Gå till innehåll

All aktivitet

Detta flöde auto-uppdateras     

 1. Today
 2. Kaufen Sie echte (gorgeavelson@gmail.com) Pässe, Führerschein, (+447732429321) Personalausweise, Visa, USA Green Card, Staatsbürgerschaft WhatsApp ................... + 447732429321 KAUTEN PERSONEN, FAHRERLIZENZEN, (gorgeavelson@gmail.com) ID-Karten, GEBURTSZERTIFIKATE, VISAS, SSN, EHE-ZERTIFIKATE, DIVORCE PAPERS, US GREEN CARD Kaufen Sie echte EU, USA, UK, Kanadische Reisepässe, Führerschein, Personalausweise, Visa, USA Green Card, Staatsbürgerschaft (gorgeavelson@gmail.com) Pass, Staatsbürgerschaft, Personalausweise, Führerschein, Diplome, Abschlüsse, Zertifikate Service verfügbar. Touristen- und Geschäftsvisa-Dienstleistungen für Einwohner von etwa 40% der Staaten und aller Nationalitäten Weltweit. Wir sind einzigartige Hersteller von authentischen hochwertigen Pässen, echten echten Datenbank registrierten und nicht registrierten Pässen und anderen Staatsbürgerschaftsdokumenten. Wir können Ihnen eine neue Identität garantieren Ausgehend von einer sauberen neuen echten Geburtsurkunde, Personalausweis, Führerschein, Reisepässe, Sozialversicherungsausweis mit SSN, Kreditakten und Kreditkarten, Schulabschlüsse, Schulabschlüsse alle in einem völlig neuen Namen ausgestellt und in der Regierung Datenbank-System registriert. . Wir verwenden hochwertige Ausrüstung und Materialien, um authentische und gefälschte Dokumente zu produzieren.Alle geheimen Eigenschaften von echten Pässen werden für unsere registrierten und nicht registrierten Dokumente sorgfältig kopiert.Wir sind einzigartige Hersteller von echten und gefälschten Dokumenten.Wir bieten nur hochwertige und registrierte Originale nicht registrierte Pässe, Führerscheine, ID-Karten, Briefmarken, Visa, Schule Diplome und andere Produkte für eine Reihe von Ländern wie: USA, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Italien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Israel, Mexiko, Niederlande, Süd Afrika, Spanien, Vereinigtes Königreich. WHATSAPP<<<<<<<<<<<<<<<<+447732429321 http://www.legitpassport.com/
 3. Buy quality Passport, Visa,(mazzini865docs@gmail.com) driving license, ID cards, IELTS WHATSAPP US HERE:::::::::+447732429321 We are a team of professionals with many years of experience in producing real passports and other identity documents, the best producers of quality fake documents. With more than millions of our documents circulating in the world. We offer only original high qualities of true-falsepassport, driving license, ID cards, stamps, birth certificates, international fake diplomas and other products for a number of countries like: USA, Australia, Belgium, Brazil, Norway Canada,Italy, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom. This list is not complete. For more information and to order contact us by email or phone. BUY real and fake British passports (UK), Americans, Canadians False identity CARDS ONLINE IN UNITED STATES, DRIVING LICENSE Buy real and fake birth certificates BUY REAL AND FAKE DRIVING LICENSE Contact us on whatsapp:::::::+447732429321 General support::::: mazzini865docs@gmail.com Feel free to contact us anytime and in any discretion. Keywords: buy registered and unregistered ID cards buy registered and unregistered drivers license worldwide buy registered and unregistered USA(United States) passports, buy registered and unregistered Australian passports, buy registered and unregistered Belgium passports, buy registered and unregistered Brazilian(Brazil) passports, buy registered and unregistered Canadian(Canada) passports, buy registered and unregistered Finnish(Finland) passports, whatsapp:::::::::::::+447732429321 http://www.legitpassport.com/
 4. Kaufen Sie echte (gorgeavelson@gmail.com) Pässe, Führerschein, (+447732429321) Personalausweise, Visa, USA Green Card, Staatsbürgerschaft WhatsApp ................... + 447732429321 KAUTEN PERSONEN, FAHRERLIZENZEN, (gorgeavelson@gmail.com) ID-Karten, GEBURTSZERTIFIKATE, VISAS, SSN, EHE-ZERTIFIKATE, DIVORCE PAPERS, US GREEN CARD Kaufen Sie echte EU, USA, UK, Kanadische Reisepässe, Führerschein, Personalausweise, Visa, USA Green Card, Staatsbürgerschaft (gorgeavelson@gmail.com) Pass, Staatsbürgerschaft, Personalausweise, Führerschein, Diplome, Abschlüsse, Zertifikate Service verfügbar. Touristen- und Geschäftsvisa-Dienstleistungen für Einwohner von etwa 40% der Staaten und aller Nationalitäten Weltweit. Wir sind einzigartige Hersteller von authentischen hochwertigen Pässen, echten echten Datenbank registrierten und nicht registrierten Pässen und anderen Staatsbürgerschaftsdokumenten. Wir können Ihnen eine neue Identität garantieren Ausgehend von einer sauberen neuen echten Geburtsurkunde, Personalausweis, Führerschein, Reisepässe, Sozialversicherungsausweis mit SSN, Kreditakten und Kreditkarten, Schulabschlüsse, Schulabschlüsse alle in einem völlig neuen Namen ausgestellt und in der Regierung Datenbank-System registriert. . Wir verwenden hochwertige Ausrüstung und Materialien, um authentische und gefälschte Dokumente zu produzieren.Alle geheimen Eigenschaften von echten Pässen werden für unsere registrierten und nicht registrierten Dokumente sorgfältig kopiert.Wir sind einzigartige Hersteller von echten und gefälschten Dokumenten.Wir bieten nur hochwertige und registrierte Originale nicht registrierte Pässe, Führerscheine, ID-Karten, Briefmarken, Visa, Schule Diplome und andere Produkte für eine Reihe von Ländern wie: USA, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Italien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Israel, Mexiko, Niederlande, Süd Afrika, Spanien, Vereinigtes Königreich. WHATSAPP<<<<<<<<<<<<<<<<+447732429321 http://www.legitpassport.com/
 5. Igår
 6. BU: Pins och utmärkelser 2018

