Jump to content
Sign in to follow this  
Egge

Om årsmötet i OST

Recommended Posts

Jag är också lite fundersam till varför världen går under för att ingen från östergötland sitter i styrelsen? Röstades inte det fram? Varför är det då korruption?

Nu är jag också inte så säker på geografi men hur ligger Jönköping till i distriktet geografiskt sett? Hade det legat i t ex Linköping (dubbelt avstånd för oss) så är det inte säkert att min förening hade kunnat bli representerad på ett möte, och det tycker jag är synd.

Jag tror nog vår förening skulle rösta igenom ansvarsfrihet om vi anser att styrelsen har gjort ett hyggligt jobb. Ingen är perfekt så några missar lär nog ske. Varför skulle de inte få ansvarsfrihet om mötet ligger i jönköping? :shock:

Precis poängen, att det är synd att inte föreningar i Jönköping kommer på mötet, men inte några andra föreningar inte kommer det är tydligen inte något problem.

Du verkar inte veta vart alla de senaste mötena har varit, jonköping, Jönköping osv. Intresset för distriktet är litet som det redan är, det geografiska är ju bara en liten del. Om man tittar antalet medlemmar så blir det nog lite annorlunda i det geografiska medelpunkten också. Östergötland har inte fått något bidrag på flera år pga av anledningar. Men om man nu inte försöker hitta förklaringar till det så är det helt enkelt då att styrelserna med Jönköpingmajoritet inte har gjort sitt jobb, eller prioriterat sina egna spellokaler mer än att söka bidrag.

Jag har inte hört något om detta innan, vad var det som brast i bokföringen? Förskingring eller bara att bokföringen har skötts av lekmän istället för utbildade redovisare?

Till exempel att det fattas några hundra tusen mellan 2007 och 2008, det är ju troligtvis vara inkompetens.

Det senaste årsmötet var inkompetensen ett ledord.

Möteshandlingarna var en dagordning, vilket den nu sittande ordförande kommenterade att det inte var så viktigt.

På mötet delades möteshandlingarna ut som var budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, balansräkning osv som vi skulle på några minuter ta in.

Man hade haft 3 kassören under året

Svaren på ekonomifrågor svarades av Revisorn/kassören/alltiallo vilket var helt häpnadsväckande som även drog den arroganta kommentaren att han skulle iväg lite senare så det gick inte att ställa frågor. Att han sedan inte verkade

ha någon koll på bokföringslagarna är ju beklämmande.

Stadgarna var inte med i möteshandlingarna och var svårt att få tillgång till

Det gick inte på något sätt att fastställa röstlängden då ingen sådan information hade samlats in till årsmötet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vad är det egenligen som säger att det måste vara från olika län? Som Melin sa så är det den som är lämpligast som bör ha en post.

En liknelse kan vara att man måste ha från olika spelgrener i en styrelse även om vissa av dessa inte har någon kunskap alls med styrelsearbetet.

Men kan ni förklara vad det är som gör det extremt farligt attt inte någon från östergötland sitter i styrelsen.

Det är nog inte det som är den stora frågan.

Om det hade varit en blekinge som hade majoritet i styrelsen så hade det inte varit något problem även om alla hade varit

syskon. Men Jönköping har ju visat de senaste åren med sin nepotism att man gör detta bara för att gynna sina föreningar med G&b i

spetsen, därför ligger årmötena i Jönköping för att få majoritet även på dessa. Som sagt det är många föreningar som är trötta på detta

och har tappat förtroendet för distriktet och till viss del Sverok. En del föreningar är kända, andra ökända.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej på er.

Nu hade jag tänkt att lägga mig i denna diskussionen lite. Till att börja med, varför är det obra att det inte är med någon Östgöting? På mitt sätt att se det så verkar det under i alla fall förra året varit stora problem mellan distriktet och Östergötland. Ett sätt att "bygga" bort det problemet är att se till att alla län i distriktet representeras så lika som möjligt. Därför kan jag tycka att det är ett stort problem att det inte finns någon från Östergötland med, det kommer bara att spä på problemen som finns.

