Tjarls Metzmaa

Medlem
 • Innehåll Antal

  291
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  36

Tjarls Metzmaa senast vann den dag 10 Mars

Tjarls Metzmaa hade det mest gillade innehållet!

3 följare

Om Tjarls Metzmaa

 • Placering
  Förbundssekreterare
 • Födelsedag 1989-12-07

Contact Methods

 • Skype
  charles.hallstahammar.nu

Profile Information

 • Kön:
  Vill ej ange
 • Ort:
  Hallstahammar
 1. BU: Ideellt engagemang Skriven av: Tjarls Metzmaa och Anna Erlandsson Den 17-04-26 Bakgrund till beslutsunderlaget Under lång tid har upplevelsen varit att det är svårt och otillgängligt att engagera sig i förbundet på något annat sätt än att bli förtroendevald. Därför har tankarna kring detta malt runt under lång tid. Det har föregåtts av utredning och diskussioner i förbundsstyrelsen. Nu är den äntligen här! Den reviderade planen för ideellt engagemang i Sverok! Ändringslogg Styrdokumentet bygger mycket på den gamla versionen, men allt har skrivits om. Dessutom har ett par rubriker försvunnit och hela kapitlet om de tre olika sättet att engagera sig på har tillkommit. Ändringarna är så pass omfattande att det bör hanteras som ett nytt förslag i sin helhet. Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_för_ideellt_engagemang_2011 Underlag Ideellt engagemang: https://docs.google.com/document/d/16hqR6O8z5lseYUm1JanXd-AEYEYMD-UwQZEFkowpV6U/edit?usp=sharing Styrdokument för arbetsgrupper: http://wiki.sverok.se/wiki/Styrdokument_för_arbetsgrupper_2010 Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "Ideellt engagemang" i enlighet med det länkade under rubriken "Underlag" 2) ...att avskriva "Styrdokument för arbetsgrupper" och inte längre anse det som ett aktivt styrdokument
 2. @Oliver Sundström, flytta till spelare söker spelare? ^^
 3. Det bästa tipset är att hitta närmaste förening och besöka dem http://spelkartan.se/associations
 4. Rapport: Nätverksträff med Leia 31 mars - 2 april 2017 https://docs.google.com/document/d/1ZvOncQLxB_hoX5sKvFKy2oPjwuLZ2e64MxdsGFOAGMA/edit?usp=sharing
 5. Här läggs alla rapporter
 6. 4) ...att lägga till "Vegetarisk kost avser kost utan fågel, fisk, vilt, fläsk, skaldjur och nötkött." under rubriken: Definition av normalkost och specialkost
 7. 3) ...att formulera om " Sverok tar även hänsyn till att många gärna äter kött till de flesta måltider. " till " Sverok kan även ta hänsyn till att många gärna äter kött till de flesta måltider."
 8. Hur skulle Albin 3 omsättas i verkligheten? Det är i min mening otydligt vad det innebär att sammanfoga två styrdokument. Ett sådant beslut skapar en osäker process. Bättre vore att ha en mer allmänt hållen att-sats som säger något i stil med "att när 2017 års styrdokument för AG IVK skall IRC skrivas in som ett av arbetsgruppens ansvarsområden." Något liknande.
 9. PC-beslut: Hej Sverige Skriven av: Cecilia Hällstrand Den 17-03-11 Yrkandeperiod: 6/3-8/3 - 12:00 Röstningsperiod: 8/3 - 13:00 - 10/3 Omröstningen stänger klockan 00.00 Bakgrund till beslutsunderlaget Projektnamn: Hej Sverige Syfte: Projektet bygger vidare på Hej Kommunen och Hej Regionen samt är tänkt som en uppföljning till LSU:s undersökning Med vilket syfte som kom 2012. Undersökningen syftade till att få en samlad bild av hur de lokala villkoren för ungdomsföreningar ser ut i hela landet. Detta var dock 5 år sedan och då mycket kan ha ändrats under denna tid kan en ny undersökning behöva göras rörande detta. Genom tidigare projekt har vi fått en bild av att de regler kommuner har rörande föreningar är ett hinder för unga att kunna organisera sig, dessa projekt har dock bara riktat in sig mot ett fåtal kommuner. Detta projekt är tänkt att