Jump to content

Sampo

Medlem
 • Content Count

  476
 • Joined

 • Last visited

About Sampo

 • Rank
  250+
 • Birthday 04/29/1981

Contact Methods

 • Hemsida
  http://www.gyllenberg.org/
 1. Har inget bättre svar än Hitta.sverok.se tyvärr. Där borde det stå om det finns förening med säte där och i så fall kontaktinfo.. tror jag.
 2. årsmötet 2012 valde följande förtroendevalda Samuel Gyllenberg, Ordförande Magnus Johansson, Vice ordförande Ellen Ramsell, Kassör Anders Dahnielsson, Sekreterare Daniel Jensen, Ledamot Vakant, Ledamot Martin Berggren, Revisor Carl Dickfelt, Revisor Vakant, Revisorsuppleant Vakant, Revisorsuppleant Cecilia Bergfasth, Valberedare (sammankallande) Olivia Totemark-Lindström, Valberedare
 3. §6 har tillägg och är ändrad till ...med sätesort Linköping För att underlätta administration i med andra organisationer osv.
 4. Hoppas att filen kom med nu också. De är inte direkt kompletta, men vi har haft lite kommunikationsmissar i styrelsen och manfall i arbetet. Ni får ha agg om ni vill, men inget särdeles egentligen saknas vad gäller kring det som gjorts under året. Hoppas vi ses där. Glömde skriva med tiden i handlingarna. det är klockan 14:00.
 5. Oj förlåt, jag missade. Jag tror inte vi har ett direkt sista datum. Men jag har för mig att alla som är ombud behöver ha skriftligt på att de är ombud för sina föreningar. Mest för att det inte ska bli missförstånd kring vem som har rösträtt. Jag tror allting står i stadgarna, som jag själv är och letar efter just nu.
 6. Jag hoppas att vi ska kunna under året få kontakt med alla föreningar och diskutera just bidragsreglerna för vardera kommun och prata med alla kommuner utifrån flera perspektiv. Men det är förståss en process, och den kan vara lång. Där är ju en sådan sak som distriktet gärna tar hjälp av insatta medlemmar. Och sen till det vill vi ju lägga sverok's tyngd bakom. Det känner jag är en rätt stor sak att jobba med just inom distriktets område. Eftersom distriktets inkomst i bidrag från Östsam är beroende av att föreningarna inom distriktet får bidrag från sina kommuner, så det är ju ett fokus. Vi kunde ha nytta av att få in fler åsikter och fler medlemmar in i hela karusellen för att lätta börda, men mest att få bra info och så att vi kan lägga fram föreningars och medlemmars vilja och engagemang för alla officiella parter. Överlag så verkar ett krux vara att kommuner delar ut bidrag för verksamhet hos ungdommar mellan 7-20, medan östsam delar ut upp till 25 ( typ som undomsstyrelsen ger till sverok)
 7. Jag kan ju inte svara för hur kommunen hanterar sina regler eller hur väl det skulle gå att förhandla med dem. men bidragsregler hittade jag här http://www.finspang.se/upload/m%C3%A5l- ... samhet.pdf
 8. Denna kallelse skickades via mail till alla angivna mailadresser för föreningar inom östergötland den 14:e januari. Sverok östergötland kallar till Årsmöte Tid 10:e Mars 2012, 14:00 Plats Sverok’s kansli i Linköping Vi kommer gå igenom § 17 Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet: Mötets behörighet Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av 2 justerare tillika rösträknare Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning Revisionsberättelser Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Val av distriktsordförande Val av kassör Beslut om antalet ledamöter i styrelsen Val av ledamöter Val av revisorer och valberedning Motioner Fastställande av avgifter Fastställande av verksamhetsplan och budget Övriga frågor. För att en övrig fråga skall behandlas måste 2/3 av mötets ombud godkänna det. Skicka motioner och frågor till ostergotland@sverok.se Om Du eller någon du känner är intresserad eller skulle passa till styrelsen, ta kontakt med Cicci i våran valberedningen. bergfasth@gmail.com