Gå till innehåll
Sydalv

Kallelse till årsmötet

Recommended Posts

Eftersom valberdningen börjat jaga folk till nästa års styrelse väckte frågan mig om när årsmötet skulle äga rum. Och genom lite letande hittade jag ett styrelse beslut på 23februari, om tre veckor från idag. Dock har min förening inte fått nåogn kallelse som ska vara ute 6veckor innan enligt stadgarna så min fråga är har kallelsen kommit bort eller kommer inte årsmötet att vara behörigt? För har den inte kommit ut så får vi enligt stadgarna inte hålla årsmötet före helgen v11.

Hopaps ingen tar detta som något aggresivt påhopp jag är mest nyfiken så jag kan boka in rätt datum i kalendern

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vi har bara fått kallelse till riks men det är inte riktigt samma sak.

Men eftersom vår frening inte verkar vara ensam att att sakna kallelsen till årsmötet i väst så vågar man kanske fråga lite vad styrelsen pysslar med. Även om årsmötet närmar sig och nästa års styrelse ska ta vid så ska man inte försumma sina upgifter.

Stadgarna säger tydligt:

Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till föreningarna senast sex veckor före mötet

Vilket i min värld är att kallelsen ska vara föreningarna tillhanda. Från idag är 6vekcor tisdagen den 18 och eftersom inget kommit idag så är den 19 det tidigaste. onsdagen före påskhelgen.

Och eftersom helger varit målet så är påskhelgen närmast. Inte den bästa helgen att ha årsmöte då jag tror att manfallet är stort.

På västs hemsida står följande:

2008-02-01 Datum för årsmöte beslutat

Sverok Västs årsmöte är bokat till 16 mars, och kommer i år att vara på Meeths Unga salonger i Göteborg. Mer information kommer.

Enligt stadgarna så är detta ingen gilltlig kallelse utan kan mest ses som information. Men att ha årsmöte då skulle innebära att årsmötet inte är behörigt att fatta beslut.

Jag kan köpa att 3 dagar av 6 veckor inte är speciellt mycket och hade troligen itne sagt så mycket om dt hade rört sig om en liten förening men nu är detta Sverok väst det handlar om och sverok ska ju vara ett föredömme för sina föreningar och om sverok bryter mot sina stadgar vad ger det för signaler? Signaler från Sverok kanske får en annan innebörd :wink:

Sen har jag ytterligare en fråga och det är när datumet beslutades att ändras. Det finns inget styrelseprotokoll som informerar om att datumet skulle ändras från den 23/2 vilket är ett helt omöjligt datum. Eller det finns inget protokoll ute på internet till oss medlemar så vi kan läsa vad som beslutats

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ett protokol är ingen kallelse och det måste inte tas beslut av styrelsen att kalla till mötet om dem delegerar det till någon att arrangera årsmötet som i sin tur sköter bokningen av lokal och utskicken till föreningarna.

Mvh

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Sakupplysning: Angående beslutet så är det taget över telefon för att det tidigare datumet inte fungerade. Det finns med andra ord inte i protokoll ännu, utan får tas i efterhand. Beslutet kommer alltså i nästa styrelseprotokoll. Detta är den metod vi har valt att använda för alla beslut som är bråttom med, eftersom vi bara har möten en gång i månaden.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Kallelsen är postad. Att ni inte fått brevet ännu beror på postgången. Vi har kollat.
kallelsen skickades med b-post, föreningsbrev. Detta tar vår ädla brevbärarkår upp till 3 dagar att leverera (b-post läggs undan, arbetas i sorteringsmaskinerna under dagen, medan a-posten har så kallad övernattbefordran)

som jag ser det nu så:

1. kallelsen var inte föreningarna tillhanda inom satta datum, mötet ogiltigförklaras.

2. kallelsen var sänd till föreningarna inom satta datum, rejoice

3. ni kan med postens kvitto bevisa när kallelsen sändes, och det var 6 veckor samt 3 dagar innan mötet ska vara. Jag finner detta väldigt osannolikt.

Vad säger ni andra? sydalv hävdar att han tycker kallelsen ska vara föreningarna tillhanda, men rawtolkat (rules as written :mrgreen: ) så står det sänt. Må det så vara med röksignaler eller vad fan som helst...