När det gäller mötesthandlingar och liknande så eftersom årsmötet tydligen ansåg att mötet var behörigt utlyst, alltså att styrelsen kallat och gjort handlingar tillgängliga i tid så är det så, punkt slut.

Och då kommer vi till den ekonomiska biten. Om mötet ansåg att man inte skött ekonomin eller inte skött sin verksamhet så skulle inte heller mötet beviljat styrelsen, eller vissa av styrelsens medlemmar, ansvarsfrihet. Har det skett så har mötet ansett att de skött allt i tillräcklig omfattning, inte heller mycket att orda om.

Om det är så att man anser att det är en förening som styr och att man kunde få både ansvarsfrihet och liknande på grund av den förening trots att det är uppenbara brister så måste man ta denna frågan med förbundet. Det ligger i Sveroks intresse att deras förbund fungerar.

Och till dig som frågade om redovisningen, visst kan du begära ut den. Vem som helst kan begära att få ut hela distriktets ekonomiska redovisning. Kan inte tänka mig att förbundet skulle godkänna en distriktsstadga som hemlighåller de uppgifterna för medlemmarna.

Ha det så bra på er.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Japp, mötet ansågs kallat och styrelsen fick ansvarsfrihet. Även om stadgan följts så kan man väl fortfarande få ha en åsikt om att sittande styrelse skulle kunnat informera bättre inför mötet med tex utförligare möteshandlingar.

Ingen av oss röstade emot och ingen reserverade sig mot varken kallandet eller ansvarsfriheten. Vår förhoppning var att vi skulle kunna lämna 2008 bakom oss och få "ordning" på distriktet till 2009. I våra ögon krävde det en ny styrelse. Nu blev det en ny styrelse, men inte den vi tänkt oss...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Visst är det så turo. Klart att man kan ha åsikter. Och vi fåt hoppas att årets styrelse kommer att kunna sköta detta på ett bättre sätt.

OT: Om ni kollar in hemsidan nu så ser ni att det redan börjat hända en del saker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

När dyker det upp ett protokoll från årsmötet som man får läsa då? Det behöver ju inte vara underskrivet och sånt för att läggas upp på forumet så det är ju något som skulle kunna göras direkt efter mötet egentligen.

Sen så saknas det fortfarande kontaktuppgifter till Ost och styrelsen, en trave namn på hemsidan gör ju ingen gladare egentligen. ;)

Nu har jag även kikat på möteshandlingarna och det är lite där jag funderar över.

Varför såg kallelsen till ÅM ut som en försynt inbjudan till att ev. vara med på ett möte istället för en klar och tydlig kallelse? Den kunde lätt misstas för något mindre viktigt. Den hade också lätt kunnat läggas ut på forumet så fler föreningsmedlemmar än bara postmottagaren kunde se att det var årsmöte på gång.

Måhända det är läge att skicka folk på styrelseutbildning där man lär sig de enkla men nödvändiga formaliteterna i ett styrelsearbete? Anordnar inte Sverok sånna kurser/träffar?

Sen så undrar jag varför inte möteshandlingarna skickades ut eller lades ut på forumet två veckor innan mötet så som stadgarna kräver? Konspriationsteoretiker kan ju tolka det som att någon vill mörka in i sista stund...

Sen när man börjar läsa lite mer så dyker det upp frågor, bland annat kring verksamhetsberättelsen:

- Vad är rullande ostar?

- Vad är det för profil som nämns? Då inga protokoll finns tillgängliga för styrelsemötena eller årsmötena så går detta inte att ta reda på. Vilka har genomfört detta och hur?

- Ostfronten, varför kom inte dessa ut? Det är väl hela styrelsens ansvar att se till att ordna det som ska göras under året, inte enskilda personer?

- Görs det något arbete för att säkra bidrag från alla landsting? Vet att det är problem här och var men sånt är till för att arbetas på och lösas. Det är väl distriktsstyrelsens uppgift och skyldighet?

Kan inte heller hålla med om den glättiga tonen i berättelsen om att OST skulle vara ett lyckat distrikt med myket bra verksamhet. Har man inte lyckats ens med att rapportera in styrelsens sammansättning till rikskansliet (försökte fråga där men utan resultat) på ett helt år eller på forumet och hemsida så börjar man ju fundera. Inga kontaktuppgifter finns heller till styrelsen att hitta nånstans. Detta är pinsamt!

