Gå till innehåll

All aktivitet

Detta flöde auto-uppdateras     

 1. Senaste veckan
 2. [Säljes] Diverse rollspel

  * BUMP * En sak till, jag har en förstautgåva, första tryckningen av Ars Magica från 1987 i bra skick - 450 kr
 3. Hej Som titeln säger så säljer jag diverse brädspel & PS3 spel m.m. på Tradera. Följ länken vid intresse. https://www.tradera.com/profile/items/2393557/hidoi88
 4. Tidigare
 5. Pris: 450kr Grundmålade med Citadels Chaos Black (utan färg under). Figurerna är hela och i fint skick, samt byggda att kunna stå ihop i 3x2 formation. Nypris för 3st är 340kr alltså 680kr för 6st. Jag har satt 450kr (65% av nypris) viljet jag tycker är lagom i detta skicket. Finns gott om bilder att titta på! Spårbar frakten med postnord blir 58kr, men kan även använda andra dyrare alternativ från Postnord eller Schenker om så önskas, du betalar frakten så du väljer:D Bilder: http://i67.tinypic.com/29nuzar.jpg http://i65.tinypic.com/jzxhz6.jpg http://i67.tinypic.com/8wdzrm.jpg http://i65.tinypic.com/b5pnjr.jpg http://i64.tinypic.com/e7m7v7.jpg http://i64.tinypic.com/110zmlu.jpg
 6. BU: Nya bidragsregler 2018

  6) ...att ändra bidraget för föreningar och avdelningar för 2018 enligt nedanstående tabell och att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem: Fast bidragsdel Godkänd 2018 Godkänd 2017 och 2018 Godkänd 2016, 2017 och 2018 Avdelning nr 1 och övriga föreningar 1750 1750 2000 Avdelning 2-50 1500 1750 2000 Avdelning 51-1500 750 1250 1500 Avdelning 1500+ 100 1000 1500
 7. BU: Nya bidragsregler 2018

  (5) ... att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem för samtliga medlemmar.) Tillbakadraget
 8. BU: Godkännande av nya föreningar

  Jag drar tillbaka yrkande Anna 1
 9. BU: Godkännande av nya föreningar

  Jag yrkar: 1) ... att föreningarna med nummer 117, 119, 155 & 188 plockas ur listan 2) ...att de föreningar som finns i den redigerade listan antas som medlemsföreningar i Sverok.
 10. DU: Avdelningar

