Jump to content
Sign in to follow this  
Staffan Ericsson

Utveckling av flera exempelstadgar

Recommended Posts

Hej!

Det har påbörjats ett litet arbete med att ta fram flera varianter av exempelstadgan och ev. även en "stadge-generator".

Men för att det projektet ska bli bra behöver vi hjälp med förslag och önskemål på en stadga.

Så kom med önskemål och förslag. Det kan vara förändringar i existerande exempelstadgan eller helt nya delar.

.staffan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Spännande!

Har ni tagit de nya direktdemokratiska exempelstadgarna i beaktande?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Spännande!

Har ni tagit de nya direktdemokratiska exempelstadgarna i beaktande?

Jodå, klubbreglerna och olika styrelseskick i den moderna IT-åldern är under betänkande. Än så länge har fokus varit på komma på olika varianter på nuvarande exempelstadgar.

.staffan

Share this post


Link to post
Share on other sites

I princip tycker jag att stadgar bara är något nödvändigt ont som inte bör lyftas fram mer än nödvändigt och då känns idén med en stadgegenerator som ypperlig. Istället för att fundera på hur man ska formulera stadgarna i detalj så svarar man på ett antal frågor om hur man vill bygga upp föreningen och ut ploppar stadgar som åstadkommer precis det. Några aspekter som jag tycker man bör kunna välja mellan är:

* namn

* säte (kommuner i en lista)

* syfte (t ex en lista på hittills godkända syften, en lista på inriktningar liknande våra verksamhetsområden eller fritext)

* demokratisk inriktning (direktdemokratisk eller representativt demokratisk förening)

Jag är också förtjust i att stadgar skrivs på ett förståeligt språk istället för på "stadgiska". Det finns inte mycket vinst i att det heter "suppleant" istället för "reserv" eller "ersättare", till exempel.

Jag skulle också önska att dessa nya stadgar inte kallas Exempelstadgar utan kort och gott Stadgar. Ordet Exempelstadgar tycker jag låter lite som om det handlar om sämre B-stadgar som man bör ändra på och då blir stadgarna viktigare än jag tycker de behöver vara.

Glada hälsningar,

Chrisp

PS: Som bilaga är ministadgar som jag skrev sommaren 2003 för att se om det gick att undvika "stadgiska" och ha mer berättande stadgar. Det gick någorlunda bra, men jag tror de skulle vinna på lite fler stycken för att bli mer lättlästa.

Ministadgar.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror en stadgegenerator kan erbjuda betydligt mer än namn, syfte och sätesort. Det blir t.ex. stor skillnad mellan en nätbaserad 10 000 medlemmars förening och en kompisförening på fem som tillämpar direktdemokrati.

Min vision är att få fram ett antal alternativ beroende på vilken struktur man vill ha inom föreningen och på sina stadgar. Sektioner/utskott/underföreningar är t.ex. en sådan sak som skulle kunna ingå i en generator. Stycken eller enskilda meningar i varje stadga är en annan variation.

Dessutom tror jag vissa föreningar vill ha en tydligare och mer beskrivande stadga än andra. Jag ser ibland stadgan lite som regler man upprättar när man är sams för att tillämpa när konflikten blåsat upp. Fattiga regler i fredstid fungerar bra men i krigstid så blir de ofta problematiska.

Dessutom kan fylligare stadgar i vissa föreningar agera som en god guide för vad som ska göras. T.ex. så har Chrisp kortat ner revisorsrollen till "Revisor i föreningen ansvarar för att granska styrelsens arbete och föreningens ekonomi." vilket inte säger något om varför och hur en revisor bör arbeta. Detta kan anses självklart för de flesta föreningsrävar men tror att en fylligare skrivning kan vara på sin plats. En aningen fylligare beskrivning kanske skulle kunna vara hjälpsam.

T.ex. så tycker jag att följande skrivning är smått elak och bryter mot rättsprincipen att få sin sak prövad inom skälig tid.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte.

Om en medlem blir avstängd direkt efter årsmötet så låter stadgan denne vara avstängd i ett helt år utan att årsmötet fått ta ställning till frågan, eller medlemmen har fått försvarat sig inför övriga medlemmar. En bättre skrivning är att få en avstängning att automatiskt utlösa ett extra årsmöte inom n dagar.

Andra medlemsrättigheter kan ju också mycket väl skrivas in i stadgan så som rätten att ta del i styrelseprotokoll och att årsmötesprotokollet ska spridas till alla medlemmar.

