöker framför allt med två saker;

Den första punkten, är när vi går till "motangrepp" mot de utsvävningar som vi anser vara onödiga för diskussionen.

Till exempel syftar jag på mitt senaste inlägg när jag tycker att du kunde sluta fylla en massa meningar med vackra ord, som iprincip får allt att verka som att du hoppas på att folk ska börja tycka som du, för att du glorifierar alla som är med dig. Det anser inte jag tillför diskussionen annat än en svag antydan av "jag börjar bli desperat och får slut på argument". Sånt vill jag få stopp på, för det går inte diskutera med en vägg av vackra ord som döljer en gödselhög.

Den andra punkten är iprincip uppdelad i två halvor.

Den första är att vi försöker få folk att förstå att någon har gjort Vargman fel. Inte att vi vill påstå att ni har gjort det för att Vargman ska må bättre, eller för att ni ska må sämre. Men någon har förfalskat hans namnteckning, vilket de flesta är överrens om. Men efter det så skiljer sig vår, och er, åsikt om resten åt.

Vi anser att förfalskningen är ett brott, och det enda rätta är att den som gjorde det tar smällen för det också.

Ni verkar däremot anse att "så länge vi håller käft om vem som gjorde det, och så länge den inte åker fast inför lagen, så har den som skrev på inte gjort ett brott!".

Den andra är, att det verkar som om många av er ha en skev uppfattning om när ett lagbrott är ett lagbrott. Det verkar nästan på er som om ni anser att fram tills dess ni står framför domaren och h*n ger er straffet serverat, så är ni oskyldiga till ett lagbrott, vilket är fel.

Ni är bara odömda för ett brott, men ni har ändå begått ett brott. Ni har laglig rätt att gå till närmaste polisstation och få det hela förklarat för er.

Slutresultatet vi vill uppnå, är med andra ord två saker. Det första är att folk börjar diskutera vettigt.

Det andra är att folk i Sverok får upp ögonen för hur andra, och vissa sitter nu också i nuvarande styrelse, behandlat Vargman och begått lagbrott. Vi är inte ute efter att smutskasta er, men vi vill gärna att folket inser vad deras "förtroendevalda" kan tänkas göra, inte i deras övriga privatliv, utan i egenskap av styrelsemedlem; Lagbrott.

Vem vill att deras styrelses medlemmar begår lagbrott när de agerar styrelsemedlem? Vi vill gärna, eller iallafall jag, att den som begick lagbrottet tar sitt ansvar för det. Dels för att man är styrelsemedlem (vem vill ha en styrelse, där medlemmar inte ens tar ansvar för sina handlingar de utfört i egenskap av styrelsemedlem?), dels för att det faktiskt är en fråga om Svensk lag; har en medborgare begått brott, så ska han stå till svars för det.

Jag måste ju säga, ju mer jag läser av inläggen som de inblandade skriver, ju mer får jag känslan av att ni är mycket väl medvetna om att ni begår brott. (Signeraren och de som gömmer signeraren. Båda är brottliga handlingar i det här fallet.)

Jag kan inte utläsa av inläggen vem det är som gjort det, men använder man dessutom grundläggande psykologi och har ett humm om hur pressade personer fungerar, så kan jag nog ge det hela en gissning.

Min uppfattning är att ni börjar känna av att folk tittar på er, pågrundav hela den här storyn som ni gjort ert bästa att sopa under mattan ett tag. Ni känner er pressade av de här inläggen i forumet också, och går till en slags attack. När det inte längre funkar, så skriver ni, som Kriss uttryckte det hela, en massa ordbajserier, och när inte heller det funkar, så börjar folk "tacka för sig", låtsas vara förorättade och på så sätt hoppas få stora massans stöd; genom att "två sina händer", ett slags sista försök.

Den som troligtvis är mest pressad just nu, är signeraren. H*n börjar känna att det börjar ligga väl mycket press just nu, och börjar dessutom bli osäker på om alla andra inblandade kommer "fortsätta ha glömt", eller om någon ska börja träda fram. Det är ju trots allt fem andra som var med, som kan avslöja.

Jag skulle inte bli alltför förvånad om den som signerade kommer börja kolla runt hos de andra inom inte alltför lång framtid. "Håller du mig fortfarande om ryggen?!"

Som det var någon som påpekade, Urkundsförfalskning är inte ett prioriterat brott, men likväl ett straffbart sådant. Skulle den sista detaljen komma till polisen, vem som är skyldig, så skulle den signatören kunna fällas till böter eller 6 månaders fängelse enligt lag. Utöver att komma med i straffregistret då. Klart man försöker undvika det så länge som möjligt, man vill ju inte råka på det. Det är en rätt så saftig minnesbeta, bara för att kunna ha skrivit på Vargmans namn på ett gäng papper som inte användes.

Att papperen inte användes gör inte det hela till någon laglig handling, fortfarande. Det står också i lagtexten som är presenterad flera gånger.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Undra en sak igen:

Ni är bara odömda för ett brott, men ni har ändå begått ett brott. Ni har laglig rätt att gå till närmaste polisstation och få det hela förklarat för er.

