Gå till innehåll

Alexandra Hjortswang

Medlem
 • Innehåll Antal

  62
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  2

Allt postat av Alexandra Hjortswang

 1. BU: Verksamhetsgrenar

  1) ...att ge kansliet i uppdrag att löpande uppdatera beskrivningarna för att bättre beskriva vilka verksamheter våra föreningar ägnar sig åt.
 2. BU: Kost

  BU: Kost Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund När styrdokumentet Kost uppdaterades förra gången uppstod en diskussion kring huruvida Sverok bör ersätta utgifter för mat som förbundet enligt styrdokumentet inte tillhandahåller. Det första yrkandet medför att det framöver bara går att beställa vegetarisk mat på t.ex. styrelsemöten. Det andra yrkandet medför att när det erbjuds flera alternativ på t.ex. en buffé så får deltagarna enbart ta av de vegetariska alternativen. Yrkande nummer tre medför att det fortsätter som idag d.v.s att när vi är ut på restaurang och beställer in mat kan alla beställa in vad de vill ha utan hänsyn till styrdokumentet. Underlag Nuvarande styrdokument: https://docs.google.com/document/d/13mNZbFLuVyF3OllrnPPkKh8mhOwmxzcfj6rlm4U2zo8/edit Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att första stycket under rubriken “Definition av normalkost och specialkost” ändras till Normalkost är den kost som serveras till alla som inte anmäler behov av annan kost samt den kost som ersätts enligt styrdokument för Personliga utlägg och ersättning. I Sveroks fall är normalkost vegetarisk kost. Vegetarisk kost avser kost utan fågel, fisk, vilt, fläsk, skaldjur och nötkött. 2) …att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”: Vid buffé eller motsvarande erbjuds endast de vegetariska alternativen. 3)...att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”: När det gäller mat som inte förbeställts ersätts specialkost även utan de ovan listade anledningarna.
 3. BU: Kost

  4) …att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”: Vid buffé eller motsvarande får deltagarna endast ta av de vegetariska alternativen.
 4. BU: Personliga utlägg och ersättning 2018

  BU: Personliga utlägg och ersättning 2018 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund Främst mindre uppdateringar som att: Dokumentet handlar nu bara om ideella. Anställda hanteras i kanslidokumentet Personalhandbok. Beloppen för matersättning har uppdaterats. Ämnet representation behandlas nu under rubriken Mat. Anledningen till detta är att extern representation inte längre är avdragsgill och därför heller inte längre ersätts av förbundet. Underlag Förslaget och länk till nuvarande styrdokument hittar ni här: https://docs.google.com/document/d/1zSKuOzN6EN6jtIeZDfrVk0SDsH0LwP9VpAOZTWLJXnw/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Personliga utlägg och ersättning 2018 ersätter Personliga utlägg och ersättning 2017
 5. DU: Standardstadgar

  DU: Standardstadgar Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-18 Beskrivning och bakgrund Jag har sett över standardstadgarna och jämfört dem med de rutiner som finns för godkännande av föreningar och andra regler förbundet satt upp och gjort en revidering för att allt ska synka. Här är mitt förslag på nya standardstadgar som jag skulle vilja få input på innan jag slänger upp ett BU nästa möte. Nuvarande standardstadgar: https://docs.google.com/document/d/17bv9y_sbpbVJ8LUavmUKA-irSl_DLne_xajWDfvgAuA/edit#heading=h.4iotf5r6swyc Mitt förslag: https://docs.google.com/document/d/10i663jVsbl_J8IW_-xUQTlyNR0E1gOz002vf6IvXzyA/edit# Frågor att diskutera Saknas det något i förslaget? Bör något tas bort? Är det lättförståeligt? Är det konsekvent?
 6. DU: Budget 2019

  DU: Budget 2019 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-17 Beskrivning och bakgrund Det är återigen dags för oss att föreslå en budget till Riksmötet! I.o.m. att bidragen från MUCF inte höjts, att allt fler förbund tillkommer samt att våra medlemssiffror sjunkit har vi rätt mycket mindre pengar att röra oss med 2019 än 2018. Johan Groth har tillsammans med kansli och arvoderade arbetat fram ett förslag och det ser i dagsläget ut såhär: https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vTEWWPBZmTcds2DownOrneFUNuYkjzOQW6j_tLdJ8mJ2S1xv4HXXIJquOkqGphd1XROf_pbFNU-PqBD/pubhtml?gid=188577476&single=true Som ni ser är det en rätt rejäl minusbudget och vi kommer därför behöva diskutera rätt hårda prioriteringsfrågor. Frågor att diskutera Vad är ett maximalt tillåtet underskott? Vilka satsningar och interna projekt skulle vi kunna stryka från verksamheten? Vilka satsningar och interna projekt skulle vi kunna börja ta betalt för från deltagare?
 7. DU: Avgift för tjänster

