Jump to content

PDELS

Medlem
 • Content Count

  4,074
 • Joined

 • Last visited

About PDELS

 • Rank
  Tegelstensvänstern

Profile Information

 • Ort:
  Kollektivet
 • Intressen
  Läsa, skriva, friluftsliv, scouting, rollspel
 1. Jag ser ingenting om begränsningar kring regelsystem i reglerna. Innebär det att det är helt fritt att välja på den punkten, eller ser du helst att man skriver äventyret regellöst?
 2. Jag skulle, i moderna termer, tolka det som uttryck för homoeroticism eller någon typ av queeraktig kultur, inte nödvändigtvis homosexualitet (som indikerar en sexuell orientering helt riktad mot det egna könet, om vi nu tillåter oss själva att kategorisera på det sättet...). Jag vänder mig egentligen inte emot dina tolkningar eller åsikter, jag vill bara problematisera tankesättet som ligger bakom det och ifrågasätta värdet i en tolkning utifrån ett modernt, västerländskt perspektiv utav en ej längre existerande kultur och dess syn på sexualitet och vad som ansågs sexuellt och inte. Vad gäller feodalismen så utgår jag ifrån det som wikipedia kallar det "the most classic sense". Om man ska använda definitionen du länkar till så diskvalificeras Edoperiodens Japan som feodal struktur genom att inte vara en svag monarki utan en ganska stark militärdiktatur. Jag vill också fortsatt protestera mot din användning av "samhällets sexualitet". Det finns bättre, betydligt mer accepterade termer, och jag förstår inte riktigt hur du kan säga att europeiska sexuella normer och japanska sexuella normer är desamma medan kulturernas sexualitet är annorlunda i aspekten hur de ser på homosexualitet. I normbegreppet ingår även synen på "avvikande" beteenden. Att då prata om sexualitet, som behandlar individens sexuella karaktär, individens förhållande till sex, etc. blir i alla fall för mig väldigt förrvirrande. Med det sagt lämnar jag tråden då jag egentligen inte är särskilt intresserad av sexualitet eller sexuella normer i rollspel på samma sätt som ni andra, utan mest ville få igång lite diskussion kring problematiseringen av tankarna som fördes fram i tråden, då jag tyckte det var ett element som saknades.
 3. "feodalism" är i strikt mening ett ord som beskriver det sociopolitiska systemet i större delarna av Europa under medeltiden, så pratar man om en feodal fantasycivilisation så bör man modellera den efter europeisk medeltid. Visst, i en del sammanhang talar man även om det feodala Japan, eftersom systemen var snarlika. Jag antar att glädjepojkarna du tänker på är de så kallade wakashu i Shudo-traditionen. Visst, i modern mening skulle vi se det som en form av homosexualitet, men på den tiden sågs det som en del av manlig socialisering. Det sexuella på den tiden handlade om relationerna mellan man och kvinna (för bushi i form av strikta giftermål, för heian innan Meijirestorationen i form av mer fria förhållande/äktenskapsformer). Konceptet heterosexualitet vs. homosexualitet existerade inte. Det du gör är att du tolkar forna tiders och andra kulturers seder med moderna, västerländska ögon och beskriver dem med ord och idéer som hade varit den tidens människor främmande. Jag säger heller inte att homo/bisexualitet är något nytt påfund, däremot kategoriseringen av dem är det, och att man sätter dem i motsatsförhållande till en heterosexualitet. Och vad gäller bibeln och kyrkan så har gränsen för vilka "homosexuella" beteenden som varit tillåtna och inte, som jag redan påpekat, skiftat mycket även under den tid som kristendomen varit dominerade i Europa. Kärleksbetygelser mellan män, som kyssar, till exempel, var betydligt mer accepterade innan kyrkan förlorade sin ställning när den moderna ateistiska nationalstaten växte fram på 1800-talet.
 4. Visst är det så, som du säger, men feodala system är strikt hierarkiska i sin struktur, ända ner på familjenivå i regel (det är alltså något som genomsyrar hela feodalismen, annars är det inte feodalism) vilket gör att gränsöverskridande/jämlika förhållanden, där det inte existerar någon tydlig könsmaktsordning (betänk att under medeltiden "fanns" det bara ett kön, kvinnor sågs som en ej fullt utvecklad version av män) har svårt att passa in. Man kan självklart tänka sig lösningar på problemet, men i ordets striktaste betydelse har i alla fall jag svårt att se att man skulle kunna kalla en sådan civilisation för riktigt feodal (som i sig är ett ganska dåligt och luddigt ord).
 5. Jag stör mig en smula på att folk här i tråden talar om "samhällets sexualitet". När fick samhället en sexualitet? Jag hittar inga belägg någonstans i min litteratur och en googling på frasen (inom citationstecken) ger fem träffar. Sexualitet har att göra med individer. Det går att analysera sexualitet på samhällsnivå, ja, men det innebär inte att man kan säga att samhället har en egen sexualitet. Analogt kan man analysera även personlighet eller för den delen tarmcancer på en samhällsnivå, men man talar inte om att ett samhälle har en personlighet eller tarmcancer för det. Prata hellre om ett samhälles sexuella normer, normativitet eller kultur. Sedan vill jag också ifrågasätta själva ifrågasättandet av bristen på beskrivningar av sexuella normer i fiktiva kulturer i rollspel. Fixeringen vid sexuella beteenden och