Gå till innehåll

Alexandra Hjortswang

Medlem
 • Innehåll Antal

  41
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  1

Alexandra Hjortswang senast vann den dag 4 Maj

Alexandra Hjortswang hade det mest gillade innehållet!

Om Alexandra Hjortswang

 • Placering
  25+
 • Födelsedag 1984-11-15

Contact Methods

 • Skype
  Alexandra Hjortswang

Profile Information

 • Kön:
  Kvinna
 • Ort:
  Malmö/Stockholm
 1. BU: Nya bidragsregler 2018

  6) ...att ändra bidraget för föreningar och avdelningar för 2018 enligt nedanstående tabell och att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem: Fast bidragsdel Godkänd 2018 Godkänd 2017 och 2018 Godkänd 2016, 2017 och 2018 Avdelning nr 1 och övriga föreningar 1750 1750 2000 Avdelning 2-50 1500 1750 2000 Avdelning 51-1500 750 1250 1500 Avdelning 1500+ 100 1000 1500
 2. BU: Nya bidragsregler 2018

  (5) ... att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem för samtliga medlemmar.) Tillbakadraget
 3. BU: Godkännande av nya föreningar

  119 afrokrul - regel 6 155 Team Property - regel 7
 4. BU: Styrdokument Projekthantering 2018

  Jag yrkar... 2) ...att texten under Initierande av projekt ändras till Ett projekt kan initieras av förbundsstyrelsen, kansliet eller ideella. Projektet kan utgå från en förstudie, utredning eller liknande. Projekt startas genom att ett utkast till en projektplan, som minst innehåller syfte, mål och budget, skickas till kanslichefen eller förbundssekreteraren. Kanslichefen och förbundssekreteraren genomför sedan den nedan beskrivna projektstyrningen. Projektplanen antas därefter av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. Ansvaret för projektet överlämnas sedan till en beställare, som utses av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. (ändringen i texten är markerad med kursiv text)
 5. BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet

  BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-29 Beskrivning och bakgrund På förra styrelsemötet diskuterades frågan om ett nytt system för ombud till Riksmötet (https://docs.google.com/document/d/1D6FH3ccV5jpOvUhzhrmOmUSnFwigSlcPs-wC99djk9w/edit) och nu har en mer tydlig riktning tagits fram med ett förslag och stadgeändringar som isf skulle behöva genomföras. Det som behövs i det här läget är ett beslut om huruvida detta är rätt riktning för oss att fortsätta arbeta i för att ta fram mer konkreta förslag. Underlag I följande underlag hittar ni de principer och tankar som arbetet utgår från i nuläget: https://docs.google.com/document/d/190QjhEuf9lwg3D6hF2qgz289-l4wB7enjOxWnUxRfoo/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att arbetet med ett förändrat system för ombud till Riksmötet fortsätter utifrån de principer som beskrivs i underlaget
 6. BU: Nya bidragsregler 2018

