Jump to content

Tjarls Metzmaa

Medlem
 • Content Count

  452
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  108

Reputation Activity

 1. Thanks
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Cecilia Hällstrand in BU: Kommunikationskanaler 2011   
  BU: Kommunikationskanaler 2011
  Skriven av: Tjarls Metzmaa 
  Den 17-12-04
  Bakgrund till beslutsunderlaget
  För det första så är detta styrdokument hopplöst utdaterat. Det finns otroligt många saker som inte stämmer överens med verkligheten.
  Dokumentet är operativt av sin karaktär, eftersom att det listar aktuella kommunikationskanaler och hur de används snarare än att fatta vägledande principiella beslut. Därför är det inte heller rimligt att styrelsen äger och utvecklar detta dokument, utan detta bör vara kansliets uppgift. Särskilt eftersom att de redan idag självständigt förvaltar allt inom området utom detta dokument.  
  Underlag
  https://docs.google.com/document/d/1mr4JvG1qiBtL6F2l-5v4ysVUyeIkm8BcJ03z-9GMj9M/edit?usp=sharing
  Förslag till beslut
  Vi yrkar…
  1) ...att vi avskriver "Kommunikationskanaler 2011" och inte längre anser det vara ett aktivt styrdokument.
  2) ...att vi uppdrar åt kansliet att självständigt förvalta och upprätthålla motsvarade "Kommunikationskanaler 2011" som ett kanslidokument
 2. Haha
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Cecilia Hällstrand in BU: Personliga utlägg och ersättning 2017   
  BU: Personliga utlägg och ersättning 2017
  Skriven av: Tjarls Metzmaa
  Den 17-12-04
  Bakgrund till beslutsunderlaget
  Detta styrdokument var i grunden väl genomarbetat och således har väldigt få förändringar skett. Den huvudsakliga motiovationen bakom uppdateringen är att summorna kring mat vid representation inte längre var skäliga. 90 kr för en lunch inklusive dryck är helt enkelt svårt att leva upp till. 
  Följande förändringar har skett
  Syfte högst upp Policy utbytt mot styrdokument Under "Vad kan jag få ersättning för" Summorna under "mat" har uppdaterats Under "Alkohol" och "Kringutrustning för IT" har hänvisningar ersatt skriven text. Detta eftersom att allt endast ska regleras på ett ställe för att undvika motsägningar olika styrdokument emellan.  Under "Representation" har Level up försvunnit Under "Utbildningsmateriel och kurser" har ett beslut som tidigare låg på förbundsstyrelsenivå skrivits om till förbundssekreterare. En bedömning jag gjort utifrån Styrdokument för delegation samt styrdokument för förvaltningsorganisationen. Underlag
  Förslag till nytt styrdokument finns länkat. Det styrdokument det är tänkt att ersätta finns länkat i sidhuvudet.
  https://docs.google.com/document/d/1VBqW6cfC5thn6HdgQbPXMdn_aSJQcEHgNCOmQll4o38/edit?usp=sharing 
  Förslag till beslut
  Jag yrkar…
  1) ...att förbundsstyrelsen fastställer "Personliga utlägg och ersättning 2017" som en ersättning för "Personliga utlägg och ersättning 2012"
 3. Thanks
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Albin Westermark in BU: Personliga utlägg och ersättning 2017   
  BU: Personliga utlägg och ersättning 2017
  Skriven av: Tjarls Metzmaa
  Den 17-12-04
  Bakgrund till beslutsunderlaget
  Detta styrdokument var i grunden väl genomarbetat och således har väldigt få förändringar skett. Den huvudsakliga motiovationen bakom uppdateringen är att summorna kring mat vid representation inte längre var skäliga. 90 kr för en lunch inklusive dryck är helt enkelt svårt att leva upp till. 
  Följande förändringar har skett
