Jump to content

Linnea Risinger

Medlem
 • Content Count

  55
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Everything posted by Linnea Risinger

 1. Relevanta styrdokument http://wiki.sverok.se/wiki/Förvaltningsorganisation_2015#Verkst.C3.A4llande_utskott_.28VU.29 http://wiki.sverok.se/wiki/Arbetsordning_för_förbundsstyrelsen_2016 http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/
 2. att) "Namn som innefattar spel är undantagna från detta, exempelvis Malmö Overwatch." ändras till "Namn som innefattar spel är undantagna från detta, exempelvis Malmö Overwatch, så länge namnet inte är nedsättande."
 3. Föredömligt, exemplariskt, mönstergillt, efterföljansvärt, förebildligt och idealiskt författat!
 4. Bakgrund Motion - Nomineringsstopp med anledning av Inflytande 2.0 Förslag: En omkastad nomineringsprocess inför förtroendeval för att skapa en öppnare process, ett bättre arbetsförhållande för valberedningen och en mer rättvis möjlighet att kandidera för kandidaterna. Varför: Nomineringsprocessen till förtroendevalen på Riksmötet lider av några processproblem idag. Dels är öppenheten inte så stor eftersom nominerade kandidater är valbara oavsett om de tackat ja eller nej till sin nominering, vilket skapar osäkerhet och minskad förutsägbarhet. Det påverkar ombudens möjlighet att i förväg diskutera med intresserade kandidater. Det påverkar också valberedningens arbete eftersom det faller på deras lott att jaga in besked från nominerade kandidater. Dels skapar det också en stor osäkerhet på Riksmötet kring vilka kandidater ska presenteras och vara del av omröstningar då kandidater som tackat nej eller inte svarat ändå är valbara. Inflytande 2.0-rapporten: https://drive.google.com/file/d/0B8idRqdEvcYpeWlkd0FESHF6bk0/edit?usp=sharing Idéerna som berör Sverok och valberedningen: https://drive.google.com/file/d/0B8idRqdEvcYpaHpodUtHWlNwWEE/edit?usp=sharing Underlag https://docs.google.com/document/d/1svmm7rec-5XwAcvxZd5SKXQPdCTqqZNRJk4hOi4eVkQ/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att förbundsstyrelsen lägger fram motionen "Omkastad nomineringsprocess inför förtroendeval. " till Riksmötet 2016.
 5. Namnpolicyn: http://wiki.sverok.se/wiki/Riktlinjer_för_föreningsnamn_2016
 6. Från Likabehandlingsplanen Effekt D Ombuden på Riksmötet avspeglar medlemsbasen. Delmål D:1 75 % av deltagarna ska vara under 26 år gamla och 50 % av deltagarna ska vara förstagångare. • Problembeskrivning Deltagarna på Riksmötet avspeglar inte medlemsbasen när det gäller ålder och erfarenhet. Det saknas unga deltagare – 2012 var 91 % av Sveroks medlemmar under 26 år gamla, jämfört med 52 % av de valda representanterna på Riksmötet. Dessutom verkar erfarenhet vara en förutsättning för att få åka till Riksmötet – 31 % av deltagarna deltog för första gången, 69 % har varit på flera Riksmöten. Vägen från att bli medlem i en Sverok-ansluten förening till att bli ombud på Riksmötet är lång; de flesta har varit medlem i en förening i flera år innan de åker till ett Riksmöte – 13 % har varit med i Sverok i två år eller mindre, resten har varit med längre än så och den absoluta majoriteten har varit medlem i Sverok i 6–10 år (43 %). Som en förutsättning för att bli vald nämndes att man behöver ha kontakter, vilket indirekt diskriminerar yngre medlemmar som inte har kunnat skaffa så många kontakter i förbundet. • Vad? 1. Utredning av ombudsvalssystemet a. Utredningen ska svara på huruvida omvalssystemet bidrar till ombudens homogena sammansättning och ska ta fram konkreta ändringsförslag på hur man kan lägga upp systemet för att främja att ombunden representerar medlemsbasen b. Den eller de som får i uppdrag att göra utredningen ska utbildas inom normkritik och mångfald c. Utredningen ska ta ställning till följande förslag: • Lägg in olika filter i valsystemet (kön, antal tidigare Riksmöten, ålder, verksamhetsgren) för att på ett enkelt sätt kunna ordna kandidaterna • Lägg in en funktion som möjliggör att man via sociala media kan förmedla att man tycker en viss kandidat är bra • Ålderskvotering http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2014/04/Sveroks-likabehandlingsplan.pdf
 7. Jag yrkar... 1. ...att "Ett BU ska alltid avslutas med tydliga att-satser enligt mallen." ersätter "Ett BU ska alltid avslutas med tydliga att-satser. Att-satser skrivs i formen: “Jag yrkar… 1) ...att XXXXXXX 2) ...att YYYYYYY”"
 8. att Propositioner ligger kvar i delegationsordningen men kallas "Motioner från styrelsen" istället, vilket stämmer mer med vår praxis.