  Mina tankar. 1. (här pratar jag nästan bara om mer 'traditionella' föreningar, med 30 - 300 medlemmar snarare än om e-sportföreningar, för jag har inte jobbat så nära med dem) . Avdelningar är ett sätt att utveckla demokrati och flexibilitet i Sverokföreningar med stor bredd i sin verksamhet. Genom att bilda underavdelningar för olika ämnen, lajv eller liknande så blir det enklare att ge medlemmar ekonomiska medel och en ägandeskap över sin verksamhet. Utan avdelningar vore det också väldigt svårt att motivera varför exempelvis många föreningar med majoriteten medlemmar över 26 fortfarande är anslutna till ett ungdomsförbund. Det lär väl finnas siffror på det, men jag tror att vi har många ungdomsmedlemmar i de äldre verksamhetsgrenarna som inte blir bidragsberättigade därför att de inte är med i en ungdomsavdelning. Exempelvis QueerNördarna hade förra året 199 medlemmar, varav ca 50 var under 26. Bara 10 av dem var med i ungdomsavdelningen. Det är viktiga medlemmar för förbundet och distriktens bidrag. Vilket tar oss till problemen. Det är svårt att separera ungdomsavdelningar och huvudföreningen. Om man verkligen ska ha alla under 26 i avdelningar så måste informationen om detta ske samtidigt som de blir medlemmar, och det kan bli bökigt (särskilt om det är en del i anmälan till ett lajv eller annat arr). Det är också knepigt att hålla återkommande årsmöten, för det finns dels inga direkta krav på det i standardstadgarna för avdelningar, och ingen riktig tidsgräns. Jag har också sett få föreningar med aktiva avdelningsstyrelser. Allt detta går att komma förbi, men jag tror att det bidrar till att utvecklingen varit långsam. Det känns som en stor ökning av byråkratin, även om det inte behöver vara så farligt. Man behöver ändå en viss organisatorisk mogenhet och kunskap för att kunna använda avdelningar fullt ut, och kanske även för att förstå vad poängen är. En sista styrka med avdelningar. De kan verkligen fungera som en brygga mellan generationer. Inte minst med det nya bankdirektivet så ger de en möjlighet för 'paraplyföreningar' som samlar många ungdomsavdelningar och äldre avdelningar att ge support och service åt sina ungdomar. Det är lätt att få en grupp ungdomar att starta en avdelning, och sen helt enkelt ge dem pengarna de behöver till sin verksamhet vid behov. Då slipper de krångla med banker och konton mm. Detta kan också ge en större regional förankring och koppling mellan det som tidigare kanske skulle varit flera olika föreningar. 2. Jag tror vi behöver fler exempel på godkända stadgar för avdelningar. För avdelningar med olika struktur eller funktion. Exempelvis kan det finnas en stor vinst med att ha inskrivet i stadgarna att avdelningens årsmöte är kopplat till huvudföreningens årsmöte, så att det bara behöver skickas en kallelse. Eller att sätta namn på funktionärer eller uppdrag som stämmer bättre överens med verksamheten. Det är inte heller helt funktionellt att vi har samma demokratiska överbyggnad för ett av Keitas lag i en turnering som för en ungdomsavdelning i en förening med flera hundra medlemmar. Det borde gå att ha färdiga stadgar som stöttar avdelningen med syfte 'att främja ungdomars intressen inom huvudföreningen' eller liknande. Som jag skriver på 4. så tror jag också att vi behöver visa fler 'goda exempel' och 'paketlösningar' som vi vet har fungerat för föreningar. Överlag tror jag att vi behöver fler 'bulvanföreningar' med syfte att hjälpa folk göra arrangemang under deras paraply, så att de slipper själva starta förening. Med ett sånt upplägg brukar det vara ganska enkelt att styra så ungdomar genererar bidrag och får stöd. Plus att vi stärker Sverokandan och får starkare nätverk. 3. Jag har sett vinster med avdelningar i nästan alla verksamhetsgrenar jag försökt applicera det på. Jag skulle säga att de är enklare att göra 'snyggt' i föreningar med många naturliga grupperingar. Särskilt om de grupperna ofta har många ungdomar. Det är svårare att motivera poängen med en avdelning som ska göra samma sak som huvudföreningen, 'fast för ungdomar', än för en avdelning som är till för ett särskilt lajv eller liknande. Det känns som att avdelningar borde kunna vara ett av verktygen som verkligen kan knyta cosplay hobbyn till oss på bred front. Det finns ju många små grupper där som jobbar ganska löst sammansatt. Ifall de samlades i större föreningar med avdelningar, och som gav stöd åt deras material, resor eller liknande, så borde många tycka att det var intressant. Men det ställer en del krav på föreningen. (vad jag vet jobbar Svenska Cosplayföreningen inte på det viset, och det finns inte många andra liknande föreningar med nationella eller regionala ambitioner) 4. Jag tror att vi behöver mer informationsspridning. Det finns rätt mycket information om hur man börjar jobba med avdelningar, men de gånger jag gjort det så har man ofta behövt få mycket direkt från en kontaktperson på kansliet. Det tog mig ett par telefonsamtal att få överblick över exakt vilka de olika stegen i processen var (men egentligen är det väldigt enkelt. Så länge man inte vill skriva sina egna stadgar). Det är dock inte den statiska informationen som är det viktiga, utan snarare utbildning, folkbildning, nätverkande. Vi behöver ambassadörer som kan förklara varför det är en bra idé, och ge goda exempel på hur det fungerar och inte. Alltså inte bara beskrivningar av det mekaniska 'så här fungerar en avdelning' utan ännu mer om hur olika föreningar använt avdelningar för att utvecklas. Exempelvis att lyfta fram Östans Skuggor som har samlat en rad föreningar i Visby för att underlätta för alla inblandade, och som gör WisCon. QueerNördarna som använder avdelningar för att göra det enklare att starta queer and nerdy aktiviteter på fler orter. TÖS och NÖRD som samlar föreningarna i sin region. Lajv föreningar som har avdelningar för separata lajv grupper eller för ungdomarna, så att de kan subventionera de deltagarna. Som ny förening behöver man veta mer konkreta saker. 'hur löser vi att alla gör med i en avdelning?', 'hur gör ni för att hitta styrelser till avdelningarna?', 'hur organiserar ni årsmötena?' etc. Kanske till och med att distrikt eller andra engagerade startar upp några såna föreningar som exempel och mall.
 11. BU: Godkännande av nya föreningar

