Jump to content

Alexandra Hjortswang

Medlem
 • Content Count

  62
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Alexandra Hjortswang last won the day on August 25 2018

Alexandra Hjortswang had the most liked content!

About Alexandra Hjortswang

 • Rank
  50+
 • Birthday 11/15/1984

Contact Methods

 • Skype
  Alexandra Hjortswang

Profile Information

 • Kön:
  Kvinna
 • Ort:
  Malmö/Stockholm

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. 1) ...att ge kansliet i uppdrag att löpande uppdatera beskrivningarna för att bättre beskriva vilka verksamheter våra föreningar ägnar sig åt.
 2. 4) …att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”: Vid buffé eller motsvarande får deltagarna endast ta av de vegetariska alternativen.
 3. DU: Standardstadgar Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-18 Beskrivning och bakgrund Jag har sett över standardstadgarna och jämfört dem med de rutiner som finns för godkännande av föreningar och andra regler förbundet satt upp och gjort en revidering för att allt ska synka. Här är mitt förslag på nya standardstadgar som jag skulle vilja få input på innan jag slänger upp ett BU nästa möte. Nuvarande standardstadgar: https://docs.google.com/document/d/17bv9y_sbpbVJ8LUavmUKA-irSl_DLne_xajWDfvgAuA/edit#heading=h.4iotf5r6swyc Mitt förslag: https://docs.google.com/document/d/10i663jVsbl_J8IW_-xUQTlyNR0E1gOz002vf6IvXzyA/edit# Frågor att diskutera Saknas det något i förslaget? Bör något tas bort? Är det lättförståeligt? Är det konsekvent?
 4. DU: Budget 2019 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-17 Beskrivning och bakgrund Det är återigen dags för oss att föreslå en budget till Riksmötet! I.o.m. att bidragen från MUCF inte höjts, att allt fler förbund tillkommer samt att våra medlemssiffror sjunkit har vi rätt mycket mindre pengar att röra oss med 2019 än 2018. Johan Groth har tillsammans med kansli och arvoderade arbetat fram ett förslag och det ser i dagsläget ut såhär: https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vTEWWPBZmTcds2DownOrneFUNuYkjzOQW6j_tLdJ8mJ2S1xv4HXXIJquOkqGphd1XROf_pbFNU-PqBD/pubhtml?gid=188577476&single=true Som ni ser är det en rätt rejäl minusbudget och vi kommer därför behöva diskutera rätt hårda prioriteringsfrågor. Frågor att diskutera Vad är ett maximalt tillåtet underskott? Vilka satsningar och interna projekt skulle vi kunna stryka från verksamheten? Vilka satsningar och interna projekt skulle vi kunna börja ta betalt för från deltagare?
 5. DU: Avgift för tjänster Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-17 Beskrivning och bakgrund I takt med att förbundets bidrag minskar behöver förbundet se över vad de erbjuder andra delar av organisationen gratis. En sådan del är alla, främst digitala, tjänster som distrikten tar del av utan kostnad. I dagsläget säger våra stadgar att distriktens styrelser måste tillmötesgå krav på lämnande av uppgifter till kansliet. Ett alternativ vore att lägga till krav på betalning av den avgift som fastslås av kansliet eller Riksmötet. Förslagsvis skulle denna avgift ta hänsyn till respektive distrikts budget. Frågor att diskutera Bör distrikten vara med och finansiera tjänsterna som förbundet tillhandahåller? Finns det några negativa konsekvenser av en avgift från distrikten?
 6. DU: Syftesändring Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-16 Beskrivning och bakgrund Förbundets syfte har varit uppe till diskussion tidigare, men landade då i att ingenting förändrades. Då det generella samtalet allt mer kommit att handla om spelkultur snarare än spelhobbyn vill vi få styrelsens input på huruvida frågan ska tas upp igen. Om styrelsen anser att det finns skäl att ändra syftet kommer en motion till Riksmötet skrivas. Nuvarande syfte lyder: §3 Förbundets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn. Frågor att diskutera Bör vårt syfte ändras till att handla om spelkultur istället för spelhobbyn? Vad bör isf formuleringen vara? Ska ordet helt enkelt bytas ut rakt av?
 7. DU: Medlemsrekrytering Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund Förbundet fortsätter tappa medlemmar, främst personer men även föreningar. Anledningar till detta som diskuterats i ledningsgruppen är bl.a. En förändrad civilsamhälleskultur där personer inte längre organiserar sig i föreningar utan i lösare nätverk. Den stora påverkan på våra medlemssiffror det har när en e-sportsförening dör eller går över till ett annat förbund. Att när en ny avdelning är för lik en gammal så blir den inte godkänd. Medlemmarna går då förlorade eftersom den gamla avdelningen så småningom dör och den nya inte räknas. Kansliet arbetar tillsammans med föreningar med många avdelningar för att skapa ett system som tar bort detta problem. Frågan kommer fortsätta diskuteras i lednings- och samordningsgruppen och inför detta vill vi ha styrelsens input och idéer. Frågor att diskutera Diskussion i stor grupp Bryr vi oss om att vi tappar medlemmar? Ska vi sluta jaga nya och istället ta hand om de vi har trots att detta innebär minskade bidrag? Vilken målgrupp är det vi missar? Vilka kommunikationskanaler är det vi missar? På vilket sätt kan vi hjälpa föreningarna rekrytera fler medlemmar? På vilket sätt kan vi få ideella att se fördelarna att organisera sig i föreningsform?