Med andra ord var Vargman 100% tydlig med att säga "Nej, ni får inte skriva på med mitt namn" och sa inte något liknande: "gör som ni vill!" på telefon? Det är ju rätt avgörande. Svaret kanske har skrivits tidigare men jag tycks ha missat det.

Sedan är det också intressant att få reda på om folk skulle rösta annorlunda om det skulle visat sig att det var ett tydligt nej till underskriften och att det rättades till dagen efter. Jag är faktiskt rätt skeptisk att så många skulle ändra sina röster så att röstresultatet skulle ändras väsentligt.

Jag håller med om att brott är brott men först behövs väl en brottslig handling? Det är väl i detta fall inte bevisat eller har en större tyngd?

Till skillnad från Memnoichan så tror jag ingen känner sig mer och mer pressad för att ha skrivit under protokollet. Snarare tror jag att folk allmänt känner mer en känsla av "kan vi inte bara lägga av nu? Det räcker nu."

Annars tycker jag fortfarande att det enda intressant och värt att diskutera här är frågan om utmobbning av Vargman (dock anser jag inte att en årsmötesröstning skall vara tillämpligt som argument för det). Jag är även här osäker på om någon konkret och bra skulle komma fram dock men det kan vara värt att diskutera vidare.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Robert (och alla andra):

Vad gäller att vi (Jag och Robert) kom överens om protokollet så stämmer det att vi kom överens om hur protokollet skulle ses ut när de lämnades in till VG-regionen. Däremot var jag tydlig med att jag inte bestämt mig ang fortsättningen (d.v.s. med själva förfalskningen av namnteckningen). Jag kan citera från den konversationen vi hade på msn om folk efterfrågar detta.

De sidor som togs bort är sidor jag redan den 14de mars förklarade var onödiga och som både David Gustavsson (mötets sekreterare) och Jesper Berglund (mötets ordförande) höll med om detta datum. Jag informerade Robert om detta redan då. Om dessa sidor nu inte krävdes den 15de april (eftersom de kunde tas bort) så krävdes de knappast heller den 14de mars och kunde alltså slopats direkt och situationen hade aldrig uppstått.

För övrigt lades undersökningen agående urkundsförfalskningen ned med följande motivering

"Vidare förundersökning förväntas ej leda till att skälig misstanke kan meddelas någon person" motiveringen var alltså inte:

"Förundersökningen tyder på att inget brott har begåtts"

Alltså har rättsväsendet inte sagt att det var lagligt, däremot att de inte vet vem det är som gjort det och inte heller lär få veta det eftersom de finns 6 misstänkta. Ingen av de 6 som var på mötet ville säga något om vem som skrivit på. Ett undantag finns om detta. Robert sade först att det var Tommy men tog sedan tillbaka detta och var osäker när jag förklarade att jag var på väg o göra en polisanmälan. (MSN-logg på detta uttalande från Robert finns)

Att det inte var ett missförstånd har jag inga bevis för men däremot har jag vad jag anser är mer än "rimliga tvivel" utifrån följande. När jag gått iväg från mötet den 11 april ringde Tommy upp mig och frågade om de kunde skriva på för mig och jag sade nej igen och förklarade (som jag gjort på mötet) att jag såg det som förfalskning av min namnteckning. När jag sedan kom hem och frågade Tommy via MSN hur de löst problemet fick jag svaret att "Det var löst när du gick" och senare förklarar han att "Jag ringde bara för att se hur de var med dig för du verkade irriterad" så jag frågade Ölme om varför Tommy ringt mig och fick då information att det var pga sidor i protokollet saknade påskrift (vilket även har erkänts i denna diskussionstråd ju).

Om Tommy nu hade tolkat mina nej som ett ja (vilket han tydligen gjort enligt styrelsens tolkning) så hade han ju lätt kunnat säga "Du godkände det ju när jag ringde upp dig" istället för att hitta på att han ringt av helt andra skäl. Min tolkning är således att Tommy visste att jag sagt nej och att det ändå blivit påskrivet. Även dessa msn-konversationer från Tommy och Ölme kan jag citera från om folk är intresserade.

Om någon som jag nu nämnt inte vill att dessa konversationer skall få citeras kan de får höra av sig till mig och jag kommer om någon efterfrågar dem isåfall informera om att personen förklarat att han inte vill det ska visas upp..

Sedan har folk efterfrågat min syn på saken. Den blir väldigt lång och jag kommer att posta in den här i tre olika inlägg som behandlar en del var och nog blir ganska långa var. Jag har även blivit erbjudan ett lägga dem på Svens blogg vilket troligtvis kommer ske även det .

Tommy:

Varför vill du ha mitt godkännande att lägga upp din version av vad som hänt?

Varför du sedan verkar ta illa upp för att sven som ändå skrev ett inlägg och pratat med mig på telefon samtidigt förklarade att det var okej men att jag då ville få lägga upp MSN-konversationer förstår jag inte.