  188 50shadesofgray regel 7
 12. BU: Godkännande av nya föreningar

  117 BJTorsk - Regel 3
 13. BU: Godkännande av nya föreningar

  119 afrokrul - regel 6 155 Team Property - regel 7
 14. BU: Styrdokument Projekthantering 2018

  Jag yrkar... 2) ...att texten under Initierande av projekt ändras till Ett projekt kan initieras av förbundsstyrelsen, kansliet eller ideella. Projektet kan utgå från en förstudie, utredning eller liknande. Projekt startas genom att ett utkast till en projektplan, som minst innehåller syfte, mål och budget, skickas till kanslichefen eller förbundssekreteraren. Kanslichefen och förbundssekreteraren genomför sedan den nedan beskrivna projektstyrningen. Projektplanen antas därefter av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. Ansvaret för projektet överlämnas sedan till en beställare, som utses av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. (ändringen i texten är markerad med kursiv text)
 15. BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet

  Km ju inte vara med i helgen, men här kommer några medskick. Jag missade ju diskussionen förra mötet också, så en del saker kanske berör det som ledde fram till det här förslaget. Vi har en rätt stor kompetens och kunskap i de regelbundna deltagarna i Riksmötet. Om det sker en alltför stor förändring i vilka som kan åka så tror jag att det kan bli en farlig förlust av erfarenhet och kunskap. Det är förstås viktigt att göra riksmötet mer representativt, men en stor vinst med det är också möjligheten för nya att lära sig av de som varit med ett tag (oavsett respektives ålder). Så förslag som kan innebära att en alltför stor omvälvning tror jag kan vara skadlig på kort sikt och riskera att göra övriga förändringar som pågår i förbundet svårare att förankra. Jag kan dock inte riktigt bedöma om det är en risk utifrån de liggande förslagen. Om de 87 platserna utifrån ålder innebär att alla de ska vara under 26 så kanske det gör det. Om det innebär att delegaterna måste följa Förbundets ålderskurva exakt och att platser blir tomma om ingen i rätt ålder kandiderar så blir det garanterat så. Om vi låter varje förening välja sina ombud så anser jag att vi bör se över möjligheten att öka antalet möjliga ombud. För ett system där vi ska sålla bland nominerade måste antingen vara väldigt likt systemet som vi redan använt eller bli mindre demokratiskt. Ökar vi antalet ombud tror jag att vi realistiskt kommer kunna låta nästan alla som anmäler sig åka (om mönstret av anmälningar / avanmälningar fortsätter som nu). Vi kan omöjligt låta alla föreningar skicka varsitt ombud, men troligen skulle vi kunna ackomodera alla som faktiskt vill. Ett exempel på organisation som jobbar så är Scouterna. De låter visserligen även sina kårer betala kostnaderna för ombuden, men varje kår har rätt att skicka ett antal ombud utifrån sitt medlemsantal. Om alla ombud åkte så skulle de ha nåt i stil med 2000 ombud på årsmötet (demokratijamboreen), men i praktiken tror jag det är 4-500. Många, men det är en organisation med mycket starkare koppling mellan medlemmarna och centralorganisation. Det är dock värt att säga att medelåldern där mig veterligen är betydligt högre