  Efter som att vi har fått en ny fin blå pin så behöver självklart det tillhörande styrdokumentet att uppdateras. Underlag: https://docs.google.com/document/d/1xzF7jVXgeY755SxzI6gq5X1SLIp31LClEJaI3gISB7I/edit?usp=sharing Simon yrkar att: Ersätta styrdokument "Pins och utmärkelser 2016" med styrdokument "Pins och utmärkelser 2018"
 7. BU: Godkännande av nya föreningar

  I den bifogade listan hittar ni antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2018-04-28 – 2018-08-19.xlsx
 8. BU: Styrdokument för Tillgänglighetskommitéen

  Skriven av: Jenna Yeung och Myke Ripa Den: 18-08-20 I uppdrag av riksmötet fick FS i uppdrag att starta en tillgänglighetskommitte. Vi har haft vår uppstartsträff och tillsammans författat ett styrdokument. Underlag: https://docs.google.com/document/d/11fg-QEUevITuIsEv_6kX1RNMGGBEpY0bBmjUZvypw6Y/edit?usp=sharing Jenna yrkar:) Att bifalla styrdokumentet AG Tillgänglighet
 9. Lagt till en rejäl hög spel och böcker samt sänkt priset på brädspelen. Bumpar således.
 10. BU: Verksamhetsgrenar

  BU: Verksamhetsgrenar Beslutsunderlag: Verksamhetsgrenar Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att begreppet verksamhetsgrenar inte ska användas officiellt för att definiera eller ligga till grund för vilka föreningar som kan antas. 2) ...att begrepp liknande verksamhetsgrenar ska användas för att beskriva Sveroks och dess föreningars verksamhet av kommunikativa skäl, internt mellan föreningar och externt. 3) ...att ge kansliet uppdraget att löpande lägga till beskrivningar av verksamheter när så behövs
 11. Dagordning och schema för FS-möte #4 25-26/8