Ska du visa din sida men inte få fram min? Ett antal personer verkar ju törsta efter de olika versionerna så jag förstår inte varför. Att inte gå med på att jag får posta min version med de citat jag kan tycker nog många verkar som att du har saker att dölja.

Jag har fått höra av Vargman att du får hans godkännande ifall du samtidigt ger honom lov att lägga ut de msn-loggar där ni båda har skrivit till varandra.

En annan sak som inte fick något gensvar alls (och visserligen är lite offtopic men samtidigt visar på den stämning som var mot mig i styrelsen) är den som Sven kommenterade tidigare i tråden:

Jag ber dig lägga fram konkreta bevis för ditt påstående, jag känner mig djupt kränkt av ditt påstående, det känns som att du svartmålar organisationen och förtalar dess medlemmar.

Ja, det är ju din lilla egenhet där: att kräva bevis. Jag nöjer mig med logik. Och med tanke på vad du skrivit om Vargman, att det vore som att bada i bensin, leta upp en pyroman och ge honom en ask tändstickor och sedan hoppas på att överleva, att låta Vargman vara med på VG-regionens möte med Sverok Väst, så kanske du ska ta det lite lugnare med att känna dig kränkt hela tiden va?

Eftersom denna endast finns i det interna forumet så kan jag inte peka ut detta citat för alla som kräver att ha sett bevisen. Däremot undrar jag fortfarande om Tommy anser att det är okej att påstå såna saker om en person och sedan skrika om kränkningar så fort någon har en annan stark åsikt som går emot honom eller hans ståndpunkt. Den kommentaren var långt över gränsen anser jag.

Om detta redan är besvarat har jag missat det i denna tråd och jag ber då om hänvisning till det

För er som vill ha säkrad information om detta inlägg så kan jag be er kontakta någon i styrelsen.

Crant har som styrelsemedlem tillgång till forumet och redan sett det inlägget och kan bekräfta det om folk inte tror på det utan bevis men att få forumet öppnat eller tråden flyttad till det öppna forumet tror jag inte ens att nån högre makt (eller USA med vapenhot) skulle lyckas med så mer bevis än så kan jag omöjligt ge er.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Just tändstickekommentaren har varit uppe förut och har enligt mig erkänts så jag har inga som helst problem med att verifiera detta.

Jag har själv inte sett något om detta men om du sett det så har jag kanske missat det. Man missar tyvärr en del när man läser ju. Men tack för infon och bekräftelsen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Varför vill du ha mitt godkännande att lägga upp din version av vad som hänt?

För att ingen av den kontakt jag haft med dig har varit publik, den har antingen varit på styrelsemöten, på styrelsens forum eller via msn. Allt handlar om Sverok Väst, dig som privatperson har jag ingen uppfattning om alls, utan endast styrelseledamoten Bjärsborn.

För mig är det som jag sagt hela tiden en fråga om integritet, säjer man en sak till mig eller i ett sammanhang där hela världen inte kan höra så sprider jag det heller inte vidare för hela världen att höra utan att personen det rör godkänner att så sker.

Det som skrivs på detta forum kan stå kvar under många år och det indexeras av google, vilket kan påverka ens liv markant. Det är en helt annan sak än att berätta personligen för en person.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Bra att du svarade på den viktigaste frågan Tommy men jag har en viktig fråga kvar som jag vill ha svar på.

Då den påvisar stämningen i styrelsen...

(Den fetstilen i min quote är för att highlighta min fråga. Det har inget med fetstilsinläggen tidigare att göra)

Jag ber dig lägga fram konkreta bevis för ditt påstående, jag känner mig djupt kränkt av ditt påstående, det känns som att du svartmålar organisationen och förtalar dess medlemmar.

Ja, det är ju din lilla egenhet där: att kräva bevis. Jag nöjer mig med logik. Och med tanke på vad du skrivit om Vargman, att det vore som att bada i bensin, leta upp en pyroman och ge honom en ask tändstickor och sedan hoppas på att överleva, att låta Vargman vara med på VG-regionens möte med Sverok Väst, så kanske du ska ta det lite lugnare med att känna dig kränkt hela tiden va?elstilen

Eftersom denna endast finns i det interna forumet så kan jag inte peka ut detta citat för alla som kräver att ha sett bevisen. Däremot undrar jag fortfarande om Tommy anser att det är okej att påstå såna saker om en person och sedan skrika om kränkningar så fort någon har en annan stark åsikt som går emot honom eller hans ståndpunkt. Den kommentaren var långt över gränsen anser jag.

Jag har sagt vad jag tycker gäller redan här genom Sven:

Jag har fått höra av Vargman att du får hans godkännande ifall du samtidigt ger honom lov att lägga ut de msn-loggar där ni båda har skrivit till varandra.

men jag föredrar att få svar på min fråga ang. inlägget först.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst
Detta ämne är nu stängt för ytterligare svar.

×