Gå till innehåll

Alexandra Hjortswang

Medlem
 • Innehåll Antal

  41
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  1

Allt postat av Alexandra Hjortswang

 1. BU: Nya bidragsregler 2018

  6) ...att ändra bidraget för föreningar och avdelningar för 2018 enligt nedanstående tabell och att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem: Fast bidragsdel Godkänd 2018 Godkänd 2017 och 2018 Godkänd 2016, 2017 och 2018 Avdelning nr 1 och övriga föreningar 1750 1750 2000 Avdelning 2-50 1500 1750 2000 Avdelning 51-1500 750 1250 1500 Avdelning 1500+ 100 1000 1500
 2. BU: Nya bidragsregler 2018

  BU: Nya bidragsregler 2018 Skriven av: Christer Pettersson Den 18-04-29 Beskrivning och bakgrund På decembermötet 2017 diskuterades möjliga utvecklingar av dagens bidragssystem, syftande till att premiera livslängden hos föreningarna, framförallt avdelningarna, med bakgrund av detta underlag. Anteckningar från diskussionen finns i detta underlag och detta underlag, där det framgår att särskild hänsyn ska tas till att det fungerar ekonomiskt och att det inte binder upp förbundet mer än för det år som bidragsreglerna gäller. Nivåerna bör inte vara lägre än dagens regler. Nuläge Sedan dess har vi fått senaste statsbidragsbeslutet med kommentaren “MUCF noterar att en stor andel av era föreningar från förra årets ansökan inte tas upp i årets ansökan. Myndigheten avser med bakgrund i detta att under 2018 arbeta vidare med praxis kring förordningens krav (§ 6) om att medlemsföreningarnas verksamhet inte ska vara av tillfällig karaktär”. Vad det innebär vet vi inte och de har inte börjat arbeta med det ännu, men det skulle i värsta fall kunna innebära att en förening inte räknas första året eller att verksamhetskravet stärks på något oväntat sätt. Därför blir det viktigare att premiera att föreningarna lever längre. Nyhet: Effektivisering av föreningsadministrationen med hjälp av medlemsbidraget Medlemsavstämningarna vi gör, genom att ringa eller smsa medlemmar om deras medlemskap, för att kontrollera att föreningen har en bra medlemshantering skulle kunna avvecklas om alla föreningar hade en godkänd onlineregistrering av sina medlemmar, endera den inbyggda i eBas eller en egentillverkad som löpande för över medlemmarna till eBas. Vi har länge förordat det, men fortfarande registreras mer än hälften av medlemmarna på annat sätt. Ett sätt att snabba på övergången till godkända medlemsregistreringar vore att öka bidraget för medlemmar som registrerats på detta sätt. Det skulle också gå att koppla det ökade fasta bidraget till krav på att ha en godkänd onlineregistrering. Finansieringen av de nya bidragen 2017 fick Sverok in avsevärt mindre rapporterade underlag än budgeterat och även i år är det risk att vi överbudgeterat bidragen till föreningarna. Det innebär att det kan finnas utrymme för förändringen och sätts den in redan i år kan den användas som incitament för att få in rapporterna. En ökad användning av onlineregistrering skulle också ge besparingar som kan gå till bidragen. Det finns maximalt dryg 1900 föreningar som kan få extra bidraget för att de har rapporterat 2017 och kan rapportera för 2018 och av dessa finns maximalt 600 som har rapporterat för 2017 och kan ha rapporterat för 2016 och kan komma att rapportera för 2018. Ingen avdelning 2017 var i området 1500+ avdelningar, men cirka 1200 var i området 51-1500 varav maximalt cirka 200 som även kan ha rapporterat 2016. Totalt innebär det ett maximalt bonusbidrag på 775000 kr om alla dessa föreningar rapporterar även 2018. Rimligen blir det avsevärt mindre. I förslaget betalas bonusen ut först 2019, men det skulle kunna vara så snart vi kan. Om vi skulle få så många som 60 000 unga medlemmar igen så blir kostnaden för medlemsbidraget maximalt 300 000 kr om alla föreningar byter till en godkänd medlemsregistrering. Förslag till beslut Alexandra Hjortswang yrkar… 1) ...att ändra bidraget för 2018 enligt nedanstående tabell: Fast bidragsdel Godkänd 2018 Godkänd 2017 och 2018 Godkänd 2016, 2017 och 2018 Avdelning nr 1 och övriga föreningar 1750 1750 2000 Avdelning 2-50 1500 1750 2000 Avdelning 51-1500 750 1250 1500 Avdelning 1500+ 100 1000 1500 2) ...att medlemsbidraget höjs till 30 kr per medlem för medlemmar i föreningar som registrerats med en godkänd onlineregistrering som löpande rapporterar medlemmarna till Sverok (API eller onlineregistreringen i eBas). 3) ...att dessa höjningar gäller retroaktivt för 2018 och bonusen för det fasta bidraget betalas ut när mottagande förening rapporterar sitt årsmöte för 2019, medan det höjda medlemsbidraget börjar betalas ut så snart det är möjligt i eBas. 4) ...att ändringarna för den fasta bidragsdelen enbart gäller föreningar och avdelningar som har en godkänd onlineregistrering enligt att-sats 2.
 3. BU: Nya bidragsregler 2018