  Syfte högst upp Policy utbytt mot styrdokument Under "Vad kan jag få ersättning för" Summorna under "mat" har uppdaterats Under "Alkohol" och "Kringutrustning för IT" har hänvisningar ersatt skriven text. Detta eftersom att allt endast ska regleras på ett ställe för att undvika motsägningar olika styrdokument emellan.  Under "Representation" har Level up försvunnit Under "Utbildningsmateriel och kurser" har ett beslut som tidigare låg på förbundsstyrelsenivå skrivits om till förbundssekreterare. En bedömning jag gjort utifrån Styrdokument för delegation samt styrdokument för förvaltningsorganisationen. Underlag
  Förslag till nytt styrdokument finns länkat. Det styrdokument det är tänkt att ersätta finns länkat i sidhuvudet.
  https://docs.google.com/document/d/1VBqW6cfC5thn6HdgQbPXMdn_aSJQcEHgNCOmQll4o38/edit?usp=sharing 
  Förslag till beslut
  Jag yrkar…
  1) ...att förbundsstyrelsen fastställer "Personliga utlägg och ersättning 2017" som en ersättning för "Personliga utlägg och ersättning 2012"
 4. Thanks
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Oliver Sundström in BU: Gammelmodiga stadgar   
  BU: Gammelmodiga stadgar
  Skriven av: Tjarls Metzmaa
  Den 17-11-25
  Bakgrund till beslutsunderlaget
  Under Riksmötet väcktes frågan om att göra en redaktionell ändring i en av stadgekommentarerna. Detta så att vi lämnar gamla och krångliga sätt att benämna tredje person bakom oss. Detta för att vara mer inkluderande, men också effektiva. Stadgar ska vara så korta som de kan vara. 
  Underlag
  Stadgekommentaren i fråga: "Med “anställd” i § 41 och § 55 menas anställd i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att han eller hon ej är valbar till riksmötesombud."
  Stadgarna i sin helhet: http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/
  Förslag till beslut
  Jag yrkar…
  1) ...att förbundsstyrelsen gör den redaktionella ändringen så att stadgekommentar 2 istället lyder: "Med “anställd” i § 55 menas anställda i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att de ej är valbara till riksmötesombud."
 5. Confused
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Albin Westermark in BU: Gammelmodiga stadgar   
  BU: Gammelmodiga stadgar
  Skriven av: Tjarls Metzmaa
  Den 17-11-25
  Bakgrund till beslutsunderlaget
  Under Riksmötet väcktes frågan om att göra en redaktionell ändring i en av stadgekommentarerna. Detta så att vi lämnar gamla och krångliga sätt att benämna tredje person bakom oss. Detta för att vara mer inkluderande, men också effektiva. Stadgar ska vara så korta som de kan vara. 
  Underlag
  Stadgekommentaren i fråga: "Med “anställd” i § 41 och § 55 menas anställd i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att han eller hon ej är valbar till riksmötesombud."
  Stadgarna i sin helhet: http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/
  Förslag till beslut
  Jag yrkar…
  1) ...att förbundsstyrelsen gör den redaktionella ändringen så att stadgekommentar 2 istället lyder: "Med “anställd” i § 55 menas anställda i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att de ej är valbara till riksmötesombud."
 6. Thanks
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Erik Larsson in BU: Gammelmodiga stadgar   
  BU: Gammelmodiga stadgar
  Skriven av: Tjarls Metzmaa
  Den 17-11-25
  Bakgrund till beslutsunderlaget
  Under Riksmötet väcktes frågan om att göra en redaktionell ändring i en av stadgekommentarerna. Detta så att vi lämnar gamla och krångliga sätt att benämna tredje person bakom oss. Detta för att vara mer inkluderande, men också effektiva. Stadgar ska vara så korta som de kan vara. 
  Underlag
  Stadgekommentaren i fråga: "Med “anställd” i § 41 och § 55 menas anställd i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att han eller hon ej är valbar till riksmötesombud."
