Tjarls Metzmaa

Medlem
 • Innehåll Antal

  275
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  34

Tjarls Metzmaa senast vann den dag 18 Januari

Tjarls Metzmaa hade det mest gillade innehållet!

3 följare

Om Tjarls Metzmaa

 • Placering
  Förbundssekreterare
 • Födelsedag 1989-12-07

Contact Methods

 • Skype
  charles.hallstahammar.nu

Profile Information

 • Kön:
  Vill ej ange
 • Ort:
  Hallstahammar
 1. PC-beslut: Juggerprojekt Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-01-30 Yrkandeperiod: 31/1-5/2 Röstningsperiod: 6/2-10/2. Omröstningen stänger klockan 00.00 Bakgrund till beslutsunderlaget Studiefrämjandet håller på med ett arvsfondsprojekt kring aktiviteten Jugger och vill involvera Sverok i detta på ett eller annat sätt. I korthet så har de skickat in en ansökan kring aktiviteten jugger, detta projekt syftar till att sprida aktiviteten nationellt i vårt land och med det skapa fler drivande spelföreningar och en bredare förståelse av spelkulturen. De har hopp om att vi i Sverok ska vara en del i detta, inte en drivande part utan mer än stöttepelare för föreningsformen. Vi har några Jugger-föreningar sen tidigare och två som håller på att ansöka. Studiefrämjandet ämnar genom projektet bidra med ökad fysik aktivitet inom målgruppen, ungdomar mellan 12-25 år, genom att organiserat sprida aktiviteten Jugger i hela Sverige. Idag finns stora problem med att vår målgrupp blir mer stillasittande. Fysiska fritidsaktiviteter har hård konkurrens från stillasittande aktiviteter så som spelande. Jugger kan liknas vid ett strategiskt fajtingspel där enda skillnaden är att de sker IRL (in real life) under kontrollerade former. Likt ett data/konsol spel kan det spelas av alla, oberoende av bakgrund. Tjej som kille, gammal som ung, spelare är bra på olika delar av aktivitetens helhet och kompletterar varandra. Detta gör att aktiviteten naturligt spelas i mixade lag gällande kön, ålder, vikt, längd etc. Framförallt gör det aktiviteten attraktiv för personer som vanligtvis inte tycker om sport. De vill även tillägga att i juggergemenskapen är alla lika unika, oavsett bakgrund och psykiska/fysiska förutsättningar är alla välkomna att delta. Jugger spelas i lag om fem spelare och målet är att med en skalle (boll) göra mål på motståndarens planhalva. Målen görs av lagets målgörande spelare qwiken som skyddas av fyra gardspelare som håller ”pompor”, stavar som finns i fem olika utformningar. Pompoerna används för att markera motståndarna så att dessa temporärt försetts ur spel, så kallat inaktivt läge. Aktiviteten kan sammanfattas som en blandning av fäktning och rugby och kan ses som en lag- och singelaktivitet i ett. Vi behöver ni ta ställning till om vi vill hjälpa studiefrämjandet med detta genom att sätta vårt namn på ansökan eller inte. Ni kan läsa projektansökan i sin helhet längre ner. Sammanfattning av underlag Underlaget i sin helhet var ansökan till arvsfonden, nedan följer sammanfattningen av projektet så som de sökande har formulerat det: "Studiefrämjandet ämnar genom projektet bidra med ökad fysik aktivitet inom målgruppen, ungdomar mellan 12-25 år, genom att organiserat sprida aktiviteten Jugger i hela Sverige. Idag finns stora problem med att vår målgrupp blir mer stillasittande. Fysiska fritidsaktiviteter har hård konkurrens från stillasittande aktiviteter så som spelande. Jugger kan liknas vid ett strategiskt fajtingspel där enda skillnaden är att de sker IRL (in real life) under kontrollerade former. Likt ett data/konsol spel kan det spelas av alla, oberoende av bakgrund. Tjej som kille, gammal som ung, spelare är bra på olika delar av aktivitetens helhet och kompletterar varandra. Detta gör att aktiviteten naturligt spelas i mixade lag gällande kön, ålder, vikt, längd etc. Framförallt gör det aktiviteten attraktiv för personer som vanligtvis inte tycker om sport. Vi vill även tillägga att i juggergemenskapen är alla lika unika, oavsett bakgrund och psykiska/fysiska förutsättningar är alla välkomna att delta. Jugger spelas i lag om fem spelare och målet är att med en skalle (boll) göra mål på motståndarens