än på våra riksmöten, något jag tror är en konsekvens av processen. Bara de största kårerna kan skicka många ombud, de som skickar ett eller två ombud skickar ofta någon lite äldre. Det tror jag skulle kunna speglas även i Sverok om vi jobbade på det viset. Slutligen så vill jag säga att om vi ska ha ett system där ett urval görs bland kandidater nominerade av våra föreningar så är det nuvarande det mest demokratiska. Det kan säkert göras enklare och smidigare, men grundprincipen håller. Svenska scoutförbundet hade tidigare ett system där representationen gick via distrikten. Distrikten stämmor valde ombud, och i de valen hade alla kårer i distriktet rösträtt. Det gjorde att riksstämman hamnade väldigt långt från medlemmen, och att det var mycket samma ansikten som återkom. Jag kommer inte kunna rösta, men där jag står nu skulle jag troligen rösta emot liggande inriktning, då jag tror att det innebär en minskad demokratisk påverkan även om nuvarande system kostar. Jag är nyfiken på vad för alternativ som finns för att göra nuvarande demokratiska struktur billigare att genomföra. (Jag har inte varit engagerad på risknivå inom scouterna, så de här Upplevelserna är väldigt mycket från ett nedifrånperspektiv. Jag kan ha fått felaktig information, men jag tycker att riskerna är relevanta oavsett.)
 16. Tjena! Någon som spelar Overwatch, FIFA 18 eller CS: GO? Vi är tre studenter från Lunds Universitet som undersöker vad spelare tycker om olika typer av mikrotransaktioner och hade behövt hjälp med en enkätundersökning. Undersökningen är anonym och informationen kommer användas i vår kandidatuppsats. https://goo.gl/forms/7MSBm6c0MszhP1u83 Tack på förhand! // Johannes, Nicholas & Alex
 17. Tjena! Någon som spelar Overwatch, FIFA 18 eller CS: GO? Vi är tre studenter från Lunds Universitet som undersöker vad spelare tycker om olika typer av mikrotransaktioner och hade behövt hjälp med en enkätundersökning. Undersökningen är anonym och informationen kommer användas i vår kandidatuppsats. https://goo.gl/forms/7MSBm6c0MszhP1u83 Tack på förhand! // Johannes, Nicholas & Alex
 18. Att hitta lajv 2018->

  http://spelkult.se/spelkalender/ Är det bara jag, eller finns det vara 6 utannonserade lajv för 2018?
 19. DU: Proud and Nerdy i Sverige

  DU: Proud and Nerdy i Sverige En av punkterna i verksamhetsplanen är att förbundsstyrelsen ska närvara på minst 5 olika Proud and Nerdy-evenemang i Sverige. För att det ska bli en bra fördelning så det inte bara är en person från styrelsen går på alla så bör vi se till så att så många från styrelsen kan närvara på så många evenemang som möjligt. Detta är något som kräver planering och att vi är ute i god tid. Efter som att i många datum inte är 100% spikade så är det ändå bra att vi bestämmer vilka som kan/har möjlighet att närvara under de olika evenemangstillfällerna. Nedan har ni en bilaga med de preliminära eller spikade datumen för de olika tillfällena: https://docs.google.com/document/d/1sOsnzf0KrRLz8S0RDm2vc2Rs3BB48rFTlNbR-e_9gnA/edit?usp=sharing Punkter att diskutera: *Känner vi till andra delar i sverige där Proud and Nerdy hålls. *Vilka kan/vill just JAG gå på.
 20. Protokollförning av PC-beslut

