Jump to content

Jenin

Medlem
 • Content Count

  26
 • Joined

 • Last visited

About Jenin

 • Rank
  25+

Profile Information

 • Kön:
  Man
 • Ort:
  Stockholm

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Jag yrkar 1)... att de föreningar med ttv, Twitch eller facebook i namnet ej ska godkännas, då dessa namn är "varumärken starkt kopplade till annan organisation eller företag", vilket enligt Föreningsnamn 2018 inte tillåts.
 2. Jenin

  DU: Avdelningar

  Mina tankar. 1. (här pratar jag nästan bara om mer 'traditionella' föreningar, med 30 - 300 medlemmar snarare än om e-sportföreningar, för jag har inte jobbat så nära med dem) . Avdelningar är ett sätt att utveckla demokrati och flexibilitet i Sverokföreningar med stor bredd i sin verksamhet. Genom att bilda underavdelningar för olika ämnen, lajv eller liknande så blir det enklare att ge medlemmar ekonomiska medel och en ägandeskap över sin verksamhet. Utan avdelningar vore det också väldigt svårt att motivera varför exempelvis många föreningar med majoriteten medlemmar över 26 fortfarande är anslutna till ett ungdomsförbund. Det lär väl finnas siffror på det, men jag tror att vi har många ungdomsmedlemmar i de äldre verksamhetsgrenarna som inte blir bidragsberättigade därför att de inte är med i en ungdomsavdelning. Exempelvis QueerNördarna hade förra året 199 medlemmar, varav ca 50 var under 26. Bara 10 av dem var med i ungdomsavdelningen. Det är viktiga medlemmar för förbundet och distriktens bidrag. Vilket tar oss till problemen. Det är svårt att separera ungdomsavdelningar och huvudföreningen. Om man verkligen ska ha alla under 26 i avdelningar så måste informationen om detta ske samtidigt som de blir medlemmar, och det kan bli bökigt (särskilt om det är en del i anmälan till ett lajv eller annat arr). Det är också knepigt att hålla återkommande årsmöten, för det finns dels inga direkta krav på det i standardstadgarna för avdelningar, och ingen riktig tidsgräns. Jag har också sett få föreningar med aktiva avdelningsstyrelser. Allt detta går att komma förbi, men jag tror att det bidrar till att utvecklingen varit långsam. Det känns som en stor ökning av byråkratin, även om det inte behöver vara så farligt. Man behöver ändå en viss organisatorisk mogenhet och kunskap för att kunna använda avdelningar fullt ut, och kanske även för att förstå vad poängen är. En sista styrka med avdelningar. De kan verkligen fungera som en brygga mellan generationer. Inte minst med det nya bankdirektivet så ger de en möjlighet för 'paraplyföreningar' som samlar många ungdomsavdelningar och äldre avdelningar att ge support och service åt sina ungdomar. Det är lätt att få en grupp ungdomar att starta en avdelning, och sen helt enkelt ge dem pengarna de behöver till sin verksamhet vid behov. Då slipper de krångla med banker och konton mm. Detta kan också ge en större regional förankring och koppling mellan det som tidigare kanske skulle varit flera olika föreningar. 2. Jag tror vi behöver fler exempel på godkända stadgar för avdelningar. För avdelningar med olika struktur eller funktion. Exempelvis kan det finnas en stor vinst med att ha inskrivet i stadgarna att avdelningens årsmöte är kopplat till huvudföreningens årsmöte, så att det bara behöver skickas en kallelse. Eller att sätta namn på funktionärer eller uppdrag som stämmer bättre överens med verksamheten. Det är inte heller helt funktionellt att vi har samma demokratiska överbyggnad för ett av Keitas lag i en turnering som för en ungdomsavdelning i en förening med flera hundra medlemmar. Det borde gå att ha färdiga stadgar som stöttar avdelningen med syfte 'att främja ungdomars intressen inom huvudföreningen' eller liknande. Som jag skriver på 4. så tror jag också att vi behöver visa fler 'goda exempel' och 'paketlösningar' som vi vet har fungerat för föreningar. Överlag tror jag att vi behöver fler 'bulvanföreningar' med syfte att hjälpa folk göra arrangemang under deras paraply, så att de slipper själva starta förening. Med ett sånt upplägg brukar det vara ganska enkelt att styra så ungdomar genererar bidrag och får stöd. Plus att vi stärker Sverokandan och får starkare nätverk. 