planhalva. Målen görs av lagets målgörande spelare qwiken som skyddas av fyra gardspelare som håller ”pompor”, stavar som finns i fem olika utformningar. Pompoerna används för att markera motståndarna så att dessa temporärt försetts ur spel, så kallat inaktivt läge. Aktiviteten kan sammanfattas som en blandning av fäktning och rugby och kan ses som en lag- och singelaktivitet i ett. Atmosfären runt Jugger är kreativ och varm, pomporna byggs för hand och spelarna utvecklas tillsammans. Detta i kombination med aktivitetens närhet till spel gör att projektet ser god potential att nå och aktivera målgruppen. Målsättning med projektet är att det vid projekttidens slut finns minst 60 nya aktiva föreningar samt att Jugger synliggjorts för befolkningen i stort. SM/Ligaspel startas för att ge samtliga lag motivation att utvecklas personligt men även som grupp. SJUFO (Svenska Jugger Förbundet) utvecklas till ett förbund representativt för hela landet med förmåga att axla Juggers fortsatta utveckling i Sverige efter projektettidens slut." Förslag till beslut Alexander yrkade… 1) ...att vi ställer oss bakom det här projektet och söker det tillsammans med Studiefrämjandet. Resultat Omröstning stängd med 6 bifall för "Alexander 1", 0 avslag och 3 nerlagda röster. Ordförande finner att vi beslutat att godkänna deltagandet i projektansökan.
 2. PC-beslut samlas här:
 3. BU: Placeringspolicy Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-02-14 Bakgrund till beslutsunderlaget Förslaget till en uppdatering av placeringspolicyn, som bestämmer hur vi placerar våra pengar innan vi betalar ut dem, har kommit till av två anledningar. Det första är att omvärlden förändrats mycket sedan 2014 när förra versionen skrevs, exempelvis är räntebärande papper något som till och med kan ha negativ ränta och kosta pengar, varför det förstås blir dumt att vi förvaltar våra pengar där. Det andra är att den förra placeringspolicyn var onödigt komplicerad. Denna nya version utgår från en mall som är tydligare och enklare att ta till sig. Ändringslogg Förslaget är omskrivet i sådan utsträckning att det är att betrakta som att allt är nytt. Den nuvarande versionen går att se på wikin: http://wiki.sverok.se/wiki/Placeringspolicy_2014 Underlag https://docs.google.com/document/d/1ynTW7mzKlfDNT0qox8lDO_DMjTdRZmAtSNY3ftHgwWc/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet Placeringspolicy i enlighet med det länkade under rubriken underlag.
 4. Ping @EvelinaMaro och @Xanzan!
 5. Ett tips kan vara att höra efter i denna facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/2717660621/?fref=ts
 6. BU: Direktiv för valberedningen Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-02-09 Bakgrund till beslutsunderlaget Den första ändringen var det valberedningen som önskade uppdatering av en formulering som de upplevde bättre harmoniserade med den skrivning som de valt för sitt dokument som vårt styrdokument refererar till. Den andra ändringen föreslås för att harmonisera mer med hur stadgarna uppdaterades på årsmötet. I praktiken innebär det att de som inte meddelat sig inte kommer att redovisas. Underlag http://wiki.sverok.se/wiki/Direktiv_för_valberedningen_2015 Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att ändra: "De av valberedningens ledamöter som deltar på Riksmötet som Riksmötesombud bör inte representera valberedningen på Riksmötet, samt göra detta tydligt för övriga ombud." till "De av valberedningens ledamöter som deltar på Riksmötet bör inte representera sina föreningar som Riksmötesombud. Om så ändå skulle ske bör de inte representera valberedningen samtidigt och detta ska göras tydligt för övriga ombud." 2) ...att ändra: "Valberedningen sammanställer och publicerar information om vilka som har nominerats och vilka av dessa som har tackat nej till sin nominering." till "Valberedningen sammanställer och publicerar information om vilka som har nominerats och vilka av dessa som har tackat nej respektive ja till sin nominering. De som inte svarat alls redovisas ej"
