Jump to content

Albin Westermark

Administratör
 • Content Count

  98
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Everything posted by Albin Westermark

 1. BU: Definition av spelhobbyn Skriven av: Albin Westermark och Alexandra HjortswangDen 17-09-22 Beskrivning och bakgrund Bakgrunden till styrdokumentet är en utredning som presenterades vid Riksmötet 2016 om huruvida Sverok skulle ändra sitt syfte eller inte. Utredningen visade på nej, varav det istället föreslogs att det skulle tas fram ett policydokument som definierar vad som menades med spelhobbyn. Detta inkorporerades i verksamhetsplanen. Efter att ett BU presenterades på förra styrelsemötet har dokumentet omarbetats. Ett av förslagen ligger som tilläggsyrkande. Förslaget om att lista godkända aktiviteter är ej medtaget då vi anser att detta bör finnas i ett separat dokument kring Sveroks verksamhetsgrenar. Underlag Definition av spelhobbyn: https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1NQhqOnIWqyETMRK6r7woSS2SRJEYZe3rs4fdQN2swME/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att “Sverok ser inte en aktivitet som en del av spelhobbyn om den uppfyller något av följande kriterier: Aktiviteten är utgörs till största del av dobbel” läggs till under “Definition av spelhobbyn”2) ...att styrdokumentet för “Definition av spelhobbyn 2017” antas som nytt styrdokument 3) ...att styrdokumentet för “Definition av spelhobbyn 2017” skickas vidare som motion till Riksmötet
 2. Jag yrkar... 2) ... att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte
 3. BU: Definition av spelhobbyn Skriven av: Albin Westermark och Alexandra Hjortswang Den 17-08-20 https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1njG2wWc3r0FYjaxMhuuzRqxh6_xLsklh0J0RY79YRNc/edit?usp=sharing Beskrivning och bakgrund Bakgrunden till styrdokumentet är en utredning som presenterades vid Riksmötet 2016 om huruvida Sverok skulle ändra sitt syfte eller inte. Utredningen visade på nej, varav det istället föreslogs att det skulle tas fram ett policydokument som definierar vad som menades med spelhobbyn. Detta inkorporerades i verksamhetsplanen. Underlag Definition av spelhobbyn: https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1NQhqOnIWqyETMRK6r7woSS2SRJEYZe3rs4fdQN2swME/edit?usp=sharing Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att styrdokumentet för “Definition av spelhobbyn” antas som nytt styrdokument
 4. Mjae. Håller inte med, men kommer inte lägga ett yrkande om något annat.
 5. DU: Definition av spelhobbyn Skriven av: Albin Westermark och Alexandra Hjortswang Den 17-05-19 @Alexandra Hjortswang leder diskussionen på plats på grund av min frånvaro. Beskrivning och bakgrund Efter riksmötet 2016 och syftesutredningen så uppdrogs förbundsstyrelsen att ta fram en definition av spelhobbyn. Detta diskussionsunderlag är ett led i processen, och en fortsättning från de frågor som ställdes under distriktsslaget i Karlstad. Frågor att diskutera Vad tror du menas med “spelhobbyn” i Sverok? Vad är spelhobbyn för dig personligen? Vad har verksamheterna inom Sverok gemensamt?
 6. Vid "Process" under "Aktivism" t.ex. Om det används som beskrivande text på hemsidan så kan det gå an, men anser i övrigt att styrdokument ska vara formellt skrivna.
 7. Föredömligt. Lite väl skojigt skrivet på vissa delar dock.
 8. Jag jämkar mig med detta. Jag vill även påpeka att yrkande 3 är ett alternativt yrkande ifall de två första av mina yrkanden inte går genom.
 9. Jag yrkar… 1) ...att arbetsgrupperna "AG Level Up", "AG Idrottsrådet" samt "AG IAM" inte längre anses som arbetsgrupper hos Sverok. 2) ...att styrdokumentet för arbetsgrupperna "AG Level Up", "AG Idrottsrådet" samt "AG IAM" inte längre anses som aktiva styrdokument. 3) ...att när 2017 års styrdokument för AG IVK skall IRC skrivas in som ett av arbetsgruppens ansvarsområden.
