Gå till innehåll

All aktivitet

Detta flöde auto-uppdateras     

 1. Senaste veckan
 2. Hej. Söker de gamla modellerna Greasus Goldtooth för ogre kingdoms och Throgg trollking för warriors of chaos från spelet warhammer fantasy battles.
 3. Rollspelskvällar i Sävar (Umeå)

  Är du intresserad av att testa på rollspel? Eller söker du bara någon att spela lite rollspel med? Då är du välkommen till Sävspel (Generalsvägen 27 i Sävar) på tisdagar. Där finns möjlighet att oanmält droppa in och under nybörjarvänliga former spela lite rollspel. Erfarna rollspelare är också mer än välkomna att dyka upp och delta. Det kostar ingenting Från 13 år och uppåt Tisdagar 19:00-23:00 (fram till åtminstone sommaren) Vid frågor så går det bra att e-posta till rollspel.tisdag@savspel.se eller ställa frågor via Facebook (@savspel). https://www.facebook.com/events/1375025272607864/?ti=cl
 4. Vad tycks om Eon 4?

  Sent svar Eon4 är ett väldigt välgjort spel. 1) Den största skillnaden är att de kastat om färdighetsslagen. Nu har du x antal d6 i varje färdighet och ska använda dem för att komma upp i svårighetsnivåer. Väldigt roligt i gänget att slå sexor nu. Blir ofta roliga tärningsslag när någon lyckas med konststycket att rulla många sexor. 2) Politik finns det mycket av i EON, men den känns mer inspirerad av Game of Thrones än Sveriges just nu, hysteriska scen. Jag märker inte av någon extrem politisk korrekthet för att försöka plocka billiga poäng. Hen används inte. 3) Jag skulle nog välja de nya supplementen, och sen köpa till det du saknar av de gamla modulerna då de är välskrivna och fyllda med fortfarande ackurat fakta.
 5. BU: Kost 2018

  3) ... att meningen "Syftet med ”Rutiner för specialkost 2018” är att klargöra förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå" ändras till "Detta dokument beskriver förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå."
 6. DU: Politisk platform Proud and Nerdy

  Exempel på hur en plattform skulle kunna se ut och fungera: (från Proud and nerdys Facebooksida) "Inför Pridesommaren 2013 skrevs följande manifest: Än är det inte tryggt för alla att vara sig själv eller vara öppen med sin kärlek. Spel- och nördkulturen är i många fall heteronormativ, cisnormativ, sexistisk, homo- och transfientlig. Värderingar, uttryck och skällsord i dagligt tal och i onlinemiljöer bidrar till att hålla detta synsätt levande, vilket skapar en negativ miljö för spelare utanför normen. Delar av dagens spel- och nördkultur hålls på många plan tillbaka av gamla värderingar och normer. Marknadsföring, illustrationer, spelkaraktärers utrop och uttryck, samt hur kön och sexualitet framställs visar allt för ofta att det finns snedvriden bild där spelaren förutsätts vara en ung, heterosexuell cisman. Vi vill visa på mångfalden inom spel- och nördkulturen. Den mångfald som finns bland spelare och nördar är alltför ofta osynlig. Vi vill att den skall vara synlig både för arrangörer och speltillverkare men även för spelarna och nördarna själva. När mångfalden blir synlig blir det svårare att hålla fast vid den snedvridna bilden av vem spelaren är. Vi vill att alla ska känna sig välkomna alla arrangemang inom spel- och nördkultur. Arrangörer har ett ansvar och bör arbeta utifrån en tydlig värdegrund som både ledning, personal och volontärer är väl införstådda med. Diskriminerande eller kränkande behandling är oacceptabelt oavsett om den kommer från arrangörer, personal eller volontärer. Först när dessa är medvetna och själva vill motverka negativa normer kommer detta att kunna påverka deltagarna så att alla känner sig välkomna. Vi vill ha en onlinemiljö såväl som en fysisk miljö där alla kan vara sig själva. Arrangörer och föreningar bör jobba för ett mer välkomnande och inkluderande klimat på sina arrangemang. Diskriminering, kränkande behandling och sexism är oacceptabelt vare sig det sker i en fysisk miljö eller i en onlinemiljö. Vi vill se en ökad mångfald bland spelkaraktärer. Fler karaktärer med olika ursprung och livssituation är något vi tror kan utveckla spelkulturen. Det ger möjligheter till ett större karaktärsdjup och gör det möjligt även för spelare utanför normen att känna igen sig i karaktärerna de spelar och möter. Vi vill att spel, tillbehör och kringprodukter skall marknadsföras på ett relevant sätt. Det finns spelare och nördar i alla olika former och sexistisk reklam osynliggör samt utesluter alla som faller utanför normen. Att undvika reklam som uppenbart bara vänder sig till en målgrupp är ett exempel på relevant marknadsföring. Vi som arrangerar aktiviteter kopplade till Nörd på Pride vill ha en spel- och nördkultur där ovanstående punkter är verklighet. Vi hoppas ni vill detsamma och att ni vill gå med oss under parollen Proud And Nerdy i paraden"
 7. STYRELSEN 2018