 7. Rapport från projektet Sveroks Webbnärvaro: https://docs.google.com/document/d/1PoO6Tvv059YO1l1Ht0uYy6b-hU2lar88ZcYaHuZNPjE/edit?usp=sharing Presentation för att snabbläddra rapporten: https://docs.google.com/presentation/d/1UHiYUfyeM7hC2ed-eQd2rLHPPe3GT2D43UoZYsEp-lI/edit?usp=sharing
 8. Konsekvenser av nya datalagringsdirektivet: https://docs.google.com/document/d/1PoO6Tvv059YO1l1Ht0uYy6b-hU2lar88ZcYaHuZNPjE/edit?usp=sharing
 9. Här läggs alla rapporter
 10. BU: Distriktsanvändare i eBas Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-02-07 Bakgrund till beslutsunderlaget eBas är förbundets medlemsregister och hanterar därmed stora mängder personuppgifter. För att uppfylla gällande lagar och regler har Sverok under årens lopp givit ett begränsat antal personer tillgång till eBas. Den ena gruppen är anställd personal som dagligen arbetar med eBas. Den andra gruppen är distriktens styrelser. I bägge fallen har det krävts att personen i fråga genomgått en utbildning i hur personuppgifter ska hanteras innan ett administratörskonto har öppnats i eBas. I och med att Sverige under 2017 och 2018 kommer att införa det så kallade datalagringsdirektivet ökar kraven på den som ska hantera personuppgifter. Det kommer med andra ord att bli mer komplicerat att hantera många användare i eBas, både vad gäller att säkra rätt kunskap och rätt behörigheter hos användarna. Detta gäller särskilt personer som ingår i distriktens styrelser som dels kan ha svårt att delta i utbildningar, dels byts ut relativt ofta. Detta har varit förknippat med mindre risker förut då ett större ansvar låg på den enskilde användare, något som nu ändras till att det är organisationen som är ansvarig samt att bötesbeloppen förknippade med felaktigt hanterande ökar. Det har även visat sig att många distrikt inte använder möjligheten att själva logga in i eBas. I februari 2017 är det bara fem distrikt som använt eBas under det senaste halvåret. De flesta distrikt (även de som själva loggar in i eBas) vänder sig istället till förbundskansliet för att få hjälp med att göra olika utdrag och sökningar i eBas. Detta beror på att det ofta behövs någon form av dialog och/eller handpåläggning för att få ut ett korrekt utdrag ur eBas i samband med t.ex. projektansökningar, kallelser till årsmöte etc. För att öka säkerheten vad gäller hantering av personuppgifter inom Sverok föreslår vi därför att distrikten inte längre erbjuds egna konton i eBas. I stället kansliet att tydliggöra hur beställning av information ur eBas går till för distrikten. I praktiken kommer detta inte att innebära någon stor förändring av hur hanteringen sker idag men ansvar och roller kommer att vara tydligare och mer i linje med det nya kommande regelverket. Att denna förändring kanske skulle komma att vara aktuell har nämnts i onsdagsuppdateringar men ingen dialog med distrikten har skett. Kansliets förslag till rutin I styrelsen kommer vi inte att besluta om detta kanslidokument, men det är bifogat för kännedom. https://docs.google.com/document/d/1CQfD4NslGa51Xfd9Ur8FBtDQh806zcRpVkvbYi0FR7M/edit#heading=h.gjdgxs Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ... att distrikten inte längre erbjuds egna administratörskonton i eBas 2) ... att kansliet ges i uppdrag att ansvara för att tillgodose distrikten med uppgifter från eBas
 11. BU: Projekthantering Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-02-01 Bakgrund till beslutsunderlaget Idag har vi två olika styrdokument som reglerar var sin del av Sveroks arbete med projekt, det är mycket bättre att vi har ett samlat dokument. Därför har jag med hjälp av kanslichef Johan gjort ett nytt förslag som slår ihop dessa. I arbetet har även vissa behov av uppdateringar uppmärksammats eller rena förbättringar åstadkommits. De två dokumenten i fråga är: http://wiki.sverok.se/wiki/Portföljstyrning_av_projekt_2015 http://wiki.sverok.se/wiki/Projektstruktur Ändringslogg Syfte tillagt Portföljstyrning heter numera projektstyrning Slimmat ner under "Projektstyrningens tre områden", vilket också blivit en rubrik för tydlighetens skull Under identifiering har text broderats ut och utvärderingsguiden har blivit tillagd Under rubriken prioritering är det så mycket ändrat att du kan behandla den som att inget är sig likt. Detsamma gäller styrning Alla texter under projektstruktur har blivit omskrivna Underlag https://docs.google.com/document/d/1x4tQxy0pPIh5_ew0gHDkYvDWHmDUZSwLt-ANzXxcHo8/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att avskriva "Portföljstyrning av projekt 2015" samt "Projektstruktur" som aktiva styrdokument. 2) ...att anta Projekthantering som styrdokument i enlighet med det länkade underlaget
