Gå till innehåll

Anna Erlandsson

Medlem
 • Innehåll Antal

  67
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  9

Anna Erlandsson senast vann den dag 17 Januari

Anna Erlandsson hade det mest gillade innehållet!

Om Anna Erlandsson

 • Placering
  50+
 1. Rapporter

  Ekonomirapport
 2. DU: Nytt valsystem för Riksmötet

  Underlag: https://docs.google.com/document/d/1D6FH3ccV5jpOvUhzhrmOmUSnFwigSlcPs-wC99djk9w/edit?usp=sharing Frågor att diskutera: (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) Är det en bra idé att föreningarna utser sin företrädare heller än genom ett val? Är det en bra idé att reserver utses av föreningen som utsett sin företrädare? Är det en bra idé med sättet för att få en representativ åldersfördelning på ombuden?
 3. BU: Godkännande av nya föreningar

  I den bifogade listan hittar ni antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2018-02-19 – 2018-03-11.xlsx
 4. Dagordning och schema för FS-möte #2 17-18/3

  Mötet kommer att hållas på Scandic Rubinen i Göteborg. Lördag. 09.00: Incheckningsrunda! 09.15: Mötets öppnande! Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 11.00: BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar BU: Godkännande av nya föreningar BU: Styrdokument för personuppgifter 2018 12.00-13.00: Lunch på hotellet 13.00- 14.00: DU: RFK 2.0 14.00-14.30: Fika 14.30: BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018 BU: Styrdokument AG Leia 2018 BU: Styrdokument AG riksmötesteknik BU: AG Sverokpodden 2018 BU: Aktieägartillskott till Sverok Admin AB BU: Flytt av styrelsens mötesplatser BU: Plats för riksmötet 2018 15.30-16.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 16.00: Mötet avslutas för dagen 17.00: Middag på Moon Thai. 18.30: Utflykt till LAN:et Wintergate Söndag. 09.00 -15.00 09.00-10.00: DU: Finansiering av förbundets stöd till distrikten 10.12-12.00: DU: Nytt valsystem för Riksmötet BU: Kost 2018 12.00-13.00: Lunch 13.00 Fika 13.20 - 14.20 DU: Politisk plattform Proud and Nerdy 14.20-15.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 15.00: Mötet avslutas för dagen och helgen!
 5. DU: RFK 2.0

  Underlag: https://docs.google.com/document/d/121190De7pga2Q4NPAwlgOCZpJP5ilos7bWj8vYrlHjU/edit?usp=sharing Frågor att diskutera: (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) *Vilka möjligheter och utmaningar innebär en ny RFK-roll enligt ovan för medlemsföreningar och spelhobbyn? *Vilka möjligheter och utmaningar innebär en ny RFK-roll enligt ovan för distrikten?
 6. BU: Aktieägartillskott till Sverok Admin AB

  Underlag: Se bifogat underlag. Förslag till beslut: Jag yrkar: 1)...........Att vi beviljar ett aktieägartillskott till Sverok Admin AB om 750 000 kronor Sverok-Admin-AB-Ägartillskott-2018.pdf
 7. DU: Finansiering av förbundets stöd till distrikten Skriven av: Johan Groth och Sanna Hedlund Datum: 2018-03-05 Underlag: https://docs.google.com/document/d/19qGgOSWGRbcoGcQaXowcBSDpZv1OzC-OaF7dtDgyn6Y/edit?usp=sharing Frågor att diskutera: (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) *Vilka för- och nackdelar finns med att införa en obligatorisk grundläggande medlems- eller årsavgift för distrikten? *Vilka för- och nackdelar finns med att förbundet utför och tar betalt för uppgifter som krävs för att säkra distrikten? Notera att förslag som kommer fram i diskussionen kan komma att kräva ändringar i stadgarna och/eller i styrdokumentet Relation mellan förbund och distrikt.
 8. BU: Flytt av styrelsens mötesplatser

  Bakgrund: På grund av lite oväntade händelser så behöver vi stuva om vilka platser som FS-möte #3 och #4 ska vara på. Under det datum som FS-möte#3 hålls så håller Sverok i sin arrangörskonferens i Stockholm, det är därför bra om vi är i Stockholm. Och eftersom vi ska försöka flytta på oss i landet så är det önskvärt att FS-möte #4 hålls i Malmö. Förslag till beslut: Jag yrkar att: 1)..... Vi bestämmer mötesplats för FS-möte#3 till att vara Huvfudstaden Stockholm 2)......Vi bestämmer mötesplats för FS-möte#4 till att vara Sydkustens rubin Malmö
 9. BU: Plats för Riksmötet 2018

  Bakgrund: Vid vårt första styrelsemöte hade inte alla bitar landat på plats rörande vart riksmötet skulle vara men nu är alla pusselbitar lagda och bilden är tydlig Analys: Efter ett diskussionsunderlag förra året så kom FS fram till att det skulle vara givande och trevligt att ha vårt riksmöte ihop med Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, detta eftersom våra respektive förbund har haft en bra och stabil relation under flera år och vi båda riktar oss till unga i kulturlivet. Vår marknadsansvarig Anna Westerling och jag började i början av 2018 ihop med RUM undersöka möjligheterna för oss att slå ihop vårt riksmöte. Efter mycket bollande så landade vi i att det är något vi vill göra men tyvärr så blir det problem rörande logistiken och kostnaderna, Det visade sig vara svårt att hitta ett ställe där både vi och RUM rymdes och som höll sig inom bådas budget samt uppfyllde kraven vi ställde. I slutänden så fick vi lägga planerna på en storstämma på is tills nästa år. Det -är fortfarande något vi vill göra och med mer tid kommer det att fungera 2019 För Sveroks håll så landade vi i att Sundsvall är ett bra alternativ ännu ett år. Det fick bra kritik från riksmötesdeltagarna 2017, vi vet att det fungerar och även om det har gått upp i pris en smula så är det fortfarande hanterbart för oss. Underlag: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxwMmtqT0pb1stD7FE6HUAfJfbunLhsVAdNlxLhjd-I/edit#gid=491039841 Förslag till beslut: Jag yrkar: 1).....................Att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2018 till Sundsvall
 10. Rapporter

  Plan för att utveckla varumärket Sverok
 11. Rapporter

  Rapport marknadsansvarig - Hur finansierar man ett förbund?
 12. Rapporter

  Rapport över Proud and Nerdy 2017
 13. Rapporter

  I denna tråd postar vi rapporter!
 14. BU: Avregistrering av inaktiva föreningar

  1)....Jag yrkar att:.. Alla föreningar på underlaget Lista över inaktiva föreningar avregistreras som medlemsföreningar i Sverok om de inte senast den 31 maj 2018 rapporterat medlemmar eller verksamhet för 2017 eller 2018
 15. Inför året som ligger framför oss är det viktigt att vi är en styrelse där alla känner att de kan lita på varandra och är bekväma med varandra. Det är därför bra om vi är öppna och ärliga med varandra vad gäller våra förväntningar på oss själva och varandra. Kom ihåg att tänka snällt på dina förväntningar på dig själv. Frågor att diskutera: -Vad har jag för förväntningar på mig själv? -Vad har jag för förväntningar på övriga i styrelsen? -Vilket arbetssätt tycker jag om och hur vill jag arbeta med andra?
×