 8. BU: Ungdomsföreningsbidrag 2018 - v.2 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund På föregående styrelsemöte uppdaterade vi bidragsnivåerna för föreningarna. Därför behöver nu även styrdokumentet där detta återfinns uppdateras. Underlag Förslag på nytt styrdokument inklusive länk till det föregående: https://docs.google.com/document/d/1h5qy473kiNmrg4hOCFcKTRUCrYOjW7U1Y3SJ53KkDIk/edit#heading=h.fy01vbzbjez6 Länk till föregående styrelsemötesprotokoll: https://docs.google.com/document/d/1FjFC-R_LBgv_OQ9g5N4Wg4RlEPoH6kp55a3NujSmEpM/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Ungdomsföreningsbidrag 2018 - v.2 ersätter Ungdomsföreningsbidrag 2018.
 9. BU: Kost Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund När styrdokumentet Kost uppdaterades förra gången uppstod en diskussion kring huruvida Sverok bör ersätta utgifter för mat som förbundet enligt styrdokumentet inte tillhandahåller. Det första yrkandet medför att det framöver bara går att beställa vegetarisk mat på t.ex. styrelsemöten. Det andra yrkandet medför att när det erbjuds flera alternativ på t.ex. en buffé så får deltagarna enbart ta av de vegetariska alternativen. Yrkande nummer tre medför att det fortsätter som idag d.v.s att när vi är ut på restaurang och beställer in mat kan alla beställa in vad de vill ha utan hänsyn till styrdokumentet. Underlag Nuvarande styrdokument: https://docs.google.com/document/d/13mNZbFLuVyF3OllrnPPkKh8mhOwmxzcfj6rlm4U2zo8/edit Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att första stycket under rubriken “Definition av normalkost och specialkost” ändras till Normalkost är den kost som serveras till alla som inte anmäler behov av annan kost samt den kost som ersätts enligt styrdokument för Personliga utlägg och ersättning. I Sveroks fall är normalkost vegetarisk kost. Vegetarisk kost avser kost utan fågel, fisk, vilt, fläsk, skaldjur och nötkött. 2) …att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”: Vid buffé eller motsvarande erbjuds endast de vegetariska alternativen. 3)...att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”: När det gäller mat som inte förbeställts ersätts specialkost även utan de ovan listade anledningarna.
 10. BU: Personliga utlägg och ersättning 2018 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund Främst mindre uppdateringar som att: Dokumentet handlar nu bara om ideella. Anställda hanteras i kanslidokumentet Personalhandbok. Beloppen för matersättning har uppdaterats. Ämnet representation behandlas nu under rubriken Mat. Anledningen till detta är att extern representation inte längre är avdragsgill och därför heller inte längre ersätts av förbundet. Underlag Förslaget och länk till nuvarande styrdokument hittar ni här: https://docs.google.com/document/d/1zSKuOzN6EN6jtIeZDfrVk0SDsH0LwP9VpAOZTWLJXnw/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Personliga utlägg och ersättning 2018 ersätter Personliga utlägg och ersättning 2017
 11. BU: Anti-demokratiska rörelser 2018 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund Efter att diskussioner, kring hur det föregående dokumentet ska användas och vad det grundar sig i, uppstod på Riksmötet förra året har vi tillsammans med revisorerna arbetat fram ett nytt förslag. De huvudsakliga ändringarna är att dokumentet nu mer handlar om anti-demokratiska rörelser i stort än Sverigedemokraterna specifikt, även om dessa fortfarande är de enda som nämns vid namn, samt att förhoppningsvis tydligare visa vad i Sveroks stadgar detta beslut grundar sig på. Underlag Förslaget inklusive länk till det nuvarande styrdokumentet: https://docs.google.com/document/d/1i2hWdhOmvmhdBN2F0hlQtnjPEJTUsiLvzCPS004gawU/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Anti-demokratiska rörelser 2018 ersätter Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016
 12. 6) ...att ändra bidraget för föreningar och avdelningar för 2018 enligt nedanstående tabell och att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem: Fast bidragsdel Godkänd 2018 Godkänd 2017 och 2018 Godkänd 2016, 2017 och 2018 Avdelning nr 1 och övriga föreningar 1750 1750 2000 Avdelning 2-50 1500 1750 2000 Avdelning 51-1500 750 1250 1500 Avdelning 1500+ 100 1000 1500
 13. (5) ... att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem för samtliga medlemmar.) Tillbakadraget
 14. 119 afrokrul - regel 6 155 Team Property - regel 7
 15. Jag yrkar... 2) ...att texten under Initierande av projekt ändras till Ett projekt kan initieras av förbundsstyrelsen, kansliet eller ideella. Projektet kan utgå från en förstudie, utredning eller liknande. Projekt startas genom att ett utkast till en projektplan, som minst innehåller syfte, mål och budget, skickas till kanslichefen eller förbundssekreteraren. Kanslichefen och förbundssekreteraren genomför sedan den nedan beskrivna projektstyrningen. Projektplanen antas därefter av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. Ansvaret för projektet överlämnas sedan till en beställare, som utses av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. (ändringen i texten är markerad med kursiv text)
×
×
 • Create New...