Jump to content
Sign in to follow this  
Palle

Ang. Blekinge

Recommended Posts

Hej.

Jag har nu fått reda på att Blekinge troligen, efter det att FS fattat beslut, kommer att tillhöra Ost. Då har jag en liten funderinge på om det finns någon plan för Blekinge ? Vi har under ganksa många år haft relativit liten kontakt med och synlighet av distriktet och dess verksamhet. Detta beror nog både på "oss och dom", dvs eftersom vi inte engagerat oss så mycket så har man inte heller satsat så mycket här kan jag tänka.

Hur ser det ut med planerna för Blekinge i Ost ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tjenare Palle!

Jag är aktiv i sverokOsts styrelse och är vice ordförande i CalCon - Kalmar spelkonvent. Se detta meddelande som en inbjudan för alla Blekingebor att delta i våra aktiviteter i Kalmar och söderut.

Kanske en gemensam spelhelg i gränstrakterna mellan våra två riken ( Torsås eller bergkvara kanske? ) kunde vara en bra början. SverokOst arbetar med att försöka nå söderut. Den rullande osten är på väg åt ert håll så se upp.

^_^

MvH Viktor Sjögren

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det tackar vi för.

Men min konkreta fråga var om det finns någon "plan" för verksamhet i Blekinge. Har man får distriktets sida några planer på att kontakta föreningarna för att kanske knyta en bättre kontakt med föreningarna än vad man haft tidigare ?

Har man kollat med föreningarna i Blekinge vad de vill ha/förväntar sig av sitt distrikt ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Årets distriksstyrelse har en representant ifrån Blekinge och vi arbetade förra året med att nå föreningar i området. Jag har personligen pratat med ordföranden i Pegas (lajvförening i Blekinge) och ska inom en snar framtid kontakta RSSs (också en lajvförening i Blekinge) styrelse för att informera om distriktets verksamhet. Tyvärr är det som vi märkt när vi letat efter aktivitet i Blekinge att området mestadels består av små spelföreningar som är ointresserade av att varken engagera sig eller ta del av verksamheter som distriktet arbetar med. Carolina, som för övrigt sitter som ordförande i årets styrelse, kontaktade ett flertal men med ganska intetsägande resultat.

Jag tror personligen att vidare arbete mot Blekinge och mot de stora lajvföreningar som finns i området kommer ge bra resultat. Jag hoppas också att tråkigheterna och motsättningarna på årsmötet inte skapade några hinder för fortsatt arbete i distriktet och att styrelsens arbete under året kommer fungera bättre och ge större resultat än under 2008.

\\ :!: // Svaret på Palles fråga blir alltså ja, vi hade en plan förra året och vi kommer att arbeta med att kontakta föreningar i området även detta år. Pengarna från Blekinges landsting har dock inte överlämnats av SCUD till oss än, vilket är ett uppenbart hinder om vi ska kunna betala ut bidrag till Blekinge föreningar.

Viktor Sjögren, Ost-styrelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
...Tyvärr är det som vi märkt när vi letat efter aktivitet i Blekinge att området mestadels består av små spelföreningar som är ointresserade av att varken engagera sig eller ta del av verksamheter som distriktet arbetar med. Carolina, som för övrigt sitter som ordförande i årets styrelse, kontaktade ett flertal men med ganska intetsägande resultat.

Att föreningarna är måttligt intresserade betyder inte att ni har rätt att ignorera dem för det. Ett utskick med information om distriktsomläggningen och vad det kommer innebära för dem är det minsta ni borde skicka ut (och tydligt lägga upp på hemsida och forum). Sen är det upp till föreningarna att kontakta er vidare om de vill veta något mer. Det är distriktets skyldighet att värna om och informera ALLA sina föreningar, vare sig de är intresserade eller inte.

Jag hoppas också att tråkigheterna och motsättningarna på årsmötet inte skapade några hinder för fortsatt arbete i distriktet och att styrelsens arbete under året kommer fungera bättre och ge större resultat än under 2008.