  (5) ... att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem för samtliga medlemmar.) Tillbakadraget
 4. BU: Godkännande av nya föreningar

  119 afrokrul - regel 6 155 Team Property - regel 7
 5. BU: Styrdokument Projekthantering 2018

  Jag yrkar... 2) ...att texten under Initierande av projekt ändras till Ett projekt kan initieras av förbundsstyrelsen, kansliet eller ideella. Projektet kan utgå från en förstudie, utredning eller liknande. Projekt startas genom att ett utkast till en projektplan, som minst innehåller syfte, mål och budget, skickas till kanslichefen eller förbundssekreteraren. Kanslichefen och förbundssekreteraren genomför sedan den nedan beskrivna projektstyrningen. Projektplanen antas därefter av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. Ansvaret för projektet överlämnas sedan till en beställare, som utses av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. (ändringen i texten är markerad med kursiv text)
 6. BU: Styrdokument Projekthantering 2018

  BU: Styrdokument Projekthantering 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-24 Beskrivning och bakgrund Dokumentet har uppdaterats för att beskriva de rutiner vi arbetar enligt vad gäller vem som utser beställare. Vi har även skrivit in att beställaren ska ingå i styrgruppen. Detta för att underlätta kommunikationen mellan projektledaren och projektägaren. Underlag Förslag på nytt styrdokument inklusive länk till det nuvarande: https://docs.google.com/document/d/1HrVSNWZSOeqkc1mx9puahUtMydawYGbqkUuevH6LA_k/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrdokumentet Projekthantering 2018 ersätter Projekthantering 2017
 7. BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet

  BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-29 Beskrivning och bakgrund På förra styrelsemötet diskuterades frågan om ett nytt system för ombud till Riksmötet (https://docs.google.com/document/d/1D6FH3ccV5jpOvUhzhrmOmUSnFwigSlcPs-wC99djk9w/edit) och nu har en mer tydlig riktning tagits fram med ett förslag och stadgeändringar som isf skulle behöva genomföras. Det som behövs i det här läget är ett beslut om huruvida detta är rätt riktning för oss att fortsätta arbeta i för att ta fram mer konkreta förslag. Underlag I följande underlag hittar ni de principer och tankar som arbetet utgår från i nuläget: https://docs.google.com/document/d/190QjhEuf9lwg3D6hF2qgz289-l4wB7enjOxWnUxRfoo/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att arbetet med ett förändrat system för ombud till Riksmötet fortsätter utifrån de principer som beskrivs i underlaget
 8. BU: Styrdokument Föreningsnamn 2018

  BU: Styrdokument Föreningsnamn 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-23 Beskrivning och bakgrund Det har på senare tid kommit upp namn som flera styrelsemedlemmar reagerat på, men som inte varit otillåtna enligt styrdokumentet. Det har handlat om våldsreferenser och jag har därför lagt till en punkt om detta. Underlag Förslag på nytt dokument inklusive länk till det förra: https://docs.google.com/document/d/1KivQguuu8HT0HUUIiBUZuJkRNP6DpoRyHilGqgMHMwA/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrdokumentet Föreningsnamn 2018 ersätter Föreningsnamn 2017.
 9. BU: Styrdokument Ungdomsföreningsbidrag 2018

