Gå till innehåll

Emma Carlström

Medlem
 • Innehåll Antal

  15
 • Gick med

 • Besökte senast

 1. BU: Verksamhetsgrenar

  BU: Verksamhetsgrenar Beslutsunderlag: Verksamhetsgrenar Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att begreppet verksamhetsgrenar inte ska användas officiellt för att definiera eller ligga till grund för vilka föreningar som kan antas. 2) ...att begrepp liknande verksamhetsgrenar ska användas för att beskriva Sveroks och dess föreningars verksamhet av kommunikativa skäl, internt mellan föreningar och externt. 3) ...att ge kansliet uppdraget att löpande lägga till beskrivningar av verksamheter när så behövs
 2. Rapporter

  Rapport om avdelningar
 3. DU: Avdelningar

  Underlag Förbundsstyrelsen har på sin uppdragslista att fortsätta utveckla modellen med föreningar, huvudföreningar och avdelningar. Utvärdera hur utvecklingen med avdelningar gått och ta fram förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas. Diskussionsunderlag hittar ni här: https://docs.google.com/document/d/1bftGHKfXu_c2D7q4YanLquRXXJke_SYdE0Uyv4TsSF4/edit?usp=sharing Frågor att diskutera (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) Vad är bra respektive dåligt med att ha avdelningar? Vad skulle behöva utvecklas? Är det någon verksamhetsgren som skulle gynnas respektive inte gynnas av det? Vad hade behövts från förbundets håll för att få ut information om avdelningar till föreningarna ?
 4. DU: Verksamhetsgrenar

  Underlag Förbundsstyrelsen har på sin uppdragslista att förtydliga strukturen med verksamhetsgrenar så det blir tydligare med exakt vad det innebär att vara en verksamhetsgren inom Sverok. Diskussionsunderlag hittar ni här: https://docs.google.com/document/d/1HJdPrn0OmXw0XmzFA4BJFFBtjDqV6cQ1fp4m0eFjFYo/edit?usp=sharing Frågor att diskutera (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) Vad är skillnaden mellan spelkulturen och spelhobbyn? Är det riksmötet som ska besluta om vad som är en verksamhetsgren? Om inte, vem? Om vi ska definiera verksamhetsgrenar, vad ska villkoren vara? Hur hårda ska de reglerna vara?
×