Jag hoppas verkligen det, förra årets brist på synlig aktivitet av styrelsen är oroande och årets verksamhet kommer följas med stort intresse från flera håll. Att ett distrikt helt plötsligt inte gör sitt jobb eller ens kan klara av basic stuff såsom att rapportera in sin styrelses sammansättning, svara på medlemmars frågor eller sköta en årsmöteskallelse korrekt är oroande. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av styrelsen dyker upp på inslaget nu nästa helg så att saken kan diskuteras vidare under bättre former än ett forum. :)

\\ :!: // Svaret på Palles fråga blir alltså ja, vi hade en plan förra året och vi kommer att arbeta med att kontakta föreningar i området även detta år. Pengarna från Blekinges landsting har dock inte överlämnats av SCUD till oss än, vilket är ett uppenbart hinder om vi ska kunna betala ut bidrag till Blekinge föreningar.

Viktor Sjögren, Ost-styrelsen.

Jag hoppas att den planen kommer publiceras inom kort på forumet och kommer följas upp löpande under året. :) Skulle vara intressant att se möteshandlingarna från årsmötet samt ett mötesprotokoll också inom kort.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blekinges bidragsregler funkar ju som så (om jag inte minns tokfel från den tiden då jag själv hade ansvaret för att söka bidrag därifrån) att man får betalt för i det här fallet 2008 år 2010 och man söker då år 2009. Alltså, om Blekinge övergick till Ost under 2008 så kommer Ost få de pengarna till 2010, förutsatt då att ni har sökt dem i år. Såvida inte Blekinge övergick till Ost under 2007 så ska väl SKuD därför inte betala några pengar till Ost. Nu vet jag dock inte exakt när Blekinge övergick eller vilka överenskommelser som träffades distrikten emellan då, men det borde finnas nerskrivet någonstans om det är något av vikt. Hur som haver, eftersom Ost kommer få pengar för Blekinge 2009 år 2011 vore det väldigt konstigt om föreningarna fram till 2010 eller 2011 (beroende på om bidrag sökts 2009) inte kan söka några projektbidrag eller dylikt (vad ni nu än har i distriktet) alls. Med den attityden lär ni inte heller få så mycket engagemang från Blekinges föreningar. Mitt råd är hur som helst att ni kollar upp Blekinges bidragsregler ifall om jag skulle ha fel och agerar utifrån det.

Jag har personligen pratat med ordföranden i Pegas (lajvförening i Blekinge) och ska inom en snar framtid kontakta RSSs (också en lajvförening i Blekinge) styrelse för att informera om distriktets verksamhet.

Jag misstänker att det är RLS, Ronneby LajvSällskap som du ska kontakta då det är en av mest aktiva föreningar i Blekinge. I övrigt tror jag det är bra att prata med Salvs och The Gargoyles. Har tyvärr lite dålig koll på vilka andra föreningar som kan tänkas vara aktiva nu för tiden där. Dessutom tror jag det är bra om ni etablerar kontakt med Horsahallens Gille som hittar på en del kul och inte minst är väldigt trevliga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu kommer jag att lägga mig i denna tråden oxå.

@Viktor: Jag vill bara meddela att du inte ska ta detta personligt, hela förra årets styrelse är solidariskt ansvariga för de punkter som jag kommer att klara och gnälla på nedan. Men eftersom du är den ende som haft "stake" nog att svara så blir det du som hamnar lite i skottlinjen.

Jag kan säga som ordförande i The Gargoyles att jag inte alls är nöjd med de "försök" som distriktet gjorde under 2008. Inte ett enda mail som hälsade oss välkomna till Ost eller som på något sätt förklarade för oss vad Ost hade för "plan" eller för utsikter för framtiden när det gäller Blekinge. Inte heller några uppgifter om att det fanns möjlighet att söka projektbidrag eller liknande. Och eftersom hemsidan är så katastrofal så kan man inte lite på någon av den infon, så jag nöjer mig inte med att bli hänvisad till den.

Och som du säger att det inte finns något intresse för distriktets verksamhet från Blekingeföreningarna, håller på distriktet på med rätt verksamhet ? Ni ska väl göra det vi vill, vi ska inte vara tvugna att gilla det ni gör.... Det är så att distriktet finns till för föreningarna och inte tvärt om. Och distriktet ska inte inrikta sin verksamhet på en eller ett fåtal föreningar eller verksamhetsområden.

