Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'budget'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Spelhobbyn
  • Airsoft
  • Brädspel
  • Datorspel
  • Konvent
  • Lajv
  • Rollspel
  • E-sport
  • Figurspel
 • Support
  • Föreningsfrågor
 • Förbundsfrågor
  • Styrelsemöteshandlingar 2018
 • Distrikt
  • Norrbotten
  • Västerbotten
  • Nedre Norrland
  • GävleDala
  • Mälardalen
  • Svealand
  • Stockholm
  • Östergötland
  • Jönköping-Kronoberg
  • Väst
  • Kalmar-Blekinge
  • Skåne
 • Övrigt
 • Annonser
  • Spelare söker spelare
  • Prisjakt & Shopping
  • Köpes/Säljes/Bytes: figurspel
  • Köpes/Säljes/Bytes: övrigt

Calendars

There are no results to display.


Found 1 result

 1. Budget 2018

  Budget 2018 Sverok har en omfattande verksamhet som syftar till att barn och unga ska kunna organisera sig och driva egna spelhobbyföreningar. Sverok ska stödja föreningarna på olika sätt. För att kunna göra det har Sverok en budget som visar hur förbundets pengar ska användas under kommande år. Förbundstyrelsens förslag till budget för 2018 bygger på en fortsatt ökning av antal medlemmar och medlemsföreningarna. Samverkan med distrikten och nya projekt är också viktiga fokusområden. Arbetet med att hitta sponsorer utvecklas löpande och ger nya möjligheter till samarbeten som leder till medlemsnytta i form av event, nya tjänster m.m. Förbundsstyrelsen ser hoppfullt på möjligheterna att öka intäkterna och effektivisera arbetet inom kansliet under 2018. Styrelsen lägger därför en budget som visar ett överskott. Överskottet är viktigt för att skapa en ekonomisk stabilitet inför framtiden. Vid ingången av 2017 låg det egna kapitalet på ca 3,2 MSEK. Förslaget till budget för 2018 redovisas nedan. Budget presenteras i fyra delar: intäkter, kostnader som direkt riktar sig mot föreningarna, kostnader som direkt riktar sig mot distrikten och kostnader som rör förbundet i sin helhet, antingen i form av gemensamma funktioner eller i form av aktiviteter som mer indirekt påverkar föreningar och distrikt. Inom varje del visas fem kolumner: verksamhetsområde, styrelsens förslag till budget för 2018, justeringar som görs på Riksmötet 2017, fastställd budget för 2018 och, som jämförelse, budget för 2017. Budgeten är funktionsindelad vilket innebär att intäkter från sponsorer samt kostnader för personal och IT-stöd är fördelade på de verksamhetsområden de påverkar. Projekt som är markerade med orange text är projekt där vi sökt men ännu inte fått något beslut. Om ett projekt inte beviljas försvinner också motsvarande kostnad. INTÄKTER BUDGET 2018 JUSTERING RIKSMÖTE BUDGET 2018 FASTSTÄLLD BUDGET 2017 Statsbidrag 15 700 000 15 700 000 15 517 000 Personaluthyrning administration 48 000 48 000 139 000 Distriktsstöd och -utveckling (RFK) 2 151 000 2 151 000 2 350 000 Distriktskonferenser 100 000 100 000 100 000 Spellovet 100 000 100 000 125 000 Projekt e-sportförbund 125 000 125 000 125 000 Projekt LEIA - nätverk för tjejer inom spelkulturen (MUCF) 539 000 539 000 0 Projekt Fantastik - en väg till ökat läsande (KUR) 545 000 545 000 0 Projekt Framtiden e-sport (FL) 1 000 000 1 000 000 0 Projekt Hej, Sverige! (AA) 1 519 000 1 519 000 0 Projekt Twitch-kanal (AA) 898 000 898 000 0 Projekt Digitalt stärkande av unga ledare (GV90) 413 000 413 000 0 Projekt Stora Sverokguiden (AA) 1 000 1 000 0 Projekt e-sport med SBU 1 000 1 000 0 Föreningskonton 675 000 675 000 540 000 Arrangörskonferens 50 000 50 