  Årsmötet den 28.e januari 2018 valde följande till distriktsstyrelsen: Ordförande: Evelina "Maro" Möller Pihl Vice Ordförande: Johan Henriksson Sekreterare: Jennifer Hamrer Kassör: Tove Anell Ledamot: Emelie "Emm" Geijer Ledamot: Anton Brunberg Ledamot: Rikard Karlsson Ledamot: Helené Holmkvist Ledamot: Willy Ahlin Samt följande till valberedningen: Valberedare (sammankallande): Rickard Björketun Valberedare: Pontus Sandell Samt följande till revisorer: Revisor (sammankallande): Gustav Åhs Revisor: David Åberg
 8. Tidigare
 9. BU: Kost 2018

  2) ...att meningen "Sverok kan även ta hänsyn till att många gärna äter kött till de flesta måltider." tas bort från Styrdokument för kost 2018.
 10. BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018

  Jag yrkar... 2) ...att lägga till Följande stycke i Styrdokument för Förbundsstyrelsens arbete 2018: “Kickoff Förbundsstyrelsen börjar året med en kickoff med syfte att lära känna varandra och ha gemensamma workshops för att lättare komma igång med styrelsearbetet och förbättra sammanhållningen.”
 11. BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

  3) ......att endast de föreningsnamn som rapporteras av ledamöterna före mötet tas upp till diskussion
 12. Rapporter

  Ekonomirapport
 13. Oj sorry, såg att det var en rejäl threadomancy på gång här.
 14. Hej har du kvar vostroyans?
 15. GubbCon 2 kommer anordnas i Norrköping den 31/8-1/9! Vårt magnifika figurspelskonvent för vuxna (+18år) kommer i en andra upplaga redan i höst! För mer info gå in på www.gubbcon.com och kika. Välkomna!
 16. Spelledare sökes till nytt datorspel (Setrak)

  Ledsen för att väcka en gammal tråd, men detta är det senaste om Setrak som jag kan hitta på nätet. Vad är status på spelet idag? Spelat det till och från sedan Ecrana tiden och blev sugen nu igen, men länken jag hade är död utan ny adress. Adressen jag har är http://g1.setrak.se. Skulle vara kul att lira lite Setrak igen! //Simpa
 17. DU: Politisk platform Proud and Nerdy

