Gå till innehåll
Ölme

Distriktstillhörighet för Halland

Recommended Posts

I och med årsmötet i Sverok Väst ska det beslutas om vilket distrikt Halland ska tillhöra och med det kommer naturligtvis frågor om på vilket sätt det kommer att ske. Frågorna är inte till för att pressa någon till väggen, utan är ärligt ställda för att få mer information om det.

Hur ser tidsplanen ut för ett eventuellt övertagande av SKuD?

På vilket sätt kommer det att genomföras (okej, nu väntar jag humoristiska svar) och på vilka villkor?

Vilka för- och nackdelar finns det med förslaget?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Då det är SKuD som lägger motionen är det nog bättre att de får svara på den som har lite koll.

Jag har petat på Lyzio så han vet att tråden finns i alla fall men han hann inte svara i nuläget.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Spontant känns det som om föreningarna i Halland vore de som bäst kan avgöra detta. Kanske vill de vara helt självständiga, kanske vill de tillhöra Väst och kanske vill de tillhöra SKuD och kanske vill de tillhöra något helt annat distrikt. Men det kanske var så som frågan började?

/Chrisp

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Halland har ju tillhört Väst länge nu och SKuD har ju länge snackat om att de vill ta Halland men i år har vi fått in en motion om att de vill att Halland skall tillhöra just SKuD. Därför är Västs årsmöte 2010 förlagt till Halmstad så vi hoppas att just många Hallands-föreningar kommer dit och påverkar hur de vill ha det.

Vi har i nuläget inte något alternativ som handlar om att Halland skall vara självständigt men visst kan ett sånt inkomma och då avgöras på mötet med.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det har varit tal om att Halland ska bli ett eget distrikt också, men jag tror vi kom fram till att det skulle bli svårt att hitta en kritisk massa av engagerade individer.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag vet inte hur förslaget ser ut, men om det går igenom hoppas jag inte att transformeringen sker i år, utan från och med nästa år. Dessutom söker man väl bidrag i efterskott, eller?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Våra stadgar kommer kunna ändras direkt på mötet utan fördröjning, men motionen som inkommit är formulerad:

"- att stadgeförändringen villkoras att inte träda i kraft såvida inte Sverok SKuD under ett årsmöte 2010 beslutar att inkludera Hallands län i sitt verksamhetsområde."

Så det beror på hur tidigt SKuD har sitt årsmöte.

Edit:

Dom har sitt årsmöte 13 Februari 2010 enligt http://skud.sverok.se/arsmotet-2010/, så två veckor efter vårt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Bidragsansökan är nog en sak som är värd att kolla med Halland vem som ska söka, om det hela blir aktuellt. Om det är distriktet som Halland tillhörde under perioden man söker för eller om det är distriktet det tillhör nu*. Det är ju troligt att Halland kommer inkluderas i SKuD om motionen går igenom på Västs årsmöte, så det finns en liten period där emellan då distrikten kan prata. Dessutom är det bra att vara överens distrikten emellan (och ha det på papper) så det inte blir några onödiga konflikter efteråt. Och även om det skulle bli av i år kan man ju ha året som en transformeringsperiod där distrikten har dialog med varandra och med Hallandsföreningarna. Trots allt är det ju de som är viktigast i sammanhanget.

*Nu som i tiden för när ansökan skickas in.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vad som sagts tidigare är att motionen måste gå igenom på två på varandra följande årsmöten för att gälla, vilket isåfall innebär att om motionen ifråga går igenom i år kommer vi att vänta till nästa år, då motionen också ska gå igenom ifall Halland ska övergå till Skud, och dessutom ska självklart saken gå igenom på skuds eget (eller två?) årsmöte(n?). Så det är inget som går igenom genom att knäppa med fingrarna.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Vad som sagts tidigare är att motionen måste gå igenom på två på varandra följande årsmöten för att gälla, vilket isåfall innebär att om motionen ifråga går igenom i år kommer vi att vänta till nästa år, då motionen också ska gå igenom ifall Halland ska övergå till Skud, och dessutom ska självklart saken gå igenom på skuds eget (eller två?) årsmöte(n?). Så det är inget som går igenom genom att knäppa med fingrarna.

Det stämmer inte.

Våra stadgar säger:

40. Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på distriktsårsmötet, undantaget §4 som kan ändras även på extra årsmöte.

Det enda som kräver två årsmöten är:

42. Vid ändring av paragraferna om ideellt distrikt (§1), syfte (§2), stadgeändring (§42) eller upplösning (§43,44,45 och 46), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktsårsmöten.

Så paragraf 4 är extra lätt ändrad, den går till och med att ändra på ett extra årsmöte.

