Anna Erlandsson

Medlem
 • Innehåll Antal

  35
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  5

Allt postat av Anna Erlandsson

 1. DU: Verksamhetsplan 2018 Skriven av: Anna Erlandsson, Cecilia Hällstrand och Alexandra Hjortswang Beskrivning och bakgrund Under sommaren har Verksamhetsplansgruppen bestående av Anna Erlandsson, Cecilia Hällstrand och Alexandra Hjortswang arbetat fram ett utkast till den verksamhetsplan som ska presenteras på riksmötet 2017. Styrelsen har haft en skriftlig remissrunda men nu är det dags att diskutera runt den för att verkligen spetsa till den. Underlag https://docs.google.com/document/d/1qGCa5PcE-6EMuKAWj8Ztk-uizvEbKg9fe4K3v0YpEwc/edit#heading=h.gjdgxs Sveroks Strategi: http://infobank.sverok.se/styrdokument/sverokare-pa-mars-sveroks-strategi-2017-2021/ Underlag för brainstorming från majmötet: https://docs.google.com/document/d/1fAlhH9DA6wZtjVHOicMwnACD7Kp5KF7FnA_gYB49FZg/edit#heading=h.5qovrf4o5rv7 Frågor att diskutera Har vi gjort en för stor verksamhetsplan? Hur väl anser ni att den svarar mot strategin? Är det något som saknas utifrån den brainstorming som vi gjorde på majmötet?
 2. DU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen Skriven av: Anna Erlandsson Den 17-05-22 Beskrivning och bakgrund Demokratifrämjaren är sedan flera år tillbaka en självklar del vid möten inom Sveroks verksamhet. Men det har ibland uppstått frågetecken inom förbundsstyrelsen av vad som förväntas av en demokratifrämjare och hur denne ska fungera under våra styrelsemöten. Frågor att diskutera Vad innebär en demokratifrämjare enligt dig Vilken är hens roll och ansvar under mötet enligt dig? Vad hade behövt tydliggöras när det gäller förbundstyrelsemötena och demokratifrämjare?
 3. BU: Projektspecifikation för Rapport om etnisk mångfald Skriven av : Anna Erlandsson och Alexandra Hjortswang Underlag https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1SD20xdLdfmLfb6TFyIfS2J9XhBCaK1Dz9xRRD1xJoPE/edit?usp=sharing Förslag till beslut Vi yrkar... 1) ...att fastställa projektplanen i enlighet med underlaget
 4. Vi funderade på det men ingen av oss hade något klockrent förslag på en samarbetsorganisation. Vi kan dock mer än gärna lägga in det som ett förslag att vi gärna samarbetar ihop med lämplig organisation!
 5. BU: Projektspecifikation för uppförandekoder 2017. Skriven av: Anna Erlandsson och Jenna Yeung. Underlag https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1zM3VWWmcejaBSFQusp36GPjBnAKrnE3WBO9H2JltWzI/edit?usp=sharing Förslag till beslut Vi yrkar... 1) ...att fastställa projektplanen enligt underlaget.
 6. Rapport rörande Nörd på Pride 2016 https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/11qpihVX4yLDJwdpeuU2Wyvs2-fZzGCLDw4BWAa4gDhw/edit?usp=sharing
 7. Underlag finns på följande länk: https://docs.google.com/document/d/11hP-IFHbkjz4WuhtIxJ6OO7SFU9UJ4TJe-8zHuU6P4c/edit Jag yrkar att...... Vi fastslår modellen enligt ovan.
 8. Sveroks förbundsstyrelse fick i december 2014 in ett medlemsförslag som föreslog att Sverok borde tillhandahålla ett konkret verktyg till lajvföreningar för att upprätta en uppförandekod. Uppförandekoden borde enligt mailet innefatta hur man hanterar spelare som utsätter andra spelare för fara, vare sig det gäller farligt hanterande av boffervapen, rasism eller sexism. Detta ledde till att det från förbundet arbetades fram en antal dokument som tillsammans bildar en uppförandekod med fokus på hur arrangörer för lajv samt en lajvförenings styrelse kan agera för att hantera personer som som utsätter andra för fara, med huvudfokus på sexism, sexuella övergrepp och diskriminering. https://docs.google.com/document/d/1tFWpMfUtia1GYCLeLQRLJr-zD_AOu59_hr3gss1KGlU/edit Jag yrkar… att Sverok ska anta uppförandekoden som ett stöd och en vägledning för Sverokanslutna lajvföreningar