  PC-beslut: En starkare lokal ungdomsrörelse Skriven den: 21/3-18 Av: Anna Erlandsson Yrkandeperiod: 26/3-28/3 Röstningsperiod: 29/3-31/3. Omröstningen stänger klockan 23.59 Bakgrund: Sverok har sökt pengar från MUCF för ett projekt kallat En starkare lokal ungdomsrörelse Syftet med projektet är att skapa lokala plattformar för ungdomsdistrikt (det vill säga distrikt hos ungdomsförbund och -organisationer) att diskutera och samverka med kommuner och regioner för att belysa befintliga bidragssystem och de konsekvenser de får för barn och ungas organisering. De konkreta målen är: Skicka ut en enkät till ett representativt urval av ungdomsförbund kring vad de vill se för förändringar i kommunala och regionala bidragssystem. Arrangera fyra lokala konferenser i olika län runt om i Sverige för att diskutera behov och möjliga förändringar i bidragssystemen. De län som väljs ut kommer vara län som har en RFK eftersom vi vill ha en lokal förankring. Samarbeta med minst två andra lokala/regionala ungdomsdistrikt inom respektive konferens Skapa ett material riktat mot kommuner om hur de kan skapa mer inkluderande bidragsregler för ungdomsdistrikt och -föreningar baserat på enkätsvar och konferenser. Samla erfarenheterna av projektet i ett digitalt material som kan användas av andra förbund och organisationer i framtiden. Med de regionala konferenserna vill vi bjuda in regionala och kommunala politiker och tjänstemän till en konferensdag med ungdomsdistriktsfokus. Projektet kommer inte bara att fokusera på Sverok och föreningar anknutna till Sverok utan målet är även att samarbete med andra förbund som har distriktsföreningar i det aktuella länet som väljs ut. Exempel på andra förbund är UNF, RUM och NSF. Tanken är att genom att samla olika typer av ungdomsförbund skapar vi större bredd och ökar kraften i vad vi säger. En projektledare på 50% kommer att anställas av Sverok för att arbeta med projektet under året. Projektledaren kommer vara samordnare och ansvara för träffarna med hjälp från regionala föreningskonsulenter på Sverok. Underlag https://drive.google.com/drive/folders/1l0Vn-Q_xSJACqut7-_kgon7HgW1WNTl2?usp=sharing Förslag till beslut Anna yrkade.... 1)att förbundsstyrelsen ställer sig bakom ansökan Resultat Omröstning stängd med 9 bifall för "Anna 1", 0 avslag och 0 nerlagda röster. Jag finner att vi beslutat att godkänna deltagandet i projektansökan.
 21. BU: Godkännande av nya föreningar

  I den bifogade listan hittar ni antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2018-03-12 – 2018-04-27.xlsx
 22. Dagordning och schema för FS-möte #3 5-6/5

  Mötet kommer att hållas i Stockholm. Under lördagen hålls mötet i SJ:s lokaler på Vasagatan 10. Under söndagen hålls mötet på Scandic Alvik. Lördag.09.00-17.00 09.00: Incheckningsrunda! 09.15: Mötets öppnande! Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan 10.50-11.10 Paus 11.10. Lägga bilagda rapporter till handlingarna BU: Styrdokument föreningsnamn 2018 BU: Godkännande av nya föreningar BU: Styrdokument projekthantering 2018 BU: Flytt av datum för Höstslaget 2018 12.00-13.00: Lunch med deltagarna på Arrangörskonferensen. 13.00: DU: Proud and Nerdy i Sverige BU: Styrdokument ungdomsföreningsbidrag 2018 BU: Nya bidragsregler för 2018 14.00: Paus 14.15: BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet 15.00: Fika 15.15: DU: Avdelningar 16.00: Paus 16.30-17.00 Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 17.00 Mötet avslutas för dagen 17.30: Middag på Panda 18.30: Fri hopp och lek med möjlighet att spela spel på kansliet och prova på Shadespire Söndag. 09.00 -15.00 09.00-12.00: DU: Verksamhetsplan 2019 10.45-11.00: Fika 11.00-12.00: DU: Verksamhetsplan 2019 forts. 12.00-13.00: Lunch 13.00: DU: Verksamhetsgrenar 14.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 15.00: Mötet avslutas för dagen och helgen!
 23. DU: Avdelningar

