Jump to content

Staffan Ericsson

Medlem
 • Content Count

  3,081
 • Joined

 • Last visited

About Staffan Ericsson

 • Rank
  2000+
 • Birthday 11/30/1976

Contact Methods

 • Hemsida
  http://www.sverok.se

Profile Information

 • Ort:
  Stockholm
 • Intressen
  Sverok?
 1. Trevligt att se en ny styrelse! Lycka till! .staffan
 2. Rota reda på en förening med lokal och börja hänga där? Finns ju hundratals spelföreningar att hänga på så varför dra lasset själv med att ha en förening? .staffan
 3. Club känns aningen fel i mitt stilla sinne. Association känns mer rätt i mina ögon. §6 Fiscal year §7 "written request to the" my .2c .staffan
 4. Hej kära medlemmar i distriktet! Jag blev kontaktad av styrelsen för att få min åsikt om styrelsens beslutsmässighet när en eller flera styrelsemedlemmar anmäler jäv i en fråga. Här kommer mitt svar till styrelsen och även en utveckling av mitt resonemang bakom mitt svar. Distriktsstadgar säger att minst hälften av styrelsen måste vara närvande samt de övriga kallade minst två veckor innan. Om vi lämnar kallelsen därhän och fokuserar på de närvarande. Situationen som kan uppkomma i en styrelse med 7 medlemmar är att 4 st kommer på det beslutmässiga mötet, (de är mer än hälften). Dock så är en av styrelsemedlemmarna jävig i en fråga och anmäler detta i enlighet med den höga jäv-standard förbundet genomsyras av. Detta innebär att enbart 3 av 7 i styrelsen får/kan rösta i frågan vilket skulle om den jäviga inte var närvarande innebära en icke beslutsmässig styrelse. Men stadgan skriver närvarande och inte att 4/7 ska rösta för ett beslut, vilket skulle kunna vara fallet om stadgan skrivits annorlunda. Att en person anmäler jäv ska inte belasta styrelsens beslutsmässighet, även om det i i vissa fall kan vara bättre att avvakta om flera ledamöter är jäviga. I fallet som presenterades för mig var 1 av 4 ledamöter jäviga och frågan redan hänskjutits en gång på grund av styrelsen inte samlat mer än 4 personer. Om övriga icke närvarande styrelsemedlemmar haft starka åsikter i frågan så hade de säkerligen uttryckt sin åsikt till sina styrelsekollegor och på så sätt påtalat sin åsikt i frågan, vilket säkerligen återspeglat sig på beslutet. Att kunna fälla beslutsmässigheten på ett styrelsemöte genom att anmäla jäv något jag inte ser som något önskvärt. Styrelsens beslutsmässighet får inte inskränkas allt för lätt, trots allt har styrelsen ett vårdansvar och då krävs det att den kan fatta beslut även om ledamöter är frånvarande. Alltså ansåg jag att styrelsen kunde fatta beslut med enbart 4 ledamöter närvarande trots anmält jäv från 1 ledamot. mvh .staffan
 5. Nu har du lite fel, Melin. Stadgan reglerar vilka som får närvara på årsmötet och årsmötet beslutar vilka som får närvara. De som kallar har inte rätt att besluta vilka som får närvara på mötet. Normalt i Sverok sammanhang är att mötet är öppet för alla som vill närvara i mån av plats. Dock så kan mötet besluta att endast de som har stadgefäst närvarorätt får närvara. .staffan
 6. Och här kan man läsa revisorernas meddelande till årsmötet. [attachment=0]Revisionsutlåtande Sverok Svealand 2010.pdf[/attachment] .staffan
 7. Jag kan tänka mig sitta ytterligare ett år som revisor i Sverok Mälardalen. .staffan
 8. Kan meddela från revisorerna att vi nu mottagit underlag för revision. Vi ska försöka genomföra en fullständig revision på torsdag afton men kan inte garantera att en korrekt och fullständig revision kan genomföras inför årsmötet. .staffan, revisor Sverok Svealand
 9. Hej kära distriktsmedlemmar och distriktsstyrelse! Vi, revisorer, har begrundat distriktets rådande situation. Distriktets styrelse har inte lyckats visa det engagemang och aktivitet som kan krävas av en distriktsstyrelse. Vi har noterat att styrelsen har haft svårt att få till styrelsemöten då styrelsens medlemmar inte prioriterat sitt förtroende uppdrag högt nog i sina liv. Detta har gjort att distriktets verksamhet och kontakt med medlemsföreningarna blivit lidande under året. Vi, revisorer, förstår så klart att det blir ett turbulent och svårt år i och med splittringen av distriktet men sådan inaktivitet kan vi inte acceptera. Då året redan löper mot sitt slut så har vi revisorer beslutat att ett extra årsmöte innan årsskiftet är olämpligt. Däremot så har vi beslutat och meddelat styrelsen att årsmöte ska hålla 5 februari 2011. Detta datum är det absolut tidigaste datum som ett ordinarie årsmöte kan hållas i distriktet. Vi ser fram emot att tillsammans med medlemsföreningarna få styrelsens kallelse till detta möte inom kort. mvh .staffan ericsson, revisor Sverok Svealand
 10. Låter som en efterkonstruerat datum eftersom jag misstänker att varken Molle eller Chrisp jobbade nyårsafton 1999. VÄS i Västerås grundaded 1986-11-29 och gick med i Sverok 1992. .staffan
 11. Om landstingen inte vill finansiera distriktet så får väl medlemsföreningarna göra det. I Sverok Svealand sätter iofs stadgan stopp för det men inte i Sverok Mälardalen. Finns inte intresset eller viljan hos medlemsföreningarna att driva distriktet så kan det ju lik väl dö. .staffan
 12. I och med att folk kan delta på en dagars möten så slipper man fredagsmiddagar, lördagsfrukostar, söndagsfrukostar och söndagsluncher i större utsträckning än tidigare. Dessutom kan fler bo hemma eller hos varandra och på så sätt minska inhysningsproblematiken. De ekonomiska delarna runt styrelsemötena har faktiskt varit förhållandevis höga i förhållande till all annan styrelseverksamhet i distriktet. Visst blir det lite dyrare totalt sätt med två styrelser men jag misstänker att det tar ut sig vad gäller resekostnader. Jag tittade inte ens på de ekonomiska bitarna när jag skrev motionen - jag tittade på de organisiella bitarna som inte fungerat på flera år. Vissa år har Uppsala varit starkt, andra Värmland men aldrig hela distriktet samtidigt. Jag tror att de båda distrikten kommer stå sig starkare på sikt än de gjort som en enhet. .staffan
 13. Genom delningen har nog mycket blivit billigare för de två distrikten. Resekostnader och logi-kostnader har inte varit försumbara genom åren. Jag tror att Värmland kan rekrytera upp fler medlemmar så de får bidrag från landstinget där. .staffan
 14. Du är så ny och grön Wille..... .staffan
 15. Här kommer mötesprotokollet från helgens konstituerande möte. .staffan Mälardalen konstituerande årsmöte 2010-05-08.pdf
×
×
 • Create New...