Nu till den lite mer konstruktiva sidan. Här kommer ett förslag, som jag anser att man borde kommit på själva redan förra året: Hämta den senaste kontaktinfon till alla föreningar i Blekinge via rikskansliet. De har hyfast uppdaterat material. Skriv sedan ihop ett litet mail där ni hälsar dem välkomna till Ost och berätta om disktriktet och vilka som sitter i styrelsen och hur man få tag på dem. Fråga även om de tycker att den verksamhet som distriktet i dag bedriver är det man ska fortsätta med eller om det finns något annat som de vill att ni ska göra. Skriv även med att ni vill ha en väldigt kort bekräftelse på att de tagit emot mailet. Skicka det till två personer i varje styrelse.

När det gått ett antal veckor så sätter ni er och ringer till alla de föreningar som ni inte fått svar ifrån. Ställ samma frågor till dem.

Jag tror att det gör att föreningarna i Blekinge kommer att känna en större samhörighet med Ost och att man kommer att känna sig mer välkommen. Vem vet, det kanske till och med gör att det kommer fler personer på näste års årsmöte.

En liten sak till, många föreningar i Blekinge visst inte om att vi har flyttats från SKuD till Ost, de blev aldrig tillfrågade om de var intresserade av en sådan flytt så jag tror att det kan vara lite smolk i bägaren.

Ha det bra på er.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Detta tycks som rätt tråd för bidrag i Blekinge, snarare än Osts årsmötestråd, där diskussionen hittills har förts. Uppdatera er gärna där innan ni läser vidare.

Jag har pratat med SKUDs ordförande. De kommer att ha ett möte inom kort där de diskuterar frågan om de bidrag som SKUD har fått från Region Blekinge. Maria har rätt i att man söker för förra året kontinuerligt. Däremot bör man väl komma ihåg att pengarna ett regionförbund betalar ut är menade att användas för att stödja det länet. Därför anser jag att pengarna bör antingen användas av SKUD för att stödja Blekinge, eller skickas från SKUD till OST och därefter användas för att stödja Blekinge.

Vi har börjat tillämpa en ekonomisk policy det här året där vi delar alla inkommande bidrag i fyra påsar. 50 % till verksamhet i länet pengarna kom från, 20% till gemensam administration, 20 % till länsöverskridande saker (saker som är till nytta för alla län och inte kan/bör knytas till ett län) och 10% till ekonomiskt utsatta län. Den sista posten är tänkt att användas i län där vi av ett eller annat skäl inte får bidrag. Men om bidrag för Blekinge har betalats ut bör DE pengarna användas.

Det kan tyckas att vi borde ha varit snabbare på att välkomna Blekinge in i OST, men jag hoppas att det kommer att ta fart nu när vi har en medlem i styrelsen därifrån.

Och Palle - för att besvara din signatur - Du är en ost därför att SKUD frågade om vi ville ta över Blekinge eftersom det fanns starkare band mellan Blekinge och Kalmar än mellan Blekinge och Skåne. Jag håller med om att vi borde ha gjort en bättre analys innan vi genomförde överlämnandet (som t.ex. hur bidrag som är på väg genom systemet skall hanteras), men vi får väl försöka ta lärdom av misstagen och göra ett bättre jobb det här året.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Visst är det så Johan, det jag tycker är konstigt är att man inte kollat med fler föreningar i Blekinge än den enda som var på just det årsmötet.

Sedan är det även så att det inte beslutades på ÅM att ställa frågan till Ost om de ville ta över Blekinge.

Det kom en övrig fråga om att SKuD skulle tillsätta en utredning om Blekinge skulle tillhöra SKuD eller inte. Det kom sedan ett tilläggsyrkande om att utredning skulle bytas mot att SKuD's styrelse skulle ha en diskussion om Blekinge fortfarande skulle vara en del av SKuD eller inte. Det var det som beslutades på ÅM.

Därefter så verkar det som om SKuD's styrelse själva fattat beslutet om att fråga Ost om de ville ta över Blekinge.

Jag bryr mig i det stora hela inte så mycket vilket distrikt vi tillhör, utan det jag tycker är tråkigt är att SKuD inte informerade oss om det eller att Ost inte informerade/välkomnade oss. Vi fick reda på det över en lunch på ett RM för något år sedan. Det är det som jag är lite bitter på.

Så därför kvarstår frågan: Varför är jag en Ost?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...