  Mötet hålls i Malmö på hotell Scandic Triangeln. Lördag 09-00 - 16.30 09.00: Incheckningsrunda! 09.15: Mötets öppnande! Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 10.30 - 10.45: Paus 10.45: BU: Godkännande av nya föreningar BU: Kost BU: Ungdomsföreningsbidrag BU: Personliga utlägg och ersättningar BU: Antidemokratiska rörelser BU: Styrdokument för Tillgänglighetskommitéen BU: Pins och utmärkelser BU: Verksamhetsgrenar 11.20: DU: Avgift för tjänster 12.00-13.00: Lunch 13.00-15.00: DU Budgetförslag 14.30- 14.45: Fika 14.45 - 15.20: DU Budgetförslag forts 15.20: DU: Syftesändring 16.00-16.30: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 16.30: Mötet avslutas för dagen 18.00: Middag på Masala House 19.25: Escaperoom: Sherlocked Söndag 09.00 - 15.00 09.00: Incheckningsrunda! 09.15- 12.00 DU: Verksamhetsplan 10.30 - 10.45: Fika 10.45: DU: Verksamhetsplan forts 12.00-13.00: Lunch 13.00-14.00: DU: Medlemsrekrytering DU: Standardstadgar 14.30: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 15.00: Mötet avslutas
 12. Rapporter

  Rapport om avdelningar
 13. Senaste veckan
 14. DU: Standardstadgar

  DU: Standardstadgar Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-18 Beskrivning och bakgrund Jag har sett över standardstadgarna och jämfört dem med de rutiner som finns för godkännande av föreningar och andra regler förbundet satt upp och gjort en revidering för att allt ska synka. Här är mitt förslag på nya standardstadgar som jag skulle vilja få input på innan jag slänger upp ett BU nästa möte. Nuvarande standardstadgar: https://docs.google.com/document/d/17bv9y_sbpbVJ8LUavmUKA-irSl_DLne_xajWDfvgAuA/edit#heading=h.4iotf5r6swyc Mitt förslag: https://docs.google.com/document/d/10i663jVsbl_J8IW_-xUQTlyNR0E1gOz002vf6IvXzyA/edit# Frågor att diskutera Saknas det något i förslaget? Bör något tas bort? Är det lättförståeligt? Är det konsekvent?
 15. DU: Verksamhetsplan 2019

  DU: Verksamhetsplan 2019 Skriven av: Anna Erlandsson Den 18-08-17 Beskrivning och bakgrund Utifrån diskussionerna som hölls på FS-möte #3 har det tagits fram ett första utkast till den verksamhetsplan som ska läggas fram på Riksmötet 2018. Fokus för förslaget till verksamhetsplan 2019 är i hög grad att implementera alla de dokument och verktyg vi tidigare tagit fram och att skapa ett Sverok närmare medlemmarna. Ett sätt att göra detta på är att sprida verktygen till våra medlemmar. Detta för att skapa kontinuitet och för att se till att det arbete som görs på förbundsnivå får effekt hos våra föreningar. Vi vill fortsätta vara ett starkt förbund och detta ser vi kan uppnås genom att vi försöker nå ut till våra medlemmar på ett mer aktivt sätt, bland annat genom att skapa mötesplatser i form av konferenser. Vårt mål är att ha ett förbund som bibehåller sin höga kvalitet men som knyter ihop spelkulturen på ett mer aktivt sätt genom att vara närmare föreningar och distrikt. Underlag: Länk till Verksamhetsplan 2019: https://docs.google.com/document/d/19eMwnLA6tGcbzTHliDYd9OiOQP4P8wgKr_ky8R85BUA/edit?usp=sharing Länk till Sveroks strategi: https://infobank.sverok.se/styrdokument/sverokare-pa-mars-sveroks-strategi-2017-2021/ Frågor att diskutera i helgrupp Hur väl anser ni att verksamhetsplanen svarar mot strategin? Är det något som saknas? Är det något som behöver förändras?
 16. DU: Budget 2019