  Stadgarna i sin helhet: http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/
  Förslag till beslut
  Jag yrkar…
  1) ...att förbundsstyrelsen gör den redaktionella ändringen så att stadgekommentar 2 istället lyder: "Med “anställd” i § 55 menas anställda i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att de ej är valbara till riksmötesombud."
 7. Sad
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Erik Larsson in BU: Fastställande av medlemssiffror för 2016   
  BU: Fastställande av medlemssiffror för 2016
  Skriven av: Tjarls Metzmaa
  Den: 17-12-01
  Bakgrund
  Varje år fastställer förbundsstyrelsen medlemsantalet för föregående år eftersom att innevarande års siffror kommer att vara färdigrapporterade som tidigast i vår. I praktiken blir de först helt färdiga i samband med att vi skickar in statsbidragsansökan till MUCF den 1 september. Det är det medlemsantal som senast fastslogs som används som förbundets officiella medlemssiffror i all kommunikation.  
  Definition
  Följande används som definition för våra medlemssiffror
  Det officiella föreningsantalet i Sverok för ett visst år räknas ut som det antal föreningar som har rösträtt i valet av ombud till Riksmötet, dvs alla som rapporterat minst tre medlemmar till Sverok. Övriga föreningar räknas inte. Föreningsantalet ska avrundas till närmaste 100-tal.
  Det officiella medlemsantalet i Sverok för ett visst år är det godkända medlemsantalet i dessa föreningar. Avdelningars medlemmar räknas dock inte. Medlemsantalet ska avrundas till närmaste 1000-tal.
  Mätningar
  Mätning enligt definition på föreningsantal ger antalet 3 700 st.
  Mätning enligt definition på medlemsantal ger antalet 90 000 st.
  Förslag till beslut
  Jag yrkar...
  1) ...att fastställa det officiella föreningsantalet för 2016 till 3 700 föreningar.
  2) ...att fastställa det officiella medlemsantalet för 2016 till 90 000 medlemmar.
 8. Haha
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Albin Westermark in Rapporter   
  Kunskapens väktare är nu 3, inte 2. Kampen mot okunskapen kan förstås drivas ännu effektivare nu när ökat vår skara med 50 %!
  Förstås bifogas även det traditionsenliga edsvärandet till styrelsen: https://drive.google.com/file/d/1Kfb2ot_MWaB-AqzO6kHGkmL7vtdO7x6s/view?usp=sharing 
 9. Sad
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Albin Westermark in BU: Fastställande av medlemssiffror för 2016   
  BU: Fastställande av medlemssiffror för 2016
  Skriven av: Tjarls Metzmaa
  Den: 17-12-01
  Bakgrund
  Varje år fastställer förbundsstyrelsen medlemsantalet för föregående år eftersom att innevarande års siffror kommer att vara färdigrapporterade som tidigast i vår. I praktiken blir de först helt färdiga i samband med att vi skickar in statsbidragsansökan till MUCF den 1 september. Det är det medlemsantal som senast fastslogs som används som förbundets officiella medlemssiffror i all kommunikation.  
  Definition
  Följande används som definition för våra medlemssiffror
  Det officiella föreningsantalet i Sverok för ett visst år räknas ut som det antal föreningar som har rösträtt i valet av ombud till Riksmötet, dvs alla som rapporterat minst tre medlemmar till Sverok. Övriga föreningar räknas inte. Föreningsantalet ska avrundas till närmaste 100-tal.
  Det officiella medlemsantalet i Sverok för ett visst år är det godkända medlemsantalet i dessa föreningar. Avdelningars medlemmar räknas dock inte. Medlemsantalet ska avrundas till närmaste 1000-tal.
  Mätningar
  Mätning enligt definition på föreningsantal ger antalet 3 700 st.