  BU: Styrdokument Ungdomsföreningsbidrag 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-23 Beskrivning och bakgrund Vanligtvis uppdateras detta dokument på det femte mötet varje år, men jag upptäckte att beskrivningen av kontroller listade under “Krav” inte blivit uppdaterade på länge så i år får vi uppdatera det dubbelt! Underlag Förslag inklusive länk till det nuvarande styrdokumentet: https://docs.google.com/document/d/1w7A6p7VTV6x_FdvMpITha3jlvuAorbX7pS87gEX_O0E/edit#heading=h.2y2o21vpjvbp Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrdokumentet Ungdomsföreningsbidrag 2018 ersätter Ungdomsföreningsbidrag 2017
 10. BU: Kost 2018

  BU: Kost 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-07 Beskrivning och bakgrund Våra revisorer har påpekat en dålig formulering i styrdokumentet för kost 2017. Det rör sig om meningen “Sverok kan normalt inte erbjuda halal eller kosher som specialkost”. Det kan uppfattas som att Sverok inte bryr sig om att ta hänsyn till just dessa specialkoster när det egentligen handlar om att det kan vara svårt att erbjuda pga att leverantörer ofta inte erbjuder det. Istället föreslår jag formuleringen “halal eller kosher som specialkost är normalt inte tillgänglig och beror på leverantörens möjligheter. Underlag Styrdokument för kost 2017: https://docs.google.com/document/d/16uYVHWFZX7mrP7K0IJw7lP_wNn0nn-pHmYCu6sXA2Bk/edit# Styrdokument för kost 2018: https://docs.google.com/document/d/13mNZbFLuVyF3OllrnPPkKh8mhOwmxzcfj6rlm4U2zo8/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Kost 2018 ersätter Kost 2017
 11. BU: Kost 2018

  3) ... att meningen "Syftet med ”Rutiner för specialkost 2018” är att klargöra förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå" ändras till "Detta dokument beskriver förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå."
 12. BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018

  BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-05 Beskrivning och bakgrund Styrdokumentet som ska ersättas är förvisso bara några månader gammalt, men i samband med att nytillträdda ögon tittat på det och iom att arbetssätt ständigt utvecklas finns det enligt mig behov av förtydliganden samt uppdatering av arbetssätten. Den enda stora ändringen är dock att det är förbundssekreterare, och inte förbundsordföranden, som äger uppdragslistan. Underlag Styrdokument för Förbundsstyrelsens arbete 2018 https://docs.google.com/document/d/1JQLnXV6uckbOUiJbKMjhSwOtjy8bMTJsrwYyekqbm3E/edit#heading=h.ioilz7keknpt Styrdokument för Förbundsstyrelsens arbete 2017 -v2 https://docs.google.com/document/d/1iZaYrTM88Z-7aAom8pex5hjhuTVVTjZLCevR_1h1I8Q/edit#heading=h.pkfocxchidif Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Förbundsstyrelsens arbete 2018 ersätter Förbundsstyrelsens arbete 2017 -v2
 13. BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

  BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-07 Beskrivning och bakgrund Under förra året flyttades ansvaret för föreningsnamnen till kansliet och förbundsstyrelsens uppgift blev endast att formellt godkänna de nya föreningarna. I praktiken har dock förbundsstyrelsen många gånger fortsatt att reagera på föreningsnamn och det har uppkommit osäkerhet hur detta ska hanteras. Om förbundsstyrelsen återtar ansvaret för godkännande av föreningsnamn innebär det att de föreningar, vars namn styrelsen inte godkänner, blir tillbakaskickade till kansliet. Det kommer innebära att det tar mer tid från styrelsemötet och jag föreslår därför att vi bara diskuterar de namn som styrelsen reagerat på när de läst igenom möteshandlingarna i förväg. Underlag Styrdokument för Föreningsnamn 2017: https://infobank.sverok.se/styrdokument/riktlinjer-for-foreningsnamn-2017/ Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen återtar ansvaret för godkännande av föreningsnamn 2) ...att endast de föreningsnamn som rapporteras av ledamöterna i början av punkten tas upp till diskussion
 14. BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

