Jump to content

EvelinaMaro

Medlem
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

EvelinaMaro last won the day on March 15 2018

EvelinaMaro had the most liked content!

About EvelinaMaro

 • Birthday 01/03/1996

Profile Information

 • Kön:
  Kvinna
 • Ort:
  Östergötland

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hej hej! Länken till er hemsida fungerar inte. Dubbelchecka den
 2. Årsmötet den 28.e januari 2018 valde följande till distriktsstyrelsen: Ordförande: Evelina "Maro" Möller Pihl Vice Ordförande: Johan Henriksson Sekreterare: Jennifer Hamrer Kassör: Tove Anell Ledamot: Emelie "Emm" Geijer Ledamot: Anton Brunberg Ledamot: Rikard Karlsson Ledamot: Helené Holmkvist Ledamot: Willy Ahlin Samt följande till valberedningen: Valberedare (sammankallande): Rickard Björketun Valberedare: Pontus Sandell Samt följande till revisorer: Revisor (sammankallande): Gustav Åhs Revisor: David Åberg
 3. Kontakta GameLink i Linköping! https://www.facebook.com/groups/465371690292304/
 4. EvelinaMaro

  Online DnD

  Hej! Kul att du vill börja med rollspel! Hör av dig till Game Link, de har nog något för dig! Om inte annat både tips och kontakter! https://www.facebook.com/groups/465371690292304/ Allt gott, Evelina Maro
 5. Hej! Tradera och olika köp- & sälj facebook grupper brukar ha lite bra grejer ibland! Kolla där!
 6. Kul med konvent i Norrköping! Lycka till! Följer ert event på facebook!
 7. Hej på er Josef & @haberg! Kolla med Dragon's Den och Northern-Lights i Linköping. De brukar hålla till i källaren på Studiefrämjandet. De har säkert något för er! De når ni på: https://www.facebook.com/groups/465371690292304/ https://www.facebook.com/Northern-Lights-229654200425007/ https://www.facebook.com/Spelföreningen-Dragons-Den-438856576302716/ Kolla också med Föreningen WRNU, de spelar bland annat olika rollspel: https://www.facebook.com/Föreningen-WRNU-207823035917641/ Andra föreningar värt att söka upp kan vara: * Karmanjakas Knektar * Spelsällskapet Myran * Rollspelsföreningen Kvastskaft * Under Rovdinosauriens Fana Hoppas ni hittar något! Hör annars av er igen så söker vi vidare! ALLT GOTT, Evelina Maro Möller Pihl, Vice Ordförande, Sverok Östergötland evelina.maro@ostergotland.sverok.se
 8. Hej Joakim! I Motala finns föreningen Dominion. Jag är osäker på om de håller på med lajv, men de kanske känner till något lokalt gäng du kan hänga på! Robin och Isabelle sitter i styrelsen där, och här är en länk till ett av deras senaste event: https://www.facebook.com/events/1233533410048238/. Kolla där ifall du kan få kontakt med dem! Linköping tänker jag ligger närmast Motala, och i Linköping har du några föreningar som registrerat sig som lajvare: Lophtix - https://ebas.sverok.se/forening/lophtix Lajvsällskapet Scutum - sydalv@gmail.com Rollspelsföreningen Kvastskaft - rollspelsforeningen@kvastskaft.org Karmanjakas Knektar - karmanjakasknektar@gmail.com Silverpilen och den blyga Liljan - silverliljan@gmail.com Hoppas du får napp - annars får du komma ihåg att det bara krävs tre personer för att skapa en egen förening! Allt gott, Evelina Maro Vice Ordförande, Sverok Östergötland
 9. Hej på er! Ni kanske sitter här och undrar, vad är det här för gammalt forum? Sverok Forum är samlingsplatsen för allt material och alla dokument som Förbundsstyrelsen diskuterar och går igenom. På forumen kan du också specificera senaste inläggen på vilken spelhobby du är intresserad av. Distrikten har också sina egna forum - det här forumet är Sverok Östergötlands! Här kan Sverokare, lokalföreningar, styrelser, andra organisationer - you name it - kan skriva för att nå ut till Distriktsstyrelsen, andra Sverokare, eller spelföreningar i vårt Distrikt. Tyvärr har många delar av forumet legat på is ett tag, men om du har tråkigt någon dag, kan du vara lite nostalgisk och läsa lite gamla inlägg om Sverok. Men alltså, varför ska jag använda detta? Du kan både vara anonym gäst och medlem på forumet då du skriver dina inlägg. Här kan du skriva dina frågor om distriktet och verksamheten till styrelsen. På forumet kan du också göra shoutouts till din förenings spelträffar eller andra evenemang du tror Sverokare skulle vara intresserade av. Eller - om du är på jakt efter föreningar - varför inte kolla om någon känner till några spelgrupper eller föreningar i ditt område? Forumet kan också användas till att tipsa om spel, event, Kickstarter-projekt eller varför inte några bra butikserbjudanden på senaste bordsspelet? Lycka till! / Vice Ordförande Evelina Maro
 10. Stadgar senast uppdaterade: 21.e januari 2017 Sverok Östergötland Stadgar § 1 Sverok Östergötland är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok - Spelhobbyförbundet. Distriktet är en ideell organisation. § 2 Distriktets syfte är att arbeta i enlighet med förbundets syfte. § 3 Distriktet är religiöst och politiskt obundet och tar inte emot medlemskap från politiska eller religiösa organisationer. § 4 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokala föreningar. Distriktet ska stödja dessa föreningars verksamhet. § 5 Av de landstingsbidrag som betalas ut till distriktet skall huvuddelen av bidraget stanna kvar i länet för att bedriva distriktsverksamhet inom länsgränsen. § 6 Distriktets verksamhetsområde är Östergötlands län, med sätesort i Linköping. Föreningar och medlemmar § 7 Distriktet består av föreningar, som är anslutna till Sverok - Spelhobbyförbundet och som har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde. § 8 Medlemmar i distriktets föreningar är också medlemmar i distriktet. § 9 Distriktsstyrelsen skall vid behov kunna begära upplysningar om föreningars medlemsregister, styrelsesammansättning och stadgar från förbundet. § 10 Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgifterna bestäms av distriktsårsmötet. § 11 Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar. Distriktsårsmötet § 12 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 31 mars, på tid och plats inom länet som distriktsstyrelsen bestämmer. § 13 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. § 14 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 2 ombud för upp till och med 50 medlemmar 3 ombud för 51 - 100 medlemmar 4 ombud för 101 - 150 medlemmar 5 ombud för 151 medlemmar och därutöver. Till grund för denna räkning ligger det medlemstal, som vid föregående års utgång rapporterats till förbundet. Varje individ kan bara vara ett ombud. § 15 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten. Innan första fastställande av årsmötets röstlängd skall föreningens ombud ha med sig underlag för att kunna styrka befullmäktigande. § 16 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till föreningarna senast åtta veckor före mötet, med motionsstopp tre veckor före mötet. Möteshandlingarna skall vara föreningarna tillhanda senast två veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid, plats och information om 12-15 §§. § 17 Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet: Mötets behörighet Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av 2 justerare tillika rösträknare Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning Revisionsberättelser Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Val av distriktsordförande Val av vice ordförande Val av sekreterare Val av kassör Beslut om antalet ledamöter i styrelsen Val av ledamöter Val av revisorer och valberedning Motioner Fastställande av avgifter Fastställande av verksamhetsplan och budget Övriga frågor. § 18 Inför distriktsårsmötet har medlemmar, föreningar och distriktsstyrelsen rätt att lämna motioner. § 19 Alla ombud som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte. § 20 Extra distriktsårsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, eller om revisorerna eller minst hälften av medlemsföreningarna kräver det. Extra distriktsårsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna och distrikten senast två veckor i förväg. Styrelse § 21 Styrelsens säte är i Östergötlands län. § 22 Styrelsen består av en Ordförande, en Vice Ordförande, en Sekreterare och en Kassör. Samt minst en och upp till fem Ledamöter. Ledamöterna har möjlighet att internt välja en annan titel, för sin post, och fokusområde för dess arbete. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare och/eller kassör. Valbar är person verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet. Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet. § 23 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga medlemmar i distriktsstyrelsen är kallade och en majoritet deltar. § 24 Styrelsen ansvarar för den centrala verksamheten. § 25 Styrelsen beslutar om firmateckning. Endast myndig, styrelseledamot eller anställd, får vara firmatecknare varav anställd endast gemensamt med någon styrelseledamot. Tjänstemän § 26 Distriktsårsmötet utser minst två personer att arbeta med revisionen, varav minst en väljs till revisor och upp till en person per revisor kan väljas som personlig suppleant. En revisor väljs till sammankallande. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Revisorernas berättelse ska finnas skriftligen tillhanda i samband med distriktsårsmötet. Valbar är person som är bosatt i Sverige och som ej ingår i distriktsstyrelsen. § 27 Valberedningen består av minst två, på distriktsårsmötet valda, personer, varav en är sammankallande. Valbar är person verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet och som ej ingår i distriktsstyrelsen. Dessa personers uppgift är att föra fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslaget ska skriftligen vara distriktet tillhanda i samband med distriktsårsmötet. Verksamhetsår § 28 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår. Avregistrering och uteslutning § 29 Medlemmar eller föreningar som bryter mot förbundets eller distriktets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan avstängas med omedelbar verkan av distriktsstyrelsen. Avstängningen ska beslutas av distriktsårsmötet där antingen avstängningen upphävs eller medlemmen eller föreningen utesluts. Stadgetolkning och stadgeändring § 30 Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införts. § 31 Ändringar av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedels majoritet på distriktsårsmöte. Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen, samt i de ärenden som enhälligt distriktsårsmöte beslutar upptaga. Vid ändring av paragraferna om ideellt distrikt (§ 1), syfte (§ 2), stadgeändring (§ 31) eller upplösning (§ 32), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande ordinarie distriktsårsmöten. Upplösning § 32 Förslag om distriktets upplösning får framläggas endast på ordinarie distriktsårsmöte och ska insändas skriftligt till styrelsen senast 31 december året innan distriktsårsmötet. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen till distriktsårsmötet. Distriktet kan inte upplösas så länge det finns kandidater till en giltig styrelse. Vid upplösningen ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i lika delar eller går till ett av distriktsårsmötet bestämt ändamål. Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.
 11. På årsmötet den 21.e januari valdes följande till Sverok Östergötlands styrelse och förtroendevalda för verksamhetsåret 2017: Ordförande: Jakob Bajrami Vice Ordförande: Evelina "Maro" Möller Pihl Sekreterare: Jennifer Hamrer Kassör: Ziity Johansson Ledamot: Tove Anell -------------------- Valberedning (sammankallande): Rickard Björketun -------------------- Revisor (sammankallande): Gustav Åhs Revisor: Martin Brosser -------------------- Oss når du på; info@ostergotland.sverok.se. Facebook: Sverok Östergötland Twitter: @SverokOst Instagram: @SverokOst Discord: https://discord.gg/MbB5yqT
×
×
 • Create New...