  Mätning enligt definition på medlemsantal ger antalet 90 000 st.
  Förslag till beslut
  Jag yrkar...
  1) ...att fastställa det officiella föreningsantalet för 2016 till 3 700 föreningar.
  2) ...att fastställa det officiella medlemsantalet för 2016 till 90 000 medlemmar.
 10. Like
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Albin Westermark in BU: Alkohol, tobak och narkotika 2017   
  BU: Alkohol, tobak och narkotika 2017
  Skriven av: Tjarls Metzmaa
  Den 17-12-04
  Bakgrund till beslutsunderlaget
  Generellt sett har väldigt lite förändrats innehållsmässigt. Den största förändringen har skett på formen där rubriker har lagts till för att harmonisera med övriga styrdokument, samt att viss information som varit dubbel har bakats ihop eller skrivits om så att den inte behöver finnas på flera ställen. Exempelvis har hela passagen som handlade om ett tolkningstillägg om alkohol istället skrivits in under rubriken alkohol. Samt att en bit som fanns i den inledande texten också har skrivits in där. Allt för att det ska vara färre ställen att titta på för att få samma information. Totalt är styrdokumentet en halv A4 kortare, trots att det innehåller fler rubriker. 
  Två saker har däremot förändrats innehållsmässigt som är av betydande karaktär:
  1. Skrivningar om 3,5 % alkohol har försvunnit helt och hållet för att ersättas av att det max är 2,25 % alkohol som gäller i alla lägen. Min bedömning är att det är lättare att alltid, oavsett ålder ha en volym att utgå ifrån. 
  2. Vape/e-cigarett har skrivits in. Detta i kontexten att det inte får användas inomhus i Sveroksammanhang.
  I samband med omskrivningen har också vissa mindre förändringar skett, så som att det tidigare stod att styrdokumentet inte gäller föreningar och distrikt. Nu står det att det inte gäller dem, men att de uppmuntras att ha en liknande hållning som förbundet. 
  Underlag
  Förslag till nytt styrdokument finns länkat. Det styrdokument det är tänkt att ersätta finns länkat i sidhuvudet.
  https://docs.google.com/document/d/1pD5DDlf-PEoE6O80yz-7oMxfespvzqQCRQ2Dcr8mWBk/edit?usp=sharing 
  Förslag till beslut
  Jag yrkar…
  1) ...att förbundsstyrelsen fastställer "Styrdokument för Alkohol, tobak och narkotika 2017" som en ersättning för "Styrdokument för Alkohol, tobak och narkotika 2012"
 11. Confused
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Albin Westermark in BU: Kommunikationskanaler 2011   
  BU: Kommunikationskanaler 2011
  Skriven av: Tjarls Metzmaa 
  Den 17-12-04
  Bakgrund till beslutsunderlaget
  För det första så är detta styrdokument hopplöst utdaterat. Det finns otroligt många saker som inte stämmer överens med verkligheten.
  Dokumentet är operativt av sin karaktär, eftersom att det listar aktuella kommunikationskanaler och hur de används snarare än att fatta vägledande principiella beslut. Därför är det inte heller rimligt att styrelsen äger och utvecklar detta dokument, utan detta bör vara kansliets uppgift. Särskilt eftersom att de redan idag självständigt förvaltar allt inom området utom detta dokument.  
  Underlag
  https://docs.google.com/document/d/1mr4JvG1qiBtL6F2l-5v4ysVUyeIkm8BcJ03z-9GMj9M/edit?usp=sharing
  Förslag till beslut
  Vi yrkar…
  1) ...att vi avskriver "Kommunikationskanaler 2011" och inte längre anser det vara ett aktivt styrdokument.
  2) ...att vi uppdrar åt kansliet att självständigt förvalta och upprätthålla motsvarade "Kommunikationskanaler 2011" som ett kanslidokument
 12. Like
  Tjarls Metzmaa reacted to HelenaG in Facebook - sida vs grupp   
  Sådär, nu har vi blivit med grupp! 

