Jump to content
Sign in to follow this  
lugn horisont

Protokoll från Styrelsemöten

Recommended Posts

Protokollen kommer inte att dyka upp här lika snabbt längre. Vi kommer att kolla så dom är fläckfria innan dom blir publika. Det är en ideell organisation och då får man räkna med att det tar lite tid att fixa sådana här saker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Fläckfria"? Protokollen är väl protokoll? De ska väl vara sammanställda fullständigt vid mötets avslutande, eller..? Och så som protokollet ser ut då, är väl så protokollet ÄR?

Eller hur menar du nu?

/me skyller på att han är sjuk och har feber och inte helt hänger med

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Fläckfria"? Protokollen är väl protokoll? De ska väl vara sammanställda fullständigt vid mötets avslutande, eller..? Och så som protokollet ser ut då, är väl så protokollet ÄR?

Nej, man gör normalt något som heter justering också, där man går över protokollet efter eventuella fel innan man fastställer det. Hur man gör det varierar lite - i Sthlm på en gamla goda tiden justerade vi alltid föregående mötes protokoll på mötet efter, i Skåne kan de bli liggande ett litet tag eller så justeras dem direkt, men vi lägger upp dem publikt redan ojusterade (skulle det bli en ändring får man skriva en notis om det på forumet eller så)

Ska man vara helt hundra korrekt så är protokollet inte giltigt innan det är justerat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi kommer inte att lägg upp ojusterade protokoll längre. Från och med nästa möte så tar jag över som sekreterare och då kommer jag endast att skriva ner stödpunkter under möter som jag sedan använder för att skriva protokollet en eller ett par dagar efter. Då kommer dom även innefatta delar av diskussionen, argument för och emot förslag. Med andra ord som jag skulle vilja att riksmötets protokoll ser ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Efter vårt extra årsmöte tidigare i år så valde jag/vi att byta metod för hur vi publicerade protokoll, får de skulle komma upp snabbt efter mötet. Det gick ut på att vi skrev protokollen på mötet och justeraren skummade igenom det på skärmen var på vi publicerade det. Efter viss kritik så har vi valt att byta metod till att endast publicera de färdigjusterade. I vissa fall har det tagit en ansenlig mängd tid att färdigställa och justera protokollen, beroende på dess omfattning.

Styrelsen träffas normalt på Styrelsemöten, så protokoll kommer som en effekt av detta mest troligt att publiceras en dryg månad efter mötet ägt rum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ideella verksamheters och den öppna källkodens största stötesten. Dokumentation och öppenhet.

Få aktiva är aktiva för att de tycker att det är roligt att dokumentera och ibland orkar man inte ta konflikt med rättshaverister. Då får det ske när det sker.

För den som inte sitter i den innersta cirkeln så blir det omöjligt att avgöra om förtroendevalda gör sitt jobb (som den enskilde medlemmen ser på deras jobb), om beslut fattas på en grund som den enskilde medlemmen tycker stämmer överens med stadgar och lagar, om den enskilde medlemmens engagemang tas till vara eller om innersta cirkeln är en klubb lata småpåvar som änvänder organisationens och därmed medlemmanas resurser till sina privata särintressen.

Detta skall ses som en allmän observation, inte som generell kritik mot nuvarande styrelse, då jag upplever att den nuvarande styrelsen jobbar på bra med att göra oss synliga och att skapa bättre kontakter och rutiner när det gäller bidrags och finansieringsfrågor. De jag talat med som arbetat tillsammans med styrelsen när det gäller verksamhet har upplevt att input och stöd från styrelsen varit positivt.

Jag tror dock att det vore önskvärt att protokoll kom upp snabbt så att medlemmarna har möjlighet att engagera sig, få och ge feedback på verksamhet utan att ha eller behöva utveckla vänskapsrelationer med styrelsemedlemmarna.

Mina erfarenheter från arbets- och föreningsliv är att öppen och tydlig verksamhet genererar engagemang och goda resultat samt att motsatsen också är sant. Kanske dags för en motion på årsmötet men det innebär ju att jag måste engagera mig. :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

En observation från syd är att protokoll inte alltid är lika intressanta som att sprida det som beslutas om via mer informella kanaler. En post/sammanfattning på hemsidan kan ge mer än ett protokoll.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...