  DU: Politisk platform Proud and Nerdy Skriven av: Erland Nylund Den 2018-03-12 https://docs.google.com/document/d/1xRCL84Ugx6wZwVIxBiulylkFkrTf_hRxxAYUjTy_N74/ Beskrivning och bakgrund Sverok har sedan ett antal år drivit konceptet Proud and Nerdy på olika pridefestivaler runt om i landet. Proud and Nerdy syftar till att belysa och förbättra situationen för hbtq personer i spelhobbyn, och få fler att känna sig välkomna som medlemmar i Sverok. En av mina ambitioner med proud and nerdy 2018 är att belysa konkreta steg som spelhobbyn och spelindustrin kan ta för att bli mer på HBTQ personers villkor. För att göra det enklare för arrangörer att prata om konkreta problem och lösningar skulle en väg framåt kunna vara att göra en politisk plattform för Proud and Nerdy. Den skulle kunna vara formell eller informell, tillfällig eller långsiktig. Med diskussionen hoppas jag att vi ska kunna reda ut inom vilka ramar en sådan politisk plattform skulle kunna upprättas, och vem som ska ha ägandeskapet för den. Jag vill också få input angående vilka frågor förbundsstyrelsen tycker är viktiga att Sverok belyser på Proud and Nerdy, och om det ska finnas några begränsningar i vad som lyfts fram. Analys Sverok har redan en politisk plattform (“Politiska Ställningstaganden 2016” https://infobank.sverok.se/styrdokument/politisk-plattform-2016/ ), som fokuserar på ungdoms - och civilsamhällesfrågor. Min bedömning är dock att det skulle vara till stor hjälp för Proud and Nerdy-arrangörer ifall vi hade en kortare lista på lösningar och problem som vi vill belysa. Min avsikt som ansvarig för Proud and Nerdy är att sammanställa en sådan i samråd med olika förbundsaktiva inför och under kickoffen 14-15 april. Jag är dock inte säker på att en sådan lista skulle behöva ha officiell status som styrdokument, eller behöva införlivas i det existerande dokumentet. Dokumentet skulle med fördel kunna ägas av Proud and Nerdy-nätverket, så att HBTQ-personer själva får sätta agendan. Frågor att diskutera Bör förbundsstyrelsen vara de som tar beslut om vilka punkter som ska stå på en lista över prioriterade politiska frågor under Proud and Nerdy 2018? I så fall, ska listan vara ett eget styrdokument eller införlivas i existerande “Politiska Ställningstaganden 2016”? Kanske som en del av en projektspecifikation eller -plan som läggs fram till FS? Vilka frågor föreslår ni att vi tar upp i en sån lista? Finns det någrabegränsningar för vad som bör tas upp i en sånlista?
 18. DU: Nytt valsystem för Riksmötet

  Underlag: https://docs.google.com/document/d/1D6FH3ccV5jpOvUhzhrmOmUSnFwigSlcPs-wC99djk9w/edit?usp=sharing Frågor att diskutera: (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) Är det en bra idé att föreningarna utser sin företrädare heller än genom ett val? Är det en bra idé att reserver utses av föreningen som utsett sin företrädare? Är det en bra idé med sättet för att få en representativ åldersfördelning på ombuden?
 19. Jockes säljtråd

  Flames of war är kvar skynda fynda
 20. Rapporter

  Rapport över registerförteckning över de system som används för att hantera personuppgifter
 21. BU: Styrdokument Personuppgifter 2018

  BU: Styrdokument Personuppgifter 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-12 Beskrivning och bakgrund Den nya lagen GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och vår personuppgiftsexpert Cecilia Gyllenberg Bergfasth har uppdaterat vårt styrdokument för personuppgifter för att anpassa våra rutiner till detta. Underlag Styrdokument för Personuppgifter 2018 https://docs.google.com/document/d/1ftLHgW9I7KfDdNHFBt-DwlXph_B_9O90eQbKLcxRfUc/edit?ts=5aa6701f# Mer info om GDPR: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Personuppgifter 2018 ersätter Personuppgifter 2015
 22. BU: Godkännande av nya föreningar

  I den bifogade listan hittar ni antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2018-02-19 – 2018-03-11.xlsx
 23. Dagordning och schema för FS-möte #2 17-18/3