  DU: Budget 2019 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-17 Beskrivning och bakgrund Det är återigen dags för oss att föreslå en budget till Riksmötet! I.o.m. att bidragen från MUCF inte höjts, att allt fler förbund tillkommer samt att våra medlemssiffror sjunkit har vi rätt mycket mindre pengar att röra oss med 2019 än 2018. Johan Groth har tillsammans med kansli och arvoderade arbetat fram ett förslag och det ser i dagsläget ut såhär: https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vTEWWPBZmTcds2DownOrneFUNuYkjzOQW6j_tLdJ8mJ2S1xv4HXXIJquOkqGphd1XROf_pbFNU-PqBD/pubhtml?gid=188577476&single=true Som ni ser är det en rätt rejäl minusbudget och vi kommer därför behöva diskutera rätt hårda prioriteringsfrågor. Frågor att diskutera Vilka satsningar och interna projekt skulle vi kunna stryka från verksamheten? Vilka satsningar och interna projekt skulle vi kunna börja ta betalt för från deltagare?
 17. DU: Avgift för tjänster

  DU: Avgift för tjänster Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-17 Beskrivning och bakgrund I takt med att förbundets bidrag minskar behöver förbundet se över vad de erbjuder andra delar av organisationen gratis. En sådan del är alla, främst digitala, tjänster som distrikten tar del av utan kostnad. I dagsläget säger våra stadgar att distriktens styrelser måste tillmötesgå krav på lämnande av uppgifter till kansliet. Ett alternativ vore att lägga till krav på betalning av den avgift som fastslås av kansliet eller Riksmötet. Förslagsvis skulle denna avgift ta hänsyn till respektive distrikts budget. Frågor att diskutera Bör distrikten vara med och finansiera tjänsterna som förbundet tillhandahåller? Finns det några negativa konsekvenser av en avgift från distrikten?
 18. DU: Syftesändring

  DU: Syftesändring Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-16 Beskrivning och bakgrund Förbundets syfte har varit uppe till diskussion tidigare, men landade då i att ingenting förändrades. Då det generella samtalet allt mer kommit att handla om spelkultur snarare än spelhobbyn vill vi få styrelsens input på huruvida frågan ska tas upp igen. Om styrelsen anser att det finns skäl att ändra syftet kommer en motion till Riksmötet skrivas. Nuvarande syfte lyder: §3 Förbundets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn. Frågor att diskutera Bör vårt syfte ändras till att handla om spelkultur istället för spelhobbyn? Vad bör isf formuleringen vara? Ska ordet helt enkelt bytas ut rakt av?
 19. Rapporter

  I denna tråd postar vi rapporter!
 20. Köper Trudvang

  Hej Söker Trudvangbox Eld och sot - Trudvang äventyrare hårdbok - Vildhjärta - snö saga Likstorm Galtevår Även de övriga om de är i strålande skick (mina är ganska miserabla
 21. DU: Medlemsrekrytering

  DU: Medlemsrekrytering Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund Förbundet fortsätter tappa medlemmar, främst personer men även föreningar. Anledningar till detta som diskuterats i ledningsgruppen är bl.a. En förändrad civilsamhälleskultur där personer inte längre organiserar sig i föreningar utan i lösare nätverk. Den stora påverkan på våra medlemssiffror det har när en e-sportsförening dör eller går över till ett annat förbund. Att när en ny avdelning är för lik en gammal så blir den inte godkänd. Medlemmarna går då förlorade eftersom den gamla avdelningen så småningom dör och den nya inte räknas. Kansliet arbetar tillsammans med föreningar med många avdelningar för att skapa ett system som tar bort detta problem. Frågan kommer fortsätta diskuteras i lednings- och samordningsgruppen och inför detta vill vi ha styrelsens input och idéer. Frågor att diskutera Diskussion i stor grupp Bryr vi oss om att vi tappar medlemmar? Ska vi sluta jaga nya och istället ta hand om de vi har trots att detta innebär minskade bidrag? Vilken målgrupp är det vi missar? Vilka kommunikationskanaler är det vi missar? På vilket sätt kan vi hjälpa föreningarna rekrytera fler medlemmar? På vilket sätt kan vi få ideella att se fördelarna att organisera sig i föreningsform?
 22. BU: Ungdomsföreningsbidrag 2018 - v.2

