Valberedningen

Valberedningen 2013
 • Innehåll Antal

  142
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  1

Valberedningen senast vann den dag 28 Oktober 2015

Valberedningen hade det mest gillade innehållet!

Om Valberedningen

 • Placering
  100+
 1. 2014 är inte bara ett supervalår i Sverige med EU- och riksdagsval, det är också ett supervalår i Sverok då vi ska hitta både en ny förbundsordförande och förbundssekreterare, samt såklart även kandidater till de övriga posterna som väljs på riksmötet. Sverok Stockholm hade förra året en tävling där de gav bort glassar till folk som nominerade. Vi tycker att det var en sjukt bra idé så vi tänkte använda den idéen för att öka intresset för att nominera personer till förtroendeposter inom Sverok. För att kunna hitta så många duktiga kandidater som möjligt utlyser vi härmed en nomineringstävling med biobiljetter i prispotten! Här är våra kriterier: 2 biobiljetter var till de två som har nominerat flest personer som har accepterat sin nominering 2 biobiljetter till den som har nominerat flest personer som har svarat på sin nominering 2 biobiljetter för den som skickar in den bästa motivationen för att en person ska bli vald 2 biobiljetter lottas ut bland de som har nominerat kandidater Tävlingen pågår mellan 1 augusti- 30 september. Nomineringar sker på http://valberedning.sverok.se/, glöm inte att skriva in vem du är som nominerar så att vi kan höra av oss ifall du vinner! Lycka till!
 2. Otto Kahne har avsagt sig sin plats i valberedningen 2014 med anledning av att han har blivit anställd av Sverok Admin AB som systemutvecklare och att det skulle kunna leda till en potentiell jävsituation i framtiden. Självklart tycker vi i valberedningen att det är tråkigt att han hoppar av, men gratulerar Otto till hans nya jobb och önskar honom lycka till! Årets valberedning består därför nu av Lloyd Baltz Per Carlsson Sanna Hedlund Cia Jildenhed Maria Rodén I helgen kommer valberedningen att träffas för första gången och dra upp riktlinjer för året, samt lära känna varandra!
 3. Nu är vi verkligen inne i slutfasen av vårt arbete med valberedningen, och det märks! Vi närvarade på förbundsstyrelsens möte i helgen och passade på att ta pulsen på alla ledamöter som vill sitta ett år till, vilket, hör och häpna, är SAMTLIGA i förbudsstyrelsen! (Vi är inte helt säkra på hur länge sedan det var en hel styrelse ställer upp för omval, men det hör helt klart till ovanligheterna! (Sitter du på den infon så lämna gärna en kommentar om det)) I veckan kör vi i valberedningen på i 100 km/h med intervjuer tisdag, onsdag och torsdag. Mycket jobb men mycket roligt och det ger oss bra med information till helgen. Vi fick in en hel del nomineringar som i har jobbat med att försöka få tag i rätt personer, och fördelade dem på tisdagens möte. Nu till helgen smäller det nämligen, det är då vi samlas för att slå våra smarta huvuden ihop och ta fram vårt förslag till nästa års styrelse. Allt jobbande vi har sysslat med under året när sin kulmen och det lär bli en hel del diskussioner under helgen. Vår förhoppning är att ett förslag ska kunna läggas upp någon gång senare under veckan som tidigast.
 4. Här kommer några av de punkter vi diskuterade under gårdagens möte! - Vi har gått igenom de tre motioner som vi från början tänkt att skriva till Riksmötet 2013. En är klar, den andra ska korrekturläsas en sista gång och den tredje har vi beslutat att inte lyfta detta år. Det blir en post-it-lapp till nästa års valberedning att fundera på att lyfta istället, ifall de är intresserade. - Milena satt med under mötet för att diskutera Likabehandlingsplanen, och vi ska jobba med att inkludera henne på mer fysiska träffar både i år och nästa år, så att hon får större inblick i valberedningens arbete. - Vi pratade lite kort om helgens förbundsstyrelsemöte dit vi alla ska fara och de intervjuer vi ska genomföra, både där och under nästa vecka! Det var några de viktigaste frågorna som har tagits upp under kvällens möte! Om ni har några frågor gällande nomineringar eller annat, kontakta oss gärna på vår mail: valberedning@sverok.se!