3. Jag har sett vinster med avdelningar i nästan alla verksamhetsgrenar jag försökt applicera det på. Jag skulle säga att de är enklare att göra 'snyggt' i föreningar med många naturliga grupperingar. Särskilt om de grupperna ofta har många ungdomar. Det är svårare att motivera poängen med en avdelning som ska göra samma sak som huvudföreningen, 'fast för ungdomar', än för en avdelning som är till för ett särskilt lajv eller liknande. Det känns som att avdelningar borde kunna vara ett av verktygen som verkligen kan knyta cosplay hobbyn till oss på bred front. Det finns ju många små grupper där som jobbar ganska löst sammansatt. Ifall de samlades i större föreningar med avdelningar, och som gav stöd åt deras material, resor eller liknande, så borde många tycka att det var intressant. Men det ställer en del krav på föreningen. (vad jag vet jobbar Svenska Cosplayföreningen inte på det viset, och det finns inte många andra liknande föreningar med nationella eller regionala ambitioner) 4. Jag tror att vi behöver mer informationsspridning. Det finns rätt mycket information om hur man börjar jobba med avdelningar, men de gånger jag gjort det så har man ofta behövt få mycket direkt från en kontaktperson på kansliet. Det tog mig ett par telefonsamtal att få överblick över exakt vilka de olika stegen i processen var (men egentligen är det väldigt enkelt. Så länge man inte vill skriva sina egna stadgar). Det är dock inte den statiska informationen som är det viktiga, utan snarare utbildning, folkbildning, nätverkande. Vi behöver ambassadörer som kan förklara varför det är en bra idé, och ge goda exempel på hur det fungerar och inte. Alltså inte bara beskrivningar av det mekaniska 'så här fungerar en avdelning' utan ännu mer om hur olika föreningar använt avdelningar för att utvecklas. Exempelvis att lyfta fram Östans Skuggor som har samlat en rad föreningar i Visby för att underlätta för alla inblandade, och som gör WisCon. QueerNördarna som använder avdelningar för att göra det enklare att starta queer and nerdy aktiviteter på fler orter. TÖS och NÖRD som samlar föreningarna i sin region. Lajv föreningar som har avdelningar för separata lajv grupper eller för ungdomarna, så att de kan subventionera de deltagarna. Som ny förening behöver man veta mer konkreta saker. 'hur löser vi att alla gör med i en avdelning?', 'hur gör ni för att hitta styrelser till avdelningarna?', 'hur organiserar ni årsmötena?' etc. Kanske till och med att distrikt eller andra engagerade startar upp några såna föreningar som exempel och mall.
 3. Km ju inte vara med i helgen, men här kommer några medskick. Jag missade ju diskussionen förra mötet också, så en del saker kanske berör det som ledde fram till det här förslaget. Vi har en rätt stor kompetens och kunskap i de regelbundna deltagarna i Riksmötet. Om det sker en alltför stor förändring i vilka som kan åka så tror jag att det kan bli en farlig förlust av erfarenhet och kunskap. Det är förstås viktigt att göra riksmötet mer representativt, men en stor vinst med det är också möjligheten för nya att lära sig av de som varit med ett tag (oavsett respektives ålder). Så förslag som kan innebära att en alltför stor omvälvning tror jag kan vara skadlig på kort sikt och riskera att göra övriga förändringar som pågår i förbundet svårare att förankra. Jag kan dock inte riktigt bedöma om det är en risk utifrån de liggande förslagen. Om de 87 platserna utifrån ålder innebär att alla de ska vara under 26 så kanske det gör det. Om det innebär att delegaterna måste följa Förbundets ålderskurva exakt och att platser blir tomma om