000 0 30-årsjubileum 50 000 50 000 0 Riksmötet 100 000 100 000 350 000 Övrig extern finansiering 125 000 125 000 1 250 000 Övriga intäkter 140 000 140 000 25 000 Summa intäkter 24 280 000 0 24 280 000 20 521 000 Sverok största enskilda intäktskälla är de statsbidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) utifrån Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer (2011:65). Under de senaste åren har antalet förbund som kan söka statsbidrag från MUCF ökat kraftigt. Eftersom den pott MUCF kan dela ut inte har ökat alls de senaste åren har bidraget per förening och medlem successivt sänkts. Detta riskerar att på ett par år sikt leda till svåra utmaningar för alla ungdomsförbund. För att behålla och möjligen öka statsbidraget krävs att Sverok aktivt rekryterar nya medlemsföreningar och nya medlemmar. Statsbidraget utgör ca 65 procent av förbundets totala intäkter. Sveroks näst största intäktskälla är projektansökningar. Projekt gör det möjligt för Sverok att lyfta och fokusera olika frågor som är viktiga för spelhobbyn och medlemsföreningarna. Projektmedel kan bara användas för det ändamål man sökt för. I budgeten finns ett externt projekt där vi fått beslut om att vi får pengar, fem projekt där vi skickat in ansökan men ännu inte fått något beslut och två projekt där vi beslutat gå in med ansökan men där ansökan ännu inte är klar (markeras med ett sökt belopp om 1000 kr). Projekten utgör ca 20 procent av förbundets totala intäkter. Den tredje största intäktskällan är intäkter från distrikten för tjänsterna som regionala föreningskonsulenter (RFK). Det finns idag regionala konsulenter i åtta distrikt. RFK:ernas arbete har bl.a. lett till högre bidrag för distrikten och ett stort antal lokala och regionala projektansökningar som hanteras via distrikten. Intäkterna från distrikten utgör ca 9 procent av förbundets totala intäkter. Tre särskilda satsningar som förbundet gör under året (och som syns bland intäkterna) är fortsatt arbete med att etablera ett nationellt förbund för e-sporten (se www.svenskesport.se), en konferens för arrangörer liknande den som genomfördes under 2017 och, sist men inte minst, Sveroks 30-årsjubileum! En prioriterat område under 2018 är att fördjupa samarbetet med våra sponsorer och samarbetspartners. KOSTNADER FÖRENINGAR BUDGET 2018 JUSTERING RIKSMÖTE BUDGET 2018 FASTSTÄLLD BUDGET 2017 Föreningsbidrag 5 171 000 5 171 000 5 618 000 Föreningsförsäkringar 138 000 138 000 144 000 Föreningskonton 711 000 711 000 584 000 Föreningsutvecklare 644 000 644 000 0 Föreningsstöd och -utveckling 467 000 467 000 1 129 000 Kommunikation 1 224 000 1 224 000 1 087 000 Arrangörskonferens 88 000 88 000 0 Projekt e-sportförbund 484 000 484 000 403 000 Projekt LEIA - nätverk för tjejer inom spelkulturen (MUCF) 512 000 512 000 0 Projekt Fantastik - en väg till ökat läsande 520 000 520 000 0 Projekt Framtiden e-sport (FL) 1 000 000 1 000 000 0 Projekt Hej, Sverige! (AA) 1 519 000 1 519 000 0 Projekt Digitalt stärkande av unga ledare (GV90) 400 000 400 000 0 Projekt Stora Sverokguiden (AA) 1 000 1 000 0 Projekt e-sport med SBU 1 000 1 000 0 Ideellt engagemang 122 000 122 000 72 000 Nätverk och utbildning 97 000 97 000 97 000 Proud & Nerdy inkl. Europride 246 000 246 000 138 000 Spellovet 233 000 233 000 238 000 Övrig extern finansiering 377 000 377 000 238 000 Summa föreningarna 13 955 000 0 13 955 000 9 748 000 Förbundets största kostnad är riktad bidrag till föreningarna. Sverok