 5. Det är lätt att anta att valberedningens arbete bara sker under hösten, och även om mycket arbete sker just under hösten så finns det mycket som sker löpande under året. Här kommer en beskrivning av det arbete som årets valberedning har sysslat med fram tills idag! Fysiska träffar: Under året har vi haft två fysiska träffar. Den första, som var i början på året, fokuserade på att ta fram nyckelord och prata igenom arbetssätt samt tidsplanering för året. Vi diskuterade mycket och pratade lite om vilka uppgifter vi ville göra under tiden, samt vart vi skulle finnas representerade. Den andra fysiska träffen var en arbetshelg där vi mest fokuserade på att producera text samt jobba med nomineringssystemet. Vår sista fysiska träff är i oktober då vi träffas för att ta fram förslaget. FS-möten: Valberedningen har besökt alla förbundsstyrelsens möten under året, för att prata med de aktiva och se vad som händer i förbundet. På mötet som är i oktober kommer samtliga valberedare att vara på plats. Nomineringssystemet: En av de mer konkreta sakerna som direkt är synligt är det nya nomineringssystemet (http://valberedning.sverok.se/). Genom detta sköts numera alla nomineringar, och där går det enkelt att se vilka som är nominerade. Vi har diskuterat vilka funktioner som är att prioritera och gjort en kravspecifikation till förbundets datansvarige Johan på kansliet som har byggt det. Tanken är att det ska adderas fler saker allt eftersom, men vi är nöjda över att det fungerar och det tar bort mycket av de olika moment som tidigare funnits, med listor, enkätmail och andra sätt. Enkätfrågor: Vi har gjort om enkäten som funnits tidigare år, och tog därför i början av processen in feedback från personer som tidigare har besvarat enkäten om deras åsikter. Med dessa i åtanke utvärderade vi samtliga frågor existens i enkäten. Efter många genomarbetningar kom vi så slutligen fram till det resultat som är idag, och som har en del nya typer av frågor. Intervjufrågor: Vi har gjort ett dokument med frågor, så att alla nominerade har samma grundfrågor att besvara. Det är tänkt att komplettera enkäten med en del frågor som inte lyfts där idag på samma sätt som i den gamla enkäten. Ekonomifrågan: Efter en dialog med kansliet har valberedningen numera attesträtt och mer inblick i den ekonomiska situationen och gruppens resurser, eftersom det ha upplevts vara ett problem tidigare år. Workshop på Vårslaget: Under Vårslaget höll valberedningen i två stycken workshops, den ena med ett bredare perspektiv och den andra med mer konkret fokus på vad valberedningsarbetet innebär. Det avslutades med en praktisk valberedningsövning samt diskussion kring denna. I utvärderingen fick workshopen bra betyg och vi hoppas att valberedningen kommer att genomföra fler workshops i framtiden om intresset finns ute i distriktet. Motioner: Vi har under året fört en del diskussioner vilket kommer att mynna ut i tre motioner, en om arvoderingsnivå, samt två om antalet förtroendevalda. De ska skickas in till Riksmötet att beslutas om. Infomaterial: Vi har tagit fram och skrivit en PDF som innehåller de olika uppdragen som personer kan kandidera till, samt vad dessa innebär mer konkret. Vi kände att det kunde vara ett bra komplement för de som nominerats att läsa, och kände att det egentligen inte fanns ett lättöverskådligt dokument att använda. Den finns här http://filer.sverok.se/RM2013/valberedningsinfo.pdf och är väl värd att läsa. Utöver det har vi producerat en video som finns att skåda här (http://www.youtube.com/watch?v=S6C0u-So2E8) där vi kort berättar lite om valet till Riksmötet. Valberedningsarbete innebär alltså inte bara att intervju personer och lägga fram ett förslag på förtroendevalda under Riksmötet, det finns en massa andra saker att syssla med! Tycker du att det här låter roligt och skulle du vilja vara med i valberedningen? Tveka då inte och nominera dig själv till en valberedningspost här valberedning.sverok.se!