undersöka huruvida denna bild stämmer gällande alla kommuner i landet. Ser hindren likadana ut i alla kommuner? Finns det kommuner som kan användas som goda exempel? Vilka hinder kan finnas utöver reglerna i kommunerna? Genomförande: I undersökningen kommer en genomgång av bidragsreglerna för föreningar i en del Sveriges kommuner att göras. Det kommer även att göras en enkätundersökning bland kommunerna där de får svara på frågor kring varför de har de regler de har, exempelvis om kommunen har ett beslutat syfte kring varför de ger ut föreningsbidrag. Andra frågor som skulle vara intressanta att ställa i enkäten är hur många nya föreningar som startades i kommunen föregående år, hur många av dessa som var idrottsföreningar respektive ungdomsföreningar, hur många föreningar de har i dagsläget och hur många föreningar som försvunnit och varför. I undersökningen kan även en fråga vara med rörande om viss verksamhet premieras av kommunen dvs hur uppfattas den verksamhet som Sveroks föreningar bedriver, uppfattar kommunerna den som oseriös? En tredje del som ska göras i undersökningen är djupintervjuer med Sverokmedlemmar eller personer utifrån som velat starta en förening men inte kunnat. Frågorna i djupintervjuerna behöver inte bara beröra eventuella hinder personerna upplever från sin kommun utan de kan också beröra andra upplevda hinder såsom eventuella svårigheter med att öppna bankkonto eller krav som ställs rörande organisationsnummer. Undersökningen ska läggas upp så vetenskapligt som möjligt inom MUCFs ramar. Ett väl underbyggt resultat kan sedan användas i det regionala och kommunala påverkansarbete som våra Regionala föreningskonsulenter bedriver. I ett eventuellt andra år av projektet så skulle resultatet i form av en rapport kunna spridas till andra organisationer eller kommuner och regioner via exempelvis seminarier eller uppsökande träffar. Ansökan Hej Sverige - ansökan MUCF.pdf Förslag till beslut Cecilia yrkade… 1) ... att vi godkänner ansökan. Resultat Omröstning stängd med 7 bifall för "Cecilia 1", 0 avslag och 2 nerlagda röster. Ordförande finner att vi beslutat bifalla Cecilia 1.
 10. Tycker du även i år att det är sexigt med ägardirektiv? @Albin Westermark
 11. BU: Ägardirektiv till Sverok Admin AB Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-03-06 Bakgrund till beslutsunderlaget Ägardirektivet är det som styr hur Sverok Admin, vårt helägda dotterbolag, får bedriva sin verksamhet. Det är där förväntningar och förhållningsregler dikteras. I några år har vi uppdaterat ägardirektivet nästan årligen, med små justeringar. Detta förslag är tänkt att vara mer långsiktigt med en målsättning som siktar på 2030. Detta för att skapa en rimlig förväntan hos förbundet, och ge en möjlighet för bolaget att arbeta i ro på att bygga kapital och verksamhet. Tanken är också att istället för att ta ut små vinster, som i Sveroks budget knappt märks, men som skulle kunna hämma företagets växande drastiskt så avvaktar vi istället och sitter på händerna tills dess att omsättningen når en nivå som är märkbar. Ändringar Det som tidigare stod som är borttaget: "Expansion av verksamhet Överordnat fokus för de närmaste åren ska ligga på expansion inom området stödsystem. Kundbasen ska växa så att kostnaderna för förvaltning och utveckling av nuvarande och framtida system kan fördelas över fler organisationer. Utdelning Utdelningen till ägaren ska under 2016 uppgå till maximalt 50% av bolagets nettovinst. Utdelning ska ske med hänsyn till eventuella aktieägartillskott och expansion av verksamheten." Underlag Ägardirektiv Sverok Admin AB 2017 Utdelning Vinst ska återinvesteras i bolagets verksamhets fram