Motioner ska vara inne senast 3 veckor innan. Motioner vi har på gång. Tillägg §6 sätesort: Linköping Tillägg §8 Medlem i förbundet boende i Östergötland har rätt att vara medlem i distriktet. ( i enlighet med att förbundet ändrade sina stadgar kring medlemmar och distrikt på riksmötet.) För stadgar se viewtopic.php?f=281&t=37216 eller https://docs.google.com/document/d/1q6q ... qkcoc/edit Inför årsmöte se speciellt på §12-15 § 12 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 31 mars, på tid och plats inom länet som distriktsstyrelsen bestämmer. § 13 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. § 14 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 2 ombud för upp till och med 50 medlemmar 3 ombud för 51 - 100 medlemmar 4 ombud för 101 - 150 medlemmar 5 ombud för 151 medlemmar och därutöver. Till grund för denna räkning ligger det medlemstal, som vid föregående års utgång rapporterats till förbundet. Varje individ kan bara vara ett ombud. § 15 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten. Innan första fastställande av årsmötets röstlängd skall föreningens ombud ha med sig underlag för att kunna styrka befullmäktigande.
 9. Aj då. Jag misstänkte kallelsen inte gått ut så bra, vilket är tråkigt. Den skickades för typ 2 veckor sedan och ska vara ute 8 veckor tror jag i förtid. Det var dumt av mig att inte lägga upp mer information och sprida det bättre. Jag klistrar in mailet jag skickade i ett eget inlägg.
 10. Jag får säga ett jättetack för tråden och att ni visar intresse. Just nu så har vi rätt låg aktivitet, vi förbereder inför årsmöte mestadels. Vi har skickat ut en kallelse till årsmötet. Vi har också pratat med Östsam för att få de papper vi behöver för att göra en landstingsbidragsansökan. Vi har kollat igenom alla kommunbidragsregler för att försöka få koll. Vi har också varit i kontakt med Studiefrämjandet Östergötland för att få koll och framföra åsikter och vi planerar att vi ska gå på deras årsmöte. En förhoppning som jag har är att vi ska börja just involvera föreningar mer och att föreningarna inom distriktet ska kunna få tydligare mandat och kunna närvara vid möten och visa åsikter för att stärka sin roll inom sina gränser, dvs sprida makt och ge myndighet och metod. Men det är många bäckar att tillvarata, och vi har ju också våra egna föreningar som tar tid. Jag mottar gärna förfrågningar och kommentarer. Antingen här eller via facebook och mail. Ju mer kommunikation och ju fler frågor destolättare tycker jag att det kan vara att arbeta för man ser att det man gör har effekt och mening. Det var typ ett kort sammandrag. Första året har handlat om att samla in information och försöka få klarhet i problematiken som är att driva ett distrikt.
 11. Om ni har facebook så finns det en grupp som heter linköping gamers tror jag och sverok östergötland har två olika fokusgrupper där också. Själv så har jag också en liten tanke på rollspel, men har inte riktigt planerat hur eller när. Men det kan gå att bolla ihop något till våren. Jag bor också i linköping då förstås. Vi kan väl se om något går att styra ihop från efter nyår.
 12. För alla som kommenterat så har vi också försökt få upp en alternativ kanal för att diskutera sverokfrågor på facebook : sverok östergötland. det finns också en grupp för spelare i linköping vad jag vet om : linköping games kanske lite off-topic, men också en möjlighet.
 13. Vi skulle behöva "söka" från landstinget för att vara berättigade till vårat stöd från Rik's. Det kravet riks ställer är att alla distrikt ska söka bidrag och bli nekade. så vi behöver i alla fall söka. Ett ryck för att försöka få in lite uppgifter från våra föreningar så vi kan visa några siffror mm, även om siffran är 0.
×
×
 • Create New...