Det vore intressant också att få se förra årets styrelseprotokoll, de är ju handlingar som vi i föreningarna har rätt att ta del av å tittar man på andra distrikt så har de snyggt lagt upp sina protokoll på hemsidorna.

Personligen så skulle jag se att styrelsen lade sitt krut på att ordna med ansökningar till landstingen och regionförbunden (inkl. Östsam och Blekinge). Att se till att bidrag kommer in till distriktet är viktigt och något som ska prioriteras.

Därefter så är det nu viktigt att när blekinge ingår i distriktet så måste man ut med tydlig och bra information till alla föreningar om detta. Oavsett om de verkar intresserade eller inte. Sen så bör man satsa lite extra hårt på att få in blekineföreningarna i distriktet så de känner sig välkomna. Subventionera resor till distriktets konvent och spelmöten tex.

Den splittring som tycks råda mellan jönköping och östergötland MÅSTE upphöra. Det är ju rena sandlådefasonerna! Det finns enkla sätt att lösa det och den sittande styrelsen måste jobba på detta på flera plan. Det enklaste är öppenhet och kommunikation.

Att ofta rapportera vad som beslutas på styrelsemötena, diskutera saker på forumet och bjuda in till diskussion om saker och ting är något som måste ske löpande hela året. Styrelsens fokus måste breddas utanför jönköpings stadsgräns och styrelsen bör också engagera sig mer i förbundets verksamheter såsom utbildningar och träffar. Distriket är en del av förbundet och ska agera därefter, inte som en liten enskild föreing!

Valberedningen måste till nästa årsmöte tänka på mångfalden och se till att det kommer in kompetent folk från HELA distriktet i styrelsen och att det ska vara jämnt fördelat. Inga majoriteter från någon enskild förening/län bör finnas. Allt för att ta död på eventuella konflikter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Rullande Osten är informationsträffar som vi haft under 2008. En per län har genomförts (utom Blekinge). Vi hade stora förhoppningar, vi genomförde alla träffarna, det kom inte så många, alla som kom hade skoj.

Ostfronten - ja det var hela styrelsens ansvar. Styrelsen misslyckades kollektivt med att få ut en tidning. Personligen lovade jag att skriva saker till tidningen och hade sedan inte tid. Mea Culpa.

Profil - Vi skaffade oss lite tröjor, valde färger och köpte tärningar i färgerna. Osts färger är lila och gult - trevliga komplementfärger. Profilmaterialet presenterades under den rullande osten.

Verksamhetsberättelse - Visst är den lite glättig. Det är samma verksamhetsberättelse som skickas till landsting och regionförbund. Vill du att den ska vara lite tragisk istället.

Bidragsansökningar - Processen pågår för fullt. Östergötland kräver samarbete på kommunal nivå hos 300 medlemmar i fyra kommuner. Vi har inte kunnat påvisa detta. Vi kommer att försöka nästa år. Blekinge-pengarna söktes och kom, ryktas det, in till SKUD. Därför syns de inte i vår bokföring och vi delade heller inte ut några bidrag till föreningar i Blekinge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Blekinge-pengarna söktes och kom, ryktas det, in till SKUD. Därför syns de inte i vår bokföring och vi delade heller inte ut några bidrag till föreningar i Blekinge.

Som det har nämnts FLERA gånger i denna tråd så fick SKuD pengar från blekinge förra året för år 2006, detta året får vi pengar från blekinge för 2007. Detta är inga pengar som ska gå till Ost då ni inte har bedrivit någon aktivitet i länet under 2006/2007.

Ni söker detta året för 2008 och får då pengar för 2008 nästa år, nästa år söker ni för detta året.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur vore det om ni i styrelsen för OST tog kontakt personligen med SkuDs styrelse och redde ut alla praktiska åtaganden kring Blekinge? Att inte det redan är gjort förvånar mig storligen... Flyttar man ett län från ett distrikt till ett annat så borde det väl föregås av mycket kommunikation och överlämningar. Men det är ligger lika mycket i SkuDs intresse anser jag att det här funkar smidigt då det faktiskt är de som sitter på kunskaperna och kontakterna. Kanske en träff mellan berörda personer vore på sin plats så en utförlig överlämning kunde ske vore något?