tills dess att vinst kan tas ut i omfattningen 500 000 kr utan att detta utgör mer än 50% av den totala vinsten. Målsättningen är att nå denna omfattning på verksamheten senast 2030. Strategiska relationer Då bolaget agerar under ett eget varumärke som är tätt bundet till Sverok är det av yttersta vikt att bolagets utsända agerar som goda representanter för både bolaget och förbundet och att de är införstådda med förbundets regler och policys. Prioriterat i relationen med omvärlden är att bidra till målet i förbundets strategi att Sverok ska förknippas med moderna metoder inom föreningsarbete och då främst förmedla bilden av Sverok som ett förbund med hög teknisk kompetens. Bolaget ska i sitt arbete verka för att förmedla relationer mellan Sverok och andra ideella organisationer som kan leda till närmare samarbeten. Hyra av personal När det är tillämpligt ska bolaget i första hand fylla sitt behov av personal genom att hyra arbetstid ur befintliga heltidstjänster hos Sverok. Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att vi lägger fram ägardirektivet under rubriken underlag för att bifallas på Sverok Admins bolagstämma
 12. PC-beslut: Juggerprojekt Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-01-30 Yrkandeperiod: 31/1-5/2 Röstningsperiod: 6/2-10/2. Omröstningen stänger klockan 00.00 Bakgrund till beslutsunderlaget Studiefrämjandet håller på med ett arvsfondsprojekt kring aktiviteten Jugger och vill involvera Sverok i detta på ett eller annat sätt. I korthet så har de skickat in en ansökan kring aktiviteten jugger, detta projekt syftar till att sprida aktiviteten nationellt i vårt land och med det skapa fler drivande spelföreningar och en bredare förståelse av spelkulturen. De har hopp om att vi i Sverok ska vara en del i detta, inte en drivande part utan mer än stöttepelare för föreningsformen. Vi har några Jugger-föreningar sen tidigare och två som håller på att ansöka. Studiefrämjandet ämnar genom projektet bidra med ökad fysik aktivitet inom målgruppen, ungdomar mellan 12-25 år, genom att organiserat sprida aktiviteten Jugger i hela Sverige. Idag finns stora problem med att vår målgrupp blir mer stillasittande. Fysiska fritidsaktiviteter har hård konkurrens från stillasittande aktiviteter så som spelande. Jugger kan liknas vid ett strategiskt fajtingspel där enda skillnaden är att de sker IRL (in real life) under kontrollerade former. Likt ett data/konsol spel kan det spelas av alla, oberoende av bakgrund. Tjej som kille, gammal som ung, spelare är bra på olika delar av aktivitetens helhet och kompletterar varandra. Detta gör att aktiviteten naturligt spelas i mixade lag gällande kön, ålder, vikt, längd etc. Framförallt gör det aktiviteten attraktiv för personer som vanligtvis inte tycker om sport. De vill även tillägga att i juggergemenskapen är alla lika unika, oavsett bakgrund och psykiska/fysiska förutsättningar är alla välkomna att delta. Jugger spelas i lag om fem spelare och målet är att med en skalle (boll) göra mål på motståndarens planhalva. Målen görs av lagets målgörande spelare qwiken som skyddas av fyra gardspelare som håller ”pompor”, stavar som finns i fem olika utformningar. Pompoerna används för att markera motståndarna så att dessa temporärt försetts ur spel, så kallat inaktivt läge. Aktiviteten kan sammanfattas som en blandning av fäktning och rugby och kan ses som en lag- och singelaktivitet i ett. Vi behöver ni ta ställning till om vi vill hjälpa studiefrämjandet med detta genom att sätta vårt namn på ansökan eller inte. Ni kan läsa projektansökan i sin helhet längre ner. Sammanfattning av underlag Underlaget i sin helhet var ansökan till arvsfonden, nedan