Mycket av det jag tagit upp är sådant jag kommer från de diskussioner som dykt upp på förbundets chatkanal #sverok på quakenet. Där kommer det inte helt sällan in medlemmar som vill ha hjälp med konflikter och problem i föreningarna.

.staffan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, hur detaljerade och specialiserade stadgar ska vara är ett aber. Jag tror det är två skilda skolor om hur mycket som ska stå i stadgarna och hur mycket som ska lämnas till andra dokument. Jag gissar att det finns goda argument för båda varianterna som leder till olika fördelar och nackdelar. Jag tror inte någon av dem är bäst på allt. Frågan är vilka fördelar och nackdelar som är bäst för Sverok-föreningar.

När det gäller stadgegeneratorn så tror jag det är bäst att tänka affärsnytta, dvs att börja smått med det viktigaste och utveckla vidare efter hand.

/Chrisp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Om en medlem blir avstängd direkt efter årsmötet så låter stadgan denne vara avstängd i ett helt år utan att årsmötet fått ta ställning till frågan, eller medlemmen har fått försvarat sig inför övriga medlemmar. En bättre skrivning är att få en avstängning att automatiskt utlösa ett extra årsmöte inom n dagar.

Det kan nog kännas så, men om medlemmen anser sig felaktigt bedömd kan den omgående gå till revisorn och be denna att kalla till ett extra årsmöte. I en liten förening är det även rimligt att lyckas få hälften av medlemmarna att kalla till extra årsmöte om inte revisorn håller med. Jag tror att en större förening som har krav på sig att utlösa ett extra årsmöte inom n dagar i praktiken har fråntagits möjligheten att stänga av en medlem oavsett vad denna gjort för fruktansvärd handling. Det skulle helt enkelt kunna vara för dyrt. Tänk "extra riksmöte".

I föreningar utanför Sverok tror jag det är mycket vanligare att medlemmar kan uteslutas direkt av styrelsen än att de bara blir avstängda. Jag är inte ens säker på att avstängning på vårt sätt finns utanför Sverok, utan jag tror det möjligen är något som jag och Molle kom på när vi skrev exempelstadgarna en gång i världen. Avstängning finns för att styrelsen inte ska kunna ta bort en medlems rösträtt - en avstängd medlem är fortfarande medlem och har därför rösträtt. I andra föreningar hamnar frågan på årsmötet först om personen vill söka medlemskap igen, efter uteslutningen.

/Chrisp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Om en medlem blir avstängd direkt efter årsmötet så låter stadgan denne vara avstängd i ett helt år utan att årsmötet fått ta ställning till frågan, eller medlemmen har fått försvarat sig inför övriga medlemmar. En bättre skrivning är att få en avstängning att automatiskt utlösa ett extra årsmöte inom n dagar.

Det kan nog kännas så, men om medlemmen anser sig felaktigt bedömd kan den omgående gå till revisorn och be denna att kalla till ett extra årsmöte. I en liten förening är det även rimligt att lyckas få hälften av medlemmarna att kalla till extra årsmöte om inte revisorn håller med. Jag tror att en större förening som har krav på sig att utlösa ett extra årsmöte inom n dagar i praktiken har fråntagits möjligheten att stänga av en medlem oavsett vad denna gjort för fruktansvärd handling. Det skulle helt enkelt kunna vara för dyrt. Tänk "extra riksmöte".

Visst är det problematiskt med extra årsmöten men samtidigt så har nya föreningsformer dykt upp som kanske kan hålla ett sådant årsmöte utan större besvär. Nätbaserad årsmöten är t.ex. en sådan sak. Dessutom kan ett halvårsutstängning från föreningens cup innebära att man faller från 4:de plats till 10 343 plats och därmed förlorar mycket av sin spelglädje. En skrivning som dök upp under Ninas och min genomgång av stadgar var "Extra årsmöte kan utlysas av ... eller minst hälften av föreningens medlemmar, dock räcker 25 om medlemstalet överstiger 50." En skrivning som kanske är att rekommendera när föreningarna växer och blir mer splittrade.

Balansgången mellan föreningen och medlemmen är knivig. Jag har varit del av en uteslutningsprocess där vi genomförde extra årsmöte för att behandla frågan. Det var en viss ekonomisk kostnad men det stora lidandet kom från den väldigt jobbiga processen i sig.