Då det är första gången vi "flyttar" län på det här viset i Sverok på 10 år så är det intressant för alla andra distrikt också att ta del i hur processen funkar för det finns ju tankar på liknande manövrar på andra ställen.

Lycka till! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som sagt, i Skåne och Blekinge får man pengar i efterhand för verksamhet. Jag hoppas verkligen att ni söker/har sökt pengarna i år, för från och med i år borde det vara Osts ansvar att se till att det söks. Om ni behöver hjälp med detta eller ytterligare förklaring i hur bidragssystemet ser ut, kontakta exempelvis mig eller någon annan i SKuD som kan hjälpa er och också förmedla kontakt till lite aktiva Blekingeföreningar. Eller prata med Palle som troligtvis har ännu bättre koll.

Men för att vara tydlig(are):

2007:

- Blekinge tillhörde SKuD. Förhandlingar inleddes efter att Blekingefolk lyft frågan på ett årsmöte om omdragning av distriktsgränserna.

2008:

- Blekinge flyttade till Ost (right?). Från och med då hade föreningarna verksamhet i Ost istället.

- SKuD sökte pengar från Blekinge för verksamhetsåret 2007 då Blekinge ännu var en del av SKuD.

2009:

- Pengarna från Blekinge för verksamhetsåret 2007 betalades ut till SKuD (om det nu blev några pengar; det vet jag inte, men i teorin iaf).

- Ost kan/bör/ska söka bidrag för verksamhetsåret 2008 då Blekinge tillhörde Ost.

2010:

- Ost får pengarna från Blekinge för verksamhetsåret 2008.

- Ost söker pengar för verksamhetsåret 2009.

2011:

- Ost får pengar för verksamhetsåret 2009.

- Ost söker pengar för verksamhetsåret 2010.

Etcetera...

Såhär funkade det när jag var ordförande i SKuD och sökte bidrag och vad jag har hört har det inte ändrats. Det betyder alltså att distriktet, Ost i det här fallet, får ligga ute med lite pengar, men om allt är som det ska får man senare igen dessa. Det är därför en stark rekommendation till Ost att ni faktiskt har projektbidrag och dylikt som även Blekingeföreningar kan söka om ni har det för de andra länen. Om inte annat så för att vara lite mer välkomnande mot en ny del av distriktet som förhoppningsvis kan bidra till ett blomstrande och aktivt distrikt.

Sedan vet jag inte om det gjorde några andra deals i samband med "förhandlingarna" distrikten emellan, men det borde isf vara protokollfört.

Hoppas det blev lite klarare hur det fungerar. Tveka inte att ta kontakt annars.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, vi söker pengar från Blekinge i år. Ansökan skulle ha gått iväg redan om Midas hade fungerat. Ingen fara dock, vi har till sista maj att få iväg den.

Landstingen har blivit hårdare på att pengar ett län betalar ut verkligen används i det länet. Om Skud behåller pengarna från Blekinge, får de väl rimligen också fortsätta att stödja verksamhet i Blekinge tills vi får pengar från Blekinge. Pengarna man får är ju tänkta att användas till att stödja verksamhet i länet som betalar ut dem (i alla fall till största delen, gemensam admin och saker som går över hela distriktet finns ju också, men till största delen ska pengarna ett län betalar också hjälpa föreningarna i länet).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fast om du läser det jag skrev en gång till så ser du att de pengar SKuD behållit är för det år som Blekinge tillhörde SKuD. Återigen, pengarna betalas ut i efterhand; iaf var det så när jag var aktiv i SKuD. Verksamhet 2008 får man alltså pengar för 2010 och de eventuella pengarna får Ost = allt är som det ska. Jag vet snart inte hur jag ska kunna bli tydligare på den fronten, men känner ni att saker är felaktiga så är det nog som tidigare nämnts bättre att ni faktiskt träffar SKuDs styrelse och reder upp det hela så att inte Blekingeföreningarna hamnar i trångmål. Att inte vilja ge dem någon form av stöd alls är trots allt inte så välkomnande.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om SKUD får pengar från Blekinge gällande 2007 och pengarna kommer in 2009, så ska pengarna användas för att stödja verksamhet i Blekinge. Exakt vilka kriterier som SKUD tillämpar för detta vet jag inte. Det är säkert du mera insatt i, men om man får pengar från ett landsting ska pengarna användas för att stödja verksamhet i det landstinget. Det är naturligtvis inget krav att SKUD lämnar över pengar till OST, så att vi kan dela ut dem, men då får väl SKUD ta hand om utdelningen tills OST får pengar som berör Blekinge.