följer sammanfattningen av projektet så som de sökande har formulerat det: "Studiefrämjandet ämnar genom projektet bidra med ökad fysik aktivitet inom målgruppen, ungdomar mellan 12-25 år, genom att organiserat sprida aktiviteten Jugger i hela Sverige. Idag finns stora problem med att vår målgrupp blir mer stillasittande. Fysiska fritidsaktiviteter har hård konkurrens från stillasittande aktiviteter så som spelande. Jugger kan liknas vid ett strategiskt fajtingspel där enda skillnaden är att de sker IRL (in real life) under kontrollerade former. Likt ett data/konsol spel kan det spelas av alla, oberoende av bakgrund. Tjej som kille, gammal som ung, spelare är bra på olika delar av aktivitetens helhet och kompletterar varandra. Detta gör att aktiviteten naturligt spelas i mixade lag gällande kön, ålder, vikt, längd etc. Framförallt gör det aktiviteten attraktiv för personer som vanligtvis inte tycker om sport. Vi vill även tillägga att i juggergemenskapen är alla lika unika, oavsett bakgrund och psykiska/fysiska förutsättningar är alla välkomna att delta. Jugger spelas i lag om fem spelare och målet är att med en skalle (boll) göra mål på motståndarens planhalva. Målen görs av lagets målgörande spelare qwiken som skyddas av fyra gardspelare som håller ”pompor”, stavar som finns i fem olika utformningar. Pompoerna används för att markera motståndarna så att dessa temporärt försetts ur spel, så kallat inaktivt läge. Aktiviteten kan sammanfattas som en blandning av fäktning och rugby och kan ses som en lag- och singelaktivitet i ett. Atmosfären runt Jugger är kreativ och varm, pomporna byggs för hand och spelarna utvecklas tillsammans. Detta i kombination med aktivitetens närhet till spel gör att projektet ser god potential att nå och aktivera målgruppen. Målsättning med projektet är att det vid projekttidens slut finns minst 60 nya aktiva föreningar samt att Jugger synliggjorts för befolkningen i stort. SM/Ligaspel startas för att ge samtliga lag motivation att utvecklas personligt men även som grupp. SJUFO (Svenska Jugger Förbundet) utvecklas till ett förbund representativt för hela landet med förmåga att axla Juggers fortsatta utveckling i Sverige efter projektettidens slut." Förslag till beslut Alexander yrkade… 1) ...att vi ställer oss bakom det här projektet och söker det tillsammans med Studiefrämjandet. Resultat Omröstning stängd med 6 bifall för "Alexander 1", 0 avslag och 3 nerlagda röster. Ordförande finner att vi beslutat att godkänna deltagandet i projektansökan.
 13. PC-beslut samlas här:
 14. BU: Placeringspolicy Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-02-14 Bakgrund till beslutsunderlaget Förslaget till en uppdatering av placeringspolicyn, som bestämmer hur vi placerar våra pengar innan vi betalar ut dem, har kommit till av två anledningar. Det första är att omvärlden förändrats mycket sedan 2014 när förra versionen skrevs, exempelvis är räntebärande papper något som till och med kan ha negativ ränta och kosta pengar, varför det förstås blir dumt att vi förvaltar våra pengar där. Det andra är att den förra placeringspolicyn var onödigt komplicerad. Denna nya version utgår från en mall som är tydligare och enklare att ta till sig. Ändringslogg Förslaget är omskrivet i sådan utsträckning att det är att betrakta som att allt är nytt. Den nuvarande versionen går att se på wikin: http://wiki.sverok.se/wiki/Placeringspolicy_2014 Underlag https://docs.google.com/document/d/1ynTW7mzKlfDNT0qox8lDO_DMjTdRZmAtSNY3ftHgwWc/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet Placeringspolicy i enlighet med det länkade under rubriken underlag.
 15. Ping @EvelinaMaro och @Xanzan!