 6. Hej Nina. Det är oklart just nu, det beror helt på hur många kandidater som vi får in deras enkätsvar. På http://valberedning.sverok.se/ kan du se vilka som redan är nominerade (och har accepterat). Vi har planerat så att vi ska kunna intervjua styrelsen vid annat tillfälle, och kommer fokusera de här två intervjutillfällena på personer utanför nuvarande styrelse. Om det är aktuellt att intervjua väldigt många kommer vi att dela upp oss så att vi kör flera samtidiga intervjuer parallellt, om det blir färre eller mer tid försöker vi ha hela valberedningen med. Ju fler öron desto bättre. För närvarande är det 34 personer som har accepterat sina nomineringar, och förbundsstyrelse och valberedning tar vi vid andra tillfällen, vilket lämnar runt 25 personer. Av dessa har flera ännu inte bestämt sig. Vi hoppas på att se fler nomineringar och att fler har bestämt sig innan vi börjar detaljplanera nomineringarna, och det är först då som vi vet om vi kommer behöva sålla ut folk att intervjua eller om vi kan intervjua samtliga.
 7. Hej, Vi har tidigare nämnt att vi avser genomföra intervjuer framför allt över Skype och vid två tillfällen. Det är nu bestämt att dessa blir tisdag 8 oktober kl 19-21 samt torsdag 10 oktober kl 20-22. Vi kommer att kontakta de nominerade som vi vill intervjua på det här sättet, men det är givetvis bra om ni redan nu bokar in dessa datum. Om bara ett datum fungerar, eller inget av dem är möjligt: hör av dig till din personliga kontaktperson i valberedningen så löser vi det! Om du är intresserad av valberedningens tidsplanering, kan du kika i vår google-kalender. Den officiella ger bara en väldigt övergripande vy men kan vara intressant ändå. :-)
 8. Valberedningsmöte 17 september - utvalda frågor från mötet! - Vi ska försöka peppa folk till att dels nominera fler personer, och dels få de som blivit nominerade att tacka ja till sina nomineringar. Lång diskussion om hur vi kan jobba med att få in fler intressanta namn följde. Vi måste också få personer att svara på enkäterna som finns i systemet. - Vi har gått igenom och diskuterat utformningen av de motioner som vi ska producera till Riksmötet. - Vi har pratat om de stundande intervjutillfällena och putsat på våra intervjufrågor så att de är klara, valberedningen är taggade! Det var de viktigaste frågorna som har tagits upp under kvällens möte! Om ni har några frågor gällande nomineringar eller annat, kontakta oss gärna på vår mail: valberedning@sverok.se!