ingen i rätt ålder kandiderar så blir det garanterat så. Om vi låter varje förening välja sina ombud så anser jag att vi bör se över möjligheten att öka antalet möjliga ombud. För ett system där vi ska sålla bland nominerade måste antingen vara väldigt likt systemet som vi redan använt eller bli mindre demokratiskt. Ökar vi antalet ombud tror jag att vi realistiskt kommer kunna låta nästan alla som anmäler sig åka (om mönstret av anmälningar / avanmälningar fortsätter som nu). Vi kan omöjligt låta alla föreningar skicka varsitt ombud, men troligen skulle vi kunna ackomodera alla som faktiskt vill. Ett exempel på organisation som jobbar så är Scouterna. De låter visserligen även sina kårer betala kostnaderna för ombuden, men varje kår har rätt att skicka ett antal ombud utifrån sitt medlemsantal. Om alla ombud åkte så skulle de ha nåt i stil med 2000 ombud på årsmötet (demokratijamboreen), men i praktiken tror jag det är 4-500. Många, men det är en organisation med mycket starkare koppling mellan medlemmarna och centralorganisation. Det är dock värt att säga att medelåldern där mig veterligen är betydligt högre än på våra riksmöten, något jag tror är en konsekvens av processen. Bara de största kårerna kan skicka många ombud, de som skickar ett eller två ombud skickar ofta någon lite äldre. Det tror jag skulle kunna speglas även i Sverok om vi jobbade på det viset. Slutligen så vill jag säga att om vi ska ha ett system där ett urval görs bland kandidater nominerade av våra föreningar så är det nuvarande det mest demokratiska. Det kan säkert göras enklare och smidigare, men grundprincipen håller. Svenska scoutförbundet hade tidigare ett system där representationen gick via distrikten. Distrikten stämmor valde ombud, och i de valen hade alla kårer i distriktet rösträtt. Det gjorde att riksstämman hamnade väldigt långt från medlemmen, och att det var mycket samma ansikten som återkom. Jag kommer inte kunna rösta, men där jag står nu skulle jag troligen rösta emot liggande inriktning, då jag tror att det innebär en minskad demokratisk påverkan även om nuvarande system kostar. Jag är nyfiken på vad för alternativ som finns för att göra nuvarande demokratiska struktur billigare att genomföra. (Jag har inte varit engagerad på risknivå inom scouterna, så de här Upplevelserna är väldigt mycket från ett nedifrånperspektiv. Jag kan ha fått felaktig information, men jag tycker att riskerna är relevanta oavsett.)
 4. Exempel på hur en plattform skulle kunna se ut och fungera: (från Proud and nerdys Facebooksida) "Inför Pridesommaren 2013 skrevs följande manifest: Än är det inte tryggt för alla att vara sig själv eller vara öppen med sin kärlek. Spel- och nördkulturen är i många fall heteronormativ, cisnormativ, sexistisk, homo- och transfientlig. Värderingar, uttryck och skällsord i dagligt tal och i onlinemiljöer bidrar till att hålla detta synsätt levande, vilket skapar en negativ miljö för spelare utanför normen. Delar av dagens spel- och nördkultur hålls på många plan tillbaka av gamla värderingar och normer. Marknadsföring, illustrationer, spelkaraktärers utrop och uttryck, samt hur kön och sexualitet framställs visar allt för ofta att det finns snedvriden bild där spelaren förutsätts vara en ung, heterosexuell cisman. Vi vill visa på mångfalden inom spel- och nördkulturen. Den mångfald som finns bland spelare och nördar är alltför ofta osynlig. Vi vill att den skall vara synlig både för arrangörer och speltillverkare men även för spelarna och nördarna själva. När mångfalden blir synlig blir det svårare att hålla fast vid den snedvridna bilden av vem spelaren är. Vi vill att alla ska känna sig välkomna alla arrangemang inom spel- och nördkultur. Arrangörer har ett ansvar och bör arbeta utifrån en tydlig värdegrund som både ledning, personal och volontärer är väl införstådda med. Diskriminerande eller kränkande behandling