  Mötet kommer att hållas på Scandic Rubinen i Göteborg. Lördag. 09.00: Incheckningsrunda! 09.15: Mötets öppnande! Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 11.00: BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar BU: Godkännande av nya föreningar BU: Styrdokument för personuppgifter 2018 12.00-13.00: Lunch på hotellet 13.00- 14.00: DU: RFK 2.0 14.00-14.30: Fika 14.30: BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018 BU: Styrdokument AG Leia 2018 BU: Styrdokument AG riksmötesteknik BU: AG Sverokpodden 2018 BU: Aktieägartillskott till Sverok Admin AB BU: Flytt av styrelsens mötesplatser BU: Plats för riksmötet 2018 15.30-16.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 16.00: Mötet avslutas för dagen 17.00: Middag på Moon Thai. 18.30: Utflykt till LAN:et Wintergate Söndag. 09.00 -15.00 09.00-10.00: DU: Finansiering av förbundets stöd till distrikten 10.12-12.00: DU: Nytt valsystem för Riksmötet BU: Kost 2018 12.00-13.00: Lunch 13.00 Fika 13.20 - 14.20 DU: Politisk plattform Proud and Nerdy 14.20-15.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 15.00: Mötet avslutas för dagen och helgen!
 24. SportStation.Store is one of America's top retailers of name brand sporting goods and accessories. SportStation.Store product mix includes athletic shoes, apparel and accessories, as well as a broad selection of outdoor and athletic equipment for team sports, fitness, tennis, golf, winter and summer recreation and roller sports. SportStation.Store offering FREE Shipping worldwide! Without minimum orders! sports accessories,shoes,sporting goods store,sporting goods,sports shoes,sport shop,fitness equipment,gym accessories,dunham's sporting goods,gear sport,modell's sporting goods,sports gear,sports equipment,sporting goods nyc,sports equipment stores,sports items,daves sporting goods,disks sporting goods,sportswear online,5 sporting goods,vans sporting goods,sporting goods san diego,shields sporting goods,sporting goods denver,good sports,sports equipment shop,champs sporting goods,online sports shop,discount sporting goods,fitness accessories,sporting goods shop,sports products,online sports store,louisville sporting goods,olympia sporting goods,allen sporting goods,womens sports gear,sporting goods boulder,sporting goods suppliers,sporting goods coupons,cardiff sports gear,sports car accessories,gears sports,sporting goods uk,bell's sporting goods,sporting goods brooklyn,university sporting goods,sporting goods memphis,sell sports equipment,sporting goods oakland,decks sporting goods,sporting goods calgary,turf sporting goods,sports equipment for sale,western sporting goods,sporting goods companies,sports4good,gear for sports sale,sports equipment organizer,kids sporting goods,riverside sporting goods,allsports equipment,nashville sporting goods,sporting goods phoenix,temples sporting goods,sporting goods chicago,russell sporting goods,tennessee sporting goods,sports equipment logos,sporting goods sarasota,sporting goods miami,sporting goods modesto,sporting goods kalamazoo,pictures of sports equipment,cheap sports equipment,duluth sporting goods,outdoor sports equipment,world sporting goods,sporting goods mn,sporting goods regina,sporting goods knoxville,sporting goods greensboro,sporting goods fort myers,sporting goods saskatoon,sporting goods pensacola,sporting goods new york,maui sporting goods,sports equipment london,michigan sporting goods,phoenix sporting goods,sports and goods,kent sporting goods,buffalo sporting goods,discount sports gear,pats sporting goods,williams sporting goods,sports gear shop,sporting goods tampa,sporting goods green bay,sporting goods fort wayne,sporting goods pittsburgh,sporting goods hawaii,sporting goods raleigh,brown bear sporting goods,sports equipment brands,sports equipment images,sports equipment of toronto,dallas sporting goods,sporting goods dallas,cincinnati sporting goods,keeper sports products,sporting goods fort worth,sporting goods ottawa,sports and equipment,football sports equipment,madison sporting goods,sale sporting goods,american sports store,sporting goods atlanta,sports headgear,sporting goods san jose,home sport equipment,stitches athletic gear,sports equipment ireland,sports gear stores,sporting goods portland,sporting goods canada,discount sports equipment,sports accessories near me,buy sports equipment,durham sporting goods,sports equipment canada,sporting goods everett,kids sports gear,sports gear uk,sporting goods houston,fargo sporting goods,sporting goods omaha,cheap sporting goods,sporting goods outlet,dog sport equipment,sports gear sale,sports supply store,sports equipment perth,sports accessories shop,online sporting goods stores,sports items online,sporting goods online,sports accessories online,buy sports goods online,exercise accessories,sports equipment online,sport accessories store,sports gear online,sports equipment uk,legends sporting goods,sporting goods scottsdale,kids sports equipment,fencing sport equipment,sports day equipment,sport trac accessories,gopher