  Svealands facebook-grupp
  Vi skapade den sent igår så vi har inte riktigt fått ordning på alla texter än.
 13. Like
  Tjarls Metzmaa reacted to Adam Jonsson in Att hitta lajv 2018->   
  Jag har lajvat i över ett decennium (någonstans slutar man ändå att räkna åren) och har under denna tid sett hobbyn utvecklas. Oftast har utvecklingen lett till det bättre, men de senaste 5 åren har det pågått en allt snabbare regression.

  Lajvforumen har stendött allihopa. Många av de gamla lajvkalendrarna (bl.a. lajvnorr) har gått i graven, lajven annonseras inte längre öppet, föreningarna har ouppdaterade hemsidor och hänvisar oftast bara lite slentrianmässigt till någon typ av sluten facebooksida. Lajv som finns annonserade på kalendrar och med fräscha hemsidor tycks ändå kräva att deltagaren har en facebookanvändare för "att knyta kontakter mellan karaktärer och få information från arrangörer". Vad tusan är det som händer?

  Ibland har jag försökt få ut svar ur olika föreningar då deras stadgar och policydokument ofta innehåller stycken om att upprätthålla och underhålla forum, vilket sedan ignoreras. Dagens styrelser tycks vara av åsikten att stadgar inte är någonting att förhålla sig till och att det bara är jobbigt att svara på mail. "Kan vi inte ta detta över chatten istället" kan de säga utan att i sin tur hänvisa till vad för chatt de menar.

  Tillgängligheten har försvunnit, lajvgrupperna sluter sig och det går inte längre att hålla sig uppdaterad om vad som händer i hobbyn. Jag försökte för sakens skull skapa mig en FB-användare för att få tillgång till lajvgrupperna på Facebook, men detta går ju inte heller då den användare jag skapade istället avvisades då den upplevdes som falsk eller någonting eftersom att jag inte fyllt den med personlig information eller sålt ut halva min umgängeskrets.

  Vad gällande mina övriga hobbys så finns det fortfarande fullt av levande och aktiva forum, den absoluta majoriteten av dem har dessutom ökat i antal aktiva medlemmar de senaste 5 åren. Figurspel, airsoft, cosplay, brädspel, etc. etc. alla har dom fungerande forum. Vad är det för fel på lajvhobbyn? Vill arrangörer inte längre finnas tillgängliga för största möjliga antal?
 14. Thanks
  Tjarls Metzmaa reacted to Adam Jonsson in Hmm...   
  Reglerna säger att deltagare (och ledare) måste vara 13 år eller äldre, och jag tror att det gäller oavsett vilket studieförbund man tillhör/använder.

  Här har du en länk till studiefrämjandets regler: http://www.studieframjandet.se/Mojligheter-hos-oss/Starta-en-studiecirkel/Regler-for-studiecirklar/
 15. Like
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Alexander Hallberg in BU: Gammelmodiga stadgar   
  BU: Gammelmodiga stadgar
  Skriven av: Tjarls Metzmaa
  Den 17-11-25
  Bakgrund till beslutsunderlaget
  Under Riksmötet väcktes frågan om att göra en redaktionell ändring i en av stadgekommentarerna. Detta så att vi lämnar gamla och krångliga sätt att benämna tredje person bakom oss. Detta för att vara mer inkluderande, men också effektiva. Stadgar ska vara så korta som de kan vara. 
  Underlag
  Stadgekommentaren i fråga: "Med “anställd” i § 41 och § 55 menas anställd i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att han eller hon ej är valbar till riksmötesombud."
  Stadgarna i sin helhet: http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/
  Förslag till beslut
  Jag yrkar…
  1) ...att förbundsstyrelsen gör den redaktionella ändringen så att stadgekommentar 2 istället lyder: "Med “anställd” i § 55 menas anställda i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att de ej är valbara till riksmötesombud."
 16. Like
  Tjarls Metzmaa reacted to Alphaspel in Black Friday-rea hos Alphaspel 24-26:e november   
  24-26 november är det Black Friday hos Alphaspel! Ett litet urval av godsaker till riktigt bra priser.
  Gäller hela helgen och så långt lagret räcker. Observera att rea-ordrar inte får innehålla artiklar som inte finns i lager.
  https://alphaspel.se/2524-black-friday/
 17. Like
  Tjarls Metzmaa reacted to HelenaG in Motioner till årsmötet 2017   
  Jag vet inte om du höll dig uppdaterad med hur det gick på mötet men det var ett väldigt bra möte om än extremt långt.
  En ny styrelse kom på plats enligt valberedningens förslag. Vissa av motionerna röstades igenom och andra inte. Vissa motioner flyttades till nästa år för att inte belasta styrelsen mer än vad som kan hanteras på ett år. Det fanns även mycket som inte stod med i motionerna som var tvungen att fixas för att distriktet skulle fungera. Till exempel så finns extremt lite filer/papper sparade från de senaste åren. Vi lyckades leta reda på runt 10 digitala filer (har inte gått igenom alla pärmar i lokalen än så vet inte exakt vilka fysiska papper som finns), det mesta av de filerna är protokoll eller ansökningar som har kommit in. Tyvärr så har distriktet inte fungerat så bra på flera år.
  Nu har vi runt 50-60 dokument sparade i en google drive som är designad för en så smidig överlämnad som möjligt. Styrelsen har jobbat hela sommaren med att skriva ner och ta fram styrdokument, rutiner, checklista för en ny styrelse att bocka av, leta upp alla inlogg, uppdatera hemsidan, göra nya bidragsblanketter för de gamla var utdaterade, etc. Vi har också anställt en föreningskonsulent som jobbar 20% med distriktsfrågor. Styrelsen har även lyckats få igång arbetet runt Proud and Nerdy i år, och mycket mer.  2017 har blivit lite av Svealands nystart och vi ska absolut tacka Simon och Åb för det arbete de la ner innan årsmötet. Det sparade oss mycket huvudvärk och vi hade utan det kanske bara kommit hälften så långt i det arbete håller på med nu eftersom de första månaderna hade gått åt till att bara gå igenom gamla dokument och ekonomi. De gjorde ett otroligt grundläggande arbete som gav oss en kalasfin början att jobba vidare på.
  Nu börjar vi snart planera nästa årsmöte som inte kommer ligga i slutet på maj utan ganska tidigt nästa år så styrelsen 2018 får en riktigt bra start.  
 18. Like
  Tjarls Metzmaa reacted to Thoranekh in Vi söker fler spelare i Örebro!   
  Visst, Har frågat om jag får vara med.
   