vill stärka verksamheten i föreningarna genom att föreningsbidrag och ett bidrag som beror på antalet medlemmar i föreningen. Andra tjänster som erbjuds föreningarna är bankkonton som till stor del sponsras av vår bank Nordea, en olycksfallsförsäkring som gäller alla medlemmar som deltar i ett sverokarrangemang och en ansvarsförsäkring som gäller föreningarnas styrelser. Hos Sverok kan föreningarna kan få stöd och hjälp i olika frågor, t.ex. administration, ekonomi, kontakt med kommuner och landsting och mycket annat. Förbundet genomför också olika nationella aktiviteter där föreningarna kan delta och som är tänkta att hjälpa föreningarna. Under 2018 är bl.a. följande aktiviteter föreslagna: en arrangörskonferens, medverkan i pride-festivaler under devisen “Proud & Nerdy” och Spellovet. Sverok föreslås under 2018 fortsatt prioritera kommunikationsarbete och arbetet med att att hitta nya samarbeten kring extern finansiering. En ny satsning under året är en nationell tjänst som föreningsutvecklare. Person ska arbeta nära föreningarna, ge stöd och råd och se till att förbundets medlemmar och föreningar för allt stöd de behöver för att kunna växa och utvecklas. KOSTNADER DISTRIKTEN BUDGET 2018 JUSTERING RIKSMÖTE BUDGET 2018 FASTSTÄLLD BUDGET 2017 Distriktsstöd och -utveckling 2 974 000 2 974 000 2 758 000 Distriktsutredning 89 000 89 000 0 Distriktskonferenser 186 000 186 000 288 000 Summa distrikten 3 249 000 0 3 249 000 3 046 000 När det gäller distrikten föreslås en fortsatt satsning på regionala föreningskonsulenter. De distrikt som haft en konsulent över längre tid fortsätter även under 2018. RFK:erna är ett stöd för distriktsstyrelserna, stöttar föreningar och genomför olika typer av regionala projekt och arrangemang. De distrikt som haft en RFK har också, överlag, lyckats få högre regionala bidrag och fler godkända projektansökningar. Detta skapar större möjligheter för distrikten att utveckla sin verksamhet. KOSTNADER FÖRBUNDET BUDGET 2018 JUSTERING RIKSMÖTE BUDGET 2018 FASTSTÄLLD BUDGET 2017 Utbildning ideella 33 000 33 000 42 000 Medlemsavgifter 103 000 103 000 72 000 Arvoderade FS 1 072 000 1 072 000 1 009 000 Styrelsen 220 000 220 000 236 000 Verksamhetsstöd 1 646 000 1 646 000 1 319 000 Löpande förvaltning (inkl. lokaler) 1 235 000 1 235 000 1 320 000 30-årsjubileum 344 000 344 000 0 Revision 136 000 136 000 124 000 Arbetsgrupp IT-stöd 28 000 28 000 32 000 Arbetsgrupp Kunskapens väktare 28 000 28 000 0 Projekt Twitch-kanal (AA) 898 000 898 000 0 Riksmötet 945 000 945 000 1 115 000 Valberedning 51 000 51 000 68 000 Summa förbundet 6 739 000 0 6 739 000 5 337 000 På förbundsnivå ryms kostnader för förbundsstyrelsens arbete, kontorslokaler, vissa gemensamma funktioner (ekonomi, revision och administration). Här finns också förbundsgemensamma arrangemang som Riksmötet och 30-årsjubiléet. Tre ideella grupper ligger också i denna del: arbetsgrupp IT-stöd som sköter förbundets och distriktens webbtjänster och mail, arbetsgrupp Kunskapens väktare som hanterar förbundets verksamhetsinriktade arkiv och valberedningen. Summa intäkter 24 267 000 0 24 267 000 - Summa kostnader 23 943 000 0 23 943 000 - Resultat exkl. ev. finansiella poster 324 000 0 324 000 - Budgeten för 2018 visar på ett överskott. Detta är något som styrelsen prioriterat i år liksom tidigare. Målet är att på sikt bygga upp en buffert (fritt eget kapital) som motsvarar ungefär ett halvårs fasta kostnader.
×