 10. BU: Nominering till LSUs styrelse Skriven av: Albin Westermark Den 17-03-07 Bakgrund till underlaget Jag har fört diskussioner med Alexander kring detta och han rekommenderade mig lägga upp ett BU. Underlag I november har LSU årsmöte där ny styrelse ska väljas. I rollen som ledamot för Sverok har jag lärt känna organisationen och ser gärna att jag får Sveroks förtroende och nominering till ny styrelseledamot för LSU för 2018. Jag kommer inte att delta i diskussionen eller beslutet i frågan om Sveroks nominering till LSUs styrelse. Förslag till beslut Jag yrkar… 1) .. att Sverok nominerar Albin Westermark till styrelseledamot i LSU för verksamhetsåret 2018.
 11. Intressant. Tycker det verkar bidra med mer krångel, men förstår ur säkerhetssynpunkt.
 12. Jag är mot att AG IRC inte längre ses som en aktiv arbetsgrupp.
 13. DU: Internkommunikation Skriven av: Albin Westermark, Cecilia Hällstrand och Sam SchönbeckDen 16-11-20 Beskrivning och bakgrund Det händer jättemycket i förbundet vilket är fantastiskt - men dessvärre har flertalet personer i förbundsstyrelsen känt att ledamöterna blivit halvdant informerade om angelägenheter gällande FS som hanterats av de arvoderade. Relevant information har dröjt, eller först uppkommit när ärendet blivit publikt och hamnat på till exempel Facebook. Inbjudningar till arrangemang som är relevanta för vissa styrelseledamöters områden har inte kommit ut, utan istället hanterats och besökts av en arvoderad utan att personen ifråga heller blivit informerad i efterhand. Det är absolut inga problem med att en arvoderad tar på sig representationsuppdrag då det ligger i arbetsuppgiften, men det är viktigt att områdesansvariga tilldelas relevant information efter. Samtidigt har det skapats en tradition där viktig information i vissa fall kommuniceras ut via Facebook - en sida där saker dränks i allt annat brus och där det är väldigt svårt att leta fram tidigare information. Ett exempel på detta är uppdateringarna som går ut till distriktsstyrelserna varje vecka. Det har hänvisats till distriktsstyrelseuppdateringarna på Facebook när personer i styrelsen efterfrågat rapporter eller annat vad som hänt på förbundsnivå mellan mötena, och om man bortser att det är på Facebook så känns inte information tillräcklig. Det känns fortfarande som det händer, eller har hänt saker som vi inte vet - samt att det är stor chans att det finns information som endast är relevant för förbundsstyrelsen, och inte för distriktsstyrelserna. Även i de fall det inte hänt saker som vi inte vet om så är det fortfarande problematiskt att det förekommer sådana tankegångar. Problemen påverkar ledamöters beslutskraft samt minskar förtroendet för de arvoderade. Brister i information kan även leda till att vissa personer har ett övertag i beslutandet av frågor. Vi är flera som har påtalat dessa problem och det har gjorts individuella lösningar som har förbättrat mycket. Det är vi tacksamma för och vill lyfta. Samtidigt känner vi att vi vill diskutera hur kommunikationen ska flyta med hela styrelsen så alla har samma möjligheter och för att alla ska känna sig inkluderade och veta vad som gäller. Vi önskar en så enhetlig internkommunikation som möjligt. Frågor att diskutera Hur har styrelsen uppfattat informationsflödet över året? Hur kan förbundsstyrelsen förbättra sin internkommunikation? Vilka plattformar är okej för vilken information? Är det relevant med ett styrdokument som förtydligar hur informationsflödet inom styrelsen ska se ut? Hur ställer sig styrelsen till att rapporter ska bli norm, och utgå efter varje besökt arrangemang? Att förbundssekreteraren ska skicka ut generella rapporter varje/varannan vecka via mail till förbundsstyrelsen?
×
×
 • Create New...