I föreningar utanför Sverok tror jag det är mycket vanligare att medlemmar kan uteslutas direkt av styrelsen än att de bara blir avstängda. Jag är inte ens säker på att avstängning på vårt sätt finns utanför Sverok, utan jag tror det möjligen är något som jag och Molle kom på när vi skrev exempelstadgarna en gång i världen. Avstängning finns för att styrelsen inte ska kunna ta bort en medlems rösträtt - en avstängd medlem är fortfarande medlem och har därför rösträtt. I andra föreningar hamnar frågan på årsmötet först om personen vill söka medlemskap igen, efter uteslutningen.

Riksidrottsförbundets stadgemall (på 24 sidor) behandlar uteslutning med en överklagadeprocess deklarerad. Ek.föreningslagen säger årsstämma om inte annat föreskrivs i stadgan. Vi Unga har inte ens uteslutning med i sin klubbstadga. Piratpartiet överlåter det på styrelsen men med överklagande rätt till årsmötet.

Överlag så verkar min snabba genomsökning av ett antal stadgar tyda på att det är massor av varianter där ute.

.staffan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det du pekar på känner jag handlar om frågan om vad som menas med en avstängning. Vad tycker du att det betyder?

För mig är avstängningen främst en varning att något personen gjort är så allvarligt att dennas demokratiska rättigheter är ifrågasatta. Ur den synvinkeln så gör det egentligen inte så mycket om det tar nästan ett år innan det får sitt avgörande, eftersom det är först då som rättigheten kan användas. Att styrelsen tar detta drastiska beslut är en markering att föreningen tar avstånd från det personen gjort. Känner styrelsen att medlemmens förseelse är extremt allvarlig, så kommer de antagligen att kalla till extra årsmöte så snart som möjligt för att markera detta ännu tydligare genom en snabb uteslutning.

Andra instanser i föreningen kan besluta om massor av saker om medlemmar utan att det handlar om avstängning i stadgarnas mening. I Sverok kan våra moderatorer här på forumet banna folk. I en förening med lokal skulle en lokalansvarig kunna porta en person från lokalen om den vägrar att städa efter sig. En person som fuskar i ett spel får inte delta i det spelet längre, eller kanske inte i något spel alls, förrän den lovat att bättra sig. Den som super på ett evenemang kan bli hemskickad på egen bekostnad. Allt sådant hanteras inte genom stadgarna utan i ordningsregler som styrelsen inte beslutar om, eller ens behöver godkänna för att de ska gälla.

/Chrisp

PS: Jag kunde inte öppna stadgemallen från RF.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad en avstängning är ju rätt intressant för diskussionen. Är bannlysning från föreningens aktiviter avstängning eller något som inte regleras i stadgan?

Vilka demokratiska rättigheter inskränks genom en avstängning? Ska medlemmen inte få besöka årsmötet? Får medlemmen inte inbjudningar till föreningsarrangemangen?

Gränslandet mellan hårda ordningsregler och avstängning är luddigt enligt mig. Jag skulle tolka en total avstängning från föreningens aktiviter som stadgemässig avstängning. Portning från spellokalen i 1 månad för bristande städning skulle nog inte uppfylla kravet.

Men diskussionen är högst intressant.

.staffan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tidigare tänkte jag mig avstängning ungefär som en dopingavstängning i idrotten, dvs något som hindrar en från att delta i föreningens verksamhet, men nu tänker jag mig det helt och hållet som en varning inför en eventuell uteslutning. Det får en rättssäkrande effekt. Om styrelsen tycker att det är jätteallvarligt kallar de till extra årsmöte för att snabba på uteslutningen, medan mindre allvarliga fall kan få vänta till nästa ordinarie årsmöte, vilket gör att medlemmen bara kan drabbas hårt om styrelsen är snabb. Rösträtten gäller alla medlemmar, så eftersom personen är medlem tills den blivit utesluten så har den rösträtt tills uteslutningen är ett faktum.

Vad som ska gälla föreningens verksamhet är lurigare, för där är föreningarna väldigt olika. Något som lär gälla alla föreningar är medlemmarnas tillgång till gemensamma resurser. Det kan vara allt från resor till lånespel, nycklar, serverplats, symaskiner, inloggningslösenord, datorer, verktyg, böcker och lokaler. Där tror jag att föreningarna måste komma fram till vad som funkar bäst hos dem.

En central praxis i föreningslivet är likabehandlingsprincipen, dvs att alla medlemmar ska kunna känna att samma regler gäller alla medlemmar. Alla kanske inte kan få låna kombinationen till föreningens kassaskåp, men alla som uppfyller de krav som föreningen sätter upp för att få låna den skulle kunna få det.