Jag anser att stadgan är väldigt dåligt skriven, och ska självklart ändras till "föreningarna tillhanda". Är det någon som vill skriva en motion? Jag har inte kallelsen här själv då jag inte är postmottagare, när är motionsstoppet? har vi missat det?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det datum årsmötet ligger var det enda lämpliga datum som fanns att välja på. Vi har sänt ut kallelsen så snart det var möjligt för oss. Då vi insåg det skulle kunna innebära problem för när medlemmarna skulle ha brevet till handa så såg vi till att kallelsen fanns inom utsatt tid via hemsidan, men skickade även en kallelse via brev. Som vi har tolkat stadgarna är detta en giltig kallelse.

Om någon vill skriva en motion om stadgeändring så skall den ha inkommit senast tre veckor före mötesdatum (24 februari). Om någon skriver en sådan motion så skulle jag vilja föreslå att ändrar till "vara medlemmarna till handa 4-6 veckor innan årsmötet". Det skulle ge en mer rimlig minsta tidsperiod för att skicka kallelsen (styrelsen har, både i år och tidigare år haft möten ungefär en gång i månaden), dessutom så ger det en övre gräns som i dag inte finns. Rent teoretiskt skulle nästa styrelse kunna skicka kallelsen dagen efter att de tillsattes, vilket nog inte är så lämpligt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Som vi har tolkat stadgarna är detta en giltig kallelse.
citarar stadga nr 39
Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktsårsmöte.
då är det så ;)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det går ju att göra en "Övrig fråga" också, man inte hinner få in det man vill ta upp innan motionsstoppet. En sådan här sak borde kunna få de 2/3delar av rösterna som krävs.

Utskicksdatum, årsmöteskallelser etc har ju varit på tapeten ungefär en miljon gånger i det här distriktet. Att kallelsen liggr på hemsidan innan ett visst datum och att det då ska räknas som att mötet är korrekt utlyst låter som bullshit i mina öron. Medlemmarna/föreningarna/postmotagarna tillhanda betyder ju att de ska ha fått kallelsen. (dock bruar mötet godkänna utskicket även om någon enstaka inte fått ut den pga postens slarv, icke anmält adressbyte etc)

Om man skickar ut ett infoblad där de av exempelvis papperssparaskäl står angivet en länk till en sida där kallelse och alla årsmötesandlingar finns (och detta sett godkänts iförväg) så kan det funka, ine annars. Detta brev måste då naturligtvis hålla samma tidsschema som det kallelsen har enligt stadgar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Det datum årsmötet ligger var det enda lämpliga datum som fanns att välja på. Vi har sänt ut kallelsen så snart det var möjligt för oss. Då vi insåg det skulle kunna innebära problem för när medlemmarna skulle ha brevet till handa så såg vi till att kallelsen fanns inom utsatt tid via hemsidan, men skickade även en kallelse via brev. Som vi har tolkat stadgarna är detta en giltig kallelse.
Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till föreningarna senast sex veckor före mötet.

Med postgång på 2-3dagar med strul 4 dagar så borde det inte ta 1½vecka.

Den punkten undestrycker Annas ord, skitsnack.

Sen skulle jag vilja poängtera att under punkten övrigt så får har man enbart informationsfrågor och inte beslutsfattande frågor. Inte enligt den europeksa reglerna för mötesteknik, kommer inte ihå namnet nu men det är det regelverk som all föreningsverksamhet och mötesteknik i hela europa bygger på.

Rent teoretiskt så skulle jag på årsmötet kunna hävda att mötet inte är korrekt utlyst och därmed ogiltligförklara det totalt. Dock så kommer jag att göra det dels så komemr jag inte att kunna närvara alls vilket är jättesynd och dels så håller vi på med ideellverksamhet som alla inblandade arbetear med på sin fritid och därför är förseningar inte ovanligt förekommande.

eller för att citera Aimme Kreuger

Eftersom det handlar om ideellverksamhet får man tyvärr ibland räkna med lite felmarginaler även om man bör vara öppen med det

Jag är ganska nyfiken på hur många medlemar som tittar regelbundet på hemsidan eller hur många föreningar som är representerade där. Skulle tro att jag kan ränkna dem på mina fingar. Då den inte säger speciellt mycket som är av intresse för föreningarna vardagligt sett.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag tycker det är synd att kallelsen inte kommit ut i tid. Om ni vet att det tar extra tid med föreningsbrev, varför har ni inte postat den tidigare då, istället för att vara ute i sista minuten? Att skriva ut den på hemsidan och försöka räkna det som en giltig kallelse tycker jag är riktigt dåligt, då jag precis som Sydalv påpekar, inte tror att speciellt många kollar på hemsidan.

