Jump to content
Sign in to follow this  
lugn horisont

Protokoll från Styrelsemöten

Recommended Posts

Jag har ambitionen att få upp samtliga protokoll så snart som det är möjligt, ibland uppstår det dock frågeställningar som gör att det tar tid, senaste protokollet har tyvärr drabbats av ett sådant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Och fick just mitt arsle uppkickat om att det bara var diskussioner om att det kanske hade varit det tidigare år. Meh, se bara till att få det löst och upp med protokollet.

Inte så nice med massa skitsnack, no?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11 med Bilaga A (Styrelsemöte 2010-03-14)

Under mötet diskuterades och beslutades det om (bland annat);

Uppsägning av lokal, försäkring, utvärdering av radiokommunikation och projektbidragsregler, då inget protokoll kunnat tas fram för föregående möte togs mötet 2010-03-14 upp som bilaga A.

Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om jag tolkar Bilaga A rätt så är det ett sätt att slippa problemet med föregående mötesprotokoll som vi inte kom till överenskommelse om. För att våra medlemmar skall förstå varför det blivit på detta sätt kommer min korta information här:

De ändringar som nu är gjorda mot det föregående protokollet är inte godkända enligt mig som var mötessekreterare och därför löstes det genom att köra denna lösning av dem nu på mötet efter jag varit tvungen att gå.

En punkt är ändrad för att se finare ut. (Dock är detta enligt mig viktig information eftersom det kan påverka andra bidragssökande och deras ansökningar sedan).

Sedan är en punkt som togs upp under mötet struken för att den inte passade in i vad som bör komma ut till våra medlemmar och andra som kan ha intresse av våra protokoll.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Var hittar man dessa nya riktlinjer för bidrag? De borde imo finnas med i protokollet som en bilaga.

Om inte Tommy eller någon annan gör det innan mig, så fixar jag fram riktlinjerna imorgon (jag har lite bråttom just nu).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är en korrekt observation att Riktlinjerna kunde varit en bilaga till styrelsemötet, vi kommer istället för att göra dem till en bilaga till styrelsemötet sätta dem som ett separat dokument där det klart framgår vilket datum riktlinjerna har och när de antogs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Protokoll från styrelsemötet 2010-05-23

På vilket bland annat följande ämnen diskuterades:

Att kalla till Extra Årsmöte

Anledningen till att detta tillkallas är "Styrelsen är överens om att det finns djupa konflikter och att det råder dålig stämning inom styrelsen, vilket gör att styrelsearbetet hämmas. Därför tillkallas ett extra årsmöte."

Att avslå förfrågan att öppna det interna forumet

Det kommande mötet med VG-Regionen

Agenda för mötet skall vara att undersöka distriktets förutsättningar att få bidrag och ta med

informationen tillbaka till styrelsen i Sverok Väst för vidare diskussion hur reglerna kan användas i organisationen.

Syfte med framtida lokal antogs

Vi vill hyra en lokal som vi kan hyra ut delar av permanent och med vissa utrymmen som vi kan låna ut till föreningar med tillfälliga behov och som vi kan använda som kansli för distriktet. Den skall vara lättillgänglig och ha goda kommunikationer.

Bidragsansökningar, WarCon & ConFusion & Halmstad Spelkonvent

Samtliga gavs stöd för uppstart av konventsverksamhet.

Att implementera Google Apps på sverokvast.se

Att radioprojektet skall ges en sex månaders testfas

Sverok Väst - Styrelsemötesprotokoll 2010-05-23.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Protokoll från styrelsemöte 2010-06-13

Följande diskuterades;

Bidragsansökan: SF Blotet, Workshop i distriktet, Sennans spelgrotta, Brödraskapet Smash, AG Hybris, Ashika no Shakai, lajv1, Hikari-kai, Die Ludo, Allas Lajvförening, Bolg Drau

Att bevilja stöd till ovanstående, för diverse arrangemang.

Radiokommunikation på WarCon och Halmstad Spelkonvent.