/Chrisp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tidigare tänkte jag mig avstängning ungefär som en dopingavstängning i idrotten, dvs något som hindrar en från att delta i föreningens verksamhet, men nu tänker jag mig det helt och hållet som en varning inför en eventuell uteslutning. Det får en rättssäkrande effekt. Om styrelsen tycker att det är jätteallvarligt kallar de till extra årsmöte för att snabba på uteslutningen, medan mindre allvarliga fall kan få vänta till nästa ordinarie årsmöte, vilket gör att medlemmen bara kan drabbas hårt om styrelsen är snabb. Rösträtten gäller alla medlemmar, så eftersom personen är medlem tills den blivit utesluten så har den rösträtt tills uteslutningen är ett faktum.

Min syn på avstängning är nog närmast dopingavstängningen i idrotten, dvs. förbud mot att delta i verksamheten. Med den synen blir avstängningen en väldigt hård och kraftfull åtgärd från föreningsstyrelsen. Så hård att jag skulle förorda att ett årsmöte bör kallas inom en snar framtid för att bekräfta beslutet.

Ser man det som en varning att en individs medlemskap ska avslutas från föreningens sida så blir det hela en helt annan frågeställning. Jag tror att en sådan variant kan vara fördelaktig på många sätt och kanske till och med ett bättre alternativ i många fall.

Vad som ska gälla föreningens verksamhet är lurigare, för där är föreningarna väldigt olika. Något som lär gälla alla föreningar är medlemmarnas tillgång till gemensamma resurser. Det kan vara allt från resor till lånespel, nycklar, serverplats, symaskiner, inloggningslösenord, datorer, verktyg, böcker och lokaler. Där tror jag att föreningarna måste komma fram till vad som funkar bäst hos dem.

En central praxis i föreningslivet är likabehandlingsprincipen, dvs att alla medlemmar ska kunna känna att samma regler gäller alla medlemmar. Alla kanske inte kan få låna kombinationen till föreningens kassaskåp, men alla som uppfyller de krav som föreningen sätter upp för att få låna den skulle kunna få det.

Om en medlem brustit i förtroendet gentemot föreningen så bör ju föreningen ha möjlighet att stoppa dennes rätt till tillgångarna. Den luriga delen blir när inskränkningar i medlemmens tillgång till föreningens verksamhet/resurser blir detsamma som en stadgemässig avstängning. En "utkastning" från rollspelskvällen på grund av dåligt uppförande är kanske ett exempel på "ordningshållning" men avstängning från föreningens spelserverar kanske är att se som avstängning?

Frågan är lurig och jag tror att ett par varianter av exempelstadgar på punkten kan vara bra. Och med några exempeldirektiv från förbundet i frågan kan nog vara bra. I slutändan handlar det ju om öppenhetskravet i föreningsdirektivet.

.staffan

Share this post


Link to post
Share on other sites

hittade en formulering på wikin du länkade till :shock:

alt. Föreningen är religiöst och politiskt obunden men verkar för politiskt för sitt syfte.

Gissar/hoppas att någon skrivit fel eller skämtar...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
hittade en formulering på wikin du länkade till :shock:
alt. Föreningen är religiöst och politiskt obunden men verkar för politiskt för sitt syfte.

Gissar/hoppas att någon skrivit fel eller skämtar...

Det tror jag inte. Det är vettigt för en förening, vi tar exemplet den lokala rollspelsklubben, som på inte sett har med politik att göra, bråkar med kommunen om att de visst ska få bidrag, för att på så sätt stärka rollspelshobbyn, eller att de visst ska få vara med på föreningsdagen i kommunen som annars främst drar hembygsföreningen och idrottsklubbar.

Däremot skulle det vara konstigt om de engagerar sig parlamentariskt. Skulle krävas en väldigt stor del spelare för att komma in med rollspelspartiet i kommunfullmäktige. De skulle dock kunna ha roliga slogans. Rollspelspartiet - partiet som spelar roll. Rollspelspartiet - vi bara lajvar politiker. Etc

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jo tanken är bra, inget snack om den saken.

Vad jag reagerade på var formuleringen, kändes som ett för för mycket.. en skitdetalj jag nu ångrar att jag tog upp..

Det är ett "för" för mycket i meningen. Men Jesper säger - en förening kan agera för sitt eget bästa inkl.övertala med politiker.