Vad SKuD:s stadgar säger vet jag dock inte, dom finns inte upplagda på deras hemsida så jag kan hitta dom.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vi får ordna så att de kommer upp isf, shame on us. Letade upp ett par i pappersform så länge. De stadgar jag har framför mig är från 2005, men de har inte ändrats markant sedan dess, förutom då att Blekinge numera tillhör Ost. Med andra ord, det som är relevant i den här frågan stämmer.

För SKuD gäller det att paragraf 1 till 15 ska tas på två på varandra följande årsmöten. När det kommer till verksamhetsområde så är det paragraf 16 som gäller:

§16 Distriktets verksamhetsområde är Skåne- och Blekinge län. (Vilket numera då bara är Skåne län.)

Med andra ord, inga problem att ta på ett årsmöte.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Vad som sagts tidigare är att motionen måste gå igenom på två på varandra följande årsmöten för att gälla, vilket isåfall innebär att om motionen ifråga går igenom i år kommer vi att vänta till nästa år, då motionen också ska gå igenom ifall Halland ska övergå till Skud, och dessutom ska självklart saken gå igenom på skuds eget (eller två?) årsmöte(n?). Så det är inget som går igenom genom att knäppa med fingrarna.

Det stämmer inte.

Det stämmer visst. Om du läser min text igen så ser du att jag skrivit "vad som sagts tidigare". Det är mycket möjligt att det som sagts tidigare inte stämmer in med stadgarna och därför inte behövs, men det är vad som sagts tidigare.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Motion om distriktets geografiska gränsdragning

Motionsskrivare: SKuD:s styrelse

Väst har i en tid haft vissa problem med att samordna och engagera verksamheter i

distriktets södra delar. Detta har lett till att verksamhetsföreningar i Halland hamnat lite

i skuggan. Det finns därför tyvärr en viss risk att Hallands föreningar och medlemmar

stundtals inte känt sig lika delaktiga i sitt distrikts aktiviteter som de kanske borde.

SKuD ser därför en möjlighet i att distriktets gränsdragningar förändras så att Halland

tillhör SKuD i stället för Väst.

Detta skulle underlätta för Väst då de inte längre skulle behöva känna oro inför

verksamheten i Halland och även skulle slippa söka bidrag från två landssting. Väst kan

således fokusera på sin mer centrerade verksamhet.

Kommunala förbindelser och snabba resor gynnar även samarbetet mellan SKuD och

Halland och ett mer aktivt utbyte kan ske. Ett reellt exempel är det faktum att det i

SKuD:s styrelse de senaste åren funnits flera personer som från början kommit ifrån

Halland. Deras engagemang har gjort att SKuD insett hur bra Halland skulle passa in i

aktiviteterna inom vårt distrikt. Därför anser vi att Halland skulle kunna bli en fin del av

SKuD.

Därför yrkar vi:

- att §4 i Sverok Västs stadgar ändras från "Distriktets verksamhetsområde är Västra

Götalands län och Hallands län." till "Distriktets verksamhetsområde är Västra Götalands

län."

- att stadgeförändringen villkoras att inte träda i kraft såvida inte Sverok SKuD under ett

årsmöte 2010 beslutar att inkludera Hallands län i sitt verksamhetsområde.

Så här ser motionen ut som den är inkommen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vi ska påpeka att det är Skud som skrivit motionen och Sverok Väst har ingenting med den att göra. Påståendena om huruvida Väst haft problem eller att det skulle underlätta för Väst om Halland övergår till Skud får stå helt och hållet för Skud.

Sverok Västs styrelse stödjer våra Halländska föreningars önskan, oavsett om den önskan är att stanna inom Väst, att skapa ett eget distrikt eller att övergå till Skud.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Förövrigt så hoppas jag att den som lämnat in motionen inte gjort det som "Skuds styrelse" utan som en medlem i en förening i Sverok Väst. Inte ens Sverok Västs styrelse får nämligen lämna in motioner till vårt årsmöte...

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Förövrigt så hoppas jag att den som lämnat in motionen inte gjort det som "Skuds styrelse" utan som en medlem i en förening i Sverok Väst. Inte ens Sverok Västs styrelse får nämligen lämna in motioner till vårt årsmöte...

Den är inlämnad som "SKuD:s styrelse", så stadgemässigt är den inte rätt inlämnad. Personligen tycker jag dock mötet självt får avgöra om den är korrekt inlämnad nog.

34. Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar och dess medlemmar rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det är ju mkt en byråkratisk petitess och jag skulle säga som Liinux i det fallet. Vill en majoritet av mötet få igenom motionen kommer de ju också godkänna den som motion, så demokratiskt skulle jag inte säga att det påverkar så mkt. Annars är det ju inte så svårt att låta ngn som är medlem i en Västförening lämna in den istället. Jag tror jag vet minst en Västbaserad förening som jag är rätt säker på att flera skuddare är medlemmar i. Däremot bör det ju isf meddelas till SKuDs styrelse så att de har en rimlig chans att rätta till det.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Registrera ett nytt konto i våran gemenskap. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu


×