  Underlag Förbundsstyrelsen har på sin uppdragslista att fortsätta utveckla modellen med föreningar, huvudföreningar och avdelningar. Utvärdera hur utvecklingen med avdelningar gått och ta fram förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas. Diskussionsunderlag hittar ni här: https://docs.google.com/document/d/1bftGHKfXu_c2D7q4YanLquRXXJke_SYdE0Uyv4TsSF4/edit?usp=sharing Frågor att diskutera (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) Vad är bra respektive dåligt med att ha avdelningar? Vad skulle behöva utvecklas? Är det någon verksamhetsgren som skulle gynnas respektive inte gynnas av det? Vad hade behövts från förbundets håll för att få ut information om avdelningar till föreningarna ?
 24. DU: Verksamhetsgrenar

  Underlag Förbundsstyrelsen har på sin uppdragslista att förtydliga strukturen med verksamhetsgrenar så det blir tydligare med exakt vad det innebär att vara en verksamhetsgren inom Sverok. Diskussionsunderlag hittar ni här: https://docs.google.com/document/d/1HJdPrn0OmXw0XmzFA4BJFFBtjDqV6cQ1fp4m0eFjFYo/edit?usp=sharing Frågor att diskutera (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) Vad är skillnaden mellan spelkulturen och spelhobbyn? Är det riksmötet som ska besluta om vad som är en verksamhetsgren? Om inte, vem? Om vi ska definiera verksamhetsgrenar, vad ska villkoren vara? Hur hårda ska de reglerna vara?
 25. Söker spelare i Kalmar

  Hej Jag söker spelare både nybörjare och erfarna Jag har länge längtat efter att spela med en fysisk grupp, spelar numera via Skype. Ni kan nå mig bäst på Skype: bad_ass_wobban
 26. BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet

  BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet Skriven av: Alexandra Hjortswang Den 18-04-29 Beskrivning och bakgrund På förra styrelsemötet diskuterades frågan om ett nytt system för ombud till Riksmötet (https://docs.google.com/document/d/1D6FH3ccV5jpOvUhzhrmOmUSnFwigSlcPs-wC99djk9w/edit) och nu har en mer tydlig riktning tagits fram med ett förslag och stadgeändringar som isf skulle behöva genomföras. Det som behövs i det här läget är ett beslut om huruvida detta är rätt riktning för oss att fortsätta arbeta i för att ta fram mer konkreta förslag. Underlag I följande underlag hittar ni de principer och tankar som arbetet utgår från i nuläget: https://docs.google.com/document/d/190QjhEuf9lwg3D6hF2qgz289-l4wB7enjOxWnUxRfoo/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att arbetet med ett förändrat system för ombud till Riksmötet fortsätter utifrån de principer som beskrivs i underlaget
 27. BU: Nya bidragsregler 2018