 19. Like
  Tjarls Metzmaa reacted to Oliver Sundström in OSCON XII   
  Nu till helgen (4-6 November 2017) är det dags för den tolfte upplagan Oscon i Osby. Så om någon skulle hitta till forumet och råkar känna att YIKES jag hänger ju i dessa krokarna så kan man komma förbi och lira brädspel, lana och bara hänga och umgås med fellow gamers.
  Man hittar oss på www.oscon.nu
 20. Thanks
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Thoranekh in Vi söker fler spelare i Örebro!   
  Vad skoj! 

  Ett tips är också att skriva i denna fbgrupp för att nå fler
  https://www.facebook.com/groups/545924888828030/
 21. Like
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Oliver Sundström in Söker brädspelssällskap   
  Har du kollat med Sverok Skåne och på www.spelkartan.se?
 22. Like
  Tjarls Metzmaa reacted to mordoten in GubbCon 2017   
  Figurspel är fokus, där spelar vi med gubbar. Därav GubbCon.
 23. Like
  Tjarls Metzmaa reacted in BayCON - Västerviks spelkonvent   
  Västerviks Brädspelsförening arrangerar BayCON för tredje gången!

  Häng med och spela brädspel så tärningarna glöder, rollspela skägget av Gandalf, utkämpa episka rymdstrider i en galax långt, långt, borta, duellera med Nicol Bolas i Magic the Gathering och fånga världens bästa Pokémon!
  Har vi berättat att vi har en egen Stormtrooper?
  Vi börjar med lite "FörBayCON" på Västerviks Stadsbibliotek 28/10 och 1/11.
  Där blandar vi grymma spel och samtal om den växande spelhobbyn med en superfräsig PokéWalk i ett Pokémontätt centrum.
  Spelfesten fortsätter 4-5/11 i föreningshuset Bruket där vi kör två fullmatade dagar med brädspel, rollspel, figurspel, kortspel, Magic, tävlingar och massa annat kul.
  För mer information - hitta oss på Facebook eller surfa in på www.spelhobby.se - där kommer mer information.
  Game on!
  Fredrik, ordförande Västerviks Brädspelsförening
 24. Like
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Albin Westermark in Rapporter   
  Rapport: Kunskapens första Väktare svär eden
  https://docs.google.com/document/d/1kw-nsn6JaxZ1LPL6-oJxvoKyv-1147WI60CWAqinDEc/edit?usp=sharing
 25. Like
  Tjarls Metzmaa got a reaction from Albin Westermark in Rapporter   
  Svar från Studiefrämjandet angående skrivelse om årsmötet 2017
  https://docs.google.com/document/d/1oSd3dHDXkbsopYGkSl8sbaJouoUP85biOWmoQP5ybHM/edit?usp=sharing
×
×
 • Create New...