är oacceptabelt oavsett om den kommer från arrangörer, personal eller volontärer. Först när dessa är medvetna och själva vill motverka negativa normer kommer detta att kunna påverka deltagarna så att alla känner sig välkomna. Vi vill ha en onlinemiljö såväl som en fysisk miljö där alla kan vara sig själva. Arrangörer och föreningar bör jobba för ett mer välkomnande och inkluderande klimat på sina arrangemang. Diskriminering, kränkande behandling och sexism är oacceptabelt vare sig det sker i en fysisk miljö eller i en onlinemiljö. Vi vill se en ökad mångfald bland spelkaraktärer. Fler karaktärer med olika ursprung och livssituation är något vi tror kan utveckla spelkulturen. Det ger möjligheter till ett större karaktärsdjup och gör det möjligt även för spelare utanför normen att känna igen sig i karaktärerna de spelar och möter. Vi vill att spel, tillbehör och kringprodukter skall marknadsföras på ett relevant sätt. Det finns spelare och nördar i alla olika former och sexistisk reklam osynliggör samt utesluter alla som faller utanför normen. Att undvika reklam som uppenbart bara vänder sig till en målgrupp är ett exempel på relevant marknadsföring. Vi som arrangerar aktiviteter kopplade till Nörd på Pride vill ha en spel- och nördkultur där ovanstående punkter är verklighet. Vi hoppas ni vill detsamma och att ni vill gå med oss under parollen Proud And Nerdy i paraden"
 5. DU: Politisk platform Proud and Nerdy Skriven av: Erland Nylund Den 2018-03-12 https://docs.google.com/document/d/1xRCL84Ugx6wZwVIxBiulylkFkrTf_hRxxAYUjTy_N74/ Beskrivning och bakgrund Sverok har sedan ett antal år drivit konceptet Proud and Nerdy på olika pridefestivaler runt om i landet. Proud and Nerdy syftar till att belysa och förbättra situationen för hbtq personer i spelhobbyn, och få fler att känna sig välkomna som medlemmar i Sverok. En av mina ambitioner med proud and nerdy 2018 är att belysa konkreta steg som spelhobbyn och spelindustrin kan ta för att bli mer på HBTQ personers villkor. För att göra det enklare för arrangörer att prata om konkreta problem och lösningar skulle en väg framåt kunna vara att göra en politisk plattform för Proud and Nerdy. Den skulle kunna vara formell eller informell, tillfällig eller långsiktig. Med diskussionen hoppas jag att vi ska kunna reda ut inom vilka ramar en sådan politisk plattform skulle kunna upprättas, och vem som ska ha ägandeskapet för den. Jag vill också få input angående vilka frågor förbundsstyrelsen tycker är viktiga att Sverok belyser på Proud and Nerdy, och om det ska finnas några begränsningar i vad som lyfts fram. Analys Sverok har redan en politisk plattform (“Politiska Ställningstaganden 2016” https://infobank.sverok.se/styrdokument/politisk-plattform-2016/ ), som fokuserar på ungdoms - och civilsamhällesfrågor. Min bedömning är dock att det skulle vara till stor hjälp för Proud and Nerdy-arrangörer ifall vi hade en kortare lista på lösningar och problem som vi vill belysa. Min avsikt som ansvarig för Proud and Nerdy är att sammanställa en sådan i samråd med olika förbundsaktiva inför och under kickoffen 14-15 april. Jag är dock inte säker på att en sådan lista skulle behöva ha officiell status som styrdokument, eller behöva införlivas i det existerande dokumentet. Dokumentet skulle med fördel kunna ägas av Proud and Nerdy-nätverket, så att HBTQ-personer själva får sätta agendan. Frågor att diskutera Bör förbundsstyrelsen vara de som tar beslut om vilka punkter som ska stå på en lista över prioriterade politiska frågor under Proud and Nerdy 2018? I så fall, ska listan vara ett eget styrdokument eller införlivas i existerande “Politiska Ställningstaganden 2016”? Kanske som en del av en projektspecifikation eller -plan som läggs fram till FS? Vilka frågor föreslår ni att vi tar upp i en sån lista? Finns det någrabegränsningar för vad som bör tas upp i en sånlista?
 6. Jenin