 9. Nu ska båda problemen vara lösta. Rapportera gärna här om ni fortsätter att uppleva problem när ni ska nominera.
 10. Hur går arbetet med valberedningens förslag egentligen till, sett ur en nominerads perspektiv? Här vill vi synliggöra en del av processen från nominering till förslag. Processen i grund Nominering görs på http://valberedning.sverok.se.När en nominering har gjorts blir både den nominerade och den som nominerar kontaktade med information om vad som händer sedan. Den som nominerar någon annan har möjlighet att följa vad som händer med nomineringen och får ett meddelande när den nominerade tackar ja eller nej. Den som har blivit nominerad får däremot inte veta vem som har nominerat denne. Nominerad accepterar eller avböjer nominering. Enkät fylls i. Kandidater fyller i en enkät om sig och sin kandidatur. Större delen av svaren är öppet tillgängliga för läsning, men det går även att lämna in meddelanden som enbart är tillgängliga för nuvarande valberedning. Kandidater kontaktas av valberedningen. Alla nominerade har en personlig kontaktperson hos valberedningen. Vi uppmanar dem aktivt att kontakta oss med frågor, och läser löpande deras enkätsvar för att kunna följa upp och be om klargöranden etc. Enkäten är en viktig grund för arbetet och därför är det av vikt att den blir ifylld tidigt och utförligt. Intervjutillfällen. Med enkätsvaren och uppföljande kontakt som grund kommer vi löpande att kalla intressanta kandidater till intervju. Dessa planerar vi att genomföra i början av oktober. Kandidater som redan i år har förtroendeuppdrag kommer att intervjuas mer genomgående så att vi även kan få del av deras syn på årets arbete i lite bredare perspektiv. Valberedningens förslag. Efter nomineringsstopp och genomförda intervjuer kommer vi att matcha aktuella kandidater mot vår kravprofil för att sätta samman ett så bra förslag som möjligt. (Kravprofilen har vi utvecklat löpande under året när vi analyserat förbundets behov och utmaningar.) När förslaget sätts samman kommer valberedningen löpande ha kontakt med relevanta kandidater. Helgen 11-13 oktober har vi för avsikt att göra klart förslagen, och därför bör kandidater vara tillgängliga då. När förslag börjar närma sig färdiga, kommer kandidater att kontaktas för att diskutera dessa förslag och kandidaternas roll i förslagen. Om det behövs kommer förslagen att finslipas ytterligare. Här ger vi också kandidaterna i förslagen en full förståelse för den helhetsbild som vi vill uppnå och vilka roller de olika personerna antas kunna fylla.När förslagen är färdiga kommer samtliga kandidater att kontakts med information om förslagen och deras eventuella roll i förslagen, med möjlighet att slutgiltigt ta ställning till om de vill ingå eller inte ingå i förslaget. När detta är färdigt kommer vi även att kontakta de kandidater som inte ingår i något förslag och ge dem möjlighet att diskutera orsakerna. Presentation av förslagen - frågor till kandidaterna. Valberedningens förslag kommer att presenteras på forum och om möjligt i möteshandlingarna. Det innefattar både en presentation av kandidaterna och i grova drag av tankarna bakom förslagen. Det är nu öppet för frågor till kandidaterna och diskussion på forumet! De kandidater som inte ingår i valberedningens förslag men som väljer att ställa upp i något val kommer att ges likvärdiga möjligheter att presentera sig. Några viktiga punkter Vi vill hinna skapa en rättvis bild av samtliga kandidater, och därför uppmanar vi er att posta nomineringar så snart som möjligt! Vi har löpande kontakt med alla nominerade och ju tidigare en nominering kommer in desto större är möjligheten till en utförlig dialog. Enkäten är viktig! Fyll i den så utförligt som möjligt, så snart som möjligt. Vi läser alla enkätsvar och det är med utgångspunkt i dessa som vi ställer vidare frågor och håller intervjuer. Rekommendera kandidater! På http://valberedning.sverok.se går det att skriva en rekommendation av en redan nominerad person. Använd gärna den funktionen, det ger oss en ännu bredare bild av kandidaterna och samlar all sådan information på en och samma plats. I Sverok känner många personer ofta till många av kandidaterna, och det är därför viktigt för oss att få in information inte bara från den som har lagt en nominering utan även från andra som kan ha andra tankar om personerna. Ge om möjligt gärna konkreta och specifika exempel hellre än allmänna lovord. Negativ erfarenhet av en kandidat? Om du har sådan som du tror skulle vara synnerligen relevant för valberedningens arbete, går det bra att kontakta oss på valberedning@sverok.se. Sådana synpunkter beläggs med sekretess och du kommer att vara anonym. Kandidaten får alltid möjlighet att bemöta kritiken. Vår ambition är att intervjua alla som visar gediget intresse för att kandidera till något förtroendeuppdrag. Kandidater bör därför vara beredda att boka upp intervjutillfälle om vi kontaktar dem. Intervjuer kommer primärt att genomföras över Skype eller Google+ i början av oktober; datum kommer att postas på forumet i förväg.