  3) ......att endast de föreningsnamn som rapporteras av ledamöterna före mötet tas upp till diskussion
 15. Rapporter

  Rapport över registerförteckning över de system som används för att hantera personuppgifter
 16. BU: Styrdokument Personuppgifter 2018

  BU: Styrdokument Personuppgifter 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-12 Beskrivning och bakgrund Den nya lagen GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och vår personuppgiftsexpert Cecilia Gyllenberg Bergfasth har uppdaterat vårt styrdokument för personuppgifter för att anpassa våra rutiner till detta. Underlag Styrdokument för Personuppgifter 2018 https://docs.google.com/document/d/1ftLHgW9I7KfDdNHFBt-DwlXph_B_9O90eQbKLcxRfUc/edit?ts=5aa6701f# Mer info om GDPR: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Personuppgifter 2018 ersätter Personuppgifter 2015
 17. BU: Styrdokument AG Riksmötesteknik 2018

  BU: Styrdokument AG Riksmötesteknik 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-08 Beskrivning och bakgrund Arbetsgruppernas styrdokument gås igenom varje år och uppdateras om det behövs. I AG Riksmötestekniks fall är det bara arbetsgruppsledaren som har bytts ut. Underlag Styrdokument för AG Riksmötesteknik 2018 https://docs.google.com/document/d/1009Xu4G2An3xHFU2tKXATW6r_X9yM_3wuCzJuBCzDNI/edit# Styrdokument för AG Riksmötesteknik 2017 https://docs.google.com/document/d/1Yonc1D3byAinLOnh3xf55od3bobRKGgBfTQq8CT06a0/edit#heading=h.2y2o21vpjvbp Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att AG Riksmötesteknik 2018 ersätter AG Riksmötesteknik 2017
 18. BU: Styrdokument AG Leia 2018

  BU: Styrdokument AG Leia 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-08 Beskrivning och bakgrund Arbetsgruppernas styrdokument gås igenom varje år och uppdateras om det behövs. I AG Leias fall har målen och budgeten ändrats iom att en del av uppgifterna och utgifterna nu ligger hos projektet Leia. Underlag Styrdokument för AG Leia 2018 https://docs.google.com/document/d/1M2O1Yok8rktGhtwTg-s2qKIiXWEH7NmVxvDMZ0YN-6M/edit#heading=h.fy01vbzbjez6 Styrdokument för AG Leia 2017 återfinns länkat i AG Leia 2018. Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att AG Leia 2018 ersätter AG Leia 2017
 19. BU: AG Sverok-podden

  BU: AG Sverok-podden Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-05 Bakgrund Under drygt ett år har Sverok haft en podd, som drivits av två styrelsemedlemmar. Dessa har nu avgått, men en av dem vill gärna fortsätta driva podden i form av en arbetsgrupp. Underlag Styrdokument gällande AG Sverok-podden: https://docs.google.com/document/d/1CyBxVRc8-5vFZu6M0azv-FaGHcs5TcNhLcqT0IMB-Jc/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att vi startar AG Sverok-podden enligt styrdokumentet ovan
 20. BU: Attestlista 2018

  Bakgrund till beslutsunderlaget Varje år fastställer vi vilka personer som attesterar vilka kostnader. Att attestera betyder att godkänna. I styrdokumentet för förbundets ekonomi står följande: Attestant för varje resultatenhet/budgetpost fastställs av förbundsstyrelsen på årets första styrelsemöte och dokumenteras i attestordningen. Alla resultatenheter/budgetposter är förknippade med en ordinarie och en vice attestant. Vice attestant träder in och attesterar i de fall den aktuella attesten innebär jäv för ordinarie attestanten eller i de fall den ordinarie attestanten inte har möjlighet att besvara attestförfrågan innan förfallodatum. Attestering sker via ekonomisystemet där attestanten digitalt godkänner en kostnad. En attestering kan föregås av en kontroll hos en kontrollant, som i sin tur får vidimera underlaget mot leveransen. Underlag https://docs.google.com/spreadsheets/d/19YBBAOGXzNckbURIC2s2PIJnUQWYtVurzSyC0Z_6OJE/edit#gid=0 Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att fastställa attestlista 2018 enligt underlaget
×