Jump to content

Johan Jonsson

Medlem
 • Content Count

  51
 • Joined

 • Last visited

About Johan Jonsson

 • Rank
  50+
 • Birthday 01/02/1964

Profile Information

 • Ort:
  Sverok Ost
 • Intressen
  RPG, LARP
 1. Sverok Jönköping-Kronoberg kommer att ha årsmöte den 1/4-12 kl 1200 i föreningen Gameboards & Broadswords - SYDs lokaler i Kulturhuset i Jönköping. Jag bifogar våra möteshandlingar till den här posten. Välkomna
 2. Ska försöka bifoga stadgar här. De har tydligen efterfrågats och det är ju i vilket fall bra om de finns tillgängliga.
 3. Ser ut som om jag får äran att posta först på vårt nya forum. Jag kan väl ta upp lite om hur det går med distriktets planer och bildande. Vi har blivit godkända av Sverok Riks, så vi är nu ett riktigt distrikt. Vi har skickat in ansökan om organisationsnummer, när vi får det är vi en registrerad förening. Vi har medlemsmöte på söndag på forum på Öxnehaga i Jönköping för att sätta verksamhetsplan och budget. Vi har skaffat oss en postadress som är Sverok Jönköping-Kronoberg c/o Studiefrämjandet Rosenbergsgatan 6, 554 51 Jönköping. Så fort vi har fått organisationsnumret kommer vi att skaffa ett bankkonto. när det har skett kommer vi att överföra pengar från Sverok Ost till Sverok JK. Vi räknar med att genomföra vår första genomgång av sökta bidrag strax efter april månads utgång. Alla ansökningar som kommit in innan sista april kommer då att behandlas. Välkomna till vårt fina, nya distrikt \o/
 4. Goda nyheter \o/ Sverok Jönköping-Kronoberg blev antagna som distrikt av Riks på deras styrelsemöte i helgen. Snart kommer vi nog också att få ett eget forum så vi slipper snylta på OST. Vi har skaffat oss en logo som jag försöker bifoga.
 5. Det har ju inte varit så mycket rörelse på den här tråden, men nedan följer i alla fall mer info om var och när årsmötet är. Vill ni åka, så meddela det snarast. Från OSTs styrelse åker Viktor Sjögren och Daniel Hollender. Till Studiefrämjandets lokala och regionala medlemsorganisationer inom samtliga kommuner i Jönköpings, Kronobergs, och Kalmar län samt Gotland. Studiefrämjandets personal, cirkelledare, samarbetsorganisationer och övriga intresserade. Inbjudan/Kallelse till Årsmöte Studiefrämjandet Småland-Gotland håller årsmöte lördagen den 19 mars på Skälby i Kalmar. Värdar för årsmötet är STF Kalmarkretsen. Program 13.00 Lunch 13.50 Presentation av STF Kalmarkretsens verksamhet 14.00 Kulturhistoriker Lennart Nilsson berättar om Skälbys historia 15.00 Årsmöte ca 16.30 Slut Enligt gällande årsmötesbeslut så har varje regional medlemsorganisation rätt att utse två röstberättigade ombud. Varje lokal medlemsorganisation utser tre röstberättigade ombud (om en medlemsorganisation har flera enheter inom avdelningens verksamhetsområde utser dessa mellan sig två respektive tre ombud). Motionsrätt har regionala och lokala enheter av Studiefrämjandets medlemsorganisationer. Anmäl senast den 7 mars 2011. Anmälan till årsmötet senast den 14 mars 2011. Tel 0470-76 29 02 eller per e-post ewa.svensson@studieframjandet.se Växjö i februari 2011-02-25 Styrelsen Studiefrämjandet Småland-Gotland Välkommen!
 6. Jönköpings stadsbibliotek i samarrangemang med spelföreningen Gameboards & Broadsword bjuder in din förening till konventet "BibbCon " som kommer att gå av stapeln den 14:e maj! Detta kommer vara en dag som vi viger åt spel i alla dess former. Förhoppningen är att vi kommer få se allt ifrån fia med knuff till mer avancerade spelformer som tex. lajv, figurspel, rollspel, tv-spel osv osv. Känner ni som förening att det här vore ett utmärkt tillfälle att få visa upp er verksamhet (för stora som små) eller bara få njuta en heldag av den hobby som vi alla älskar!? Då är det bara att slänga iväg ett mail till: Daniel (a.k.a biblioteksninjan) - daniel.frohm@jonkoping.se Mi - mi.broetegard@jonkoping.se David - david_bothen@yahoo.co.uk Jonsson - johan.jonsson@studieframjandet.se OBS! Vi behöver din intresseanmälan senast 14:e mars