  BU: Ungdomsföreningsbidrag 2018 - v.2 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund På föregående styrelsemöte uppdaterade vi bidragsnivåerna för föreningarna. Därför behöver nu även styrdokumentet där detta återfinns uppdateras. Underlag Förslag på nytt styrdokument inklusive länk till det föregående: https://docs.google.com/document/d/1h5qy473kiNmrg4hOCFcKTRUCrYOjW7U1Y3SJ53KkDIk/edit#heading=h.fy01vbzbjez6 Länk till föregående styrelsemötesprotokoll: https://docs.google.com/document/d/1FjFC-R_LBgv_OQ9g5N4Wg4RlEPoH6kp55a3NujSmEpM/edit# Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Ungdomsföreningsbidrag 2018 - v.2 ersätter Ungdomsföreningsbidrag 2018.
 23. BU: Kost

  BU: Kost Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund När styrdokumentet Kost uppdaterades förra gången uppstod en diskussion kring huruvida Sverok bör ersätta utgifter för mat som förbundet enligt styrdokumentet inte tillhandahåller. Det första yrkandet medför att det framöver bara går att beställa vegetarisk mat på t.ex. styrelsemöten. Det andra yrkandet medför att när det erbjuds flera alternativ på t.ex. en buffé så får deltagarna enbart ta av de vegetariska alternativen. Yrkande nummer tre medför att det fortsätter som idag d.v.s att när vi är ut på restaurang och beställer in mat kan alla beställa in vad de vill ha utan hänsyn till styrdokumentet. Underlag Nuvarande styrdokument: https://docs.google.com/document/d/13mNZbFLuVyF3OllrnPPkKh8mhOwmxzcfj6rlm4U2zo8/edit Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att första stycket under rubriken “Definition av normalkost och specialkost” ändras till Normalkost är den kost som serveras till alla som inte anmäler behov av annan kost samt den kost som ersätts enligt styrdokument för Personliga utlägg och ersättning. I Sveroks fall är normalkost vegetarisk kost. Vegetarisk kost avser kost utan fågel, fisk, vilt, fläsk, skaldjur och nötkött. 2) …att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”: Vid buffé eller motsvarande erbjuds endast de vegetariska alternativen. 3)...att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”: När det gäller mat som inte förbeställts ersätts specialkost även utan de ovan listade anledningarna.
 24. BU: Personliga utlägg och ersättning 2018

  BU: Personliga utlägg och ersättning 2018 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund Främst mindre uppdateringar som att: Dokumentet handlar nu bara om ideella. Anställda hanteras i kanslidokumentet Personalhandbok. Beloppen för matersättning har uppdaterats. Ämnet representation behandlas nu under rubriken Mat. Anledningen till detta är att extern representation inte längre är avdragsgill och därför heller inte längre ersätts av förbundet. Underlag Förslaget och länk till nuvarande styrdokument hittar ni här: https://docs.google.com/document/d/1zSKuOzN6EN6jtIeZDfrVk0SDsH0LwP9VpAOZTWLJXnw/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Personliga utlägg och ersättning 2018 ersätter Personliga utlägg och ersättning 2017
 25. BU: Styrdokument Anti-demokratiska rörelser 2018

  BU: Anti-demokratiska rörelser 2018 Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang Den 18-08-15 Beskrivning och bakgrund Efter att diskussioner, kring hur det föregående dokumentet ska användas och vad det grundar sig i, uppstod på Riksmötet förra året har vi tillsammans med revisorerna arbetat fram ett nytt förslag. De huvudsakliga ändringarna är att dokumentet nu mer handlar om anti-demokratiska rörelser i stort än Sverigedemokraterna specifikt, även om dessa fortfarande är de enda som nämns vid namn, samt att förhoppningsvis tydligare visa vad i Sveroks stadgar detta beslut grundar sig på. Underlag Förslaget inklusive länk till det nuvarande styrdokumentet: https://docs.google.com/document/d/1i2hWdhOmvmhdBN2F0hlQtnjPEJTUsiLvzCPS004gawU/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Anti-demokratiska rörelser 2018 ersätter Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016
 26. Tidigare
 27. https://www.tradera.com/item/181806/318989898/mutant-chronicles-kampen-om-citadellet
 28. Säsong 7 är på gång nu, sista anmälningsdag är på torsdag (16:e augusti). Anmäler sig gör man i vår facebookgrupp
 29. Hej Söker Sinkadus 1 ,2 ,3 och 47 samt den fjättrade gåsen.
 1. Ladda in mer aktivitet
×