 12. BU: Kansliets stöd till distrikten Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-02-01 Bakgrund till beslutsunderlaget Vi har två styrdokument för något som bara kräver ett. Det innehåll som finns i styrdokumentet som heter "Kansliets stöd till distrikten" innefattas numera av det styrdokument som heter "Distriktsdirektiv" och behövs således inte mera. Det enda som jag ser inte kan utläsa i distriktsdirektivet om vi tar bort kansliets stöd till distrikten är skrivelsen om att distrikten kan köpa sig hjälp med bidragsansökningar samt den luddiga skrivelsen om distriktsutveckling. När det gäller att köpa sig hjälpen med bidragsansökningar så är det inte längre lika relevant som 2015 då RFKer idag hjälper till med detta som en del av sin tjänst. När det gäller distriktsutvecklingen så är det något som bör tas i beaktan när det arbetas vidare med distriktsdirektivet, alltså vilken instans och på vilket sätt distriktsdirektivet efterföljs. Underlag http://wiki.sverok.se/wiki/Kansliets_st%C3%B6d_till_distrikten_2015 http://wiki.sverok.se/wiki/Distriktsdirektiv_2015 Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att avskriva "Kansliets stöd till distrikten 2015" som ett aktivt styrdokument.
 13. BU: Riktlinjer för kost Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-01-12 Bakgrund till beslutsunderlaget Sverok arrangerar årligen ett antal olika evenemang och möten på förbundsnivå. Förbundets ambition är att alla som deltar på dessa evenemang och möten ska erbjudas kost (mat och dryck) som motsvarar vars och ens behov. Samtidigt kan förbundet konstatera att antal olika önskemål vad gäller kost stadigt ökar. Det leder ofta till oklarheter och ökade kostnader. Det finns därför skäl att klargöra vilka förutsättningar och avgränsningar som gäller för den kost som tillhandahålls på arrangemang på förbundsnivå. Riktlinjer gällande kost är idag vanliga på många håll, bland annat hos skolor, förskolor, sjukhus och olika typer av omsorgsboenden. Underlag https://docs.google.com/document/d/1zqoA9UiuSfC-QpvunMMEqscxAY_6u9tMC_tTCYRH7AU/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att stryka meningen "Sverok tar även hänsyn till att många gärna äter kött till de flesta måltider." ur underlaget 2) ...att fastställa "Riktlinjer för kost" i enlighet med underlaget
 14. BU: Avskrivning av arbetsgrupper Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-01-16 Bakgrund till beslutsunderlaget Det finns flera arbetsgrupper som inte längre är aktiva eller har spelat ut sin roll. Grupperna detta BU gället Idrottsrådet Gruppen har inte visat livstecken på ca 1,5 år och efter samtal med den person som senast var ledare har inte engagemang eller intresse varit nämnvärt stort. Min personliga bedömning är även att dessa frågor i större utsträckning kommer att hanteras av "Svenska E-sportförbundet" snarare än av Sverok i framtiden. AG IRC Det var länge sedan IRCen var en aktiv och viktig del av förbundet. Det är även flera år sedan förbundet mer eller mindre kapade sina förbindelser till kanalen. Den lever vidare med Sveroks namn eftersom att det är bortom vår kontroll vilka kanaler som skapas och med vilket namn. Det skadar inte att den finns kvar men arbetsgruppen finns det inget fortsatt behov utav. AG Mångfald (IAM) Det har nu i flera års tid letats efter någon som kan vara drivande och leda gruppen. Det finns ett antal människor intresserade av att arbeta med mångfald på olika sätt, men ingen som koordinerar och driver detsamma har kunnat uppbådas. Underlag http://wiki.sverok.se/wiki/AG_IRC_2015 http://wiki.sverok.se/wiki/AG_Idrottsrådet_2015 http://wiki.sverok.se/wiki/AG_IAM_2015 http://wiki.sverok.se/wiki/AG_Level_Up_2015 Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att arbetsgrupperna "AG IRC", "AG Level Up", "AG Idrottsrådet" samt "AG IAM" inte längre anses som arbetsgrupper hos Sverok. 2) ...att styrdokumentet för arbetsgrupperna "AG IRC", "AG Level Up", "AG Idrottsrådet" samt "AG IAM" inte längre anses som aktiva styrdokument.