 11. Riksmötet närmar sig, och nu trappar vi i valberedningen upp arbetstempot ytterligare. Här redovisar vi i korthet hur planeringen av höstens arbete ser ut. Möten, datum och sådant Vi har nu möten varje tisdag kväll, jämfört med tidigare då vi hållit ett möte i månaden samt några ytterligare möten utöver dessa. Det schemat kommer vi att ha fram till nomineringsstopp den 11 oktober. Helgen den 11-13 oktober har vi sedan ett helhelgsmöte då vi kommer att försöka färdigställa våra förslag. Vi tänker dock inte pressa arbetet utan lämnar förslag först när vi är nöjda med det, men har som målsättning att få det klart under denna helg. Våra tidigare möten har haft ett förberedande fokus med vissa praktiska inslag (ta fram system, jobba med föreläsningar till distriktsträffar, mm). Det går nu över till ett mer praktiskt arbete som fokuserar på kontakt med de nominerade kandidaterna och arbetet med att ta fram valberedningens förslag på styrelse, revisorer och valberedning. Vi kommer även arbeta med frågor kring några motioner som är relevanta för valberedningens arbete i framtiden. Vi har varit med på förbundsstyrelsens möten och vid andra sammankomster, och kommer även under hösten försöka närvara och vara aktiva vid sådana tillfällen. Det handlar både om att ta pulsen på förbundet så att vi är a jour med vad som behövs, och på möjliga kandidater så att vi får en ännu bättre grund för våra förslag. Intervjuer Utanför ordinarie mötestider, kommer vi att genomföra intervjuer med nominerade. Till grund för intervjuerna ligger de enkätsvar som de nominerade skriver på http://valberedning.sverok.se . Intervjuer kommer främst genomföras vid två tillfällen i början av oktober. Vi kommer i undantagsfall även att intervjua personer vid andra tillfällen. Transparens Öppenhet och tillgänglighet är en viktig princip för valberedningen. Som en del av detta har vi postat protokoll från flera av våra möten, men dessa protokoll blir både tunnare och glesare mellan nu när vi behandlar allt mer personinformation och information av den typ som inte lämpar sig för helt öppna forum. Personer som har funderingar eller frågor till valberedningen är alltid välkomna att vädra dessa, helst per mail till valberedning@sverok.se. Vi uppmanar till mycket kontakt, det både ger oss mer material och innebär att vår uppdragsgivare - riksmötet - får ännu större insyn i och förståelse för arbetet som ligger till grund för våra förslag. Även här på forumet går det att kontakta oss, men undvik frågor som rör enskilda personer här. När det är dags för utfrågning av kandidaterna kan lämpliga frågor platsa här, men så långt är inte processen kommen ännu!
