Gå till innehåll

Sök

Visar resultat för taggar 'verksamhetsplan'.

 • Sök efter taggar

  Skriv taggar separerade med kommatecken.
 • Sök efter författare

Innehållstyp


Forum

 • Spelhobbyn
  • Airsoft
  • Brädspel
  • Datorspel
  • Konvent
  • Lajv
  • Rollspel
  • E-sport
  • Figurspel
 • Support
  • Föreningsfrågor
 • Förbundsfrågor
  • Styrelsemöteshandlingar 2018
 • Distrikt
  • Norrbotten
  • Västerbotten
  • Nedre Norrland
  • GävleDala
  • Mälardalen
  • Svealand
  • Stockholm
  • Östergötland
  • Jönköping-Kronoberg
  • Väst
  • Kalmar-Blekinge
  • Skåne
 • Övrigt
 • Annonser
  • Spelare söker spelare
  • Prisjakt & Shopping
  • Köpes/Säljes/Bytes: figurspel
  • Köpes/Säljes/Bytes: övrigt

Kalendrar

Det finns inga resultat att visa.


Hittade 1 resultat

 1. Sveroks verksamhetsplan för 2018

  Sveroks verksamhetsplan för 2018 Mål för verksamhetsåret Förbundets största fokus under året kommer vara medlemmarna. Vi vill fortsätta värna om de ideella krafter som finns i våra föreningar och i våra distrikt. För att göra detta kommer vi arbeta mer med utbildningar för att försäkra oss om att vi får Sveriges bästa medlemmar som kan engagera sig i allt de vill göra inom spelhobbyn. Vi ser detta som ett viktigt steg för att främja ungas engagemang och skapa en bra grund för distrikten. Sverok är ett förbund som arbetat hårt för att bygga upp en bra struktur och vi vill fortsätta utveckla denna. Genom att stärka det arbete som gjorts säkerställer vi att Sverok under kommande år ska kunna vara ett förbund som kan växa på ett säkert och långsiktigt sätt. Sverok kommer fortsätta arbeta för att trygga den finansiella situationen och se till att vi även i framtiden är ett förbund med hög kvalitet och hög trovärdighet. Politisk påverkan fortsätter vara en prioriterad fråga, inte minst under valåret 2018. För att möta de utmaningar vi står inför kommer Sverok fortsätta att driva de frågor rörande spelkultur och demokrati som har gjort oss till en viktig aktör i det svenska civilsamhället. Slutligen vill vi även uppmärksamma och lyfta förbundets 30-årsfirande! Föreningarna Föreningarna och deras medlemmar är det viktigaste Sverok har. Den första kontakten våra medlemmar får in i spelhobbyn är ofta genom föreningar och deras verksamhet och det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att verksamhetsgrenarna ska mötas. I syfte att underlätta för fler personer att komma in i spelhobbyn eller upptäcka nya verksamhetsgrenar inom Sverok kommer arbetet med Stora Spelguiden vara en viktig arbetsinsats. Under året har vi sett en negativ trend där föreningar, som inte är avdelningar, minskar i antal. Därför måste förbundet aktivt arbeta för att vända trenden. För att främja möten och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar kommer Sverok att titta på möjligheten att ihop med sponsorer arrangera ännu en Arrangörskonferens för erfarenhetsutbyte och utveckling. Fokus för e-sporten kommer att ligga på utveckling och analys över Sveroks roll gentemot Svenska E-sportsförbundet. Självklart fortsätter vårt arbete mot näthat vara en prioriterad fråga. Föreningsutveckling ● A1: Ta fram en ny, uppdaterad version av föreningsutvecklingsspelet FTW. ● A2: Ta fram ett sätt för att föreningar, som engagerar sig i jämlikhet och mångfaldsfrågor, ska kunna få sitt arbete certifierat. ● A3: Fortsätta utveckla modellen med föreningar, huvudföreningar och avdelningar. ● A4: Utvärdera hur utvecklingen med avdelningar gått och ta fram förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas. Arrangörskonferens ● B1: I samarbete med sponsorer arbeta för att arrangera Arrangörskonferens 2018. Sverok och e-sport ● C1: Ta fram handledningsmaterial för våra medlemmar som hjälper dem att hantera hot och hat på internet ● C2: Fortsätta vara en aktiv part inom Instans för svensk e-sport, för att vara med och förvalta och utveckla Svensk e-sports code of conduct. ● C3: Sverok ska tillsammans med Svenska e-sportförbundet formulera ett samverkansavtal. Stora Spelguiden från Sverok ● D1: Skapa fem nybörjarguider inom ramen för Stora Spelguiden från Sverok. Dessa guider ska rikta sig mot fem spelhobbygrenar och ska underlätta för personer att engagera sig i dessa. Distrikten Förbundet och distrikten är en enhet som ska stå hand i hand och därför väljer Sverok