kategoriseringen av dessa är ett ganska sentida västerländskt påfund (bollen kom i rullning under upplysningstiden och det rejäla vansinnet satte igång på 1800-talet). Gamla sodomilagar, exempelvis, var tämligen luddiga, och vad som var okej och inte skiftade en hel del. Innan den medicinska "vetenskapen" fick ordentlig fart kan man tämligen välgrundat argumentera för att det rent normativt bara existerade en typ av sexualitet i Europa, beteenden som vi idag skulle klassas som avvikande på ett eller annat sätt (till exempel ses idag två män som kysser varandra som ett exempel på homosexualitet, på 1600- och 1700-talet var det en vanlig vänskapsyttring bland de mer välborgade) sågs ofta inte som sexuella i modern mening. Att beskriva sexuella beteenden för en hel civilisation (som i exemplet med "slavhundar" och "mistress-pippifåglar" som kamirecca gav, tycker jag också är vanskligt om det är djup man är ute efter. Sexuella normer har historiskt sett, så vitt jag vet, varit väldigt skilda mellan olika samhällsskikt, och sexuell praktik på individnivån har också varit tämligen heterogen, precis som idag. Visst kan man tala om generella trender, men även det är svårt. Vill man hitta sådana trender så kan man läsa sig till en hel del genom de mer generella kulturbeskrivningar som ges, då sexuella normer efter vad jag har förstått ofta speglar andra saker i samhället och förändringar i de sexuella normerna är ofta påföljder av övergripande förändringar av andra saker, som förändrade mans- och kvinnoideal, maktstrukturer, religiösa idéer och liknande. Och, sist men inte minst: sexualitet är för många något väldigt privat och de tolkningar man gör av olika sexuella beteenden väldigt individuella, vilket gör att man reagerar mycket olika på olika typer av sexuella framställningar och symboler. Att få en hel civilisations sexuella normer och tabun kastade i ansiktet på en på det sättet är något jag misstänker att flera inte skulle gilla när de bläddrar genom rollspelsböckerna, utan är de intresserade av det kan de istället själva fantisera fram hur det ser ut och få en bild som passar deras bild av civilisationen/rasen bättre. Vilket statsskick som idkas i landet i fråga brukar inte vara lika laddat. Sedan tycker jag det är intressant att folk i tråden också snackar så mycket om "annorlunda" sexualiteter och beklagar sig över heteronormativiteten som de verkar anse vara det som ligger bakom bristen på beskrivningar av sexuella normer i rollspel, vilket för mig är en indikation på ett tänkande som är väldigt präglat av den moderna HBTQI(lägg till så många bokstäver du vill)-rörelsen, utan någon egen reflektion över om den egna synen på sexuella normer som något mångfacetterat, spännande och grundläggande i samhällsstrukturen kanske är precis lika färgad av nutidens fördomar som de spelskapare ni vill kritisera och av den anledningen passar precis lika illa in som beskrivningsmodell på fiktiva civilisationer (särskilt i feodala fantasyvärldar...).
 6. Jag vill bara protestera mot att du säger att sexualitet ligger på samhällsnivå. Man kan visserligen analysera sexualitet på den nivån, men sexualitet existerar även på individnivån, som individernas uttryck av sig själva i egenskap av sexuella varelser.
 7. Va? Varför skulle en karaktär som var psykopat bryta ihop och gråta dagen efter? Avsaknaden av empatisk förmåga och ett samvete är ju grundbultar i psykopati. Det låter inte särskilt trovärdigt...
 8. Tråden hör hemma i figurspels-forumet. Tråd flyttad. -PDELS, moderator.
 9. Om det vore så väl... jag är rädd att det snarare varit kontraproduktivt för min inre streber. Delvis därför har jag tänkt trappa ner på det mesta av det jag nu gör (för mig själv och andra) till förmån för saker som kommer ge mig mer egennytta.
 10. Ja, jag är väl i en liknande situation. Läser 200%, inget av det på distans, alldeles för mycket obligatoriska moment, regisserar MESK, gör alldeles för mycket åt Umespexarna, är styrelseledamot och scoutledare i en SSF-kår också... Sedan är det inte säkert att jag bor kvar i Umeå nästa termin, annars hade jag nog varit en större spekulant, då jag tänkt trappa ner på det mesta i ideell väg för att istället umgås lite kravlöst med vänner lite oftare än som det blir nu (en-två gånger i månaden, om jag maxar....).
 11. Både Shadowrun och zombiekampanj låter ju lockande, men jag har ingen fritid till övers, tyvärr. Men visst rycker det i rollspelstarmen...
 12. "Di gamle" med Samuel Åström i spetsen tackade för sig nu efter NärCon 2009, men det finns människor (som jag) som inte vill se konventet försvinna med dem, och om du är en av dem som vill hjälpa konventet att fortsätta rekommenderar jag att man går in på http://rescue.narcon.se/ och fyller i blanketten. Sedan kan man även diskutera det eventuella NärCon 2010 och hur det ska räddas i det här forumet: http://narcon.sverok.net/forum/viewforum.php?f=52
 13. Då var det slut, ca 1400 besökare blev vi. Tack allesammans!
 14. Jag kan förstå att du tror det, Ayjef, men du kan vara lugn. Jag och Alex går waaaay back. Drizzt-temat har blivit ett skämt sedan vi började lira DnD 4.0. Jag spelar för övrigt en ranger med 2 scimitars, dock halfling, och ingen animal companion.
×
×
 • Create New...