Jump to content
Sign in to follow this  
Demo

Läs detta om du ska sälja/Köpa Soft Air Guns

Recommended Posts

Om du ska sälja/Köpa Airsoft vapen så finns

det andra forum som har bättre koll på åldrarna..

(Detta forum kan ej försäkra sig att inte minderåriga

köper Soft Air Guns via annons från detta forum)

Enligt svensk lag så får ej folk under 18 köpa eller innehava

Soft Air Guns..

Sälj ist på dessa forum..

http://www.airsoftsverige.com/

Läs mer om lagarna gällande projektilvapen på

Åldersgränser

Airsoftvapen jämställs juridiskt sätt med luftgevär. Åldersgränsen för att äga ett airsoftvapen är därför i Sverige 18 år. Det är inte tillåtet att låna ut ett airsoftvapen om det kan antas att låntagaren kommer att missbruka vapnet eller om låntagaren är under 18 år. Lagen om att man med övervakare får bruka vapen under 18 års ålder är inte applicerbar på airsoft, men dock laglig när man avser en kontrollerad situation på en målskyttebana, inte simulerade strider i terräng.

Drivgaser

I 2 kap. 1 § 2 stycket Vapenlagen (1996:67) kan man läsa att:

”Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen).„

Detta innebär att endast airsoftvapen som drivs av luft eller kolsyra är licensfria att inneha. Vapen med annat drivmedel kräver följaktligen licens vilket ej kan ges för airsoft.

Effektbegränsning

När det gäller den begränsade effekten kan man i 1 kap. 2 § Vapenförordningen (1996:70)https://lagen.nu/1996:70#K1P2 läsa:

”Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen skall anses ha sådan begränsad effekt som avses i 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 10 joule.

Ett hel- eller halvautomatiskt kolsyre-, luft- eller fjädervapen skall anses ha sådan begränsad effekt om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 3 joule.

Tack för mig.

MvH/Demo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Airsoftvapen räknas enligt svensk vapenlag till s.k. effektbegränsade vapen, dit hör också t.ex. luftgevär och liknande. Googla gärna på vapenlagar, borde resultera i en del lämpliga länkar för den intresserade.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Här kommer lite lagtext !

Först är det lite lagtexter som kan vara aktuella och den röda texten är en lite kommentar. Det är en polis i Norrbotten som tagit fram de kommentarerna.

Vapenlagen (1996:67)

1 kap 2 §

Med skjutvapen förstås enligt denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.

ASG betraktas som ett Skjutvapen enligt vapenlagen. Även om de är effektbegränsade.

Vapenlagen (1996:67)

2 kap 1 §

Tillsånd krävs inte för den som fyllt 18 år, om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen).

För den som är under 18 år KRÄVS licens för INNEHAV av alla luftvapen, även om de är effekbegränsade. Straff: Böter eller fängelse högst 6 månader.

Ordningslagen (1993:1617)

3 kap 6 §

Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av polismyndighet inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som fyllt 20 år.

Det som är under 18 år får inte utan tillstånd av Polismyndighet använda SAG inom detaljplanetar område. Detta gäller även om målsman är med och övervakar. Straff: Böter för användaren och om användaren inte fyllt 15 år böter för vårdnadshaveran

Vapenlagen (1996:67)

5 kap 6 §

Skjutvapen får medföras på allmän plats endast om vapnet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehvet och övriga omständigheter är att anse som befogat. Detsamma gäller i fråga om skjutvapen inom skolområde, där grundskole- eller gymnasiundervisning debrivs, eller i fordon på allmän plats.

Skjutvapen det vill säga även SAG, får inte medföras på allmän plats och inte heller på skolområde eller i fordon på allmän plats. Straff: Böter eller fängelse i högst 6 månader.

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 2003-07-17 på 02:18, Demo säger:

Om du ska sälja/Köpa Airsoft vapen så finns

det andra forum som har bättre koll på åldrarna..

(Detta forum kan ej försäkra sig att inte minderåriga

köper Soft Air Guns via annons från detta forum)

Enligt svensk lag så får ej folk under 18 köpa eller innehava

Soft Air Guns..

Sälj ist på dessa forum..

http://www.airsoftsverige.com/

Läs mer om lagarna gällande projektilvapen på

Åldersgränser

Airsoftvapen jämställs juridiskt sätt med luftgevär. Åldersgränsen för att äga ett airsoftvapen är därför i Sverige 18 år. Det är inte tillåtet att låna ut ett airsoftvapen om det kan antas att låntagaren kommer att missbruka vapnet eller om låntagaren är under 18 år. Lagen om att man med övervakare får bruka vapen under 18 års ålder är inte applicerbar på airsoft, men dock laglig när man avser en kontrollerad situation på en målskyttebana, inte simulerade strider i terräng.

Drivgaser

I 2 kap. 1 § 2 stycket Vapenlagen (1996:67) kan man läsa att:

”Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen).„

Detta innebär att endast airsoftvapen som drivs av luft eller kolsyra är licensfria att inneha. Vapen med annat drivmedel kräver följaktligen licens vilket ej kan ges för airsoft.

Effektbegränsning

När det gäller den begränsade effekten kan man i 1 kap. 2 § Vapenförordningen (1996:70)https://lagen.nu/1996:70#K1P2 läsa:

”Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen skall anses ha sådan begränsad effekt som avses i 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 10 joule.

Ett hel- eller halvautomatiskt kolsyre-, luft- eller fjädervapen skall anses ha sådan begränsad effekt om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 3 joule.

Tack för mig.

MvH/Demo

Hej! Vet ni om det är okej att sälja en Hilti bultpistol som rekvisita till Warhammer-lajv etc.? Vad jag vet är den inte i bruksskick utan passar bättre som rekvisita. Den är ju också byggd så att det endast går att avfyra den ifall den är hårt tryckt mot en vägg. Man ska alltså inte kunna skjuta bult/spik rakt ut i luften även om man kan göra den brukbar igen. Men faller den under nån vapenlag eftersom den är gjord för att drivas av krutladdningar?

Tacksam för svar ifall ni vet nåt om detta! Jag undrar också ifall ni vet om det skulle kunna finnas nåt intresse för en sån bultpistol bland era medlemmar för ett lajv exempelvis?

Med vänliga hälsningar /Martin

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 9/30/2018 på 16:38, Martin Lexmark säger:

Hej! Vet ni om det är okej att sälja en Hilti bultpistol som rekvisita till Warhammer-lajv etc.? Vad jag vet är den inte i bruksskick utan passar bättre som rekvisita. Den är ju också byggd så att det endast går att avfyra den ifall den är hårt tryckt mot en vägg. Man ska alltså inte kunna skjuta bult/spik rakt ut i luften även om man kan göra den brukbar igen. Men faller den under nån vapenlag eftersom den är gjord för att drivas av krutladdningar?

Tacksam för svar ifall ni vet nåt om detta! Jag undrar också ifall ni vet om det skulle kunna finnas nåt intresse för en sån bultpistol bland era medlemmar för ett lajv exempelvis?

Med vänliga hälsningar /Martin

Går den återställa till brukbart skick enkelt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...