att fortsätta lägga resurser för att ha Sveriges bästa distrikt. Utmaningen ligger i att värna om våra ideella krafter och fortsätta ha ett konstruktivt samtal för att röra oss i samma riktning. För att hjälpa distrikten att uppnå sina mål och sin potential kommer fokus för året vara att tillhandahålla utbildningar, samtal och nätverk - speciellt för distriktsstyrelserna. För att bättre kunna tillgodose distriktens behov för framtiden ska vi ta fram förslag för hur vi bättre kan stödja dem samt titta på distriktens utmaningar idag och undersöka vad för lösningar som kan ges. För att underlätta för distrikten i deras kontakt med kommuner och liknande kommer det även att tas fram en en digital handbok för att förklara vad spelkultur är. Arbetet med Regionala föreningskonsulenter (RFK) fortsätter enligt rapporten som togs fram 2017. Vi hoppas kunna utvärdera och utveckla detta arbete för att våra distrikt ska känna att de får det stöd de behöver och för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemmar. Distriktsutveckling ● E1: Undersöka distriktens behov och vilka utmaningar de står inför i framtiden. ● E2: Anordna styrelseutbildning för alla distriktsstyrelser med uppföljande samtal. ● E3: Tillhandahålla ett ordförandenätverk för distriktsstyrelsernas ordföranden. ● E4: Påbörja arbetet med framtagandet av en digital handbok om vad spelkultur är samt hur vi främjar den. Kommunikation ● F1: Hålla 6 kommunikationsmöten (K-möten) med representanter från förbundet och distrikten för att öka kommunikationen mellan det regionala och det nationella. Regionala föreningskonsulenter (RFK) ● G1: Utveckla modellen med RFK utifrån rapporten 2017. Förbundet Sverok anses idag vara ett förbund som ligger i framkant när det gäller politisk påverkan och samarbete. Vi är ett politiskt oberoende förbund med hög trovärdighet och ett bra anseende. Politisk påverkan fortsätter därför vara en prioriterad fråga. Vi kommer att fortsätta arbeta för ungas engagemang i Sverok för att stärka förbundets fortsatta utveckling. Förbundets eget arbete inom likabehandling och rättvisefrågor är något vi ska vara stolta över och något vi kommer fortsätta med. Sverok och spelhobbyn ska vara en plats som välkomnar alla grupper och det är vårt ansvar att arbeta för att detta ska bli verklighet. Finansiering är en fortsatt prioriterad fråga och arbetet med att stärka förbundets ekonomiska situation kommer att fortgå genom att hitta ytterligare samarbetspartners som vill ingå långsiktiga avtal med oss. Extern finansiering ● H1: Den externa finansieringen, utöver statsbidraget, ska motsvara minst 40% av de totala intäkterna. ● H2: Utveckla arbetet med sponsorskap och företagssamarbeten och ingå minst 3 nya avtal. ● H3: Ta fram förslag på ytterligare möjligheter för att stabilisera den långsiktiga finansieringen av förbundet. Förbundsutveckling ● I1: Undersöka möjligheterna till ett samarbete mellan spelförbunden i Norden. ● I2: Inleda arbetet med att ta fram en ledarskapsutbildning för våra medlemmar som ska vara öppen för alla att söka till och ska fokusera på ledarskap, nätverkande, gruppdynamik samt värderingar. Mångfald och inkludering ● J1: Ta fram konkreta åtgärder för breddning av den etniska mångfalden inom förbundet, med utgångspunkt i rapporten om etnisk mångfald från 2017. ● J2: Ta fram en uppförandekod för minst en verksamhetsgren till. Unga sverokare ● K1: Ta fram fler sätt för att stärka ungas representation på riksmötet. ● K2: Förbundet ska dela ut priset för Årets ungdomskommun. Proud and Nerdy ● L1: Förbundet ska arrangera Proud and Nerdy i Stockholm och Göteborg, i samarbete med distrikt och föreningar, under Europride. ● L2: Representanter från förbundsstyrelsen ska medverka på minst fem andra firanden i landet. ● L3: Fortsätta utveckla det material vi tillhandahåller, som stöd för föreningar och distrikt, angående Proud and Nerdy. ● L4: Skapa en informationsfilm för att uppmärksamma Proud and Nerdy. Utåtriktat arbete och samarbete ● M1: Närvara på tre nationella arrangemang i syfte att stärka förbundets varumärke och allmänna kännedom. ● M2: Sverok ska omnämnas minst 350 gånger i media (tidningsartiklar, radio-, TV- program etc.) Hurra för Sverok ● N1: Införa och uppmärksamma den officiella Sverokdagen: 4 december. ● N2: Fira förbundets 30-årsjubileum.
×