Gå till innehåll

Jenny Petersson

Medlem
 • Innehåll Antal

  217
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  1

Jenny Petersson senast vann den dag 28 Augusti 2015

Jenny Petersson hade det mest gillade innehållet!

Om Jenny Petersson

 • Placering
  100+

Profile Information

 • Kön:
  Annat
 1. BU: Attestlista 2016

  Här kommer Beslutsunderlaget för att fastställa attestanter för 2016. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_vIxO7U8xsfhrPOMd5CluZeuhd4tRpfF6wvoFItDXW0/edit?usp=sharing I huvuddirektivet för förbundets ekonomi står följande: KAPITEL 4 – Attestering 1 § Attestant för varje resultatenhet/budgetpost utses av förbundsstyrelsen 2 § Attestering sker via ekonomisystemet där attestanten digitalt godkänner en kostnad. En attestering kan föregås av en kontroll hos en kontrollant, som i sin tur får vidimera underlaget mot leveransen. 3 § Alla resultatenheter är förknippade med varsin ordinarie samt vice attestant. 4 § Vice attestanten träder in och attesterar i de fall den aktuella attesten innebär jäv för ordinarie attestanten eller i de fall den ordinarie attestanten inte har möjlighet att besvara attestförfrågan innan förfallodatum.
 2. Rapporter

  Hej, Här kommer en resultatrapport som innehåller utfall tom 2015-08-31 och en prognos för 2015 per budgetpost. Den här rapporten kommer ligga till grund för den ekonomiska rapport som läggs fram till Riksmötet. styrelserapport aug 2015.pdf
 3. BU: Förslag till budget 2016

  Hej, Ett sifferförslag till budget för 2016 hittar ni här https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D5FQTKRI4Jg5bzlHlCLAY_jfgKXAEN-wXxYJ7i4oDLE/pubhtml?gid=0&single=true På grund av pågående förändringar i personalstyrkan har inte fördelningen av personalkostnader gjorts på respektive budgetpost utan sker först senare. Det förslaget som läggs fram till Riksmötet kommer även struktureras på ett annat sätt och innehålla budgetkommentarer.
 4. BU: Externfinansiering

  Hej, Här kommer ett beslutsunderlag rörande Sveroks externfinansiering. https://docs.google.com/document/d/1eXEQAK9_xp1-YK5pf-4jwarqIZt8y5oDz2Rxooo05zg/edit#
 5. DU: Budget 2016

  Hej, Här kommer ett första utkast och underlag till budget för 2016. Planen är att styrelsen utifrån de olika budgetposterna samt det totala budgeterade resultatet ska diskutera vilka prioriteringar förbundet bör göra under kommande år. Enligt den nu rådande prognosen kommer Sverok ha ett Eget Kapital (bufferten på banken) på ca 6 MSEK när 2015 är slut. Budget 2016: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hmv-4816nqho7qzVV_TkPuQtP7CxESC7XQw2nJdDtJk/pubhtml?gid=0&single=true
 6. Rapporter

  Prognos 2015 Hej, Här kommer prognosen för 2015 där vår budget som sattes av riksmötet jämförs mot det prognostiserade utfallet för helåret 2015. Prognosen ändras löpande när ny information inkommer. Den största skillnaden mellan prognos och budget återfinns på intäktssidan där vi har ändrat redovisningssätt för de kapitalplaceringar som Sverok har. Tidigare redovisades endast ränteintäkter och utdelningar när de realiserades (när fonder såldes eller när vi fick en utdelning). Nu ska vi istället redovisa de placeringarna som har lite längre löptid på ett eget konto och då ska de bokföras med det lägsta värdet av två (det som de köptes för eller rådande marknadsvärdet). I dagsläget är marknadsvärdet på de långfristiga placeringarna mycket lågt, men de har också en löptid till 2018, så förhoppningsvis kommer värdet att öka och då kommer värdeminskningen att återhämta sig och synas i bokföringen framöver. Här hittar ni prognosen: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PAA3FF7pFCV9lup9IulGnSvSYaKpAoB0jsxcK-EMUic/pubhtml?gid=5&single=true
 7. Hej, Här kommer ett beslutsunderlag avseende de resterande pengarna i bidragspotten från 2014. https://docs.google.com/document/d/1ZYyOILj_uR5z8Z9aU9LGt6Gp9LEoxDUkhIa4e4bsA34/edit#heading=h.m2ugkunh6rn
 8. Rapporter

  Hej, Här kommer den ekonomiska rapporten för årets första fyra månader. Ekonomisk rapport april 2015.pdf
 9. Rapporter

  Här kommer en rapport med 2014 års externfinansieringsarbete. https://docs.google.com/document/d/1ezMny6vn4_a3WUFDiIwpvIfgpPXO88IIXyyCBvHD6kw/edit#
 10. Rapporter

  Hej, Här kommer ytterligare en ekonomisk handling. Det är en budgetuppföljning över hur vi hittills under 2015 har följt den budget som fastställdes under höstens riksmöte. Ekonomisk rapport jan-feb 2015.pdf
 11. Rapporter

  Hej, Här kommer två viktiga ekonomiska årshandlingar rörande 2014 som enligt våra stadgar ska publiceras senast 30 april. Det är viktigt att dessa läses igenom då de ska skrivas under av den nuvarande förbundsstyrelsen. Dessa kommer sedan tas upp på Riksmötet 2015. Årsredovisning Sverok 2014 150328.pdf Ekonomisk berättelse 2014.pdf
 12. BU: Lokalbidragsnivåer 2015

  Beslutsunderlag för lokalbidragsnivåer 2015 Av: Jenny Petersson Lokalbidraget kan sökas av föreningar under hela året och bidraget riktar sig i första hand till lokaler som ska fungera som mötesplatser där nya spelare kan engageras i spelhobbyn. Bidrag för en lokal kan sökas för en period om tre år. För 2014 gällde följande nivåer: År ett – 50 % av hyreskostnaden (dock max 24 000 kr) År två – 25 % av hyreskostnaden (dock max 12 000 kr) År tre – 12.5 % av hyreskostnaden (dock max 6 000 kr) Eftersom budgeten för 2015 sattes till 360 000 kr (en minskning med 140 000 kr från föregående år) behöver lokalbidragsnivåerna justeras. För att inte försvåra för föreningarna som i deras budgetar har räknat med att få ett visst bidrag för år två och tre, är min rekommendation att de nivåerna kvarstår och att förbundsstyrelsen istället justerar lokalbidraget för år ett. Förslag till beslut: För 2015 gäller följande nivåer: År ett – 50 % av hyreskostnaden (dock max 16 000 kr) År två – 25 % av hyreskostnaden (dock max 12 000 kr) År tre – 12.5 % av hyreskostnaden (dock max 6 000 kr)
 13. kostnad norderakonto via sverok

  Hej, Beklagar att det inträffade igen. Nordea ska nu ha åtgärdat det.
 14. kostnad norderakonto via sverok

  Hej, Nu ska alla föreningar ha fått tillbaka sina 55 kr. För de föreningar som fick sitt bankkonto öppnat under april har det dragits 355 kr, och de pengarna kommer tillbaka under de närmsta dagarna. Hör av er om ni har några frågor.
 15. kostnad norderakonto via sverok

  Detta har drabbat alla Sverokföreningar som har Nordeakonto via Sverok. Jag och vår handläggare hos Nordea ser till att felet blir åtgärdat på alla konton. Ge oss bara ett par veckor så ska vi se till att lösa det.
×