  DU: Avgift för tjänster Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-17 Beskrivning och bakgrund I takt med att förbundets bidrag minskar behöver förbundet se över vad de erbjuder andra delar av organisationen gratis. En sådan del är alla, främst digitala, tjänster som distrikten tar del av utan kostnad. I dagsläget säger våra stadgar att distriktens styrelser måste tillmötesgå krav på lämnande av uppgifter till kansliet. Ett alternativ vore att lägga till krav på betalning av den avgift som fastslås av kansliet eller Riksmötet. Förslagsvis skulle denna avgift ta hänsyn till respektive distrikts budget. Frågor att diskutera Bör distrikten vara med och finansiera tjänsterna som förbundet tillhandahåller? Finns det några negativa konsekvenser av en avgift från distrikten?
 8. DU: Syftesändring

  DU: Syftesändring Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-16 Beskrivning och bakgrund Förbundets syfte har varit uppe till diskussion tidigare, men landade då i att ingenting förändrades. Då det generella samtalet allt mer kommit att handla om spelkultur snarare än spelhobbyn vill vi få styrelsens input på huruvida frågan ska tas upp igen. Om styrelsen anser att det finns skäl att ändra syftet kommer en motion till Riksmötet skrivas. Nuvarande syfte lyder: §3 Förbundets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn. Frågor att diskutera Bör vårt syfte ändras till att handla om spelkultur istället för spelhobbyn? Vad bör isf formuleringen vara? Ska ordet helt enkelt bytas ut rakt av?
 9. DU: Medlemsrekrytering

  DU: Medlemsrekrytering Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund Förbundet fortsätter tappa medlemmar, främst personer men även föreningar. Anledningar till detta som diskuterats i ledningsgruppen är bl.a. En förändrad civilsamhälleskultur där personer inte längre organiserar sig i föreningar utan i lösare nätverk. Den stora påverkan på våra medlemssiffror det har när en e-sportsförening dör eller går över till ett annat förbund. Att när en ny avdelning är för lik en gammal så blir den inte godkänd. Medlemmarna går då förlorade eftersom den gamla avdelningen så småningom dör och den nya inte räknas. Kansliet arbetar tillsammans med föreningar med många avdelningar för att skapa ett system som tar bort detta problem. Frågan kommer fortsätta diskuteras i lednings- och samordningsgruppen och inför detta vill vi ha styrelsens input och idéer. Frågor att diskutera Diskussion i stor grupp Bryr vi oss om att vi tappar medlemmar? Ska vi sluta jaga nya och istället ta hand om de vi har trots att detta innebär minskade bidrag? Vilken målgrupp är det vi missar? Vilka kommunikationskanaler är det vi missar? På vilket sätt kan vi hjälpa föreningarna rekrytera fler medlemmar? På vilket sätt kan vi få ideella att se fördelarna att organisera sig i föreningsform?
 10. BU: Ungdomsföreningsbidrag 2018 - v.2

  BU: Ungdomsföreningsbidrag 2018 - v.2 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund På föregående styrelsemöte uppdaterade vi bidragsnivåerna för föreningarna. Därför behöver nu även styrdokumentet där detta återfinns uppdateras. Underlag Förslag på nytt styrdokument inklusive länk till det föregående: https://docs.google.com/document/d/1h5qy473kiNmrg4hOCFcKTRUCrYOjW7U1Y3SJ53KkDIk/edit#heading=h.fy01vbzbjez6 Länk till föregående styrelsemötesprotokoll: https://docs.google.com/document/d/1FjFC-R_LBgv_OQ9g5N4Wg4RlEPoH6kp55a3NujSmEpM/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Ungdomsföreningsbidrag 2018 - v.2 ersätter Ungdomsföreningsbidrag 2018.
 11. BU: Styrdokument Anti-demokratiska rörelser 2018