  BU: Nya bidragsregler 2018 Skriven av: Christer Pettersson Den 18-04-29 Beskrivning och bakgrund På decembermötet 2017 diskuterades möjliga utvecklingar av dagens bidragssystem, syftande till att premiera livslängden hos föreningarna, framförallt avdelningarna, med bakgrund av detta underlag. Anteckningar från diskussionen finns i detta underlag och detta underlag, där det framgår att särskild hänsyn ska tas till att det fungerar ekonomiskt och att det inte binder upp förbundet mer än för det år som bidragsreglerna gäller. Nivåerna bör inte vara lägre än dagens regler. Nuläge Sedan dess har vi fått senaste statsbidragsbeslutet med kommentaren “MUCF noterar att en stor andel av era föreningar från förra årets ansökan inte tas upp i årets ansökan. Myndigheten avser med bakgrund i detta att under 2018 arbeta vidare med praxis kring förordningens krav (§ 6) om att medlemsföreningarnas verksamhet inte ska vara av tillfällig karaktär”. Vad det innebär vet vi inte och de har inte börjat arbeta med det ännu, men det skulle i värsta fall kunna innebära att en förening inte räknas första året eller att verksamhetskravet stärks på något oväntat sätt. Därför blir det viktigare att premiera att föreningarna lever längre. Nyhet: Effektivisering av föreningsadministrationen med hjälp av medlemsbidraget Medlemsavstämningarna vi gör, genom att ringa eller smsa medlemmar om deras medlemskap, för att kontrollera att föreningen har en bra medlemshantering skulle kunna avvecklas om alla föreningar hade en godkänd onlineregistrering av sina medlemmar, endera den inbyggda i eBas eller en egentillverkad som löpande för över medlemmarna till eBas. Vi har länge förordat det, men fortfarande registreras mer än hälften av medlemmarna på annat sätt. Ett sätt att snabba på övergången till godkända medlemsregistreringar vore att öka bidraget för medlemmar som registrerats på detta sätt. Det skulle också gå att koppla det ökade fasta bidraget till krav på att ha en godkänd onlineregistrering. Finansieringen av de nya bidragen 2017 fick Sverok in avsevärt mindre rapporterade underlag än budgeterat och även i år är det risk att vi överbudgeterat bidragen till föreningarna. Det innebär att det kan finnas utrymme för förändringen och sätts den in redan i år kan den användas som incitament för att få in rapporterna. En ökad användning av onlineregistrering skulle också ge besparingar som kan gå till bidragen. Det finns maximalt dryg 1900 föreningar som kan få extra bidraget för att de har rapporterat 2017 och kan rapportera för 2018 och av dessa finns maximalt 600 som har rapporterat för 2017 och kan ha rapporterat för 2016 och kan komma att rapportera för 2018. Ingen avdelning 2017 var i området 1500+ avdelningar, men cirka 1200 var i området 51-1500 varav maximalt cirka 200 som även kan ha rapporterat 2016. Totalt innebär det ett maximalt bonusbidrag på 775000 kr om alla dessa föreningar rapporterar även 2018. Rimligen blir det avsevärt mindre. I förslaget betalas bonusen ut först 2019, men det skulle kunna vara så snart vi kan. Om vi skulle få så många som 60 000 unga medlemmar igen så blir kostnaden för medlemsbidraget maximalt 300 000 kr om alla föreningar byter till en godkänd medlemsregistrering. Förslag till beslut Alexandra Hjortswang yrkar… 1) ...att ändra bidraget för 2018 enligt nedanstående tabell: Fast bidragsdel Godkänd 2018 Godkänd 2017 och 2018 Godkänd 2016, 2017 och 2018 Avdelning nr 1 och övriga föreningar 1750 1750 2000 Avdelning 2-50 1500 1750 2000 Avdelning 51-1500 750 1250 1500 Avdelning 1500+ 100 1000 1500 2) ...att medlemsbidraget höjs till 30 kr per medlem för medlemmar i föreningar som registrerats med en godkänd onlineregistrering som löpande rapporterar medlemmarna till Sverok (API eller onlineregistreringen i eBas). 3) ...att dessa höjningar gäller retroaktivt för 2018 och bonusen för det fasta bidraget betalas ut när mottagande förening rapporterar sitt årsmöte för 2019, medan det höjda medlemsbidraget börjar betalas ut så snart det är möjligt i eBas. 4) ...att ändringarna för den fasta bidragsdelen enbart gäller föreningar och avdelningar som har en godkänd onlineregistrering enligt att-sats 2.
 7. BU: Styrdokument Projekthantering 2018

  BU: Styrdokument Projekthantering 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-24 Beskrivning och bakgrund Dokumentet har uppdaterats för att beskriva de rutiner vi arbetar enligt vad gäller vem som utser beställare. Vi har även skrivit in att beställaren ska ingå i styrgruppen. Detta för att underlätta kommunikationen mellan projektledaren och projektägaren. Underlag Förslag på nytt styrdokument inklusive länk till det nuvarande: https://docs.google.com/document/d/1HrVSNWZSOeqkc1mx9puahUtMydawYGbqkUuevH6LA_k/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrdokumentet Projekthantering 2018 ersätter Projekthantering 2017
 8. BU: Styrdokument Föreningsnamn 2018