 15. Sverok bör tillåta och ge stöd till huvudföreningars PR-avdelningar & PR-föreningar! Enligt SVEROK’s senaste uttalande och aktioner har man markerat att PR-avdelningar inte är en del av en förening som främjer spelhobbyn. Man har sedan innan sagt samma sak om mediaavdelningar men där ändrat sig. Många av SVEROK’s föreningar är små och syns inte lika mycket som de skulle vilja och det skulle därför främja både föreningen i sig och SVEROK att tillåta stöd för PR-avdelningar genom att med utåtriktad media visa både att en aktiv förening existerar och att de är en del av SVEROK. Med en PR-avdelning hjälper man föreningar att synas och uppmärksammas på fler ställen än bara vänner emellan. Vare sig det gäller stora eller små föreningar, i små eller stora städer så stödjer och främjar man verksamheten genom att tillåta avdelningen ta emot stöd för att köpa in material för att kunna marknadsföra sig själva. §8 i SVEROK’s egna stadgar säger ”Förbundets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess medlemsföreningar.” SVEROK har även själva gett ut en handbok med titeln ”SVEROKS handbok i marknadsföring.” där man ger konkreta tips och råd på hur man som förening kan marknadsföra sig. Det är heller inte en pamflett på några få sidor, utan en bok på 80 sidor, inklusive källor och förslag på fortsätt läsning. Den tar upp allt ifrån word of mouth, sociala medier, affischering och går till och med så långt som i att ha stycken med titlar såsom ”Flashmob” och ”Gerillamarknadsföring”. Det tyder på att det redan innan finns ett intresse för att peppa sina föreningar till att marknadsföra sig själva. Även på SVEROK’s egen wikisida skrivs det ”Sverok kommer under 2011 att ta fram material som ska hjälpa föreningarna att effektivt marknadsföra sig själva och samtidigt stärka Sveroks varumärke. Dessutom kommer förbundet ytterligare arbeta mot pressen och genomföra en större marknadsföringskampanj under sensommaren och hösten 2011. Det önskade resultatet är även en önskan från föreningarna att marknadsföra sig själva genom stöd från förbundet, något som ska leva vidare efter projektets slut.” Projektets syfte är att stärka Sveroks varumärke och att sprida spelhobbyn. En central del i detta syfte är att Sveroks föreningar ska bli bättre på att bygga sina egna varumärken, och bedriva marknadsförings- och påverkansarbete för egen vinnings skull.” Detta påvisar att det redan sedan flera år tillbaka existerar ett intresse, både internt hos SVEROK och externt hos de aktiva föreningarna att kunna marknadsföra både sig själva och SVEROK. För att kunna tillhandahålla en PR-avdelning behövs både folk som är villiga att arbeta med det ideellt och en ekonomi som tillåter det. Med stöd från SVEROK för att hålla en PR-avdelning gör man det möjligt för mindre föreningar med ambitiösa medlemmar att införskaffa användbar utrustning för att kunna genomföra marknadsföringsprojekt som i slutändan gynnar både föreningen och SVEROK i sig. Dessutom främjar alla positiva marknadsföringsinsatser spelhobbyn, något som ingår i förbundets syfte. I slutändan påverkar ett ekonomiskt stöd till en PR-avdelning både föreningen i sig och SVEROK positivt. Föreningen får stöd för att kunna marknadsföra sig själva och med det då även marknadsföra SVEROK samtidigt. Dessutom skulle avdelningsstödet föreningen lämnar i vårt fall inte gå till marknadsföringskostnader utan för aktiviteter i avdelningen. Det är dessutom inte helt omöjligt att det i framtiden än en gång kommer att bildas föreningar vars enda syfte är att marknadsföra spelhobby- och e-sportevent i Sverige. Det borde vara självklart att Sverok är den givna förbundet för dessa föreningar!