 9. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att i enlighet med tidigare fastslagen projektplan ta fram de dokument som finns i nedstående dokument. Dessa är tänka att fungera som hjälp och stöd till de lajvföreningar som är med i Sverok och uppmuntra dessa till att ta fram en egen värdegrund, en jämställdhets-, och mångfaldspolicy samt en hanteringsplan för hur man ska hantera personer som bryter mot värdegrund och övriga policys. https://docs.google.com/document/d/1xH_q2k5IrUe5ivDd_FmoFEtRMtrzsdlkA5VwJrNEAMs/edit?usp=sharing Vi yrkar på att FS fastslår dokumenten ovan. Anna och Charlotte
 10. Underlag finns på följande länk: https://docs.google.com/document/d/1XE6wvu2zSe0Swka4fADduKbYFfzo10tXuvHVxQe36YI/edit?usp=sharing Övrigt: *Exempel på värdegrund från föreningen Krigshjärtan: https://docs.google.com/document/d/1AU-SP0dqzHjHYE4F_fSDaaAWIWNOQWwtx5QI9Em2SI4/edit# *Exempel på mångfaldspolicy från föreningen Krigshjärtan: https://docs.google.com/document/d/18fmVMuHawid77aY_75M0rriuRe4pnr47D6oo91xnmtQ/edit# *Exempel på hanteringsplan från föreningen Krigshjärtan: https://docs.google.com/document/d/1zuUEEgDd0I-L_-9o6PDZMWwYLYiecF2bDWThZWOqebw/edit# Jag yrkar på att Sverok ska: *Skapa en kort checklista på vad lajvarrangörer bör tänka för att skapa ett tryggt arrangemang som ska göras tillgängliga för alla föreningar. Häri kan till exempel saker ingå såsom trygga sovplatser och trygghetsvärdar till att påminna om att se till att ha tillgängliga telefonnummer till polis och hjälpjourer. *Arbeta för att uppmuntra alla lajvföreningar till att ha en nedskriven värdegrund som tydliggör vad föreningen står för, hur man arbetar gentemot sina medlemmar och som trycker på ett kontinuerligt arbete. Detta genom att tillhandahålla exempel på hur en sådan kan se ut på hemsidan samt ge förslag på hur en arbetsprocess för att ta fram denna kan se ut. *Arbeta för att uppmuntra alla lajvföreningar till att ha mångfaldspolicy där det tydligt står hur föreningen ska arbeta för inkludering i föreningen, hur man visar detta utåt och en tydlig lista på diskriminering som föreningen inte tillåter. Detta genom att tilhandahålla exempel på hur en sådan kan se ut på hemsidan samt ge förslag på hur en arbetsprocess för att ta fram denna kan se ut. *Arbeta för att uppmuntra alla lajvföreningar till att ha en hanteringsplan av hur man ska hantera personer som bryter mot värdegrund och mångfaldspolicy. Detta genom att tillhandahålla exempel på hur en sådan kan se ut på hemsidan samt ge förslag på hur en arbetsprocess för att ta fram dessa kan se ut. *Arbeta för att stötta de initiativ som startas i lajvsverige för att motverka övergrepp genom att fungera som stöd samt hjälpa till att sprida information i våra internetkanaler som facebook och twitter. *Ta fram en slags rättvisestämpel för Sveroks lajvföreningar som dessa kan söka om att få ha på sin hemsida. För att en förening ska få denna krävs det att föreningen har en värdegrund/mångdfaldspolicy som är tydligt annonserad på hemsida/facebookgrupp samt att föreningen har en genomtänkt hanteringsplan för hur man ska hantera personer som skapar otrygghet bland andra medlemmar. Mvh Anna Erlandsson och Jennie Larsson
 11. Jag jämkar mig med Tjarls yrkande.
 12. Bra påpekande! Jag har tolkat medlemsförslaget som att det ska vara riktat mot lajvföreningar men har nog missat att helt förtydliga detta. Gör med en gång!
 13. Underlag finns på följande länk: https://docs.google.com/document/d/1Bo-YlIJXZyUPTYwG27PuzXoiHpLfe-ku1TLO1Y0oebc/edit Jag yrkar på: Att vi fastslår arbetsprocessen enligt underlaget ovan
 14. Jag röstar för