Gå till innehåll

Alexandra Hjortswang

Medlem
 • Innehåll Antal

  30
 • Gick med

 • Besökte senast

Om Alexandra Hjortswang

 • Placering
  25+
 • Födelsedag 1984-11-15

Contact Methods

 • Skype
  Alexandra Hjortswang

Profile Information

 • Kön:
  Kvinna
 • Ort:
  Malmö/Stockholm
 1. BU: Kost 2018

  3) ... att meningen "Syftet med ”Rutiner för specialkost 2018” är att klargöra förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå" ändras till "Detta dokument beskriver förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå."
 2. BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

  3) ......att endast de föreningsnamn som rapporteras av ledamöterna före mötet tas upp till diskussion
 3. Rapporter

  Rapport över registerförteckning över de system som används för att hantera personuppgifter
 4. BU: Styrdokument Personuppgifter 2018

  BU: Styrdokument Personuppgifter 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-12 Beskrivning och bakgrund Den nya lagen GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och vår personuppgiftsexpert Cecilia Gyllenberg Bergfasth har uppdaterat vårt styrdokument för personuppgifter för att anpassa våra rutiner till detta. Underlag Styrdokument för Personuppgifter 2018 https://docs.google.com/document/d/1ftLHgW9I7KfDdNHFBt-DwlXph_B_9O90eQbKLcxRfUc/edit?ts=5aa6701f# Mer info om GDPR: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Personuppgifter 2018 ersätter Personuppgifter 2015
 5. BU: Styrdokument AG Riksmötesteknik 2018

  BU: Styrdokument AG Riksmötesteknik 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-08 Beskrivning och bakgrund Arbetsgruppernas styrdokument gås igenom varje år och uppdateras om det behövs. I AG Riksmötestekniks fall är det bara arbetsgruppsledaren som har bytts ut. Underlag Styrdokument för AG Riksmötesteknik 2018 https://docs.google.com/document/d/1009Xu4G2An3xHFU2tKXATW6r_X9yM_3wuCzJuBCzDNI/edit# Styrdokument för AG Riksmötesteknik 2017 https://docs.google.com/document/d/1Yonc1D3byAinLOnh3xf55od3bobRKGgBfTQq8CT06a0/edit#heading=h.2y2o21vpjvbp Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att AG Riksmötesteknik 2018 ersätter AG Riksmötesteknik 2017
 6. BU: Styrdokument AG Leia 2018

  BU: Styrdokument AG Leia 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-08 Beskrivning och bakgrund Arbetsgruppernas styrdokument gås igenom varje år och uppdateras om det behövs. I AG Leias fall har målen och budgeten ändrats iom att en del av uppgifterna och utgifterna nu ligger hos projektet Leia. Underlag Styrdokument för AG Leia 2018 https://docs.google.com/document/d/1M2O1Yok8rktGhtwTg-s2qKIiXWEH7NmVxvDMZ0YN-6M/edit#heading=h.fy01vbzbjez6 Styrdokument för AG Leia 2017 återfinns länkat i AG Leia 2018. Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att AG Leia 2018 ersätter AG Leia 2017
 7. BU: Kost 2018

  BU: Kost 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-07 Beskrivning och bakgrund Våra revisorer har påpekat en dålig formulering i styrdokumentet för kost 2017. Det rör sig om meningen “Sverok kan normalt inte erbjuda halal eller kosher som specialkost”. Det kan uppfattas som att Sverok inte bryr sig om att ta hänsyn till just dessa specialkoster när det egentligen handlar om att det kan vara svårt att erbjuda pga att leverantörer ofta inte erbjuder det. Istället föreslår jag formuleringen “halal eller kosher som specialkost är normalt inte tillgänglig och beror på leverantörens möjligheter. Underlag Styrdokument för kost 2017: https://docs.google.com/document/d/16uYVHWFZX7mrP7K0IJw7lP_wNn0nn-pHmYCu6sXA2Bk/edit# Styrdokument för kost 2018: https://docs.google.com/document/d/13mNZbFLuVyF3OllrnPPkKh8mhOwmxzcfj6rlm4U2zo8/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Kost 2018 ersätter Kost 2017
 8. BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

  BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-07 Beskrivning och bakgrund Under förra året flyttades ansvaret för föreningsnamnen till kansliet och förbundsstyrelsens uppgift blev endast att formellt godkänna de nya föreningarna. I praktiken har dock förbundsstyrelsen många gånger fortsatt att reagera på föreningsnamn och det har uppkommit osäkerhet hur detta ska hanteras. Om förbundsstyrelsen återtar ansvaret för godkännande av föreningsnamn innebär det att de föreningar, vars namn styrelsen inte godkänner, blir tillbakaskickade till kansliet. Det kommer innebära att det tar mer tid från styrelsemötet och jag föreslår därför att vi bara diskuterar de namn som styrelsen reagerat på när de läst igenom möteshandlingarna i förväg. Underlag Styrdokument för Föreningsnamn 2017: https://infobank.sverok.se/styrdokument/riktlinjer-for-foreningsnamn-2017/ Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen återtar ansvaret för godkännande av föreningsnamn 2) ...att endast de föreningsnamn som rapporteras av ledamöterna i början av punkten tas upp till diskussion
 9. BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018

  BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-05 Beskrivning och bakgrund Styrdokumentet som ska ersättas är förvisso bara några månader gammalt, men i samband med att nytillträdda ögon tittat på det och iom att arbetssätt ständigt utvecklas finns det enligt mig behov av förtydliganden samt uppdatering av arbetssätten. Den enda stora ändringen är dock att det är förbundssekreterare, och inte förbundsordföranden, som äger uppdragslistan. Underlag Styrdokument för Förbundsstyrelsens arbete 2018 https://docs.google.com/document/d/1JQLnXV6uckbOUiJbKMjhSwOtjy8bMTJsrwYyekqbm3E/edit#heading=h.ioilz7keknpt Styrdokument för Förbundsstyrelsens arbete 2017 -v2 https://docs.google.com/document/d/1iZaYrTM88Z-7aAom8pex5hjhuTVVTjZLCevR_1h1I8Q/edit#heading=h.pkfocxchidif Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Förbundsstyrelsens arbete 2018 ersätter Förbundsstyrelsens arbete 2017 -v2
 10. BU: AG Sverok-podden

  BU: AG Sverok-podden Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-05 Bakgrund Under drygt ett år har Sverok haft en podd, som drivits av två styrelsemedlemmar. Dessa har nu avgått, men en av dem vill gärna fortsätta driva podden i form av en arbetsgrupp. Underlag Styrdokument gällande AG Sverok-podden: https://docs.google.com/document/d/1CyBxVRc8-5vFZu6M0azv-FaGHcs5TcNhLcqT0IMB-Jc/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att vi startar AG Sverok-podden enligt styrdokumentet ovan
 11. BU: Attestlista 2018

  Bakgrund till beslutsunderlaget Varje år fastställer vi vilka personer som attesterar vilka kostnader. Att attestera betyder att godkänna. I styrdokumentet för förbundets ekonomi står följande: Attestant för varje resultatenhet/budgetpost fastställs av förbundsstyrelsen på årets första styrelsemöte och dokumenteras i attestordningen. Alla resultatenheter/budgetposter är förknippade med en ordinarie och en vice attestant. Vice attestant träder in och attesterar i de fall den aktuella attesten innebär jäv för ordinarie attestanten eller i de fall den ordinarie attestanten inte har möjlighet att besvara attestförfrågan innan förfallodatum. Attestering sker via ekonomisystemet där attestanten digitalt godkänner en kostnad. En attestering kan föregås av en kontroll hos en kontrollant, som i sin tur får vidimera underlaget mot leveransen. Underlag https://docs.google.com/spreadsheets/d/19YBBAOGXzNckbURIC2s2PIJnUQWYtVurzSyC0Z_6OJE/edit#gid=0 Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att fastställa attestlista 2018 enligt underlaget
×