  BU: Anti-demokratiska rörelser 2018 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund Efter att diskussioner, kring hur det föregående dokumentet ska användas och vad det grundar sig i, uppstod på Riksmötet förra året har vi tillsammans med revisorerna arbetat fram ett nytt förslag. De huvudsakliga ändringarna är att dokumentet nu mer handlar om anti-demokratiska rörelser i stort än Sverigedemokraterna specifikt, även om dessa fortfarande är de enda som nämns vid namn, samt att förhoppningsvis tydligare visa vad i Sveroks stadgar detta beslut grundar sig på. Underlag Förslaget inklusive länk till det nuvarande styrdokumentet: https://docs.google.com/document/d/1i2hWdhOmvmhdBN2F0hlQtnjPEJTUsiLvzCPS004gawU/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Anti-demokratiska rörelser 2018 ersätter Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016
 12. BU: Nya bidragsregler 2018

  6) ...att ändra bidraget för föreningar och avdelningar för 2018 enligt nedanstående tabell och att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem: Fast bidragsdel Godkänd 2018 Godkänd 2017 och 2018 Godkänd 2016, 2017 och 2018 Avdelning nr 1 och övriga föreningar 1750 1750 2000 Avdelning 2-50 1500 1750 2000 Avdelning 51-1500 750 1250 1500 Avdelning 1500+ 100 1000 1500
 13. BU: Nya bidragsregler 2018

  BU: Nya bidragsregler 2018 Skriven av: Christer Pettersson Den 18-04-29 Beskrivning och bakgrund På decembermötet 2017 diskuterades möjliga utvecklingar av dagens bidragssystem, syftande till att premiera livslängden hos föreningarna, framförallt avdelningarna, med bakgrund av detta underlag. Anteckningar från diskussionen finns i detta underlag och detta underlag, där det framgår att särskild hänsyn ska tas till att det fungerar ekonomiskt och att det inte binder upp förbundet mer än för det år som bidragsreglerna gäller. Nivåerna bör inte vara lägre än dagens regler. Nuläge Sedan dess har vi fått senaste statsbidragsbeslutet med kommentaren “MUCF noterar att en stor andel av era föreningar från förra årets ansökan inte tas upp i årets ansökan. Myndigheten avser med bakgrund i detta att under 2018 arbeta vidare med praxis kring förordningens krav (§ 6) om att medlemsföreningarnas verksamhet inte ska vara av tillfällig karaktär”. Vad det innebär vet vi inte och de har inte börjat arbeta med det ännu, men det skulle i värsta fall kunna innebära att en förening inte räknas första året eller att verksamhetskravet stärks på något oväntat sätt. Därför blir det viktigare att premiera att föreningarna lever längre. Nyhet: Effektivisering av föreningsadministrationen med hjälp av medlemsbidraget Medlemsavstämningarna vi gör, genom att ringa eller smsa medlemmar om deras medlemskap, för att kontrollera att föreningen har en bra medlemshantering skulle kunna avvecklas om alla föreningar hade en godkänd onlineregistrering av sina medlemmar, endera den inbyggda i eBas eller en egentillverkad som löpande för över medlemmarna till eBas. Vi har länge förordat det, men fortfarande registreras mer än hälften av medlemmarna på annat sätt. Ett sätt att snabba på övergången till godkända medlemsregistreringar vore att öka bidraget för medlemmar som registrerats på detta sätt. Det skulle också gå att koppla det ökade fasta bidraget till krav på att ha en godkänd onlineregistrering. Finansieringen av de nya bidragen 2017 fick Sverok in avsevärt mindre rapporterade underlag än budgeterat och även i år är det risk att vi överbudgeterat bidragen till föreningarna. Det innebär att det kan finnas utrymme för förändringen och sätts den in redan i år kan den användas som incitament för att få in rapporterna. En ökad användning av onlineregistrering skulle också ge besparingar som kan gå till bidragen. Det finns maximalt dryg 1900 föreningar som kan få extra bidraget för att de har rapporterat 2017 och kan rapportera för 2018 och av dessa finns maximalt 600 som har rapporterat för 2017 och kan ha rapporterat för 2016 och kan komma att rapportera för 2018. Ingen avdelning 2017 var i området 1500+ avdelningar, men cirka 1200 var i området 51-1500 varav maximalt cirka 200 som även kan ha rapporterat 2016. Totalt innebär det ett maximalt bonusbidrag på 775000 kr om alla dessa föreningar rapporterar även 2018. Rimligen blir det avsevärt mindre. I förslaget betalas bonusen ut först 2019, men det skulle kunna vara så snart vi kan. Om vi skulle få så många som 60 000 unga medlemmar igen så blir kostnaden för medlemsbidraget maximalt 300 000 kr om alla föreningar byter till en godkänd medlemsregistrering. Förslag till beslut Alexandra Hjortswang yrkar… 1) ...att ändra bidraget för 2018 enligt nedanstående tabell: Fast bidragsdel Godkänd 2018 Godkänd 2017 och 2018 Godkänd 2016, 2017 och 2018 Avdelning nr 1 och övriga föreningar 1750 1750 2000 Avdelning 2-50 1500 1750 2000 Avdelning 51-1500 750 1250 1500 Avdelning 1500+ 100 1000 1500 2) ...att medlemsbidraget höjs till 30 kr per medlem för medlemmar i föreningar som registrerats med en godkänd onlineregistrering som löpande rapporterar medlemmarna till Sverok (API eller onlineregistreringen i eBas). 3) ...att dessa höjningar gäller retroaktivt för 2018 och bonusen för det fasta bidraget betalas ut när mottagande förening rapporterar sitt årsmöte för 2019, medan det höjda medlemsbidraget börjar betalas ut så snart det är möjligt i eBas. 4) ...att ändringarna för den fasta bidragsdelen enbart gäller föreningar och avdelningar som har en godkänd onlineregistrering enligt att-sats 2.
 14. BU: Nya bidragsregler 2018