 7. Ja, alltså Studiefrämjandet Småland-Gotlands årsmöte, men det fick inte plats i rubriken. Besök då Osts forum. Där förklarar vi hur du ska göra.
 8. Nedan bifogar jag ett brev som vi mottaget från Studiefrämjandet Småland-Gotland. Sverok är medlemsorganisation i Studiefrämjandet, och därför har vi rätt att skicka ombud till deras årsmöte. Småland-Gotland är en avdelning med distriktsfunktion inom Studiefrämjandet som täcker större delen av OST. Nu ska de ha årsmöte och undrar om någon vill åka. Enligt reglerna får vårt distrikt (ost) skicka 2 ombud och våra lokalföreningar får skicka 3 ombud. Nu tror jag inte att reglerna är skrivna för en organisation som vår med hundratals medlemsföreningar, så vi bestämde oss för att göra så här: distriktsstyrelsen utser två ombud och medlemmar i medlemsföreningar med säte i Småland eller Gotland som vill bli ombud postar här. Skriv alltså in vem du är och vilken förening du representerar. Om vi får fler än tre kandidater får vi försöka hitta ett metod där kandidaterna jämkas så att en person representerar flera föreningar. Gotland tillhör ju egentligen Stockholm, men de gick med på att Ost hanterar detta. Växjö i december 2010 Förhandsinformation om Studiefrämjandet Småland-Gotlands årsmöte Den 19 mars 2011 är det dags för vårt årsmöte och vi hoppas att ni kommer att medverka, så boka upp datumet! Någon plats för årsmötet är ännu inte bestämd. Vi skulle gärna se att ni, eller någon annan av våra medlemsorganisationer är arrangör för årsmötet. Kanske är ni sugna på att anordna det hos er och samtidigt få en chans att visa upp er verksamhet? Självklart står vi för kostnaderna. Kontakta vår distriktschef Peter Ström för vidare diskussion. Ombud Vi ber er att redan nu fundera på vilka ni vill ska representera er organisation på årsmötet. Enligt gällande årsmötesbeslut så har varje regional medlemsorganisation rätt att utse två röstberättigade ombud. Varje lokal medlemsorganisation utser tre röstberättigade ombud (om en medlemsorganisation har flera enheter inom avdelningens verksamhetsområde utser dessa mellan sig två respektive tre ombud). Kom med och gör er röst hörd! Distriktsstyrelse Medlemsorganisationerna är basen i Studiefrämjandet. Därför vill också påminna om möjligheten att kandidera eller nominera kandidater till Studiefrämjandet Småland-Gotlands distriktsstyrelse. Kontakta ordförande i valberedningen, Curth Eriksson, senast den 15/2 2011. E-post: curtheriksson@telia.com Telefon: mobil 0705-65 51 90 eller bostad 0470-832 12 Med vänliga hälsningar Styrelsen för Studiefrämjandet Småland-Gotland e.u. Peter Ström E-post: peter.strom@studieframjandet.se Telefon: 0470-76 29 07
 9. Vi bildades i lördags kl 1500. Jag kommer att lägga upp vårt konstituerande protokoll här när det är klart, men tillsvidare tänkte jag lägga upp våra stadgar. Glad att processen med distriktsdelningen äntligen har rullat igång. Det kommer att bli mycket lättare att arbeta mot två landsting och mindre än hälften så många föreningar, som dessutom kommer att befinna sig praktiskt samlade inom samma område. Jag tänker fortsätta att uppdatera om processen att starta distrikt här tills vi är mogna att skaffa vårt eget forum.
 10. Då säger jag ursäkta så mycket. Lika bra att jag förtydligade vilken Johan som tycker vad i alla fall.
