Jump to content

Linnea Risinger

Medlem
 • Content Count

  55
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Linnea Risinger last won the day on December 3 2016

Linnea Risinger had the most liked content!

About Linnea Risinger

 • Rank
  50+
 • Birthday 10/08/1982

Profile Information

 • Ort:
  Falun
 1. Relevanta styrdokument http://wiki.sverok.se/wiki/Förvaltningsorganisation_2015#Verkst.C3.A4llande_utskott_.28VU.29 http://wiki.sverok.se/wiki/Arbetsordning_för_förbundsstyrelsen_2016 http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/
 2. att) "Namn som innefattar spel är undantagna från detta, exempelvis Malmö Overwatch." ändras till "Namn som innefattar spel är undantagna från detta, exempelvis Malmö Overwatch, så länge namnet inte är nedsättande."
 3. Föredömligt, exemplariskt, mönstergillt, efterföljansvärt, förebildligt och idealiskt författat!
 4. Bakgrund Motion - Nomineringsstopp med anledning av Inflytande 2.0 Förslag: En omkastad nomineringsprocess inför förtroendeval för att skapa en öppnare process, ett bättre arbetsförhållande för valberedningen och en mer rättvis möjlighet att kandidera för kandidaterna. Varför: Nomineringsprocessen till förtroendevalen på Riksmötet lider av några processproblem idag. Dels är öppenheten inte så stor eftersom nominerade kandidater är valbara oavsett om de tackat ja eller nej till sin nominering, vilket skapar osäkerhet och minskad förutsägbarhet. Det påverkar ombudens möjlighet att i förväg diskutera med intresserade kandidater. Det påverkar också valberedningens arbete eftersom det faller på deras lott att jaga in besked från nominerade kandidater. Dels skapar det också en stor osäkerhet på Riksmötet kring vilka kandidater ska presenteras och vara del av omröstningar då kandidater som tackat nej eller inte svarat ändå är valbara. Inflytande 2.0-rapporten: https://drive.google.com/file/d/0B8idRqdEvcYpeWlkd0FESHF6bk0/edit?usp=sharing Idéerna som berör Sverok och valberedningen: https://drive.google.com/file/d/0B8idRqdEvcYpaHpodUtHWlNwWEE/edit?usp=sharing Underlag https://docs.google.com/document/d/1svmm7rec-5XwAcvxZd5SKXQPdCTqqZNRJk4hOi4eVkQ/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att förbundsstyrelsen lägger fram motionen "Omkastad nomineringsprocess inför förtroendeval. " till Riksmötet 2016.
 5. Namnpolicyn: http://wiki.sverok.se/wiki/Riktlinjer_för_föreningsnamn_2016
 6. Från Likabehandlingsplanen Effekt D Ombuden på Riksmötet avspeglar medlemsbasen. Delmål D:1 75 % av deltagarna ska vara under 26 år gamla och 50 % av deltagarna ska vara förstagångare. • Problembeskrivning Deltagarna på Riksmötet avspeglar inte medlemsbasen när det gäller ålder och erfarenhet. Det saknas unga deltagare – 2012 var 91 % av Sveroks medlemmar under 26 år gamla, jämfört med 52 % av de valda representanterna på Riksmötet. Dessutom verkar erfarenhet vara en förutsättning för att få åka till Riksmötet – 31 % av deltagarna deltog för första gången, 69 % har varit på flera Riksmöten. Vägen från att bli medlem i en Sverok-ansluten förening till att bli ombud på Riksmötet är lång; de flesta har varit medlem i en förening i flera år innan de åker till ett Riksmöte – 13 % har varit med i Sverok i två år eller mindre, resten har varit med längre än så och den absoluta majoriteten har varit medlem i Sverok i 6–10 år (43 %). Som en förutsättning för att bli vald nämndes att man behöver ha kontakter, vilket indirekt diskriminerar yngre medlemmar som inte har kunnat skaffa så många kontakter i förbundet. • Vad? 1. Utredning av ombudsvalssystemet a. Utredningen ska svara på huruvida omvalssystemet bidrar till ombudens homogena sammansättning och ska ta fram konkreta ändringsförslag på hur man kan lägga upp systemet för att främja att ombunden representerar medlemsbasen b. Den eller de som får i uppdrag att göra utredningen ska utbildas inom normkritik och mångfald c. Utredningen ska ta ställning till följande förslag: • Lägg in olika filter i valsystemet (kön, antal tidigare Riksmöten, ålder, verksamhetsgren) för att på ett enkelt sätt kunna ordna kandidaterna • Lägg in en funktion som möjliggör att man via sociala media kan förmedla att man tycker en viss kandidat är bra • Ålderskvotering http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2014/04/Sveroks-likabehandlingsplan.pdf
 7. Jag yrkar... 1. ...att "Ett BU ska alltid avslutas med tydliga att-satser enligt mallen." ersätter "Ett BU ska alltid avslutas med tydliga att-satser. Att-satser skrivs i formen: “Jag yrkar… 1) ...att XXXXXXX 2) ...att YYYYYYY”"
 8. att Propositioner ligger kvar i delegationsordningen men kallas "Motioner från styrelsen" istället, vilket stämmer mer med vår praxis.
 9. Styrdokumentet om resor säger såhär Albin, så styrdokumentet säger inte att folk i norrland måste åka tåg i varje läge "Huvudregeln är att billigaste möjliga resa ska bokas. Sent bokade resor pga bristande planering som medför förhöjda kostnader för förbundet bör vara väl motiverade eller annars inte genomföras. Vid flera likvärdiga färdalternativ ska det mest miljövänliga alternativet väljas, vilket vanligtvis innebär kollektivtrafik. I första hand sker längre resor med tåg eller buss, i andra hand genom samåkning i bil och i sista hand med flyg eller ensamresor med bil. Dock ska resan vara bekväm nog för att den resande ska vara utvilad och pigg vid ankomst, vilket innebär att andra- eller tredjehandsalternativet kan vara att föredra i vissa fall, exempelvis när en betydande tidsvinst kan göras eller om särskilda skäl finns. Ensamresor med bil bör undvikas i största möjliga utsträckning. Resor med SJ ska normalt bokas via resebokare (t.ex. arbetsgruppsledare eller förbundssekreteraren). Detta minskar kostnader och administration."
 10. Vi skulle kunna stryka "alltid" i meningen om tåg.
 11. http://forum.sverok.se/index.php?/topic/42911-underlag-bidragsniv%C3%A5er/
 12. Distriktsrepresentanter efterfrågade under Riksmötet att få klarhet i vart de vänder sig när de behöver hjälp med sina hemsidor. Värt att beröra, eller bättre att ta i en helt annan kanal kanske?
 13. att) vi fastslår budgeten enligt förslaget, men med ändringen att 550 000 kr budgeteras till Riksmöte 2016
×
×
 • Create New...