Tjarls Metzmaa

Medlem
 • Innehåll Antal

  418
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  95

Allt postat av Tjarls Metzmaa

 1. Självklart kan du starta en förening för Machi Koro! Så fort du hittat dina två själsfränder och någon som kan tänka sig vara revisor är det bara surfa iväg till http://starta.sverok.se
 2. Rapport om validering Skriven av: Cecilia Hällstrand 2017-10-15 https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1wRtcd5IBMKmdA30OSseSaO40wF36eQkXqRwSufq93R4/edit?usp=sharing
 3. Här läggs alla rapporter
 4. Jag yrkar... 1) ...att stryka "Aktiviteten präglas av deltagarkultur." ur dokumentet och ändra "...uppfyller minst fyra av följande kriterier" till "uppfyller minst tre av följande kriterier"
 5. Förlåt för sent underlag! Glömde det. Mer detaljerat underlag finns att beskåda på styrelsens interna forum
 6. BU: Budget 2017 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-10-13 Budgeten https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS2dfnXbL7731DA0Fyjp4Ed-AbyTu627eDp6hj5YF1-gBvQWfT1YUlf2jdOiQm4tWBIrn6zcSsVt16E/pubhtml?gid=188577476&single=true Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen fastställer budgetförslaget till Riksmötet 2017
 7. Besöksrapport: SLAG https://docs.google.com/document/d/1iow3uJL-c1xNIgIafa_aNuJDPY6Z6ndepzI4-wR-eUk/edit?usp=sharing
 8. Rapport: Kunskapens första Väktare svär eden https://docs.google.com/document/d/1kw-nsn6JaxZ1LPL6-oJxvoKyv-1147WI60CWAqinDEc/edit?usp=sharing
 9. BU: Motion om stadgeändring av §41 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-10-07 Motionen Sverok har länge upprätthållit en viss separation mellan det verkställande kansliet och den förtroendevalda och medlemsstyrda delen av förbundet. Det är viktigt att upprätthålla balansen mellan de två. De förtroendevalda får sitt uppdrag från medlemmarna och kansliet får sina uppdrag från de förtroendevalda. Kansliet kan lämna önskemål och förslag, men då ska dessa gå genom de förtroendevalda, inte direkt till Riksmötet. Paragraf 41 i stadgarna är ett brott mot denna tradition och organisationsstruktur, eftersom att denna medger anställd personal möjlighet till samma maktutövande som ett ombud, bortsett rösträtten. Därför anser vi att denna bör ändras. Nuvarande lydelse: “§41 Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet har närvarorätt, yttranderätt och rätt att ställa förslag på riksmötet” Förbundsstyrelsen yrkar… ...att paragraf 41 ändras till: “§41 Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet har närvarorätt” Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen fastställer motionen till Riksmötet 2017
 10. BU: Ekonomisk Rapport 2017 Skriven av: Johan Groth, Tjarls Metzmaa Den 17-10-07 Underlag https://docs.google.com/document/d/1U9Fqlo-yCboN_r1NFtQZOEzxGV8vhw8_IZcTDfBlAVQ/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar... 1)... att vi fastslår den ekonomiska rapporten 2017 enligt förslaget under rubriken "Underlag"
 11. BU: Verksamhetsrapport 2017 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-10-07 Beskrivning och bakgrund Varje år lägger vi fram en verksamhetsrapport till årsmötet som beskriver lite drygt halva året. Underlag https://docs.google.com/document/d/1Bg8pesAM_RCP2S8t6dCxb4tdP9-wDGOh0tUv72-0SXM/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrelsen fastslår verksamhetsrapporten 2017 och lägger till den i Riksmöteshandlingarna
 12. Svar från Studiefrämjandet angående skrivelse om årsmötet 2017 https://docs.google.com/document/d/1oSd3dHDXkbsopYGkSl8sbaJouoUP85biOWmoQP5ybHM/edit?usp=sharing
 13. Sverok och Wrestling. Skriven av Andreas Hallqvist. "TLDR aka Executive Summary av rapporten: Det funkar inte organisatoriskt att få in wrestlingföreningarna i Sverok. Det finns mer skepsis från andra grenar mot wrestlingfans än vice versa. Det skulle kunna vara värt att jobba tillsammans för att utveckla barnshowerna. https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAQmpEYlQ2VUVHM28/view?usp=sharing "
 14. Om du inte får napp kan du alltid kolla på www.spelkartan.se för att hitta föreningar i området
 15. (Punkten bordlades förra mötet)
 16. BU: Styrdokument för Ungdomsföreningsbidrag Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-18 Beskrivning och bakgrund Traditionellt sett har våra bidrag varit reglerade i form av styrdokument, alla utom ett; Ungdomsföreningsbidraget. Detta trots att det är vårt mest reglerade bidrag. Det var när jag satt och flyttade över text till den nya webben som jag insåg det stora problemet i hur det var uppställt i dagsläget. Det fanns många olika krav och dessa var utspridda på många olika ställen. Det var helt enkelt svårt att få en överblick för vad som gäller och vad som krävs, och vad som är hjälptext. Därför har jag nu skrivit ett förslag på ett nytt styrdokument som reglerar kraven för bidraget, så att texten på hemsidan kan fokusera på att hjälpa och underlätta. Dessutom så blir det enkelt och tydligt var och hur beslutet om bidragsnivåer ska fattas. Ändringslogg regler för föreningar Meningen: “För ungdomsföreningsbidrag gäller även att 60 % av medlemmarna är i åldern 6-25 år.” har tagits bort. Relevanta länkar Från följande sidor har information hämtats. Allt som regleras i det nya styrdokumentet kommer att försvinna och istället länkas till det till styrdokumentet för ungdomsföreningsbidrag. http://www.sverok.se/forening/bidrag/#krav http://www.sverok.se/forening/krav-fran-sverok/ Underlag Regler för föreningar 2017: https://docs.google.com/document/d/16pmtohTUZREE4sxCmKT5SiCJyi9l-joSxdwkuM3VN2A/edit?usp=sharing Ungdomsföreningsbidrag 2017: https://docs.google.com/document/d/1Cahfpb-3oroJJCiXIPNviwCWHzTAy-8g3mslZ2SwfmQ/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att "Regler för föreningar 2017" ersätter regler för föreningar 2016 2) ...att styrdokumentet för "Ungdomsföreningsbidrag 2017" antas som nytt styrdokument
