Albin Westermark

Administratör
 • Innehåll Antal

  58
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  7

Albin Westermark senast vann den dag 28 November 2016

Albin Westermark hade det mest gillade innehållet!

Om Albin Westermark

 • Placering
  50+
 • Födelsedag 1995-03-17

Contact Methods

 • Hemsida
  http://westermark.nu

Profile Information

 • Kön:
  Man
 • Ort:
  Malmö
 • Intressen
  Lifta, ukulele, dansa, prokrastinera

Senaste besökare till profilen

945 profilvisningar
 1. Wow!
 2. Håller med!
 3. Jag är mot att AG IRC inte längre ses som en aktiv arbetsgrupp.
 4. Heja Skellefteå!
 5. Jättebra, tillagt!
 6. Superkul!
 7. DU: Internkommunikation Skriven av: Albin Westermark, Cecilia Hällstrand och Sam SchönbeckDen 16-11-20 Beskrivning och bakgrund Det händer jättemycket i förbundet vilket är fantastiskt - men dessvärre har flertalet personer i förbundsstyrelsen känt att ledamöterna blivit halvdant informerade om angelägenheter gällande FS som hanterats av de arvoderade. Relevant information har dröjt, eller först uppkommit när ärendet blivit publikt och hamnat på till exempel Facebook. Inbjudningar till arrangemang som är relevanta för vissa styrelseledamöters områden har inte kommit ut, utan istället hanterats och besökts av en arvoderad utan att personen ifråga heller blivit informerad i efterhand. Det är absolut inga problem med att en arvoderad tar på sig representationsuppdrag då det ligger i arbetsuppgiften, men det är viktigt att områdesansvariga tilldelas relevant information efter. Samtidigt har det skapats en tradition där viktig information i vissa fall kommuniceras ut via Facebook - en sida där saker dränks i allt annat brus och där det är väldigt svårt att leta fram tidigare information. Ett exempel på detta är uppdateringarna som går ut till distriktsstyrelserna varje vecka. Det har hänvisats till distriktsstyrelseuppdateringarna på Facebook när personer i styrelsen efterfrågat rapporter eller annat vad som hänt på förbundsnivå mellan mötena, och om man bortser att det är på Facebook så känns inte information tillräcklig. Det känns fortfarande som det händer, eller har hänt saker som vi inte vet - samt att det är stor chans att det finns information som endast är relevant för förbundsstyrelsen, och inte för distriktsstyrelserna. Även i de fall det inte hänt saker som vi inte vet om så är det fortfarande problematiskt att det förekommer sådana tankegångar. Problemen påverkar ledamöters beslutskraft samt minskar förtroendet för de arvoderade. Brister i information kan även leda till att vissa personer har ett övertag i beslutandet av frågor. Vi är flera som har påtalat dessa problem och det har gjorts individuella lösningar som har förbättrat mycket. Det är vi tacksamma för och vill lyfta. Samtidigt känner vi att vi vill diskutera hur kommunikationen ska flyta med hela styrelsen så alla har samma möjligheter och för att alla ska känna sig inkluderade och veta vad som gäller. Vi önskar en så enhetlig internkommunikation som möjligt. Frågor att diskutera Hur har styrelsen uppfattat informationsflödet över året? Hur kan förbundsstyrelsen förbättra sin internkommunikation? Vilka plattformar är okej för vilken information? Är det relevant med ett styrdokument som förtydligar hur informationsflödet inom styrelsen ska se ut? Hur ställer sig styrelsen till att rapporter ska bli norm, och utgå efter varje besökt arrangemang? Att förbundssekreteraren ska skicka ut generella rapporter varje/varannan vecka via mail till förbundsstyrelsen?
 8. På senaste distriktsslaget höll jag i ett knytkonferenspass angående distriktsfaddersystemet där distrikten fick tycka till. Detta måste tas i anspråk vid diskussion och beslutande av distriktsfaddersystemet. Ni hittar utvärderingen här: https://docs.google.com/document/d/1beprHBIqZ7SJ7Y13QOKCJF5C_sxbQh4415JOKJcclkY/edit# Kan du lägga till länken i det ursprungliga underlaget @Tjarls Metzmaa? Rent personligen anser jag att distriktsfaddersystemet borde förtydligas starkt, men inte att det ska skiftas över på en person (varesig arvoderad eller ideell). Detta av flera orsaker, som bland annat att många i förbundsstyrelsen får mindre kontakt med medlemmarna, att det är enklare att sprida ut arbetet och bättre att en person kan fokusera särskilt på sitt distrikt än att behöva ha 10 stycken andra i åtanke. Närheten till medlemmarna och distrikten är det som jag ser som det största problemet i slutändan, plus att det är kul och givande för fler i förbundsstyrelsen att resa ut på distriktsarrangemang och möten än bara de arvoderade. Visserligen går det att ha en arvoderad som är huvudsaklig kontakt men att man delegerar ut resor och liknande till resterande förbundsstyrelseledamöter, men då förlorar man den personliga kontakten - och den som då reser har mycket sämre koll på distriktet än om personen hade varit distriktsfadder från början. Den personliga kontakten värderades även av distrikten som tillfrågades på slaget. Distriktsfaddersystemet i sin helhet är ett bra verktyg för att distrikten att få en närmare kontakt med förbundsstyrelsen, att få hjälp och stöd med diverse frågor och för att visa att förbundsstyrelsen inte är en abstrakt grej som man är osäker på om de verkligen finns eller inte. Jag ser posten lite som en allt-i-allo.
 9. Jag yrkar att.. 1) ... se över möjligheterna att tillföra mer pins till pinsförordningen
 10. Rapport om syftesutredningen: https://docs.google.com/document/d/1jW31N1mJZbvhKLqZ2Df6G18EjKBUHa0d3vOR0OgszW0/edit
 11. Här läggs alla rapporter.
 12. Jag röstar för att vi inte har någon budget kommande verksamhetsår. I frihetens namn!