För övrigt har HUG fortfarande inte fått sin kallelse.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

anna - det var just det, det står inte tillhanda i stadgan i dagsläget, utan sänd.

därför vill jag att det skrivs en motion i ämnet. Samt att sänd öppnar upp för tolkningsfrågor. Sydalv hävdar att den ska vara hos föreningarna via snigelpost, ion (styrelsen) att det räckte med att skriva det på vår hemsida. Huruvida vad som är rätt och fel, kan diskuteras, men i stadga nr 39 står det att styrelsens tolkning är rätt.

sydalv - att citera sveroks stadgar hjälper föga. vi rättar oss efter västs stadgar enbart.

samt glädjer det mig att du är kunnig inom mötesteknik (speciellt då jag varit med och valberedat dig). Men som sagt, väststadgar is teh only way. i dem står det "Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt distriktsårsmöte. Vid lika röstetal tillämpas i första hand distriktsordförandens utslagsröst och i andra hand lottning."

knyttsak - så gott som alltid väntas det in i det sista med allt. Styrelsen ville antagligen i detta fall få med så mycket som möjligt i kallelsen, vi i valberedningen missade tex deras deadline med bara ett par dagar, så vi fick posta upp vårt förslag här istället.

Jag kommer inte säga nej vid frågan om mötet är giltigt, men jag kommer sitta tyst och lyssna efter någon som säger nej istället för att säga ja :(

ion - jag skriver en motion, där jag definierar hur kallelsen ska vara sänd, när den ska vara sänd och som anna skriver, ges utrymme för att ha större delen av informationen på annat ställe. Ska jag uttryckligen skriva "skriftligt" eller ska vi låta de komma undan med mail i tid?

Något jag missat? Någon som vill vara med på motionsstigen :)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

(Jag skriver detta inlägg i första hand i egenskap av privatperson, inte styrelsemedlem)

T Olsson: Jag har själv funderat över denna paragraf och även diskuterat den lite med några andra i styrelsen. Den har dock inte varit upp på något möte, eftersom vi har prioriterat annat arbete i år (ekonomi i första hand) och helt enkelt inte hunnit putsa så mycket på stadgar. Jag tror ett förtydligande skulle kunna vara bra, så om du vill skriva en motion om det så tas det tacksamt emot. Jag hoppas du kikar på och funderar över 4 veckor istället för 6 (som jag skrev om ovan). Min erfarenhet både härifrån och från tidigare styrelseuppdrag är att det är betydligt enklare att få det att fungera i en planering.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu var det ju Sverokvästs stadgar jag citerade ber om ursäkt för att deta kunnde misstolkas. Det var klumpigt av mig. Men tänkte det var ganska självklart att det var destriktets stadgar jag syftade på.

knyttsak - så gott som alltid väntas det in i det sista med allt. Styrelsen ville antagligen i detta fall få med så mycket som möjligt i kallelsen, vi i valberedningen missade tex deras deadline med bara ett par dagar, så vi fick posta upp vårt förslag här istället.

Visst är det bra att få med mycket information i kallelsen. Vi hade nylgien årsmöte i vår förening där vi också skickat ut all information till medlemar dock via mejl då vi får det enligt våra stadgar. Alla utan undantag hade läst rubriken kallelse till årsmöte och datum plats resten hade ingen tittat på. Så att informationen kommer fram är viktigt men en lösning hade varit att skriva i kallelsen att mer inforam tion finns på väst.sverok.se/arsmote eller något. Just för att minimera tiden. Kan vara bra att tänka på i framtiden om tiden är knapp.

->T. Olsson jag pm:ar dig angående motion om stadgar ändring. Så kan vi diskutera där istället har en del saker jag skulle vilja putsa på och fraför allt göra tydligare

Sen så är mötetsbehörighet inget beslut det är en fråga till alla medlemar är mötet behörigt utlyst och är det inte det har årsmötet inte rätt att fatta några beslut alls. Där krävs ingen 2/3majoritet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Registrera ett nytt konto i våran gemenskap. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu


×