 12. Nomineringar görs i ett system på http://valberedning.sverok.se (där kan ni redan nu se en massa nominerade personer och deras presentationer). Vi har nu uppmärksammats på två buggar som är av en kritisk karaktär och ni därför behöver känna till när ni ska nominera. Båda buggarna är relativt nya och ska därför inte ha påverkat mycket tidigare, men vi har ingen möjlighet att veta hur länge de har funnits! 1) E-postadresser kan inte innehålla _ ("understreck"). Dessa tas helt sonika bort och då kommer nomineringsmailet inte fram. I det långa loppet fångar vi upp eventuella fel då vi följer upp varje person som inte svarar på nominering, men det innebär merarbete och förlorad tid för alla inblandade. Vi räknar med att felet är avhjälpt under veckan men vågar inte lova något. Lösning: om du ska nominera någon med _ i mailadressen, kontakta valberedning@sverok.se med nomineringsinformationen. 2) Nominering till flera poster samtidigt. En person som nomineras till flera poster på en gång, sparas bara som nominerad till en av dessa poster. Resten tappas bort av systemet. Lösning: efter att du har nominerat en person, gå in på sidan som visar nominerade (startsidan). Leta här upp den person som du nominerade i listan och klicka, och du får nu upp en sida där det finns en knapp: "Nominera till fler poster". Klicka på den och kryssa i de poster personen ska vara nominerad till (här fungerar det att kryssa i flera). Vi räknar med att de här buggarna kommer att åtgärdas snarast av utvecklarna av systemet, och kommer att återkomma här när de är borta.
 13. Utvalda frågor från mötet: - Vi har bestämt oss för att sträva efter att publicera ett inlägg efter varje skypemöte, vilket sker en gång i veckan. I dessa inlägg kommer vi att lyfta en eller flera punkter som vi har diskuterat under kvällen. Det är ett alternativ till att posta hela protokoll eftersom vi känner att det dels blir tydligare och förhoppningsvis ger större inblick och mer transparens till vårt arbetssätt. Det innebär dessutom mindre dubbeljobb för oss som grupp, något som i nomineringstider alltid är uppskattat. - Vi har kontaktat alla som har blivit nominerade hittills och tillskrivit alla en ansvarig ur valberedningen. Planen är att vid varje möte gå igenom nyinkomna nomineringar och tilldela dem en ansvarig inom valberedningen. Vill ni ge oss en massa jobb (JA!) så nominera en massa personer som ni tror skulle göra ett grymt bra jobb som förtroendevald nästa år! (gör det här: http://valberedning.sverok.se) - För tillfället jobbar vi i valberedningen med att skriva flera olika motioner, bland annat om arvoderingsnivåer och styrelseform. Det har varit diskussioner som har förts under flera månader och mer konkreta resultat kommer när texterna är klara. - Vi har gjort en ny och uppdaterad tidsplanering för hösten där viktiga datum är inlagda. I vår plan har vi två stycken intervjutillfällen via Skype, exakta datum kommer att publiceras senare när de är helt klara. Ett inlägg kommer att postas på forumet senare så att alla kan ta del av planeringen. Det var de viktigaste frågorna som har tagits upp under kvällens möte! Om ni har några frågor gällande nomineringar eller annat, kontakta oss gärna på vår mail: valberedning@sverok.se!
 14. Hej Tommy! Det skulle kunna vara en spännande utmaning att göra det, men valberedningen har bestämt sig för att endast ta emot nomineringar i ett system som är under utveckling. När det kommer upp så kommer vi gå ut med information om det, så att du kan lägga in precis hur många du vill i systemet. Lycka till!
 15. Hej, Vi arbetar utifrån ett antal nyckelord som vi har tagit fram för de olika grupperna som helhet. Nyckelorden kan men måste inte nödvändigtvis, motsvara en individ. Nyckelorden är ett internt verktyg som vi använder främst som riktlinjer, det finns ju självklart kompetenta personer som inte strikt kan beskrivas med något av nyckelorden men som ändå skulle fylla en plats i styrelsen mer än väl. Därför väljer vi också att inte publicera någon lista med nyckelord, utan de är som sagt ett internt verktyg. Vi vill inte heller kontrollera vilka personer eller typer av personer som nomineras! Det viktiga när du nominerar, är att du själv tycker att det är en person som kan fylla en funktion du tycker är viktigt (eller helt enkelt en kompetent person!), och att du skriver en motivering där du lyfter fram det som gör att du vill nominera personen till ett förtroendeuppdrag i Sverok. mvh, Sveroks Valberedning 2013