Att de skulle få var sin väska radioutrustning att låna

Radioprojektet

Regelverk för hur utlåning skall fungera samt acceptans av offert från leverantören.

http://sverokvast.se/wp-content/uploads/2010/08/Sverok-Väst-Styrelsemötesprotokoll-2010-06-13.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Styreslemöte 2010-07-19

Följande diskuterades;

överlämning/vad vi gjort

Bildandet av arbetsgrupper för konventsutveckling/arrangemangsutveckling, föreningsutveckling, projektbidrag, hemsidan, spelets hus, marknadsföring, distriktsresor.

Att hålla en intern workshop i var organisationen skall vara om 10år

Bidragsansökan: GothCon gällande radiokommunikation, Solnedgång gällande oförutsedda utgifter på skymningsland, Hikari-Kai gällande entrédatorer för arrangemang.

Sverok Väst - Styrelsemötesprotokoll 2010-07-19.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Protokollet från 10/8 håller på att justeras. Jag tror det ska vara uppe inom några dagar (jag var dock varken sekreterare eller justerare på det mötet).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Protokoll från Styreslemöte 2010-08-31

Följande diskuterades;

Budget

Formellt beslut att fortsätta framåt.

Arbetsgrupp: Projektbidragsgruppen

Formellt tillsättande Mikael Ölmestig som gruppledare enligt förslag.

Dokumentation av beslut:

Beslut: Ersättning av förlorad arbetsinkomst, Sköldworkshop, Sverok Väst

Extraordinär åtgärd.

Beslut: Inköp av böcker om Fonder och Stipendier

(Syftet är att kartlägga och bättre utnyttja de stöd vi kan få)

Utbildningsansvariga och representanter på Uppsala mötet

(lugn horisont och Birger Hanning utses till utbildningsansvariga)

Ovanstående två samt Magnus Haglund som reserv till uppsalamötet för att representera oss.

Spelveckan, Sverok Väst satsning

IOFF möte i Gunillse (Idrotts och Förenings Förvaltningen, Göteborg)

Distriktet skall delta på mötet, arrangera ett kortare spel under pausen samt ha ett informationsbord på plats.

Sverok Väst - Styrelsemötesprotokoll 2010-08-31.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Protokoll från Styreslemöte 2010-09-21

Följande diskuterades;

Dokumentation av beslut:

Beslut; att flytta dagens styrelsemöte.

Kanslilokal

Alternativ och metoder diskuterades.

Bidragsansökningar

VSAF, Göteborgs Go-klubb, Hikari-Kai.

Spelveckan, Sverok Väst satsning

Lite innehåll, Birger utsågs till ansvarig för Göteborgssatsningen.

Sverok Väst - Styrelsemötesprotokoll 2010-09-21.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Protokoll från Styreslemöte 2010-10-14

Följande diskuterades;

Inköp av spelet Red November för Spelveckan och mässverksamhet.

AVSLAG: Bidragsansökan, Bolg-Drau

Ansökan gällande resekostnader under spelveckan avslogs.

Projektledaren för lajv1 för 6:e klassare rapporterade hur det hade gått och reflekterade över satsningen.

Ny kanslilokal

Beslut fattades att avtal på ny lokal skall tecknas, platsen är vid vågmästareplatsen.

Sverok Väst Spelveckan

Vi kommer att vara i tre olika lokaler, Radar 72, Teen Dream och 1200kvm Frölunda Torg, där vi i samverkan med olika Sverok föreningar kommer att köra verksamhet från fredagen v43 tom torsdag v44.

Fler Sverok Väst t-shirts skall köpas in

Genomgång av det ekonomiska läget

Nordisk Speldag

Sverok Väst skall vara med på Göteborgs Stadsbibliotek under den nordiska speldagen.

(Utöver tidigare beslut att vara med i Halmstad, vilket beslutats tidigare)

En Canon Powershot G11 skall köpas in för att dokumentera arrangemang och engagemang.

Föreningen MilSim, Samarbete för arrangemanget Urban Operations

Distriktet skall inverka i arrangemanget.

Sverok Väst - Styrelsemötesprotokoll 2010-10-14.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...