 17. PC-beslut: Digitalt stärkande av unga ledare Bakgrund Denna ansökan har redan skickats in, då möjligheten upptäcktes med kort varsel inför sista ansökningsdatum. Däremot är det förstås som vanligt styrelsen som avgör vilka pengar vi söker eller inte och skulle det vara så att vi röstar ner detta förslag kommer vi att dra tillbaka ansökan. "Den största utmaningen med att få unga att engagera sig i föreningslivet är inte att få unga att bilda föreningar utan att det finns få tillgängliga och lättanvända utbildningar inom ledarskap och föreningskunskap som är anpassade efter nutidens föreningar. Det handlar om kurser i mötesteknik, ekonomi, administration, jämställdhet och mångfald, kommunikation, föreningslivets roller m.m. Detta är kunskaper som behövs än mer för föreningslivets fortsatta starka position i samhället när nya former för organisering, exempelvis i form av informella nätverk, blir allt populärare. Ett antal studieförbund erbjuder förvisso kurser i t.ex. ekonomi men kurserna ges ofta bara ett fåtal gånger per år i någon av storstäderna vilket minskar tillgängligheten. Dessutom är kurserna sällan riktade specifikt mot barn och unga i åldern 7 - 26 år. Sverok har under årens lopp försökt möta utbildningsbehovet inom ungdomsrörelsen och det egna förbundet på olika sätt: genom ett antal paketerade studiecirklar bl.a. kring likabehandling, genom ett antal utbildningsfilmer på nätet och genom ett utbildningsprogram kallat Level Up. Level Up var Sveroks senaste stora utbildningssatsning och baserades på att unga inom organisationen utbildades till utbildare med målet att de självständigt skulle hålla kurser för andra. Begränsningen i Level Up var att den, liksom alla traditionella kurser, var beroende av fysiska träffar och fysiska utbildare. Därför vill vi nu ta de lärdomar vi fått från arbetet inom Level Up och klä det i en mer tillgänglig skrud. Vi vill utveckla en lärplattformen som ska vara mångsidig och självständig. Alla medlemmar inom Sverok och och unga utom Sverok ska ha tillgång till digitala kurser med tillhörande frågor som är utvecklade med en yngre målgrupp i åtanke. Detta material ska i sin tur kunna användas som ett stöd för fysiska kurser som anordnas internt för medlemmar i Sverok. Då kommer en bredare målgrupp kunna genomföra utbildningar, utan att ha det som sin huvudsakliga uppgift ideellt eller anställt. Dessutom blir inte hela satsningen beroende av att en eller ett fåtal personer håller utbildningarna, utan att för den saken ta bort möjligheten för detsamma. För att använda den terminologi som används inom området digitalt lärande vill vi skapa en möjlighet att utveckla Level Up genom att introducera s.k. blended learning eller blandade lärmiljöer (en kombination av digitala och mer traditionella undervisningsformer). En viktig insats för långsiktigheten och för att säkerställa att det finns någonstans där alla de unga som stärkts i sitt ledarskap kan agera och prova sin kunskap praktiskt är tillgång till ett nätverk. Nätverket kommer inledningsvis att bestå av Sveroks 12 distriktsordföranden, som ska få stöd och kunskap i att agera på ett stärkande vis för de som har gått kurserna. Syftet med projektet är att utveckla en lärplattform som stärker och utvecklar ungas ideella organisering och ledarskap. Den ska vara utvecklad för ett individuellt lärande som sker när deltagaren själv vill, samtidigt som den går att använda som ett förstärkande av eventuella framtida fysiska kurser." Underlag https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVATFlvTlU2TDQzUHc/view?usp=sharing Tjarls yrkar... 1) ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom ansökan --------------------------------------- Resultat Bifall med 6 röster för och 3 nedlagda röster
 18. Här läggs resultatet av alla PC-beslut sen senast
 19. Banktjänster i Sverok https://docs.google.com/document/d/1LdCA01pIU9h0BJDsgTqP3Vs-OJxc-hab1v34tmPwWNY/edit?usp=sharing
 20. Det går att använda särskilda medel för det i sådana fall, typ nåt sånt här: https://www.thoughtco.com/acrylic-painting-mediums-for-thickening-paint-2578701
 21. Har du kollat med Sverok GävleDala? Och www.spelkartan.se?
 22. Vad är det du vill åstadkomma för effekt? Om du använder facebook finns det också ett antal dedikerade forum med lite mer liv än detta som du får respons från flera. Tex: https://www.facebook.com/groups/499422776769914/
 23. @Jenny Persson Tänker du forumet i stort? Eller denna tråden specifikt? Eller Scenariobanken som länkas i första inlägget?
 24. Har du kollat med Sverok Skåne och på www.spelkartan.se?
 25. Snyggt!