sports equipment,discount sporting goods stores online,sporting goods website,graham sporting goods,sporting goods nj,national sporting goods,team sports gear,sporting goods retailers,custom sports gear,bass sporting goods,davis sporting goods,sporting goods utah,sports equipment toronto,franklin sporting goods,big sporting goods,sporting goods seattle,sporting goods reno,pasadena sporting goods,sports equipment suppliers,sporting goods tulsa,toddler sports equipment,athletic accessories,nebraska sporting goods,az sporting goods,sporting goods texas,concord sporting goods,outdoor sport accessories,sporting goods colorado,eastern sporting goods,sports equipment seattle,sporting goods online sales,gear for sports inc,sporting goods olympia,porter sports equipment,running sport accessories,sporting goods ontario,jackson sporting goods,spartan sports equipment,huntington sporting goods,seattle sports gear,sports equipment reviews,disco sporting goods,sporting goods pennsylvania,sports equipment accessories,spartan athletic products,franklin sports products,martins sporting goods,sporting goods shopping,shop sporting goods online,sporting goods market,cooper sports equipment,huntsville sporting goods,sporting goods oregon,winter sporting goods,sports equipment nyc,traps sporting goods,sportsman sporting goods,sports equipment clothing,american sports equipment,sporting goods careers,sports equipment boston,mountain sporting goods,sporting goods ohio,sporting goods houston tx,sporting goods detroit,georgetown sporting goods,sporting goods columbia,sporting goods vendors,auburn sporting goods,sports sporting goods,mountain sports equipment,bargain sports equipment,sporting goods california,watkins sporting goods,quest sporting goods,york sport equipment,copeland's sporting goods,augusta sporting goods,elite sports gear,birmingham sporting goods,sporting goods raleigh nc,prince sporting goods,sports equipment outlet,online sporting goods sales,sports team accessories,california sporting goods,high gear sports,bulk sporting goods,sports accessories website,sporting goods pasadena,sporting goods toledo,sporting goods for cheap,discount sporting goods catalog,sport b accessories,sports gear outlet,sporting goods florida,sporting goods cleveland,majestic sporting goods,discount sporting goods website,sports coaching equipment,youth sports equipment,sports gear organizer,sporting goods online retailers,sporting clays equipment,online purchase of sports goods,lifetime sports equipment,electronic sports equipment,girls sports gear,soccer sports equipment,sports fitness accessories,sports accessories online purchase,sporty accessories,buy sporting goods,navy sports gear,chicago sports gear,sporting goods storage,champion sports equipment,sports accessories online store,best sports accessories,men's athletic gear,sporting goods sites,team sports equipment,sports equipment sites,marcy sports equipment,sports equipment websites,personalized sports gear,sports items online purchase,sports accessories online shopping,sporting goods online shopping,buy sports accessories online,buy online sports goods,sports gear websites,online sports equipment stores,american sporting goods stores,fitness accessories online,best online sporting goods store,online sports accessories store,cheap sporting goods online,online shopping sites for sports goods,mp15 sport accessories,free sports equipment,online sporting goods retailers,indoor sports equipment,buy sports accessories,sports gear storage,cheap sports accessories,sports therapy equipment,fitness sports equipment,mens sports accessories,kids sports accessories,cold weather sports gear,discount sporting goods stores,where to buy sporting goods,womens sports accessories,compression sports gear,redhead sporting goods,bulk sports equipment,smart sport accessories,women's athletic accessories,snow sports gear,cool sports accessories,sports equipment repair,baby sports gear,sports equipment catalog,sports accessories brands,ramsey sporting goods,best sports equipment,sports equipment usa,sporting goods franchise,duke athletic products,sports equipment india,sports equipment shoes,best sporting goods websites,philadelphia sports gear,closeout sporting goods,sports equipment winnipeg,century sporting goods,school sports gear,sports equipment ottawa,sporting goods accessories,snow sports equipment,retro sports gear,new sports equipment,all sports gear,sports equipment and accessories,cheap sports merchandise,sports product design,youth sports gear,sporting goods catalog,sports gear and accessories,sports equipment adelaide,best online sporting goods,shop sport equipment,sports and fitness accessories,toddler sports gear,sports day accessories,sports accessories store near me,sports running accessories,bike sporting goods,kids athletic gear,sports accessories uk,clearance sporting goods,pink sports gear,all sports accessories,athletic speed equipment,sports equipment retailers,cleats sporting goods,aquatic sports equipment,pool sports equipment
 25. DU: RFK 2.0