Om man ser föreningar så som Naturskyddsföreningen så säger deras stadgar att de är partipolitiskt & religiöst fristående men de agerar väldigt politiskt för att uppnå sitt syfte. Samma sak kan en spelförening göra.

.staffan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Några grejjer

§2 Föreningsform - klubb? Är dokumentet "klubbstadgar" eller stadgar för "direktdemokratiska föreningar". Det finns ju en skillnad, klubben utvecklades för att det skulle vara enkelt för ..noobs. Exempelstadgar för direktdemokratiska föreningar behöver inte ha samma målgrupp..

§6 Medlemmar - Gillade denna formulering, ger lite mer "rättsäkerhet" än andra formuleringar jag läst: "Avstängd medlem måste diskuteras på nästa utlysta medlemsmöte och den avstängde har rätt att närvara och rösta på mötet."

§7 Medlemsmöte - Beslutsfattande. Jag vurmar för konsensusbeslut i små föreningar (som dessa stadgar riktar sig till). Enkel röstövervikt blir lite fånigt. Exempel: föreningen har 6 medlemmar 3 kommer på mötet och två tycker likadant, beslut fattat. Vid tio eller femton medlemmar blir det nästan lika fånigt.

§8 Föreningsmöte - Är ju egentligen bara en omskrivning av årsmöte... Jag tycker att paragrafen antingen tas bort och innehållet flyttas till Medlemsmötet eller att det kallas för årsmöte.

§9 Föreningsledare - Ledare? Sekreterare eller nåt vore bättre, signalerar inte auktoritet på samma sätt. För tanken var väl inte att personen leda de andra som nån ..scoutledare?

§10 Firmateckning - Skulle kunna vara bra med två var för sig. Om olyckan skulle vara framme eller...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

§2: Ah - såg inte att ordet "klubb" råkat bli kvar där - ska givetvis stå "förening" och inte klubb.

§8: Skillanden är större än som det kanske ser ut - man kan ha många sådana möten under samma år och det finns ingen fastställd dagordning med saker som måste tas upp, vilket är vanligt i paragrafer om årsmöte.

§9: Det här kommer nog att heta olika saker hos olika föreningar. En typisk sak som många kommer att ha kul att ändra till någon rolig titel :-)

Vad är det för fel på ordet ledare förresten?

§10: Vill man ha det så utser man en till - inget konstigt.

Bra feedback - mer tack :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Angående ledare i direktdemokratiska föreningar. Enligt föreningsdirektivet för 2010 så måste dessa föreningar välja en firmatecknare: "Föreningar med direktdemokratisk struktur måste även rapportera firmatecknare. Dessa ska väljas på årsmötet och alla medlemmar ska vara valbara till firmatecknare". Läs hela direktivet på http://wiki.sverok.se/wiki/Föreningsdirektiv_2010.

Firmatecknare måste väljas på årsmöte - eller motsvarande, dvs årsmötet får heta föreningsmöte om det vill.

Glada hälsningar,

Chrisp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Hej!

Har skummat igenom tråden och även direktivet som Chrisp hänvisade till. Hittade nedanstående paragraf och undrar om detta är något helt nytt eller om det även gällt för tidigare år, t.ex. 2009?

"Medlemsbidrag

För att vara bidragsberättigad för medlemsbidraget ett visst år måste en förening redovisa minst fem medlemmar. Föreningen får bidrag för medlemmarna som den 31 december underlagsåret är i åldern 7-25 år. Medlemmen ska fortfarande vara medlem den 31 december under året. Det går att få medlemsbidrag för svenska medborgare som bor i Sverige eller utomlands och för utländska medborgare som bor i Sverige.

Verksamhetsbidrag

För att vara bidragsberättigad för verksamhetsbidraget för ett visst år måste en förening redovisa minst fem medlemmar som ger medlemsbidrag enligt ovan."

Detta innebär, om jag nu inte gör fel tolkning, att föreningar med säg 3 personer under 25 år och 2 som är äldre än 25 år inte får verksamhetsbidrag. Är det så det är tänkt?

-x-

Funderar också kring följande:

"Årsmöte eller motsvarande

Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. För att föreningen ska vara bidragsberättigad ett visst år ska årsmöte eller motsvarande ha genomförts det året, dit alla medlemmar kallats. Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades. Föreningar med direktdemokratisk struktur måste även rapportera firmatecknare. Dessa ska väljas på årsmötet och alla medlemmar ska vara valbara till firmatecknare"

När det gäller firmatecknare är det generellt sett praktiskt att välja myndiga personer då de går att lagsöka (ofta krav från t.ex. banker, hyresvärdar, företag), vilket inte går när det gäller minderåriga (rätta mig om jag har fel). Kanske är det så att jag missförstår men ovanstående måste väl ändå innebära att en förening med en del minderåriga medlemmar inte är bidragsberättigade då en del medlemmar i praktiken inte är valbara. Tänker jag fel?