Vi har faktiskt lagt undan en del pengar för att stödja län som inte får något från sina landsting/Regionförbund, men det känns fel att använda dessa medel för att stödja ett län som får bidrag utdelade.

Ja pengarna betalas ut i efterskott. Det gäller alla län. Om ni alltså inte tänker lägga de pengarna på Blekinge, var hamnar de då? :?:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag gissar att de täcker upp administration och dylikt i distriktet och som jag alltid har tolkat bidragen så får man dem för verksamhet och omkostnader i samband med det år man söker dem för, utöver då de rena administrationskostnaderna. Normalt sätt är det en löpande process så då tänker man inte så mycket på det, men nu när Blekinge bytt distrikt blir det ju en övergångsperiod där SKuD får pengar för det år som Blekinge tillhörde distriktet och då kostade distriktet pengar och Ost sedan får pengar för de år som Blekinge tillhör Ost och då som jag tolkar det får lägga ut pengar för den första tiden, pengar som distriktet sedan får igen, precis som SKuD troligtvis fick göra en gång i tiden. Ganska enkelt imho. Men återigen, saker löses troligtvis mycket bättre och enklare om ni fixar en träff med SKuDs styrelse där ni kan reda ut lite olika saker och komma överens om hur det borde se ut. Det är troligtvis mer givande än att vi diskuterar saken fram och tillbaka på ett forum som kanske inte ens de andra skuddarna läser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Detta är ett ypperligt exempel på vad som kan hända om man inte gör en ordentlig risk och kensekvensanalys när man ska fatta ett så stort och komplicerat beslut som att ett län ska tillhöra ett annat distrikt.

Jag hoppas att om det finns andra distrikt som har denna tanken att man tar lärdom av detta.

Nu hoppas jag att detta kommer att lösa sig så att vi kan slippa att tjabba om just bidragen mer.

Ta en kontakt mellan styrelserna istället. Kanske är så att presidierna i respektive styrelse ska träffas och försöka att lösa detta, face to face, istället. Eller liknande. Vi kommer inte längre med debatten här på forumet just nu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag sitter fortfarande och väntar på att få läsa distriktets stadgar (i egenskap av medlem i en av distriktets föreningar).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stadgarna har legat på hemsida ett par dagar nu. ÅM-protokollet kommer upp så snart jag har fått det skickat till mig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu börjar det nästan bli pinsamt här...

Hur står det till egentligen när till och med styrelsemedlemmar måste be om att få se årsmötesprotokollet via forumet???? Hur kasst är det på en skala? :shock:

Sorry, sånt här är inte acceptabelt. Om Osts styrelse ska fortsätta gå i samma gamla hjulspår som förr och vara världsfrånvända så kommer det gå åt H-e med en jäkla fart!

SKÄRPNING!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nu börjar det nästan bli pinsamt här...

Hur står det till egentligen när till och med styrelsemedlemmar måste be om att få se årsmötesprotokollet via forumet???? Hur kasst är det på en skala? :shock:

Sorry, sånt här är inte acceptabelt. Om Osts styrelse ska fortsätta gå i samma gamla hjulspår som förr och vara världsfrånvända så kommer det gå åt H-e med en jäkla fart!

SKÄRPNING!

Hej Peter.

Det var jag och inte styrelsen som skrev årsmötesprotokollet. Det tog längre tid än det borde ha gjort, vilket berodde på mig. Jonsson påminde mig vid flera tillfällen och låg på, vilket snarare påskyndade processen. Så det känns ganska tråkigt att styrelsen får ta skiten för något jag slarvat med fel. Ganska tråkig ton i ditt inlägg också.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...