  BU: Nya bidragsregler 2018 Skriven av: Christer Pettersson Den 18-04-29 Beskrivning och bakgrund På decembermötet 2017 diskuterades möjliga utvecklingar av dagens bidragssystem, syftande till att premiera livslängden hos föreningarna, framförallt avdelningarna, med bakgrund av detta underlag. Anteckningar från diskussionen finns i detta underlag och detta underlag, där det framgår att särskild hänsyn ska tas till att det fungerar ekonomiskt och att det inte binder upp förbundet mer än för det år som bidragsreglerna gäller. Nivåerna bör inte vara lägre än dagens regler. Nuläge Sedan dess har vi fått senaste statsbidragsbeslutet med kommentaren “MUCF noterar att en stor andel av era föreningar från förra årets ansökan inte tas upp i årets ansökan. Myndigheten avser med bakgrund i detta att under 2018 arbeta vidare med praxis kring förordningens krav (§ 6) om att medlemsföreningarnas verksamhet inte ska vara av tillfällig karaktär”. Vad det innebär vet vi inte och de har inte börjat arbeta med det ännu, men det skulle i värsta fall kunna innebära att en förening inte räknas första året eller att verksamhetskravet stärks på något oväntat sätt. Därför blir det viktigare att premiera att föreningarna lever längre. Nyhet: Effektivisering av föreningsadministrationen med hjälp av medlemsbidraget Medlemsavstämningarna vi gör, genom att ringa eller smsa medlemmar om deras medlemskap, för att kontrollera att föreningen har en bra medlemshantering skulle kunna avvecklas om alla föreningar hade en godkänd onlineregistrering av sina medlemmar, endera den inbyggda i eBas eller en egentillverkad som löpande för över medlemmarna till eBas. Vi har länge förordat det, men fortfarande registreras mer än hälften av medlemmarna på annat sätt. Ett sätt att snabba på övergången till godkända medlemsregistreringar vore att öka bidraget för medlemmar som registrerats på detta sätt. Det skulle också gå att koppla det ökade fasta bidraget till krav på att ha en godkänd onlineregistrering. Finansieringen av de nya bidragen 2017 fick Sverok in avsevärt mindre rapporterade underlag än budgeterat och även i år är det risk att vi överbudgeterat bidragen till föreningarna. Det innebär att det kan finnas utrymme för förändringen och sätts den in redan i år kan den användas som incitament för att få in rapporterna. En ökad användning av onlineregistrering skulle också ge besparingar som kan gå till bidragen. Det finns maximalt dryg 1900 föreningar som kan få extra bidraget för att de har rapporterat 2017 och kan rapportera för 2018 och av dessa finns maximalt 600 som har rapporterat för 2017 och kan ha rapporterat för 2016 och kan komma att rapportera för 2018. Ingen avdelning 2017 var i området 1500+ avdelningar, men cirka 1200 var i området 51-1500 varav maximalt cirka 200 som även kan ha rapporterat 2016. Totalt innebär det ett maximalt bonusbidrag på 775000 kr om alla dessa föreningar rapporterar även 2018. Rimligen blir det avsevärt mindre. I förslaget betalas bonusen ut först 2019, men det skulle kunna vara så snart vi kan. Om vi skulle få så många som 60 000 unga medlemmar igen så blir kostnaden för medlemsbidraget maximalt 300 000 kr om alla föreningar byter till en godkänd medlemsregistrering. Förslag till beslut Alexandra Hjortswang yrkar… 1) ...att ändra bidraget för 2018 enligt nedanstående tabell: Fast bidragsdel Godkänd 2018 Godkänd 2017 och 2018 Godkänd 2016, 2017 och 2018 Avdelning nr 1 och övriga föreningar 1750 1750 2000 Avdelning 2-50 1500 1750 2000 Avdelning 51-1500 750 1250 1500 Avdelning 1500+ 100 1000 1500 2) ...att medlemsbidraget höjs till 30 kr per medlem för medlemmar i föreningar som registrerats med en godkänd onlineregistrering som löpande rapporterar medlemmarna till Sverok (API eller onlineregistreringen i eBas). 3) ...att dessa höjningar gäller retroaktivt för 2018 och bonusen för det fasta bidraget betalas ut när mottagande förening rapporterar sitt årsmöte för 2019, medan det höjda medlemsbidraget börjar betalas ut så snart det är möjligt i eBas. 4) ...att ändringarna för den fasta bidragsdelen enbart gäller föreningar och avdelningar som har en godkänd onlineregistrering enligt att-sats 2.
 1. Ladda in mer aktivitet
×