  Lever distriktet?

  Hej Salle! Det stämmer att hemsida och forum varit inaktivt det senaste året, i stället har vi prioriterat att sända ut löpande information via vårt nyhetsbrev och vår facebooksida. Det beror på att antalet besökare både på hemsida och forum varit väldigt lågt, och antalet medlemmar som nås med samma material är mångdubbelt större när vi använder dessa andra kontaktvägar. Självklart är det delvis låg aktivitet på grund av att vi inte lägger upp material, men forum och hemsidor är också mindre effektiva i dagens mediabrus. Resultatet i förhållande till insatsen är helt enkelt större när vi använder mail och sociala medier, så när vi har behövt prioritera vår tid är det dessa som kommit först. Det pågår ett arbete med att göra hemsidan mer representativ och aktuell, ifall fler vill vara delaktiga i det är de varmt välkomna! Om en inte gillar vår facebooksida eller är registrerad som kontaktperson för en medlemsförening förstår jag dock ifall det ser ut som att det inte händer så mycket i distriktet. Årsmöteshandlingarna och informationen kring årsmötet brukar alltid läggas upp på hemsidan, att det inte skett är en uppenbar miss. Det kommer att åtgärdas inom kort.
 7. Åh, så spännande! Illa om vi har varit svåra att få tag på. Dagtid är oftast det bästa att försöka kontakta Caroline Brorson, vår föreningskonsulent (076 - 019 42 54) . Er idé låter helt i linje med den typ av saker vi tänkt satsa på i år. Besök och/eller möte låter högst aktuellt. Jag tar upp detta i styrelsen, vi återkommer inom kort =)
 8. Jenin

  Nybörjare

  Baserad i stockholm finns också Granlandskampanjen, med ett liknande fokus, men med ännu mindre fantasyinslag. Kampanjen har en uttömmande fiktion som beskriver världen den utspelar sig i, men saknar helt inslag som andra raser, magi eller liknande. Religion är en väldigt viktig del av spelet i kampanjen. För tillfället har vi ett flertal lajv på gång, men inga datum är spikade. För information om kampanjen och spelvärlden kan man besöka www.granland.se där information om framtida lajv kommer att postas löpande. På temat high-fantasylajv finns även Thulekampanjen, som är intressanta just nu då de arrangerar ett lajv i april, Draksådd: http://thulekampanjen.se/draksadd/ och https://www.facebook.com/events/1343630 ... 6/?fref=ts Det är en kampanj med mycket mer av de klassiska fantasyinslagen, och det specifika lajvet lär vara ett spännande sätt att lära känna världen. Det kan dock hända att det är en ganska hög kravnivå på utrustningen för nybörjare, men om man hör sig för och ber om hjälp är det inte omöjligt att man kan låna ihop en del och få hjälp med mycket annat. Hoppas ni hittar in i Lajvsverige, det finns så väldigt mycket roligt att uppleva här!
 9. Senast 2010 arrangerades lajvet Granland 2 på härskarringens område, men jag har i varje fall inte hört om något lajv på området sedan dess. Angående lajv under det kommande året beror det ju mycket på genre. Jag är inne i krigslajvs- och fantasysvängen och där måste jag rekommendera Krigshjärtakampanjen som har ett flertal lajv under året.
×
×
 • Create New...