  Underlag: https://docs.google.com/document/d/121190De7pga2Q4NPAwlgOCZpJP5ilos7bWj8vYrlHjU/edit?usp=sharing Frågor att diskutera: (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) *Vilka möjligheter och utmaningar innebär en ny RFK-roll enligt ovan för medlemsföreningar och spelhobbyn? *Vilka möjligheter och utmaningar innebär en ny RFK-roll enligt ovan för distrikten?
 26. Post-Apokalyptiskt lajv-by

  Hejsan! För ett tag sen fick jag en mindre bit mark, ca 6-7 hektar. Jag har stått lite i valet och kvalet om jag ska behålla marken eller sälja det i samband med att säljer en sommarstuga. I en förlängning kommer nog området kunna frigöras till åtminstone 10 Hektar. Marken har nämligen ganska mycket skrotbilar, och jag tror det skulle kunna utgöra grunden för en riktigt häftig post-apokalyptiskt permanent lajv-rollspels by. Jag har också en del andra fordon som skulle kunna flyttas dit och utgöra grunden för ex byggnader och liknande. Min fråga är om det finns något intresse för en sådan rollspelsby i Sverige? Jag kan tänka mej att marken/byggnader utnyttjas fritt av föreningar som vill låna alternativt hyra platsen för mindre kostnader, pengar som då används för att bygga ut området. Där Sverok föreningar har första tjing med att hyra. (Tanken är också att platsen ska bedrivas som en Sverok förening). Som sagt en mindre intressekoll för att se hur intresset ser ut för det post-apok lajvandet i Sverige och behovet av en permanent Post-apok by/ område. /Mvh Riot
 27. BU: Styrdokument AG Riksmötesteknik 2018

  BU: Styrdokument AG Riksmötesteknik 2018 Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-03-08 Beskrivning och bakgrund Arbetsgruppernas styrdokument gås igenom varje år och uppdateras om det behövs. I AG Riksmötestekniks fall är det bara arbetsgruppsledaren som har bytts ut. Underlag Styrdokument för AG Riksmötesteknik 2018 https://docs.google.com/document/d/1009Xu4G2An3xHFU2tKXATW6r_X9yM_3wuCzJuBCzDNI/edit# Styrdokument för AG Riksmötesteknik 2017 https://docs.google.com/document/d/1Yonc1D3byAinLOnh3xf55od3bobRKGgBfTQq8CT06a0/edit#heading=h.2y2o21vpjvbp Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att AG Riksmötesteknik 2018 ersätter AG Riksmötesteknik 2017
 1. Ladda in mer aktivitet
×