 11. Hm, jag är rädd att ett misstag har skett Halken. Det är Gawain som framfört åsikten att protokoll inte är menade att vara en plattform för debatt. Jag sa snarare att reservationer och kommentarer av demokratiska skäl bör föras till protokollen. Ingen fara, men rätt person bör nog kopplas till rätt åsikt. Vad det gäller beslutsprotokoll versus diskussionsprotokoll, så anser jag att beslutsprotokoll är att föredra, då det är svårt för en sekreterare att föra ner en diskussion i sin helhet och saker ofta utelämnas. Dock tycker jag nog att kommentarer bör tillåtas att bifogas även i beslutsprotokoll, då enskilda personer mycket väl kan vilja reservera sig eller förtydliga fattade beslut. Slutligen anser jag att emedan protokoll faktiskt inte främst är menade att vara forum för debatt, så kan möten mycket väl fylla den funktionen.
 12. Hur kommer det sig att årsmötet inte tillät att kommentarer fördes till protokollet? Varför visade inte valberedningen sitt förslag innan mötet? Det tycks mig som om detta är vettiga frågor som förtjänar ett svar. De demokratiska mötesformerna är till för att allas åsikter skall tas i beaktande, inte bara de populäraste!
 13. Så histrioniskt av dig Peter. Sticks and stones ... Protokollet borde komma upp inom några dagar. Sekreterare på mötet var Viktor Mauritz. Eftersom det har blivit så populärt innan det ens är utgivet, så ska jag försöka attacha det på det här meddelandet. Mötesprotokoll årsmöte 09.pdf
 14. Detta tycks som rätt tråd för bidrag i Blekinge, snarare än Osts årsmötestråd, där diskussionen hittills har förts. Uppdatera er gärna där innan ni läser vidare. Jag har pratat med SKUDs ordförande. De kommer att ha ett möte inom kort där de diskuterar frågan om de bidrag som SKUD har fått från Region Blekinge. Maria har rätt i att man söker för förra året kontinuerligt. Däremot bör man väl komma ihåg att pengarna ett regionförbund betalar ut är menade att användas för att stödja det länet. Därför anser jag att pengarna bör antingen användas av SKUD för att stödja Blekinge, eller skickas från SKUD till OST och därefter användas för att stödja Blekinge. Vi har börjat tillämpa en ekonomisk policy det här året där vi delar alla inkommande bidrag i fyra påsar. 50 % till verksamhet i länet pengarna kom från, 20% till gemensam administration, 20 % till länsöverskridande saker (saker som är till nytta för alla län och inte kan/bör knytas till ett län) och 10% till ekonomiskt utsatta län. Den sista posten är tänkt att användas i län där vi av ett eller annat skäl inte får bidrag. Men om bidrag för Blekinge har betalats ut bör DE pengarna användas. Det kan tyckas att vi borde ha varit snabbare på att välkomna Blekinge in i OST, men jag hoppas att det kommer att ta fart nu när vi har en medlem i styrelsen därifrån. Och Palle - för att besvara din signatur - Du är en ost därför att SKUD frågade om vi ville ta över Blekinge eftersom det fanns starkare band mellan Blekinge och Kalmar än mellan Blekinge och Skåne. Jag håller med om att vi borde ha gjort en bättre analys innan vi genomförde överlämnandet (som t.ex. hur bidrag som är på väg genom systemet skall hanteras), men vi får väl försöka ta lärdom av misstagen och göra ett bättre jobb det här året.
 15. Om SKUD får pengar från Blekinge gällande 2007 och pengarna kommer in 2009, så ska pengarna användas för att stödja verksamhet i Blekinge. Exakt vilka kriterier som SKUD tillämpar för detta vet jag inte. Det är säkert du mera insatt i, men om man får pengar från ett landsting ska pengarna användas för att stödja verksamhet i det landstinget. Det är naturligtvis inget krav att SKUD lämnar över pengar till OST, så att vi kan dela ut dem, men då får väl SKUD ta hand om utdelningen tills OST får pengar som berör Blekinge. Vi har faktiskt lagt undan en del pengar för att stödja län som inte får något från sina landsting/Regionförbund, men det känns fel att använda dessa medel för att stödja ett län som får bidrag utdelade. Ja pengarna betalas ut i efterskott. Det gäller alla län. Om ni alltså inte tänker lägga de pengarna på Blekinge, var hamnar de då? :?:
×
×
 • Create New...