  (5) ... att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem för samtliga medlemmar.) Tillbakadraget
 15. BU: Godkännande av nya föreningar

  119 afrokrul - regel 6 155 Team Property - regel 7
 16. BU: Styrdokument Projekthantering 2018

  Jag yrkar... 2) ...att texten under Initierande av projekt ändras till Ett projekt kan initieras av förbundsstyrelsen, kansliet eller ideella. Projektet kan utgå från en förstudie, utredning eller liknande. Projekt startas genom att ett utkast till en projektplan, som minst innehåller syfte, mål och budget, skickas till kanslichefen eller förbundssekreteraren. Kanslichefen och förbundssekreteraren genomför sedan den nedan beskrivna projektstyrningen. Projektplanen antas därefter av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. Ansvaret för projektet överlämnas sedan till en beställare, som utses av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. (ändringen i texten är markerad med kursiv text)
 17. BU: Styrdokument Projekthantering 2018

  BU: Styrdokument Projekthantering 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-24 Beskrivning och bakgrund Dokumentet har uppdaterats för att beskriva de rutiner vi arbetar enligt vad gäller vem som utser beställare. Vi har även skrivit in att beställaren ska ingå i styrgruppen. Detta för att underlätta kommunikationen mellan projektledaren och projektägaren. Underlag Förslag på nytt styrdokument inklusive länk till det nuvarande: https://docs.google.com/document/d/1HrVSNWZSOeqkc1mx9puahUtMydawYGbqkUuevH6LA_k/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrdokumentet Projekthantering 2018 ersätter Projekthantering 2017
 18. BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet

  BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-29 Beskrivning och bakgrund På förra styrelsemötet diskuterades frågan om ett nytt system för ombud till Riksmötet (https://docs.google.com/document/d/1D6FH3ccV5jpOvUhzhrmOmUSnFwigSlcPs-wC99djk9w/edit) och nu har en mer tydlig riktning tagits fram med ett förslag och stadgeändringar som isf skulle behöva genomföras. Det som behövs i det här läget är ett beslut om huruvida detta är rätt riktning för oss att fortsätta arbeta i för att ta fram mer konkreta förslag. Underlag I följande underlag hittar ni de principer och tankar som arbetet utgår från i nuläget: https://docs.google.com/document/d/190QjhEuf9lwg3D6hF2qgz289-l4wB7enjOxWnUxRfoo/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att arbetet med ett förändrat system för ombud till Riksmötet fortsätter utifrån de principer som beskrivs i underlaget
 19. BU: Styrdokument Föreningsnamn 2018

  BU: Styrdokument Föreningsnamn 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-23 Beskrivning och bakgrund Det har på senare tid kommit upp namn som flera styrelsemedlemmar reagerat på, men som inte varit otillåtna enligt styrdokumentet. Det har handlat om våldsreferenser och jag har därför lagt till en punkt om detta. Underlag Förslag på nytt dokument inklusive länk till det förra: https://docs.google.com/document/d/1KivQguuu8HT0HUUIiBUZuJkRNP6DpoRyHilGqgMHMwA/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrdokumentet Föreningsnamn 2018 ersätter Föreningsnamn 2017.
 20. BU: Styrdokument Ungdomsföreningsbidrag 2018