  BU: Styrdokument Föreningsnamn 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-23 Beskrivning och bakgrund Det har på senare tid kommit upp namn som flera styrelsemedlemmar reagerat på, men som inte varit otillåtna enligt styrdokumentet. Det har handlat om våldsreferenser och jag har därför lagt till en punkt om detta. Underlag Förslag på nytt dokument inklusive länk till det förra: https://docs.google.com/document/d/1KivQguuu8HT0HUUIiBUZuJkRNP6DpoRyHilGqgMHMwA/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrdokumentet Föreningsnamn 2018 ersätter Föreningsnamn 2017.
 9. BU: Styrdokument Ungdomsföreningsbidrag 2018

  BU: Styrdokument Ungdomsföreningsbidrag 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-23 Beskrivning och bakgrund Vanligtvis uppdateras detta dokument på det femte mötet varje år, men jag upptäckte att beskrivningen av kontroller listade under “Krav” inte blivit uppdaterade på länge så i år får vi uppdatera det dubbelt! Underlag Förslag inklusive länk till det nuvarande styrdokumentet: https://docs.google.com/document/d/1w7A6p7VTV6x_FdvMpITha3jlvuAorbX7pS87gEX_O0E/edit#heading=h.2y2o21vpjvbp Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrdokumentet Ungdomsföreningsbidrag 2018 ersätter Ungdomsföreningsbidrag 2017
 10. BU: Kost 2018

  3) ... att meningen "Syftet med ”Rutiner för specialkost 2018” är att klargöra förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå" ändras till "Detta dokument beskriver förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå."
 11. BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

  3) ......att endast de föreningsnamn som rapporteras av ledamöterna före mötet tas upp till diskussion
 12. Rapporter

  Rapport över registerförteckning över de system som används för att hantera personuppgifter
 13. BU: Styrdokument Personuppgifter 2018

  BU: Styrdokument Personuppgifter 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-12 Beskrivning och bakgrund Den nya lagen GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och vår personuppgiftsexpert Cecilia Gyllenberg Bergfasth har uppdaterat vårt styrdokument för personuppgifter för att anpassa våra rutiner till detta. Underlag Styrdokument för Personuppgifter 2018 https://docs.google.com/document/d/1ftLHgW9I7KfDdNHFBt-DwlXph_B_9O90eQbKLcxRfUc/edit?ts=5aa6701f# Mer info om GDPR: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Personuppgifter 2018 ersätter Personuppgifter 2015
 14. BU: Styrdokument AG Riksmötesteknik 2018

  BU: Styrdokument AG Riksmötesteknik 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-08 Beskrivning och bakgrund Arbetsgruppernas styrdokument gås igenom varje år och uppdateras om det behövs. I AG Riksmötestekniks fall är det bara arbetsgruppsledaren som har bytts ut. Underlag Styrdokument för AG Riksmötesteknik 2018 https://docs.google.com/document/d/1009Xu4G2An3xHFU2tKXATW6r_X9yM_3wuCzJuBCzDNI/edit# Styrdokument för AG Riksmötesteknik 2017 https://docs.google.com/document/d/1Yonc1D3byAinLOnh3xf55od3bobRKGgBfTQq8CT06a0/edit#heading=h.2y2o21vpjvbp Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att AG Riksmötesteknik 2018 ersätter AG Riksmötesteknik 2017
 15. BU: Styrdokument AG Leia 2018

  BU: Styrdokument AG Leia 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-08 Beskrivning och bakgrund Arbetsgruppernas styrdokument gås igenom varje år och uppdateras om det behövs. I AG Leias fall har målen och budgeten ändrats iom att en del av uppgifterna och utgifterna nu ligger hos projektet Leia. Underlag Styrdokument för AG Leia 2018 https://docs.google.com/document/d/1M2O1Yok8rktGhtwTg-s2qKIiXWEH7NmVxvDMZ0YN-6M/edit#heading=h.fy01vbzbjez6 Styrdokument för AG Leia 2017 återfinns länkat i AG Leia 2018. Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att AG Leia 2018 ersätter AG Leia 2017
×