F.ö vill jag poängtera att dett är ett av de sämsta forum jag varit med om när det gäller att lägga in ett längre inlägg. Fönstret jag skriver i envisas hela tiden med att scrolla upp så att jag kan inte se vad jag skriver utom just då jag skriver det. Någon tiondels sekund senare har fönstret scrollat upp så att jag inte kan kontrollläsa det jag just skrivit. Mycket irriterande! Är det bara jag som har denna erfarenhet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
F.ö vill jag poängtera att dett är ett av de sämsta forum jag varit med om när det gäller att lägga in ett längre inlägg. Fönstret jag skriver i envisas hela tiden med att scrolla upp så att jag kan inte se vad jag skriver utom just då jag skriver det. Någon tiondels sekund senare har fönstret scrollat upp så att jag inte kan kontrollläsa det jag just skrivit. Mycket irriterande! Är det bara jag som har denna erfarenhet?

Hm, det är aldrig något jag har tänkt eller stört mig på. Forumet är trots allt ett PhpBB3-forum, vilket borde vara ett av de vanligaste forumen man stöter på och skin:et är baserat på subSilver, vilket borde vara ett av de vanligaste skin:en på PhpBB. Med andra ord, rätt mkt standard. Hur som haver, om det finns fler åsikter så bör de tas i Foruminfo & feedbackforumet så att inte tråden går OT.

I övrigt brukar jag själv använda mig av förhandsgranskningen när jag kontrolläser vad jag skrivit. Tycker det brukar vara lättare oavsett.

//Maria - Admin

Share this post


Link to post
Share on other sites
F.ö vill jag poängtera att dett är ett av de sämsta forum jag varit med om när det gäller att lägga in ett längre inlägg. Fönstret jag skriver i envisas hela tiden med att scrolla upp så att jag kan inte se vad jag skriver utom just då jag skriver det. Någon tiondels sekund senare har fönstret scrollat upp så att jag inte kan kontrollläsa det jag just skrivit. Mycket irriterande! Är det bara jag som har denna erfarenhet?

Inget jag har märkt av innan själv i alla fall. Vilken webläsare kör du med? (Namn och version)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Detta innebär, om jag nu inte gör fel tolkning, att föreningar med säg 3 personer under 25 år och 2 som är äldre än 25 år inte får verksamhetsbidrag. Är det så det är tänkt?

Ja, det är en kopia av statens regler. Både medlems- och verksamhetsbidraget liknar statens regler för samma bidrag som förbundet får. Det innebär att alla bidrag vi betalar ut är mer eller mindre självfinansierade, vilket är sunt rent ekonomiskt.

Funderar också kring följande:

När det gäller firmatecknare är det generellt sett praktiskt att välja myndiga personer då de går att lagsöka (ofta krav från t.ex. banker, hyresvärdar, företag), vilket inte går när det gäller minderåriga (rätta mig om jag har fel). Kanske är det så att jag missförstår men ovanstående måste väl ändå innebära att en förening med en del minderåriga medlemmar inte är bidragsberättigade då en del medlemmar i praktiken inte är valbara. Tänker jag fel?

Hårddrar man det så är det själva valbarheten som är viktigt, inte att man blir vald. På samma sätt så är även elaka medlemmar valbara, men ingen skulle antagligen välja en sådan person i praktiken.

Det går även att välja flera firmatecknare så är det inte omöjligt för en förening att ha både myndiga och underåriga firmatecknare. De underåriga skulle då kunna skriva på avtal där den andra parten inte kräver en myndig firmatecknare, medan övriga avtal måste skrivas under av den som är myndig. En annan lösning är möjligen att den underårigas förmyndare måste godkänna att avtalet skrivs på.

På så sätt så menar jag att föreningen som har minderåriga fortfarande uppfyller kravet att alla medlemmar ska vara valbara till förtroendeuppdrag.

Glada hälsningar,

Chrisp

PS: Jag har aldrig råkat ut för problemet som du råkade ut för när du skrev ett långt inlägg, och jag har skrivit min beskärda del av sådana. Jag har testat både Explorer och Firefox under Windows xp i modern tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...