  BU: Styrdokument Ungdomsföreningsbidrag 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-23 Beskrivning och bakgrund Vanligtvis uppdateras detta dokument på det femte mötet varje år, men jag upptäckte att beskrivningen av kontroller listade under “Krav” inte blivit uppdaterade på länge så i år får vi uppdatera det dubbelt! Underlag Förslag inklusive länk till det nuvarande styrdokumentet: https://docs.google.com/document/d/1w7A6p7VTV6x_FdvMpITha3jlvuAorbX7pS87gEX_O0E/edit#heading=h.2y2o21vpjvbp Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrdokumentet Ungdomsföreningsbidrag 2018 ersätter Ungdomsföreningsbidrag 2017
 21. BU: Kost 2018

  BU: Kost 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-07 Beskrivning och bakgrund Våra revisorer har påpekat en dålig formulering i styrdokumentet för kost 2017. Det rör sig om meningen “Sverok kan normalt inte erbjuda halal eller kosher som specialkost”. Det kan uppfattas som att Sverok inte bryr sig om att ta hänsyn till just dessa specialkoster när det egentligen handlar om att det kan vara svårt att erbjuda pga att leverantörer ofta inte erbjuder det. Istället föreslår jag formuleringen “halal eller kosher som specialkost är normalt inte tillgänglig och beror på leverantörens möjligheter. Underlag Styrdokument för kost 2017: https://docs.google.com/document/d/16uYVHWFZX7mrP7K0IJw7lP_wNn0nn-pHmYCu6sXA2Bk/edit# Styrdokument för kost 2018: https://docs.google.com/document/d/13mNZbFLuVyF3OllrnPPkKh8mhOwmxzcfj6rlm4U2zo8/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Kost 2018 ersätter Kost 2017
 22. BU: Kost 2018

  3) ... att meningen "Syftet med ”Rutiner för specialkost 2018” är att klargöra förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå" ändras till "Detta dokument beskriver förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå."
 23. BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018

  BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-05 Beskrivning och bakgrund Styrdokumentet som ska ersättas är förvisso bara några månader gammalt, men i samband med att nytillträdda ögon tittat på det och iom att arbetssätt ständigt utvecklas finns det enligt mig behov av förtydliganden samt uppdatering av arbetssätten. Den enda stora ändringen är dock att det är förbundssekreterare, och inte förbundsordföranden, som äger uppdragslistan. Underlag Styrdokument för Förbundsstyrelsens arbete 2018 https://docs.google.com/document/d/1JQLnXV6uckbOUiJbKMjhSwOtjy8bMTJsrwYyekqbm3E/edit#heading=h.ioilz7keknpt Styrdokument för Förbundsstyrelsens arbete 2017 -v2 https://docs.google.com/document/d/1iZaYrTM88Z-7aAom8pex5hjhuTVVTjZLCevR_1h1I8Q/edit#heading=h.pkfocxchidif Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Förbundsstyrelsens arbete 2018 ersätter Förbundsstyrelsens arbete 2017 -v2
 24. BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

  BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-07 Beskrivning och bakgrund Under förra året flyttades ansvaret för föreningsnamnen till kansliet och förbundsstyrelsens uppgift blev endast att formellt godkänna de nya föreningarna. I praktiken har dock förbundsstyrelsen många gånger fortsatt att reagera på föreningsnamn och det har uppkommit osäkerhet hur detta ska hanteras. Om förbundsstyrelsen återtar ansvaret för godkännande av föreningsnamn innebär det att de föreningar, vars namn styrelsen inte godkänner, blir tillbakaskickade till kansliet. Det kommer innebära att det tar mer tid från styrelsemötet och jag föreslår därför att vi bara diskuterar de namn som styrelsen reagerat på när de läst igenom möteshandlingarna i förväg. Underlag Styrdokument för Föreningsnamn 2017: https://infobank.sverok.se/styrdokument/riktlinjer-for-foreningsnamn-2017/ Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen återtar ansvaret för godkännande av föreningsnamn 2) ...att endast de föreningsnamn som rapporteras av ledamöterna i början av punkten tas upp till diskussion
 25. BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

  3) ......att endast de föreningsnamn som rapporteras av ledamöterna före mötet tas upp till diskussion
×