 9. Styrdokumentet om resor säger såhär Albin, så styrdokumentet säger inte att folk i norrland måste åka tåg i varje läge "Huvudregeln är att billigaste möjliga resa ska bokas. Sent bokade resor pga bristande planering som medför förhöjda kostnader för förbundet bör vara väl motiverade eller annars inte genomföras. Vid flera likvärdiga färdalternativ ska det mest miljövänliga alternativet väljas, vilket vanligtvis innebär kollektivtrafik. I första hand sker längre resor med tåg eller buss, i andra hand genom samåkning i bil och i sista hand med flyg eller ensamresor med bil. Dock ska resan vara bekväm nog för att den resande ska vara utvilad och pigg vid ankomst, vilket innebär att andra- eller tredjehandsalternativet kan vara att föredra i vissa fall, exempelvis när en betydande tidsvinst kan göras eller om särskilda skäl finns. Ensamresor med bil bör undvikas i största möjliga utsträckning. Resor med SJ ska normalt bokas via resebokare (t.ex. arbetsgruppsledare eller förbundssekreteraren). Detta minskar kostnader och administration."
 10. Vi skulle kunna stryka "alltid" i meningen om tåg.
 11. http://forum.sverok.se/index.php?/topic/42911-underlag-bidragsniv%C3%A5er/
 12. Distriktsrepresentanter efterfrågade under Riksmötet att få klarhet i vart de vänder sig när de behöver hjälp med sina hemsidor. Värt att beröra, eller bättre att ta i en helt annan kanal kanske?
 13. att) vi fastslår budgeten enligt förslaget, men med ändringen att 550 000 kr budgeteras till Riksmöte 2016
 14. att) vi lägger en motion till Riksmötet där ordet "nästkommande" läggs till i förbundsstadgarnas paragraf 26 så att vi får en säkrare process som också följer svensk föreningspraxis: Orginaltext: "Föreningsmedlem som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan även upphäva avstängningen. Förening(ar) där föreningsmedlemmen är medlem ska upplysas om en medlem blivit avstängd eller om en avstängning upphört. En avstängd medlem ges rätt och möjlighet att föra sin egen talan i avstängningsärendet och få det prövat på Riksmötet, avstängd medlem som accepterar sitt erbjudande att föra sin egen talan adjungeras till mötet för den specifika frågan tills beslut i frågan fattats. En avstängning från förbundet berör inte individens medlemskap i sin förening." Förändring: "Föreningsmedlem som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan även upphäva avstängningen. Förening(ar) där föreningsmedlemmen är medlem ska upplysas om en medlem blivit avstängd eller om en avstängning upphört. En avstängd medlem ges rätt och möjlighet att föra sin egen talan i avstängningsärendet och få det prövat på nästkommande Riksmöte, avstängd medlem som accepterar sitt erbjudande att föra sin egen talan adjungeras till mötet för den specifika frågan tills beslut i frågan fattats. En avstängning från förbundet berör inte individens medlemskap i sin förening."
 15. Rutinerna för uppföljning av Likabehandlingplanen var något oklara så Mångfaldskoordinatorn Milena och VU har haft ett antal möten och sejourer för att ta fram tydligare rutiner för uppföljning, utvärdering och uppdatering av Sveroks Likabehandlingsplan. Här hittar ni förslaget: https://docs.google.com/document/d/1ELVefXUGqSFpz2HIaiqNEnXQUDmLqKjXiSzQh294MR4/edit?usp=sharing
 16. Om någon i FS är extra intresserade så kan ni säga till mig så kan jag ge er den superdetaljerade planeringen
 17. Likabehandlingsplanen är antagen och arbetet rullar på. Det finns en del punkter som inte är glasklara utan som Förbundsstyrelsen behöver fundera över och peka ut riktningen under kommande år. Här är ett diskussionsunderlag för en av de förslag på element som föreslås i Likabehandlingsplanen som jag bedömer att förbundsstyrelsen behöver ta ställning till ifall vi ska genomföra eller inte. https://docs.google.com/document/d/1Y8Ad8SKhKzZKKipzAbw_QIm0xkKNakJKWgtzqgnwDyc/edit?usp=sharing
 18. Sverok driver idag flera olika webbtjänster som både riktar sig till de egna medlemmarna samt till externa parter såsom media och politiker. Dessa har kommit till allt eftersom och kopplingen mellan tjänsterna är svag vilket kan göra det svårt för den nya besökarna att navigera mellan tjänsterna och uppfatta vilken som är till för vad. Projektet som initierades förra året syftar till att att Sveroks sidor (Webb, Forum, Wiki och Hitta) skulle ses över för att skapa en bättre struktur och bättre koppling mellan sidorna. Här är projektspecifikationen för projektet: https://docs.google.com/document/d/13HRxHsNcXwfk-zRRkKN91nXyXR2f0LXO8nrcFLsjLd0/edit?usp=sharing
 19. Pride och HBTQ-frågor är något som är väldigt viktigt för Sverok, och att arrangera Nörd på Pride är en del i att förverkliga visionen ”På egna villkor och genom vår ideella kraft. En stark och levande spelhobby.” Sverok har arrangerat Nörd på Pride i flera år och det har varit oerhört uppskattat. Med programpunkter på hög nivå, tillgängliga för alla, och en medverkan i paraden som lockat en stor mängd nördar som äntligen fått ett perfekt tillfälle att vara “Proud and Nerdy” har satsningen varit en succé och planen är att genomföra detta även i år. Här är projektspecifikationen för Nörd på Pride: https://docs.google.com/document/d/1aX5Tu6xY7VE-RtkeaS-GFMWUbOsLwLud1TELpDXwGkI/edit?usp=sharing
 20. Tack för ett trevligt och glatt årsmöte! Jag är superduperglad att jag fick möjlighet att vara årsmötesordförande, hoppas jag inte misskötte mig allt för mycket! Stora kramar, pepp och kärlek till alla nördar i Gävleborg, Dalarna och den nya styrelsen! <3 /Linnea
×
×
 • Create New...